Mededeling KBDB ter attentie van alle duivenliefhebbers 19-01-2021

De KBDB wil haar leden tussentijds informeren over enkele lopende dossiers waaronder het seizoen 2021 en de momenteel geldende ophokplicht.

Beste Leden,

Daar waar jullie het sportseizoen 2021 voorbereiden op jullie hokken, zijn wij als KBDB ook niet bij de pakken blijven zitten en zijn volop bezig met allerhande zaken die ons allen aanbelangen.

Een kort overzicht:

- vorige week videoconferentie met de inrichters van de nationale in internationale wedvluchten over het sportseizoen 2021;

- gisteren videoconferentie met het FAVV, enkele gespecialiseerde dierenartsen en de KBDB omtrent o.a. de momenteel geldende ophokplicht;

- gisterennamiddag hadden we tevens een persoonlijk onderhoud met Federaal Minister Clarinval en zijn Kabinetchef over een aantal zaken die belangrijk zijn voor onze sport

Na de vergadering van het nationaal sportcomité en de nationale algemene vergadering, waarop we eerst alle beslissingen willen toelichten aan onze KBDB-mandatarissen, zullen wij uitvoeriger terugkomen op enkele onderwerpen.

De komende week verwachten we concrete feedback i.v.m. de huidig geldende ophokplicht. Zodra er meer nieuws is, informeren we jullie onmiddellijk.

Met sportieve groeten,
Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.