Mededeling van de KBDB ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers 23-09-2021

De Franse Federatie (FCF) heeft ons laten weten dat, in Frankrijk, het risiconiveau aangaande “vogelgriep” verhoogd werd van “verwaarloosbaar” tot “matig”.

Rekening houdend met het voorgaande is de FCF genoodzaakt om alle lossingen, dewelke nog moeten worden uitgevoerd in Frankrijk, te annuleren. Bij dit risiconiveau zijn wedstrijden met reisduiven in Frankrijk inderdaad verboden tussen 1 september en 31 maart.

De nationale voorzitter,                               De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                                        Denis Sapin.