Opgelet met de wet op de bescherming van de privacy!

De KBDB maakt verenigingen er op attent dat persoonlijke gegevens van hun leden liefhebbers niet zomaar aan derden kunnen doorgegeven worden.

Mededeling van de KBDB t.a.v. de VERENIGINGEN betreffende de GDPR

We hoeven U niet meer uit te leggen wat de letters GDPR betekenen… Ieder van ons heeft tientallen schrijvens en e-mails betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ontvangen.

Wij willen U echter graag wijzen op het belang van de GDPR.

De verenigingen hebben eveneens de plicht om de gegevens van hun leden te beschermen. Een vereniging zal uitsluitend de gegevens van een lid mogen overmaken na voorafgaandelijk akkoord van het lid. Met GDPR is het oude gezegde “Beter voorkomen van genezen” werkelijk geschikt.

We herinneren u er dus aan dat het noodzakelijk is om het akkoord van uw leden te bekomen indien u een commerciële vraagstelling ontvangt, waaraan u een positief gevolg wenst te geven.

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.