Maroy Geert, "Winnaar van keiharde Limoges nationaal tegen 15364 jaarlingen (2006)"


Geert Maroy, Heestert


‘De Zitter’
is de naam die de winnaar van Limoges Jaarlingen dit jaar gekregen heeft. En zoals zijn naam laat vermoeden gaat het hier inderdaad niet over een duif die heel rap zijn hok binnenkomt, integendeel, ‘De Zitter’, ringnummer 3115621/05, kreeg zijn naam omdat hij na elke vlucht minutenlang op het dak bleef zitten. Dit wel enkel als jonge duif, want eens ‘De Zitter’ geleerd had dat bij het thuiskomen zijn duivin binnen zit te wachten ging het heel wat rapper. Maar als jonge duif gingen door het ‘dakzitten’ wel verschillende topprijzen verloren. Zo won hij bijvoorbeeld op Ablis nog een 4e prijs tegen +- 500 duiven in Rekkem, dit na ongeveer 10 minuten op het dak gezeten te hebben. Ook op de vlucht uit Bourges haalde hij nog een 22e prijs in Rekkem, na 16 minuten op het dak.

De nationale winnaar Limoges yearling "De Zitter"

De voorbereiding voor de jaarlingen die meegingen op Limoges zag er als volgt uit: Clermont, Dourdan, Orleans, Chateauroux en 2 weken geleden nog Argenton. Op verschillende van deze voorbereidingsvluchten liet ‘De Zitter’ zich al zien. Zo zou hij op Orleans een 1ste prijs gewonnen hebben tegen +- 800 duiven, maar hij werd niet gezet voor prijs. Op Dourdan won hij een 8e tegen +- 300 duiven en op de laatste voorbereidingsvlucht uit Argenton werd een 51ste prijs behaald tegen 581 jaarlingen.

In 2001 werd bij de combinatie BlaVanWo een ronde jongen gekocht. De originele koper voor deze ronde jongen had afgezegd en zo kon Geert deze duiven overnemen voor een mooie prijs. Het ging om late jongen, dus kon er pas in 2002 gekweekt worden met deze duiven. Het is uit deze duiven dat de Limoges winnaar o.a. afstamt. De vader van ‘De Zitter’ is van 2003 en een zuivere BlaVanWo duif, in de pedigree van de ouders van de vader vinden we o.a. ook Vandenabeele-bloed terug. De moeder van ‘De Zitter’ is een duif van het ras Maurice Verheyen.

Bij het verzorgen van de duiven krijgt Geert vooral hulp van zijn soigneur Willy Putman. Zijn taak bestaat er vooral in om de jongen te verzorgen en op te leren. De jaarlingen en oude staan onder het toezicht van Geert zelf. Bij het opleren van de jongen gaat men regelmatig een 20-30 tal kilometer verder gaan lossen, Geert en Willy zorgen ervoor dat ze op dezelfde plaats lossen als de plaats waar op dat moment een ganse groep van soms meer als 1.000 duiven gelost worden, door een lokaal uit de buurt van de woonplaats van Geert, nl. Heestert. “Op die manier leren ze van jongsaf uit de massa te komen”, alsdus Geert.

De weersomstandigheden bij deze vlucht uit Limoges waren niet van de poes, men kon op voorhand weten dat hier geen ééndagsvliegen vooraan op de uitslag zouden staan. Een vlucht waarbij de temperatuur naar de 30°C toegaat, met wind op kop, zorgt er automatisch voor dat de sterke duiven vooraan komen te zitten. Men verwachtte ook nog geen duiven thuis om half vier, want op basis van de kortere vluchten die dag konden de allereerste duiven er moeilijk zijn voor 16u. Dus ging Geert nog vlug de jonge duiven inkorven, gelukkig had hij z’n vrouw uitgelegd hoe de duiven te tekenen in het geval er toch een duif mocht thuiskomen van Limoges, want om 15u31 kwam ‘De Zitter’ reeds aangevlogen, niet enkel de hoogste nationale snelheid, maar ook de allereerste melding in gans Belgie.

Geert beleeft dit jaar een uitzonderlijk goed seizoen, één der beste seizoenen die hij ooit meemaakte. Slechts enkele van zijn topprestaties dit seizoen zijn o.a.: 6e Nat. Cahors, 77e & 86e Nat. Aurillac, 26e Nat. Brive en nu dus 1e Nat. Limoges. Dit zijn uitslagen die al kunnen tellen, en wetende dat zowel de vader als de grootouders langs vaders kant nog op het kweekhok zitten, mogen we misschien verwachten dat de prestaties nog in stijgende lijn zullen gaan de komende jaren…