Overslaan en naar de inhoud gaan

Op de koffie bij de ‘mentor’ van BIFS Dr. Ferdi Vandersanden - Veldwezelt-Lanaken (B)

Dr. Ferdi Vandersanden, hoofd van BIFS, het eerste labo voor toepassing van "Kunstmatige inseminatie’ bij reisduiven.

Dokter dierenarts Ferdi Vandersanden runt te Veldwezelt-Lanaken een zeer drukke beklante groepspraktijk met een 3-tal dierenartsen, welke bij hem thuis is gevestigd. Daarnaast heeft hij ook nog de firma BIFS onder zijn hoede. We hoeven u er dan beslist geen tekening bij te maken dat Ferdi een druk bezet iemand is… toch vond hij een gaatje in zijn agenda, tussen de vele consultaties door, om ons eens een rondleiding te geven in de duivenhokken , en wat meer uitleg te geven omtrent de werking van BIFS.

Wat is BIFS?
BIFS staat voor Birds Insemination and Fertilisation Station, kort samengevat… een centrum waar aan ‘kunstmatige inseminatie’ (KI) wordt gedaan (lees: kunstmatige bevruchting) bij duiven. Wat reeds op grote schaal werd toegepast met ‘tophengsten’ in de paardensport, maar ook op andere diersoorten een toepassingsgebied kent… en zelfs bij mensen reeds veelvuldig wordt gebruikt… namelijk, kunstmatige bevruchting… wou men nu ook in de duivensport gaan introduceren. Dr. Ferdi Vandersanden zocht en vond de juiste formule om dit nu ook op duiven toe te passen, de firma BIFS was een feit. De voornaamste activiteiten van BIFS kunnen we kort samenvatten als:
·    Vruchtbaarheidscontrole bij doffers: de kwaliteit van het sperma wordt bepaald aan de hand van beweeglijkheid, concentratie en morfologische afwijkingen aan het sperma.
·    Vruchtbaarheidscontrole bij duivinnen: via endoscopie of hormoonbepaling.
·    Kunstmatige bevruchting van duiven
·    Invriezen van sperma
·    Informatie over kunstmatige bevruchting
·    Afstammingscontrole via DNA
·    Verkoop van jonge duiven geboren uit kunstmatige bevruchting
·    Ontwikkeling van voedingssupplementen om de vruchtbaarheid, gezondheid en vliegprestaties van de duiven te bevorderen.
Kortom een brede waaier aan activiteiten, welke enorme mogelijkheden bieden voor onze moderne duivensport. Het achterliggende idee is in feite nog zo gek niet, want dit komt kort geresumeerd neer op… hoe kunnen we meer rendement halen uit onze beste duiven op het vlak van de kweek. Ferdi heeft door zijn drukke beroepsbezigheden niet de tijd om zelf actief de duivensport te beoefenen. Maar het kweken van ‘topduiven’ is en blijft een passie… daarom dat Ferdi naar een methode zocht om ‘meer’ te halen uit echte toppers… om op een zo kort mogelijke tijd een hoger rendement te halen uit excellente doffers… vooral dan uit echte ‘topkwekers’! Die oplossing lag bij KI, waarbij men op een korte tijdsspanne van nagenoeg 2 maand om en bij de 60 à 80 jonge duiven kan halen uit 1 wel bepaalde ‘Fokdoffer’! U kan het vergelijken met de aloude ‘hengstenmethode’ die vroeger door veel liefhebbers werd toegepast met 1 of enkele toppers op hun hok, maar dan in een modern kleedje gegoten. Een methode met enkele zeer opvallende en niet te versmaden voordelen. Laten we dit even verduidelijken…

Hoe gaat men te werk?
Wanneer men een koppel kwekers koppelt dan volgen er bij een normale cyclus, eitjes op de 9° dag na koppeling. Als we er dan rekening mee houden dat een doffer zijn duivin een 3 tot 4 keer per dag gaat ‘trappen’, dan komen we gemiddeld aan een 30-tal zaadlozingen voor 2 eitjes,  waaruit normaal dus 2 jonge duiven voortkomen. Dat is dus een hele ‘verspilling’ aan energie bij de doffer enerzijds, en aan ‘erfelijk materiaal’ anderzijds. Bij oudere doffers verklaart dit ook in grote mate een stuk onbevruchte eieren volgens Ferdi. Vergelijk het met een mens… Steek een man van 50 bij een jong muurbloempje van 20, en laat hem iedere dag (meerdere malen ???) van ‘katoen’ geven (lees: bevruchten)… na 5 dagen gaat meestal het licht uit. Wel, bij oudere doffers is dit vergelijkbaar… maar dan wel met het gevolg dat wanneer ze de 5° of de 6° dag na koppeling de eitjes moeten gaan bevruchten, ze ofwel geen voldoende energie meer hebben hiervoor… of een tekort aan ‘vitale zaadcellen’. Voor al deze zaken biedt KI een ideale oplossing. Hoe gaat dit nu in zijn werk?

Van de ‘topdoffer’ die men voor KI gaat gebruiken, gaat men nu sperma aftappen, dat gebruikt wordt om meerdere duivinnen mee te bevruchten. De ‘topdoffer’ vertoefd daarom vooraf best enige tijd (meerdere dagen) ‘gescheiden’ in een aparte ruimte, zodat hij in alle rust verkeerd… wanneer er sperma dient afgenomen te worden… zodat men kan beschikken over voldoende vers sperma voor bevruchting bij afname. Dit gebeurt door de massage van de doffer in kwestie… een zenuwachtige doffer kan dan vaak ‘mest’ afgeven bij massage, waardoor ook de sperma verloren gaat… vandaar de noodzaak dat de doffer rustig en vooraf gescheiden zat. Zo kan men een 3 tot 4 keer per week sperma aftappen bij een doffer.  De doffer vooraf 2 x per week dierlijk eiwit toedienen verbeterd de spermaproductie, hetzelfde bij de duivinnen om de leg te bevorderen. Wanneer men nu op 1 week tijd , een 3 à 4-tal keer sperma gaat aftappen, dan kan men hiermee voldoende duivinnen bevruchten om er een 20-tal jonge duiven uit te halen… Wat een wereld van verschil met de ‘natural way’ waar de doffer zijn duivin een 30-tal keer zal trappen voor slechts… 2 jonge duiven!

De duivinnen waarmee men aan KI doet… worden bij BIFS steeds gekoppeld tegen ‘steriele doffers’ (doffers waarbij de zaadleiders zijn doorgesneden via een chirurgische ingreep). Men kan het echter ook doen met duivinnen die gekoppeld zitten op het zicht (waarbij de doffer dus niet bij de duivin kan) zodat de duivin niet kan bevrucht worden. Op dag 6-7 (in de winterperiode) en op dag 4-5 (in de zomer) worden de duivinnen nu éénmalig kunstmatig bevrucht. Bij één normale zaadlozing is er voldoende sperma om 3 tot 4 duivinnen mee te bevruchten. Wanneer de duivin binnen de 5 dagen na bevruchting haar eitjes legt zullen deze normaal bevrucht zijn. Om te bevruchten worden de duivinnen lichtjes verdoofd (1 à 2 minuutjes is voldoende)… zodat ze tijdens de kunstmatige bevruchting niet gaat persen… waardoor optimale resultaten verkregen worden bij het bevruchten. Men mag op deze manier rekenen op een rendement van tussen de 70 à 80% bij kunstmatige bevruchting. En niet onbelangrijk: men is voor 100% zeker dat de jonge duiven die men kweekt uit bewust kweekkoppel afkomstig zijn.
Gelijktijdig met de duivinnen die voor KI worden gebruikt, en aan ‘steriele doffers’ worden gekoppeld… worden bij BIFS ook evenveel voedsterkoppels tezamen gezet. Wanneer de via KI bevruchte duivinnen nu gelegd hebben, schuift men gewoon de eitjes onder de voedsterkoppels. De steriele doffers worden dan even later gekoppeld met een volgende (en andere) groep duivinnen, welke opnieuw via KI zullen bevrucht worden met het sperma van de ‘fokstier’(en), zijnde de topdoffer(s).

Zo kan men uit een 1° Nationaal winnaar, een 1° Nationale Asduif, uit een ‘topvererver’ of andere ‘stamkweker’ op korte tijd niet alleen een pak jonge duiven bezitten… het geeft meteen ook  inzage in de kweekcapaciteiten van de ‘topdoffer’ in kwestie… en met welke duivinnen hij de beste kweekresultaten geeft! Een niet te versmaden voordeel!Er bestaat nu ook nog een mogelijkheid om sperma te gaan invriezen, interessant als men een bepaalde doffer verkoopt, en er later voor eigen gebruik nog enkele afstammelingen wil van hebben… of wanneer een topkweker een respectabele leeftijd heeft bereikt , en men er vlug nog meerdere afstammelingen van wil . Toch zijn de vriesresultaten momenteel nog niet optimaal, aldus Ferdi. Men heeft namelijk soms 10 dosissen nodig aan ingevroren sperma om hetzelfde resultaat te bekomen als bij één bevruchting met ‘levend sperma’.  Gezien men normaal slechts een 3 tot maximaal 4 maal per week sperma gaat aftappen van een ‘topdoffer’… heeft men dus bij invriezen bijna 3 weken nodig om voldoende zaad af te tappen… en eenzelfde resultaat te bereiken als met 1 dosis levend sperma. Anders gezegd, om 10 maal te bevruchten, zou je de duif 10 maand nodig hebben om voldoende zaadcellen te hebben… en dat zou  nogal duur uitvallen. Het rendement is bij invriezen momenteel dus helemaal nog niet optimaal.Kweken uit topduiven
Door het toepassen van de methode van KI kan men ook vlugger ‘gericht’ gaan kweken, waarbij men op korte tijd duiven bekomt met 3 tot 4 maal een 1° Nationaal winnaar of een 1° Nationale Asduif of een bepaalde ‘topkweker’ in de pedigree. Dat hoeft daarom niet van één en dezelfde topduif te zijn, want het kan ook over meerdere duiven gaan, bijvoorbeeld door een dochter van een 1° Nationaal winnaar te bevruchten met de zaadcellen van een andere 1° Nationaal winnaar!
Ferdi bouwde op die manier ondertussen zelf een machtig kweekhok op met topduiven hoofdzakelijk afkomstig uit de lijn ‘Olieman’ van Gijs Peeters, in 2000 kwamen 5 duiven van Erik Limbourg (o.a. het Mooioogje), in 2003 kwamen er een 40-tal van Edgard Dusaer (en dat waren duiven origine Gebr Kuypers, Vd Wegen, en Willems-Thoné), verder duiven van Quintens uit Paal-Beringen, Pros Roosen uit Kermt, Albert Derwa uit Herent enz…
Het idee van KI is bij Ferdi gegroeid toen hij in contact kwam met de ondertussen overleden Engelse miljardair en topliefhebber, Mr. Brian Long. Die kocht hier indertijd topduiven als de ‘Vale Cahors’ (winnaar 1° Nat Cahors) en de ‘Red Barcelona’ (1° Nat Barcelona)… welke niet alleen bewezen vliegduiven waren, maar ook echte topverervers. Brian wou op korte tijd een groot aantal jongen verkrijgen uit deze duiven gekoppeld aan meerdere topduivinnen van Ferdi, meestal uit de duiven met Thonébloed in de aderen. Daarom werd met deze 2 ‘tophengsten’ aan KI gedaan, waarbij Ferdi als tegenprestatie 10 duivinnen mocht behouden. Zo ging de trein aan het rollen…
Ferdi had ondertussen zelf ook meerdere toppers aangekocht waarmee aan KI werd gedaan, zoals:
-De ’Narbonne’ B97-7013746, winnaar 1° Nat Narbonne 6.423 d., en 2° Nat Asduif BDS ‘00
-De ‘Cerafin’ B00-6141004, winnaar 1° Nat Limoges 16.945 d. ’02, 56° Prov Limoges 4.619 d. ‘01
-De ‘Limoges’ B99-4288739, winnaar 1° Nat Limoges 23.550 Yearlings
-De ‘Asbie’ B01-5131007, die 1° Prov Asduif Halve Fond, 5° Nat Asduif Midfond KBDB
-De ‘Full Try’ B00-4443884, de 1° Nat Asduif Fond KBDB ’04 die 31° Nat Barcelona 13.021 d. ’03, 38° Nat Barcelona 12.275 d. ’04, 20° Nat Perpignan 6.189 d. ’04 won.
-De ‘Nationaal II’ B01-6182211, winnaar 1° Nat Limoges 13.502 d. ’04, 1° Nat Zone B Limoges 2.787 d. ’03, 4° Semi-Nat Chateauroux 12.422 d. ’04, 6° Semi-Nat Montluçon 9.300 d. ’04, 15° Vierzon 3.240 d. ’04… en werd hiermee 1° Nat Asduif Ave Regina ‘04

 

De 1° Nationaal Blois met een BIFS-duif
Zoals we hoger reeds citeerden ontbreekt bij Ferdi de tijd om zelf competitief de duivensport te beoefenen. Vandaar dat de kweekresultaten uitgetest worden bij 3 liefhebbers uit de regio Maastricht met Harry Winkels, Hok Smulders en uiteraard Geenen-Peters. Zo bekwam Tony Geenen-Peters via KI zijn ‘Blauwe Ferdy’ B06-5088338, een rechtstreekse dochter uit de ‘Nationaal II’ (van Roger Turlinckx, maar nu superkweker op de BIFS-hokken) x ‘Dochter Top Gun’ (uit ‘Top Gun’ Gijs Peters x ‘Zus Figo’ Reynaert). Deze ‘Blauwe Ferdy’ won:
1° Nationaal Blois     71.450 d.
5° Marche        1.928 d.
9° Orleans        630 d.
9° Reims        362 d.
10° Reims        421 d.
12° Sezanne        2.200 d… enz
In België zelf zitten reeds meerder BIFS-toppers bij Jos Thoné (waarmee veel aan samenkweek werd gedaan), bij Gaby Vandenabeele, Rik Cools, Mark Decock, Johan Demeulemeester, Kevin Roossens enz…  waarover verder meer.
Uiteraard worden uit de gekweekte duiven ook een deel doorgehouden (vooral duivinnen) voor gebruik op eigen kweekhok, om aan KI te doen met de ‘tophengsten’! Er volgt dan onmiddellijk selectie in de hand door topliefhebbers als een Jos Thoné, een Geenen-Peters, een Cees Van Koppen… en de duiven welke ‘3 kruisjes’ achter hun naam krijgen worden als zijnde ‘super’ bestempeld, en worden behouden om in te schakelen in het eigen kweekhok. En  natuurlijk is en blijft er ook nog de grote vraag naar duiven uit die nationale winnaars en nationale asduiven!
Met de ‘Nationaal II’ bezit Ferdi zonder meer één der beste kweekduiven uit het westelijk halfrond van dit ogenblik. Zijn palmares met onder meer 1° Nationale winst uit Limoges in 2004 kon u hogerop reeds bewonderen… maar ook op het vlak van de kweek werd deze duif een waar schot in de roos. Zo is hij onder meer vader van:
-‘National Hero’ bij Jos Thoné welke liefst 11 x 1° Prijs won, en 7° Olympiadeduif Oostende ’07 werd.
-1° Provinciaal Poitiers 1.363 d. in ’06 bij Gaby Vandenabeele
-5° Provinciaal Bourges 6.284 d. bij Marc Decock.
-3° Nationale Asduif KBDB 2007 bij Jos Thoné
-2° Nationaal Gueret 2008 bij Jos Thoné
Verder is hij grootvader van de 1° Reims 15.175 d. bij Vluggen… en vader en grootvader van een gans recital aan andere 1° Prijswinnaars! Waaruit blijkt dat de mensen van BIFS met deze ‘Nationaal II’ echt kweekgoud in huis hebben.
Laten we nog even dieper ingaan op enkele wedstrijdresultaten behaald met afstammelingen van de BIFS-kweekduiven:
Geenen-Peeters (één der piloothokken van BIFS)
1° Nat Blois     71.450 d. ’07 (lijn Nationaal II)
1° Pithiviers    1.163 d. ’08 (lijn Nationaal II)
2° Pithiviers    1.846 d. ’08 (lijn Nationaal II)
2° Sourdun    1.743 d. ’08 (Van Venrooij-lijn)
2° Pithiviers    1.163 d. ’08 (Van Venrooij-lijn)
9° Sezanne    2.414 d. ’08 (Van Venrooij-lijn)
10° Rethel    1.450 d. ’08 (Van Venrooij-lijn)

Jos Thoné
3° Nationale Asduif Halve Fond KBDB ‘07 (lijn Nationaal II)
1° Prov Gien     2.060 d. ’06 met ‘Molokai’ (Full Try-lijn)
11 x 1° Prijs met ‘National Hero’ (lijn Nationaal II)

Gaby Vadenabeele
1° Prov Poitiers  1.363 d. ’06 (lijn Nationaal II)

Rik Cools
5° Prov La Souterraine   2.060 d. ’07 (lijn Nationaal II)
11° Prov Gueret    2.261 d. ’07 (lijn Nationaal II)

Mark Decock
1° Bourges        845 d.’06 (lijn Nationaal II)
5° Prov Bourges    6.284 d. ’06 (lijn Nationaal II)

Johan Demeulemeester
1° Prov Poitiers        1.286 d. ’06 (Full Try-lijn)
5° Prov Nantes        1.843 d. ’06 (Full Try-lijn)

En dan zijn er nog topprestaties bij Kevin Roosens (39° Prov Bourges 1.892 d., 43° Prov Chateauroux 1.909 d met de lijn Nationaal II), J & D.Staddon (lijnen Full Try & Ronaldo), Les Parkinson (3° Ace Pigeon ‘20th Open Europ Classic’ met de Narbonne-lijn), Harrison & Hull uit Engeland (o.a. 5° Nat Flying Club St.Malo met lijnen Narbonne en ‘Limoges 99’), Roger Sutton (1° Fougeres & 4° Sction L.National Flying Club met Cerafin & Narbonne-lijn), John Callan enz…

Naast de KI biedt BIFS de duivenliefhebbers ook nog een gamma aan ondersteunende producten en voedingssupplementen aan, welke de vruchtbaarheid, de gezondheid, en de rui en vliegconditie van de duiven perfect ondersteunen. Deze productenlijn kwam tot stand in samenwerking met Dr Duchatel, welke reeds jaren lang wetenschappelijk onderzoek doet… en dan producten ontwikkelt aan de hand van de wetenschappelijke analyses van zijn onderzoeken!Met zijn BIFS en het gebruik van KI biedt Dr Ferdi Vandersanden de duivenliefhebbers een brede waaier aan mogelijkheden, welke de ‘weg naar succes’ in de duivensport aanzienlijk korter kunnen maken… gewoon omdat men op korte tijd ‘meer’ uit een topduif kan halen. En dat heeft zo zijn voordelen…
·    Zo kan men uit een ‘extra vliegduif’ vrij snel een mooie groep jonge duiven kweken (30 à 40-tal op 1 maand) en zo ook reeds diens kweekcapaciteiten ontdekken… en dus binnen de kortste keren ontdekken of hij ook een ‘goede vererver’ is. 
·    Uit een bewezen kweekduif kan men ook een veel groter rendement halen, waarbij men de ‘top kweekduif’ in kwestie zich  niet extra dient te belasten (met jongen kweken, nestjagen enz…), waardoor hij misschien ook een jaartje langer zal meegaan, en… 
·    voor mensen die eventueel een duif willen verkopen bestaat uiteraard nog de mogelijkheid om op korte tijd nog meerdere afstammelingen te halen uit hun ‘verkochte duif’ alvorens hij de transfer maakt naar de koper toe!
Kort samengevat kunnen we stellen… Voor mensen die op korte tijd ‘meer’ willen halen uit hun echte topduiven,  één adres: BIFS bij Dr Ferdi Vandersanden!