Mooie Prestaties België en Mooie Prestaties Nederland gaan weer van start!

Vanaf 15 april kunnen de Belgische en Nederlandse duivenliefhebbers het wereldwijde duivenpubliek weer laten meegenieten van hun topresultaten en topduiven in onze rubriek ‘Mooie Prestaties’. Heeft u een topprestatie neergezet of een topduif op uw hokken zitten? Aarzel dan niet en stuur in!

Vanaf 15 april kunt u opnieuw wekelijks uw hok en uw prestaties in de spotlights zetten op PIPA. Vorig seizoen leerde ons dat de rubriek Mooie Prestaties populairder is dan ooit. In totaal ontvingen we meer dan 2500 inzendingen, wat neerkomt op bijna 120 per weekend.

Naast Mooie Prestaties blijven ook de clubpagina's onder onze rubriek Clubs druk bezocht tijdens het seizoen. Niet alleen de resultaten van concullega's uit eigen club interesseren de liefhebbers, ook de prestaties van collega-liefhebbers uit andere clubs, regio's én zelfs landen worden onder de loep genomen. Ook de clubpagina's zijn dus een ideaal platform om uw prestaties eens goed in de kijker te zetten. Heeft uw club nog geen eigen webstek op PIPA? Klik dan hier voor meer info.

In de rubriek Mooie Prestaties komt iedere liefhebber aan bod komt: de uitblinkers op de snelheid, de superstars op kleine en grote halve fond, de vedetten op de fond en de uitblinkers op de internationale wedvluchten. Vorig jaar werden de mooie prestaties in België opgesplitst in die op de regionale en die op de nationale vluchten. Dit jaar gooien we die opsplitsing overboord en keren we terug naar onze aloude formule waarbij alle Belgische inzendingen gebundeld worden onder één en dezelfde noemer: Mooie Prestaties België. Voor Nederland wordt er net als vorig jaar geen opsplitsing gedaan. We krijgen dit jaar dus opnieuw twee grote rubrieken:

 • Mooie Prestaties België
 • Mooie Prestaties Nederland

We rekenen op u als liefhebber om de interactiviteit tussen liefhebbers over de ganse wereld te verhogen. U hoeft enkel het formulier met uw weekendprestaties of de prestaties van uw topduif in te vullen en naar aan ons toe te sturen. Wij plaatsen uw prestatie online, zowel in het Nederlands als in het Frans, Engels én Chinees. Enkel de resultaten die door de liefhebbers zélf via de formulieren ingestuurd worden, zullen worden opgenomen. Het sturen van resultaten naar PIPA-medewerkers per e-mail telt dus niet mee als inzending.

De criteria waaraan uw ingestuurde uitslagen moeten voldoen zijn dezelfde als vorig jaar:

A) Mooie prestaties – topuitslag (per weekend)

 • gespeeld in België of Nederland
 • geen dubbelingen vermelden (beste resultaat kiezen)
 • de uitslagen die u aan ons adres overmaakt, moeten minstens aan volgende criteria voldoen:
 1. Vluchten met minimaal 100 deelnemende duiven en 10 deelnemende liefhebbers
 2. Het behaalde aantal prijzen moet hoger liggen dan 50% per 3-tal (of even veel), en daarvan moet... (zie punt 3)
 3. minstens een bepaald prijspercentage per 10-tal (1:10) behaald worden zijn:
 •  tussen 1 en 5 ingezette duiven: minstens 1 duif op 2 per 10-tal waarvan minstens 1 duif per 20-tal
 •  tussen 6 en 10 ingezette duiven: minstens 1 duif op 3 per 10-tal
 •  meer dan 10 ingezette duiven: minstens 1 duif op 4 per 10-tal

Stel dat u 24 duiven meegeeft op een vlucht van 100 duiven, dan moet u dus 12 duiven per 3-tal hebben, en van die 12 moeten er 6 per 10-tal scoren.

Om gepubliceerd te worden, willen we graag de volledige informatie en correcte gegevens omtrent de vlucht, zoals:

 • datum van de vlucht
 • naam van de vlucht en de afstand tot uw hok
 • totaal aantal deelnemende duiven aan de vlucht
 • categorie (oude, jaarse, jonge)
 • volledige lijst van de door u behaalde prijzen per 3-tal
 • aantal duiven dat u zelf ingekorfd hebt
 • totaal aantal duiven dat een prijs gevlogen heeft

Voorbeeld:

09/04 Noyon (160 km) 820 oude: 1-5-8-25-33-95-120-151-212 (9/11d)

Noot: Enkel prestaties die aan de drie hierboven gestelde criteria voldoen komen voor publicatie in aanmerking. Prestaties waarvan de info niet volledig is, worden niet opgenomen.

B) Mooie prestatie – topduif

 • gespeeld in België of Nederland
 • geen dubbelingen vermelden (beste coëfficiënt te kiezen)
 • per categorie (snelheid, halve fond, fond of allround) zijn er verschillende criteria:
 • snelheid (tot 250 km): duif die minimum 4 x per 20 vliegt dit seizoen
 • halve fond (250-600 km): duif die minimum  3 x per 20 vliegt dit seizoen
 • fond (meer dan 600 km): duif die minimum 2 x per 20 vliegt dit seizoen
 • allround (alle afstanden): duif die minimum 4 x per 20 vliegt dit seizoen

Voeg indien mogelijk telkens één foto van uzelf of één foto van uw topduif toe. Graag een mooie, liggende foto van min. 450 px breed op 315 px hoog (in die verhouding). Zo kan de duivenwereld ook een gezicht op de prestaties kleven. U hoeft geen bijkomende tekst aan uw prestatie(s) toe te voegen, enkel de prestatie(s) op zich (zoals in het voorbeeld) is (zijn) ruim voldoende!

Door op onderstaande twee links te klikken, opent u de twee formulieren Topuitslag en Topduif die u dient in te vullen om in onze rubriek Mooie Prestaties opgenomen te worden. Gelieve ons beide formulieren (of één ervan) toe te sturen vóór dinsdagmiddag 12 uur. Indien veel vluchten uitgesteld werden, kan deze deadline nog opschuiven naar een later tijdstip. Liefhebbers die om om het even welke reden de deadline van dinsdagmiddag 12 uur niet halen, kunnen zelf hun prestaties toevoegen onderaan het artikel bij Reacties. Volledig, correct én tijdig invullen is dus de boodschap!

De formulieren van Mooie Prestaties:

Aan iedereen veel succes toegewenst voor het komende sportseizoen!