Nieuwe hoogspanningslijn van Avelgem tot Courcelles: KBDB vreest impact op duivensport

De geplande 84,8 km lange hoogspanningslijn loopt van Avelgem tot Courcelles. Zowel omwonenden als de KBDB hebben grote bezwaren.

Netbeheerder Elia wil de zgn. ‘Boucle du Hainaut’, de hoogspanningsleiding van 380 kV aanleggen om meer capaciteit vanuit de Noordzee en buurlanden te transporteren. Volgens nationaal KBDB-voorzitter Pascal Bodengien moeten alle duiven van de middenlijn (Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen) deze lijn dwarsen. “De duiven uit Quiévrain vliegen nog in groepen als ze de Boucle du Hainaut bereiken. De gevolgen zullen niet te overzien zijn. We ondernemen stappen om het project alsnog af te voeren.” Het project bestaat uit het verbinden van het hoogspanningsstation van Avelgem met dat van Courcelles (in Wallonië). Aan Waalse kant doorkruist het project de volgende gemeenten: Kluisbergen, Celles, Frasneslez-Anvaing, Leuze-en-Hainaut, Ath, Chièvres, Brugelette, Lens, Soignies, ‘s Gravenbrakel, Ecaussinnes, Seneffe, Pont-à-Celles en ten slotte Courcelles.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Lode Dekimpe van Kluisbergen: “Er is een belangrijk onderscheid tussen het dossier ‘Boucle du Hainaut’ aan de Waalse zijde van de taalgrens en het dossier aan Vlaamse kant. In Wallonië is het dossier verder gevorderd, in die zin dat ook reeds openbaar onderzoek rond tracé(s) werd gevoerd. Aan Vlaamse kant - en dus ook voor grondgebied Kluisbergen - is men nog niet zover. Pas later zal ook aan Vlaamse kant de verdere procedure worden gevoerd, met ook mogelijkheid om bezwaren en opmerkingen te formuleren in openbaar onderzoek.”

Duiven

Mélanie Laroche, woordvoerder van Elia, zegt dat het noodzakelijk is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen reisduiven en wilde vogels. “Het project ‘Boucle du Hainaut’ ligt momenteel op de tafel van de Waalse regering. In de komende maanden moet een milieueffectrapport worden opgesteld door een onafhankelijk bureau. Daarnaast zal in de latere fase van de aanvraag voor een bouwvergunning nog nauwkeuriger onderzoek naar de fauna worden uitgevoerd. De studies gaan enkel over de vogeltrek.”

Elia moet vragen om het gewestplan te herzien vooraleer over te gaan tot de aanvraagprocedures voor een stedenbouwkundige vergunning. Het betreft dan ook een proces van meerdere jaren.