Opnieuw een grandioos seizoen voor de bekende tandem Gevaert-Lannoo uit Meigem (Deinze) in 2010!

14 x 1e kampioen en 26 x 1e prijs Buitengewoon!

Voor Paul Gevaert en Carlos Lannoo uit het oostvlaamse Meigem bij Deinze bracht 2010 een verlenging  voor hun haast onnavolgbaar seizoen 2009.

In 2009 wonnen zij immers zo maar liefst : 25 x 1e en 23 x de 2e prijs. Voeg daarbij nog titels als :

 1e algemeen asduifkampioen Brugse Kampioenschappen Beide Vlaand.
1e algemeen kampioen Supercup Midfond Brugse Kamp. Beide Vl.
2e Master Award Versele – Laga , enz…… 

dan lijkt me dit al een hele opgave om dergelijk klasse-niveau te evenaren, laat staan nog te verbeteren.

Wat kunnen we nu na het seizoen 2010 concluderen ?Wel in 2010 deden zij het even goed of zelfs nog een tikje beter , waarbij er  voor hen nog veel meer te rapen viel , want in het voorbije seizoen behaalden zij ondermeer volgende onderscheidingen :

 2e nationale asduif KBDB 2010 halve fond jongen
4e nationaal kampioen KBDB 2010 halve fond jongen
1e provinciale asduif KBDB O-Vl. 2010 halve fond jongen (5 asduiven in de eerste 10 geklasseerden: 1e -3e -8e -8e -10e als eervolle vermelding)
1e Kampioen OVV Arteveldekampioenschap 2010
1e - 3e - 7e - 11e - 12e asduif jongen in de Brugse Kamp. Beide Vlaanderen 2010
1e Supercup Midfond jongen Brugse Kampioenschappen 2010
1e Algemeen kampioen Supercup Midfond Brugse Kamp. 2010
1e Algemeen kampioen Fondverbond Wingene 2010
1e kampioen oude Fondverbond Wingene 2010
1e kampioen fond jongen Fondverbond Wingene 2010
1e kampioen nationaal grote midfond oude – jaarlingen- jongen “het Duivenblad” 2010
1e kampioen halve fond oude – jaarl – jongen “Riddersclub van België” 2010
1e algemeen kampioen Ereleden “Riddersclub van België” 2010
2e kampioen nationaal kleine midfond oude – jaarlingen – jongen “het Duivenblad” 2010
2e kampioen O-Vl. “Duivenkrant – Vanrobaeys” 2010
2e kampioen jonge duiven Cureghem Centre 2010
3e asduif jongen Cureghem Centre 2010
4e asduif halve fond jongen National Master Award Versele-Laga 2010 
En nog zoveel meer… 

Wat cijfers uit 2009 en uit 2010
Om een idee te krijgen omtrent hun spectaculaire uitslagen welke zij uit hun mouwen schudden in de voorbije twee seizoenen , tekenden wij één en ander op …..Oordeel zelf!

2009  (25 x 1e prijs)

 - 23/05/09 : Bourges oude 877/1e,18e,24e,83e, ... (7/11)
- 13/06/09 : Chateauroux oude 326/1e,5e,24e,25e (4/4)
           (1+2+3 tot aan 25e prijs)
- 14/06/09 : Roye jongen 868/2e,3e,4e,5e,7e,13e,30e, ... (25/38)
           (7 gerookte hespen gewonnen van de 18)
- weekend 27/06/09 : 5 x 1e prijs en 1 x 2e prijs
- 27/06/09 : Ablis jongen 318/1e,2e,3e,4e,7e,11e,12e,13e, ...(30/38)
- 27/06/09 : Orléans jaarl 309/1e,3e ...(3/4)
- 27/06/09 : Orléans oude 257/1e,3e, ... (4/4)
- 27/06/09 : Tours oude 96/1e,6e,30e (3/3)
- 27/06/09 : Tours oude 403/1e,19e (2/3)
- weekend 08/08/09 : 4 x 1e en 3 x 2e prijs
- 08/08/09 : Argenton jaarl 128/1e,9e,26e (3/3)
- 08/08/09 : Orléans jaarl 22/1e,2e,3e,10e (4/5)
- 08/08/09 : Orléans jaarl 312/1e,4e,11e, ...
- 08/08/09 : Orléans jonge 529/2e,14e,24e,32e, ... (10/11)
- 08/08/09 : Tours jonge 109/1e,4e,5e,7e, ... (5/6)
- 08/08/09 : Ablis jonge 350/2e,3e,4e,15e,16e,17e, ... (7/9)
- 22/08/09 : La Souterraine oude Nationaal 4.460 /3e,6e,9e,70e
           (3 in de 9e eerste nationaal)  
           La Souterraine oude Provinciaal 463/2e,4e,5e,18e, ...
          (3 in de 5 eerste provinciaal)
- 29/08/09 : Ablis jonge 314/1e,3e,4e,6e,8e,9e,10e,11e,12e,13e,14e,19e,20e, ... (23/23)
           (7 in de eerste 10, 13 in de eerste 20) 

2010 (26 x 1e prijs)

 - 08/05/10 : Blois oude 564/1e,2e,6e,21e,46e, ... (8/8)
- 22/05/10 : Bourges oude 786/1e,5e,6e,35e,36e,70e,92e (7/8)
- 10/07/10 : Ablis jonge 216/1e,2e,6e,10e,13e,17e,18e,28e (10/12)
- 17/07/10 : Ablis jonge 336/1e,2e,4e,5e,8e,9e, ....(8/8)
- 07/08/09 : Orléans jonge 410/1e,2e,7e,34e,36e, ... (9/9)
- 09/08/10 : Argenton jonge 771/1e,5e,24e, ...(8/11)
- 28/08/10 : Ablis jonge 356/1e,6e,7e,11e,12e,13e,18e,25e, ... (20/20)
- 04/09/10 : Gueret jonge 519/2e,9e,10e,12e,13e,20e,27e,30e, ... (15/18) 

Straffe koffie…nietwaar !!

Om dit te kunnen verwezenlijken moet men beschikken over bijzonder talentrijke en gezonde duiven enerzijds, maar moet men de feeling hebben om te kunnen met duiven “spelen” . Het is immers zó dat je  immers een ganse collectie topduiven kan aankopen, maar als je “de” hand van de liefhebber niet hebt , dan blijven de resultaten vaak op een laag pitje…Dus het systeem van handelen met uw duiven is van zeer groot belang en…. ook de afstanden welke men speelt -  hetzij vitesse, halve fond en/of fond - heeft elk op zijn vlak een eigen/ander systeem.

Het systeem van deze kampioenen
Wij polsten even bij Paul en Carlos hoe zij tewerk gaan volgens hetgeen we “hun” systeem op de halve fond tot lichte fond kunnen noemen…of met name de disciplines waarop  zij meestal in de arena treden. Ziehier ons schrijfwerk…

-De bezetting van de kolonie!
“We beschikken doorgaans slechts over 12 weduwnaars, 12 oude vliegduivinnen, en 50 jongen van de eerste ronde om te starten. Doch dit jaar sloeg de kweek tegen, waarschijnlijk door de koude, en zal er gestart worden met 40 jongen van de eerste ronde.”

-Jullie spelsysteem
“Totaal weduwschap : zelfs ook bij de oude duiven worden beide partners gespeeld.”
“Het enorme voordeel hiervan is dat ook de duivinnen geselecteerd worden op de resultaten.”
“Weet dat  zowel bij de oude als bij de jonge er nooit een duifje in nest wordt gespeeld.”
“De oude duivinnen worden elke week ingezet, dus 22 maal per seizoen, dit van april tot begin september. De jongen worden ook iedere week gespeeld, 17 maal per seizoen, dit van half mei tot begin september.”
“De oude duivers gaan vanaf Tours slechts om de 14 dagen op reis.”
“In volle zomer moeten de oude duivinnen opgesloten worden, daar ze te paarlustig worden”.
“Alle hokken gaan vanaf juni op de woensdagmiddag open, waarbij én de oude én  de jonge  duivinnen en duivers via een gang (vóór de hokken ) van het ene hok op het andere kunnen  en mogen zij aldus voor twee uurtjes stoeien.” “De donderdag worden de oude ingekorfd zonder de partner nog eens te zien, de jongen zien wel hun partner bij de inkorving op donderdag of vrijdag. Bij het inkorven proberen we de duifjes in te korven met een tamelijk gevulde krop eten.”
“Bij thuiskomst mogen ze samenblijven meestal tot de zondag ochtend. Op zondag komt geen enkele duif buiten om te trainen. Andere dagen wordt verplicht een uur getraind zowel s’morgens als s’avonds. De jonge duivinnen vliegen met de oude duivinnen, en de jonge duivers met de oude duivers, dit om tijd uit te sparen.”
“De jongen worden verduisterd van begin maart tot 21 juni, en daarna bijgelicht. Zowel de vroege  jongen als de late zomerjongen worden zeer voorzichtig opgeleerd. Vroeger werd zelfs opgeleerd met eigen vervoer tot 30 km, doch de duifjes waren enorm lang onder weg, en er waren te veel verliezen. Ze vlogen van het ene peleton uitvliegers naar het andere. Nu wordt nog enkel met eigen vervoer  opgeleerd tot 10 km, dan volgt de grote mand met de vereniging  en blijkbaar zijn er nu toch minder verliezen.”

-Het voedersysteem
“Er worden twee dieetmengelingen en twee weduwnaarsmengelingen van de merken Versele en Beyers toegediend,  alsook bordeaux-maïs van Van Robaeys , dit alles wordt gemengd met van elk deel voor  20%. Dit is onze basismengeling zowel voor oude als jonge. Begin van de week wordt een beetje meer dieet gemengd en naar het einde van de week meer vluchtmengeling. Daar de duifjes enorm dienen te werken, wordt in principe volle bak gevoederd, de overschot wordt wel iedere keer weggenomen en aan rustende duiven in de volière gegeven.”

-Het medische aspect
“Alle mogelijke inentingen worden gegeven : paramyxo, paratyfus, pokken met borsteltje, gedruppeld tegen de luizen en wormen.”
“Door de hygiëne moet tijdens het seizoen enkel behandeld worden tegen tricho. Daartoe wordt gewerkt met pillen, en krijgen de duiven minimum om de drie weken één te slikken. Alle respect voor de liefhebbers die beweren niks meer te moeten toedienen tegen tricho, doch hier bij ons lukt dit niet. In de beginjaren werd niks gegeven, we wensten natuurduiven te kweken, doch we moesten vaststellen dat dit ook onze slechtste jaren waren.”

-Het kweeksysteem
“Bij de 15 kweekkoppels worden de beste gekoppeld aan de beste. Wel komen er soms duiven op het kweekhok zonder  dat ze op wedvluchten werden ingezet, het zijn dan  wel broers en zusters van de beste vliegers. Verder wordt er ook  ieder jaar geïnvesteerd  en komt er een aangekochte duif bij van een sterkspelende liefhebber. Er wordt bijvoorbeeld bij het koppelen - bij voorkeur -  zo weinig mogelijk witoog op witoog gezet, zoniet krijgt de volledige stam witte ogen. Ook wordt er aan compensatiekweek gedaan , ttz de grootste gekoppeld aan de kleinste.”

Blik op enkele superstars uit hun seizoen 2010

De “Crayonné Plastron” : 10-4275421

 2e nationale asduif KBDB halve fond jongen
1e provinciale asduif halve fond jongen KBDB O-Vl.
1e Asduif jongen Brugse Kamp. Beide Vlaanderen
Op diens erelijst prijken ondermeer volgende prijzen:
1e Ablis 657 d
1e Ablis 336 d
2e Orléans 410 d
2e Ablis 286 d
3e Orléans 533 d
6e Ablis 232 d
7e Ablis 356 d
15e Ecouen 389 d
21e Orléans 4892 d 

Vader= “King Gaby”: 07-3034700
Zoon van de “King” 99-6064516 ( 2e prov asduif 2000 – 3e prov asduif 2001 – 6e Dourdan 1377d – 2e Orléans 592d – 1e Dourdan 588d – 6e Dourdan 1316 d….) met “Mona”: 04-3069721 ( Gaby Vandenabeele uit “Bliksem”: 062/98 x “Fryda” : 770/99)
Moeder= “Chateau Fideelke” : 08-4280369
Uit “Fideel Etienne”: 00-4282578 (P & D Houfflijn uit de lijn v/d “Fideel” – Vandenabeele) met “Chateaurouke” 05-3202164.

  

“Tina” : 08-4280377
Gekweekt uit Willy Vanhoutte-duiven, zij won tot op heden 19 prijzen ( zonder dubbelingen) per 10-tal waarbij als voornaamste:

  

 1e Orléans 576 d
2e Blois 564 d
2e Chateauroux 225 d
3e Clermont 283 d
9e nationaal La Souterraine 4459 d
11e Chateauroux 6141 d
13e Ablis 830 km
19e Blois 2595 d
30e nationaal Argenton 5763 d
61e Orléans 4708 d
90e nationaal Chateauroux 17109 d 

Vader= “Tarzan”: 03-3103087
Uit de “Oude Tarzan”: 99-3221127 met “Dochter halfbroer Jonge Zorro”: 01-3222125
Moeder= “Jane”: 04-3103042
Dochter uit de “Mistral”: 03-3103042 met “Anna”: 03-3184841

  

Het “Bastaardje”: 08-4280305
Won al 7 x 1e en verzamelde op haar erelijst reeds 25 prijzen (zonder dubbelingen) per 10-tal waarbij ondermeer:

  

 1e Ecouen 439 d
1e Tours 75 d
1e Argenton 154 d
1e Arras 246 d
1e Blois 564 d
1e Bourges 786 d
1e Quiévrain 78 d
6e Argenton 690 d
9e Blois 2595 d
27e Bourges 3771 d
38e Orléans 4708 d
55e Chateauroux 3903 d
81e nationaal Gueret 2953 d 

Vader : “Picasso”: 03-3103061
Zoon v/d “Picasso”: 01-3222008 met “Daughter Uno”: 01-3222053
Moeder= “Jongste Zorro duivin”: 05-3223510
Uit de “Jonge Zorro”: 98-3145079 met “Granddaughter Atleet”: 98-3145039

  

De “Alonso”: 10-4275416 : 3e prov asduif (E.V.) halve fond jongen KBDB O-Vl.
Won 10 prijzen per 10-tal…. met daartussen

    

 1e Blois 167 d
1e Ablis 216 d
5e Ablis 617 d
12e Ablis 356 d
15e Clermont 911 d
18e Tours 693 d
31e Tours 614 d
36e prov. Gueret 3056 d
118e nationaal Gueret 13885 d 

Vader= “Einstein”: 08-4347342
Zoon uit de “Provinciaal Antoontje” : 04-4329851 met Chateauke”: 05-3202164
Moeder= Geronima”: 08-4347396
Uit de “Son Geronimo” 06-4142888 ( origine P & D Houfflin via R & D Speybroeck) met “Red Nat. duivin”: 05-4126313 ( origine  M. De Cock)

  

 “Wag”: 10-4275401: de  10e prov (E.V.) asduif halve fond jongen KBDB O-Vl. – 3e asduif Brugse Kamp. Beide Vlaanderen – 3e asduif jongen Cureghem Centre
Won 9 prijzen per 10-tal met daarbij ondermeer:

  

 1e Orléans 365 d
1e Argenton 771 d
2e Orléans 1536 d
2e Ablis 216 d
4e Ecouen 389 d
4e provinciaal Argenton 4891 d
26e Blois 512 d
49e prov. Gueret 3056 d
23e nationaal Argenton 22442 d
148e nationaal Gueret 13885 d 

Vader= “Goen kweker 03”: 03-4384258
Moeder= “Moeder 1e prov. Antoon”: 03-3103011
Zij komt uit de “Concorde”: 98-3145096 ( W. Vanhoutte) met de “Cools-Blancke-duivin”: 01-3164206.

  

We eindigen dit kort overzicht met “de” superkweekduivin van het hok, met name

“het Chateauke” 05-3202164…….

  

Zij is bijvoorbeeld ondermeer moeder van :
de 2e nationaal Bourges 19084 d, van de  3e nationaal La Souterraine 4460 d, van
de 8e nationaal Bourges 16771 d, is ook ondermeer de  grootmoeder v/d 2e nationale asduif HF jongen KBDB 2010.
Vader: “Den Dikken”: 02-3185487 ( Declerck-Blancke), welke zoon is van de “Witneusbliksem”: 01-3116171 (Cools-Blancke) x “ Saertje”: 01-3117095 ( Cools-Blancke), bijgevolg is “den Dikken” een kleinzoon van de beroemde “Bliksem 062-98” van Gaby Vandenabeele.
Moeder: “Chateauke Declerck-Blancke” 01-3116222 ( o.a. 1e Chateauroux 7347 d) en zij komt uit de “Antoine”: 00-3139574 (Cools-Blancke uit verkoping A & R De Saer) met de “Fryda”: 99-3103770 ( Cools-Blancke).

  

Tot daar ons verhaal over het recentste superseizoen bij Paul en Carlos, beter bekend onder de tandem Gevaert-Lannoo uit Meigem (deelgemeente van Deinze). Langs deze weg wensen we hen nogmaals van harte te feliciteren met duivenspel van dergelijk niveau…Grandioos!