Mededeling van de KBDB 05-05-2020

Zoals gisteren medegedeeld, heeft vandaag het eerste overleg plaatsgevonden met het crisiscomité “Covid-19”, ingesteld in de schoot van de KBDB. Deze vergadering is alle sereniteit verlopen met een positief resultaat.

Ik wens dan ook mijn collega’s, zetelend in dit crisiscomité, hartelijk te danken voor hun positieve inbreng.

Bepaalde voorstellen (zoals afwijkingen op de KBDB-reglementen) behoren uiteraard tot de bevoegdheid van de nationale algemene vergadering.

Er werden voorstellen geformuleerd, vooral in het belang van de veiligheid van onze liefhebbers en de helpers in de verenigingen voor wat de inkorvingen betreffen. We willen van deze gelegenheid gebruik maken om de helpende handen in de verenigingen te bedanken.

MEER NIEUWS VOLGT!

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.