Overslaan en naar de inhoud gaan

Mededeling van de KBDB i.v.m. de goedgekeurde toestellen 2024 en thuisafslag

De AEC (Adviescommissie voor Elektronisch Constateren) heeft de testcampagne 2024 vorige week afgerond.

Het project startte in oktober met een overlegronde met de 6 fabrikanten, die apparatuur aanbieden op de Belgische markt, waarna de nieuwe Standaard-2024 werd gepubliceerd in december. Drie fabrikanten vroegen homologatietesten aan voor aangepaste of nieuwe producten.  Deze werden alle getest en, na een aantal aanpassingen, goedgekeurd.

  1. Bricon: nieuwe software voor PASbox, PASclub en PASslave.  Deze heeft onder meer tot doel om het aantal vals-positieve “geheime code” fouten te reduceren.
  2. Benzing: twee nieuwe klokken (M2 en M3) werden ter goedkeuring aangeboden.  Deze klokken laten tevens “thuisafslag toe”, in combinatie met de SmartHub module naar het GSM netwerk.
  3. Tipes: de klok MC-2100 laat nu ook “thuisafslag” toe, in combinatie met een adaptormodule naar Internet.  Tevens werd nieuwe clubsoftware ontwikkeld, waarmee on-line kan gekoppeld worden.

Tenslotte zijn er ook enkele uitbreidingen en aanpassingen doorgevoerd op de FFS (Federation Flight Server) van de KBDB.  De FFS voert een aantal validaties uit op koppelingen, inkorvingen en bestatigingen.  Validaties die falen worden met een foutcode of waarschuwingscode op de koppellingslijst, inkorvingslijst of aankomstenlijst afgedrukt.  Een negatieve validatie leidt momenteel niet automatisch tot uitsluiting van de betrokken duif.  Dit is enkel het geval voor “geheime code fout” en voor “doorklokken”, zoals reeds het geval was in het verleden.

Thuisafslag is vanaf het seizoen 2024 mogelijk met de klokken Benzing-M2, Benzing-M3 en Tipes MC-2100.  Deze klokken moeten (in tegenstelling tot de PASbox) nog steeds aanwezig zijn bij de inkorving.  Met deze klokken kan er uiteraard nog op de gewone manier afgeslagen worden in de club, maar de liefhebber kan er ook voor kiezen om de afslag bij hem thuis uit te voeren.  Voorwaarde hierbij is dat de uitmaaksoftware van de club de aankomstenlijst van de betrokken liefhebber kan afhalen van KBDB-ADMIN.

Voor thuisafslag moet de liefhebbers wel zelf actie nemen.  Bij Benzing gebeurt dat via het klavier en een antenne van de klok, bij Tipes via de website van Motz Computer.

Enkele artikelen van het Nationaal Sportreglement werden aangepast of uitgebreid omtrent thuisafslag.

Tenslotte nog dit:

Voor het seizoen 2024 handhaaft de KBDB de voorlopige maatregelen van de Belgische Mededingsautoriteit, zoals vermeld op de website van KBDB.  Dat betekent dat alle klokken en software die in 2022 waren goedgekeurd, nog steeds gebruikt mogen worden.  Dat houdt onder meer in dat de KBDB nog steeds de oude koppelsoftware van UNIKON gedoogt.  De KBDB wenst er hierbij wel op te wijzen dat de koppelingen, die met de opstelling van UNIKON gebeuren, niet automatisch op de FFS terecht komen, waardoor de validaties door de FFS mogelijks niet correct zullen zijn.

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,                             De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                                     Denis Sapin.