Lismont Patrick. 1ste kampioen snelheid oude duiven KBDB 2009.

De provinciebaan is de verbindingsweg naar Tienen en boven op de berg staat een huisje met een tuintje. Een tuintje ervoor en een ruime tuin erachter. Een nieuwe rustieke woning naast je schoonouders en een gezamenlijke achtertuin geeft aan een duivenmelker de mogelijkheid om er mooie en praktische hokken te bouwen.
Bekkevoort- De provinciebaan is de verbindingsweg naar Tienen en boven op de berg staat een huisje met een tuintje. Een tuintje ervoor en een ruime tuin erachter. Een nieuwe rustieke woning naast je schoonouders en een gezamenlijke achtertuin geeft aan een duivenmelker de mogelijkheid om er mooie en praktische hokken te bouwen. Dit heeft Patrick dan ook in stappen gedaan. In het glooiend landschap heeft hij de duivenhokken ingeplant achter de woning. De ruimte tussen de woning en de hokken is opgevuld door een keurige rotstuin met een vijver in twee niveaus.
De gastvrouw had zich erop voorzien dat er bezoek kwam. De versgemaakte koffie rook lekker bij het openen van de voordeur en de keukentafel was ruim voorzien van allerhande koeken. Een duidelijker manier is er niet om te zeggen dat je er welkom bent.

Hoe het begon.
De meeste familieleden hadden duiven of zeker interesse in duiven. Toen Patrick met duiven wilde starten mocht dat van pa. Hijzelf ging steeds de duiven opwachten bij zijn vader. In ’82 werd er in Budingen gestart mat duiven van nonkel Georges. Nonkel Georges Lismont had rode duiven die goed kwamen op de korte vluchten en daar wilde Patrick er ook van krijgen. Het jaar nadien werd er een hokje gebouwd en was Patrick gestart als duivenmelker. Hij studeerde toen nog en de grote vakantie was twee maanden duivenfeest. Duivensport werd een microbe die pa Emiel ook verder besmette. Na het huwelijk van Patrick met Sonja werd er verder gespeeld en pa zou dan de duiven verzorgen opdat zoonlief het drieploegenwerk in de brouwerij van Hoegaarden kan afwisselen met een gezonde en huiselijke hobby.

Stamopbouw.
Als zestienjarige bestond het leven van Patrick uit duiven, voetbal en ook de nodige uren op de schoolbanken. De eerste duiven was een geschenk van nonkel Georges. Patrick viel niet op door zijn prestaties maar wel door zijn jeugdige leeftijd. Het waren de prestaties die hij zocht door geschikte duiven aan te schaffen. Om de rode duiven te verbeteren en te versnellen werd Benny Willems uit Bekkevoort aangesproken. Benny speelt meestal hafo en was bereid iets goed te bezorgen aan zijn ingeweken dorpsgenoot. Deze duivin, werd gekoppeld aan een kleinzoon van het basiskoppel ‘1ste toevalstreffer , Haar zoon is deze duif die overgebleven is van de koppeling 2de toevalstreffer.
Eerste toevalstreffer kwam van pa Emiel. Van een bepaald koppel werd een jonge duivin beloofd om te verhuizen naar Bekkevoort met haar broer zou in Budingen op weduwschap worden gespeeld. Bij het vormen van de kweekkoppels had pa de beloofde duivin zelf gekoppeld . Er restte niets anders dan de bedoelde speelduif te verhuizen. Nonkel Georges zorgde voor een duivin. Zo werd er bij Patrick een volgend kweekkoppel gevormd, een koppel dat goed doorgeeft. Na verloop van tijd werd de duivin bij pa uit de kweek gehaald wegens gebrek aan voldoende resultaten.
Tijdens een winterse verkoop van duiven van Patricia Verhaegen werd een duiver bekomen. Deze duiver werd met succes gekruist met de eigen duiven.
Tweede toevalstreffer. Patrick werd gebeld door een duivenmelker die nog een bon gekocht had bij een kampioenviering. De kweekduiven zaten al los. Om de man te plezieren en om de afspraak na te komen werd één koppel op proef samen gezet. Een duiver uit 1ste basiskoppel werd gekoppeld met een duivin van Nederlandse afkomst namelijk Jo Baggen. De man mocht kiezen en liet een rode duiver zitten. Deze duiver is nu een stamduif van het hok
Van Marc Medaert uit St.-Truiden werd een duivin op het kweekhok gezet. Later bleek dat deze duivin de moeder is van de Olympiade duif 2008.
Steeds verder zoekend is Patrick terecht gekomen bij Danny Geerinckx uit Zolder. Hier werden meerdere duiven gehaald maar ook duiven uit de lijnen van Guisson-Vanbrabant uit Kuringen. Ze werd de moeder van 726/07.

Systeem.
Alle duiven worden begin december gekoppeld. Het tijdstip is niet datum gebonden maar wel wordt er rekening gehouden met het werk. Er moet een regeling gevonden worden zodat in de brouwerij van Hoegaarden het continu systeem niet wordt onderbroken. Patrick beschikt over zesendertig snelheidsduiven en vijftien hafo-duiven, alles mag kweken en worden begin maart opnieuw gekoppeld om eind maart, een vlucht uit Fleurus, op een paar dagen broeden te vertrekken. Bij hun terugkomst is het nest weg en begint hun celibataire periode.
De duiven gaan wekelijks in de korf met uitzondering van de hafo-duiven boven Bourges, deze mogen een week rusten of een korte vlucht afwerken.
Voor het vertrek krijgen de duivers voor de snelheidsvluchten hun duivin te zien. Patrick haalt de duivinnen boven en laat ze vrij op het hok, de duivers werden voordien halve bak geplaatst en de broedschotel werd omgedraaid. De duivenmelker veranderd niet van systeem en doet bij elke duif steeds hetzelfde. Zo was het de gewoonte dat de “Olypiade duif 2008” steeds bij de duivin mocht gedurende enkele minuten, soms zelf twintig minuten. Andere duivers worden dan weer gemotiveerd door de duivin niet in de open bak te laten.
Nadat de duivers in de korf worden gezet verdwijnen de duivinnen terug naar de individuele bakjes onder het hok waar ze ook al vanaf woensdag zitten.
De hafo-duiven worden rustiger ingekorfd. Hier wordt de broedschotel gedraaid en de bak wordt volledig geopend. Deze duivers zien hun partner niet voor hun vertrek. De reden die Patrick opgeeft waarom hij een andere werkwijze heeft voor hafo-duiven is enkel te zoeken in het ploegenwerk. De duivers worden goed geobserveerd vanaf dat ze bij de broedschotel kunnen.
Het zal geen verwonderde gezichten opleveren als Patrick zegt dat hij met duivinnen op weduwschap speelt. Dit hedendaagse verschijnsel heeft ook in Bekkevoort ingang gevonden. Het resultaat zoals bij sommige duivenmelkers is hier niet echt weggelegd. Duivinnen worden op het klassiek weduwschapsysteem gespeeld met een thuisblijvende duiver.
Er werden veertien jonge duivinnen op weduwschap  gespeeld en de rest van de honderdvijftig jonge duiven worden dan op de schuifdeur gespeeld. Ook de vier nationale vluchten werden gepland en met wisselend succes afgewerkt. Later werd Geuret opnieuw een goede vlucht.
Patrick overweegt om ook volgend jaar een hokje van een dozijn jonge duivers op weduwschap te spelen in augustus en september.
Jonge duiven krijgen ruim de tijd om te presteren. Met de grote mand trekt hij naar het lokaal en mogen de duiven gedurende twee tot drie maanden hun kunnen tonen. Bijgevolg is het prijzenpercentage minder hoog bij de jonge duiven. Een paar keer niet op papier staan doet hun overlevingskansen slinken en onvoldoende kopprijzen, minstens per tiental, vliegen heeft ook slechte gevolgen op hun overwintermogelijkheden.

Voeding.
Het voederen is een vast terugkerend patroon. De dag van thuiskomst is er ruim sportmengeling zodat de duiven kunnen kiezen. Met een soeplepel als basismaat wordt hier gevoederd. Vanaf de dag na de thuiskomst wordt er dieet “Cassaert” gegeven. Woensdag wordt half om half gevoederd om vanaf donderdag 100% sport te voederen. Bij de hafo-duiven wordt iets vroeger overgeschakeld. Ook één dag is er biergist over het voer en dat meestal begin van de week.
De duiven worden binnengeroepen met snoepzaad, pindas komen er niet omdat het gevaar oplevert dat ze slecht zijn. Ook een regelmatige vitaminepreparaat is een toetje over het voer of via het drinkwater van de duiven.
In het begin van de week is er gewoonlijk appelazijn of thee in het water. Op woensdag komt conditietonic op het hok. Elke vrijdag staat “Blitzform”, een product rijk aan jodium, geprogrammeerd.
Als we nog toevoegen dat bij thuiskomst aminozuren worden toegediend.

Verzorging & Medische begeleiding.
Alle hokken worden hier twee keer per dag gepoetst. De woning en tuinen zijn goed verzorgd en kraaknet en dat is ook terug te vinden op het hokken. Volgens Patrick speel je er geen enkele prijs meer door maar het geeft hem wel een goed gevoel op een hok te komen dat proper is. Bij een probleem kun je wel sneller iets vaststellen in de ontlasting van de duiven.
Bij de verzorging van de duiven speelt Sonja een belangrijke rol. Door haar bewuste keuze om deeltijds te werken is ze er voor hun enig kind Michiel en kan ze Patrick die in drie ploegen werkt ook taken uit handen nemen.
De drinkpotten worden dagelijks uitgewassen met een borsteltje en daarna terug gevuld op het hok gezet.
In het najaar staan er steeds enkele hokken leeg en dat is het tijdstip om de hokken volledig uit te wassen met water en javel. Ook de brander wordt gebruikt om indien nodig datgene te vernietigen dat nog niet werd opgeruimd en de duiven zou kunnen besmetten wanneer ze terug op het hok komen. Vroeger werd de brander veelvuldig gebruikt zelfs tot wekelijks, nu is dat herleid tot twee keer per jaar. Een eerste branderpoetsbeurt is er na de rui en voor de winterkweek, een tweede keer wordt de brander bijgehaald na de kweek.
Voor de kweek worden de duiven zeven dagen gekuurd tegen trico, een tweede keer wordt er voor het speelseizoen vijf dagen gekuurd en halfweg het seizoen komt er nog twee dagen een preventieve kuur op de agenda. Ooit werd er wekelijks of om de twee weken gekuurd, maar de resultaten waren toen niet beter.
Eind van de rui staat er ook een tiendaagse paratyfuskuur voorzien. Dit geneesmiddel wordt via het drinkwater verstrekt. In afspraak met veerarts Hendrikx wordt er elk jaar met een ander product gewerkt.
Voor het vliegseizoen worden de koppen behandeld en indien nodig bij een inzinking nogmaals herhaald.

Hokken.
De hokken werden in fasen gebouwd. Het eerst hok achter de nieuwe woning is opgetrokken in twee bouwlagen. Drie delen zijn er voor de jonge duiven en er is ook plaats voor de weduwnaars. Onder het hok is plaats voor de kwekers en de losse duivinnen. Elk heeft een eigen ren met dichtgemaakt plafond en zijwanden, zo leven ze er in volle Hagelandse natuur. Met de vloerdraad in de rennen op één meter boven de grond is er ruimte om het mest slecht jaarlijks te verwijderen.
Een tweede hok staat bijna haaks op het eerste en is gebouwd met een spits dak zodat de duiven niet op de pannen kunnen zitten. Hier is plaats voor één hok jonge duiven en ook een groep weduwnaars kunnen hier verblijven.
Het derde bouwsel is een tuinhok met een gang voor de binnenhokken en met rooster in het binnenhok. Hier is plaats voor losse duivinnen, losse duivers en vier hokken voor de jonge duiven

Titel “ Nationaal Kampioen Snelheid”.
Het seizoen startte met vijf mooie prestatie op rij met de twee eerste inzetten voorop. Om het beter te doen werden andere duiven gekozen om als eerste of tweede duif te worden afgegeven. Gelukkig werd op het eind van het seizoen opnieuw topprestatie geleverd door de goede inzetten.

Momignies    672duiven    nr1    1ste    nr2    14de
Momignies    699duiven    nr1    11de    nr2    26ste
Momignies    421duiven    nr1    2de    nr2    7de
Soissons    532duiven    nr1    19de    nr2    1ste
Soissons    348duiven    nr1    20ste    nr2    12de
Soissons     191duiven    nr1    2de    nr2    9de
Momignies    102duiven    nr1    3de    nr2    6de
Soissons    155duiven    nr1    1ste    nr2    3de

“De 507” 2220507/05
Deze duif met een prachtige erelijst aan resultaten werd 2de Olympiadeduif snelheid, voordien werd de duiver 4de, 6de en 11de nationale asduif snelheid. Bij de titel van 2009 is de bijdrage van deze duif ook weer van doorslaggevende aard met zes resultaten als bijdrage.
Vader van deze kampioen werd zelf 3de asduif Ave Regina 2002, De grootmoeder is ook moeder 1ste  asduif 2005 en komt uit het stamkoppel met een gekruiste duiver van Louis Vandevorst. Langs grootvaderszijde zit er een duivin in van Benny Willems uit duiven van Vos-Jennes.
De prestatie van deze duif met 12 eerste prijzen, zijn de volgende:
Soissons 1/1038
Soissons 1/762
Soissons 1/677
Momignies 1/672
Soissons 1/651
Momignies 1/503
Soissons 1/386
Soissons 1/373
Soissons 2/543
Momignies 4/966
Soissons 2/433
Soissons 2/381
Soissons 1/155
Soissons 8/1225
Soissons 1/153
Momignies 3/445
Soissons 1/137
Soissons 3/379
Soissons 12/1443
Soissons 2/221
Momignies 2/216

“De 726/07” 2205726/07
Met vier resultaten is de bijdrage van deze blauwe duiver neergeschreven. Als jonge duif werd hij 2de asduif kleine snelheid Vlaams Brabant 2007. Vader van deze topper komt uit 1ste asduif VSOB met een duivin van E. Schroeven.
Moeder is een duif van Guisson-Vanbrabant die ze op hun beurt haalde bij Sapin uit de lijn van “Soontjens”. Opmerkelijk is dat overgrootmoeder langs vaderszijde de zus is van 865/97 “Sapin” en dat overgrootvader langs moederszijden eveneens een broer is van dezelfde duif.
De prestatie van deze duif met 11 eerste prijzen, zijn de volgende:
Momignies 1/2614
Momignies 1/321
Momignies 10/2896
Laon 2/567
Momignies 2/421
Momignies 1/171
Momignies 9/1518
Momignies 1/133
Momignies 15/1992
Momignies 2/234
Momignies 1/101
Momignies 2/180
Momignies 5/425

2205736/07
Een geschelpte duiver met nu reeds drie eerste prijzen in het goed gevulde palmares. 
Deze duif is een eigen kweekprodukt met alle basisduiven erin verweven. 1ste toevalskoppel. Zijn vader is een volle broer van 12de Nationale Asduif snelheid KBDB 2005.
Moeder is een dochter van « Superman » van Ludo Van Tuyn.
Een greep uit de betere resultaten :
Soissons 1/532
Momignies 2/982
Momignies 4/1608
Vervins 1/266
Momignies 12/2614
Nanteuil 2/267
Soissons 5/568
Soissons 2.176
Soissons 3/239
Soissons 5/362
Soissons 2/108
Soissons 3/155

2178202/02
Deze geschelpte duiven heeft als overgrootouders langs vaders zijde het het 1ste toevalskoppel. Vader van 202/02 werd rechstreeks op de kweek gezet en is een zoon van Asduif jonge KBDB 1994 die toen gekoppeld was met een duivin van Jo Baggen uit de lijn van “Strik”.
Moeder komt van Benny Willems die ze op zijn beurt gekweekt had uit de lijn “Wit” van Vos-Jennes.
De prestatie van deze duif met 9 eerste prijzen, Olympiade duif 2008, zijn de volgende:
Momignies 1/539
Momignies 5/1947
Soissons 1/326
Momignies 2/445
Momignies 1/214
Momignies 1/200
Momignies 3/520
Momignies 7/1141
Momignies 1/148
Momignies 1/138
Momignies 1/131
Momignies 1/128
Momignies 2/254

2178268/02
Deze rode duiver verklapt zijn afkomst, via de lijn van de duivin kom je bij 1ste toevaltskoppel.
Vader is een Patricia Verhaegenduif gekweekt uit de “Grijze Kanibaal” met “Cinderela Patricia”. De ouders van “Cinderela Patricia” hebben meerde goede duiven gegeven. Haar nestbroer werd Olypiadeduif in Utrecht.
Moeder werd zelf 6de asduif grote snelheid KBDB 2004 en werd gekweekt uit een zoon van 1ste toevalskoppel met een zus van “Strik” van Jo Baggen.
De prestatie van deze duif met 4 eerste prijzen, zijn de volgende:
Soissons 1/383
Soissons 2/452
Soissons 1/198
Soissons 4/758
Soissons 1/186
Soissons 2/280
Soissons 5/688
Soissons 5/677
Momignies 15/1775
Soissons 8/723
Momignies 2/167
Momignies 46/3657
Soissons 5/370
Momignies 28/2029
Momignies 3/217
Soissons 4/283

Prestaties.

2001
3de Nationaal Kampioen snelheid zone C
2002
1ste Nationaal Kampioen snelheid zone C
1ste provinciale asduif oude kleine snelheid
2de Nationaal Kampioen snelheid zone C
2003
3de Nationaal kampioen snelheid zone C
2005
6de Nationaal kampioen snelheid
12de Nationale asduif snelheid
2006
1ste Nationaal Kampioen snelheid
6de Nationale asduif snelheid
1ste asduif grote snelheid oude & jaarse Vlaams-Brabant
2007
2de nationaal snelheid oude
7de nationaal snelheid jonge duiven
1de nationale asduif snelheid
2008
2de Olympiade duif KBDB sportploeg cat A
4de Nationale asduif KBDB snelheid
5de Nationaal kampioen KBDB snelheid jonge duiven 
6de Nationaal kampioen KBDB snelheid
2009
1ste Nationaal Kampioen snelheid oude duiven

Resultaten.

Datum    Vlucht    Categorie    Aant. D.    Prijzen    Prijs/Mee
13/09/2009    Momignies    Jonge    176 d    1-5-6-7-8-11-14-17-18...    16 / 30
06/09/2009    Soissons    Jonge    122 d    1-3-4-5-6-8-9...    12 / 17
30/08/2009    Momignies    Jonge    1182 d    5-9-12-20-25-31-61-62-116-120...    18 / 26
23/08/2009    Momignies    Jonge    1306 d    3-5-41-50-53-63-87...    19 / 31
23/08/2009    Soissons    Jonge    611 d    1-16-19-21-23-31-44...    12 / 16
16/08/2009    Momignies    Jonge    192 d    1-2-3-5-7-9-12-13...    15 / 33
16/08/2009    Soissons    Jonge    815 d    6-14-47-55...    11 / 15
09/08/2009    Soissons    Oude    159 d    1-2-4-10-11-13...    12 / 12
26/07/2009    Soissons    Oude    155 d    1-3-8-13-17...    5 / 7
26/07/2009    Momignies    Jaarse    85 d    1-12-13...    4 / 4
26/07/2009    Momignies    Oude    79 d    1-2-6-7...    7 / 7
19/07/2009    Soissons    Oude    169 d    2-3-20-21...    5 / 7
19/07/2009    Momignies    Oude    102 d    3-6-9...    4 / 7
18/07/2009    Pithiviers    Jonge    235 d    1-2-4-6-7-12-20...    16 / 38
12/07/2009    Momignies    Jonge    179 d    1-2-3-4-7-11...    22 / 35
12/07/2009    Soissons    Jaarse    120 d    5-11-15...    5 / 6
12/07/2009    Soissons     Oude    191 d    2-4-9-10...    7 / 7
05/07/2009    Momignies    Jonge    1984 d    23-27-37-39-87-90-114-122-126-143...    31 / 41
05/07/2009    Momignies    Oude    104 d    4-8-9...    7 / 7
28/06/2009    Momignies    Jonge    2154 d    22-26-55-64-114-118-180-181    26 / 37
21/06/2009    Momignies    Jonge    319 d    2-3-4-5-8-9-12-15-16-23-24-28-31...    37 / 86
14/06/2009    Soissons     Oude    362 d    3-5-6...    4 / 8
07/06/2009    Momignies    Oude    133 d    1-5-13...    4 / 7
07/06/2009    Soissons    Jaarse    314 d    7-9-16-22-24...    7 / 8
31/05/2009    Soissons     Jaarse    401 d    1-2-22-25-27...    7 / 9
31/05/2009    Soissons    Oude    348 d    12-19-20-24-30...    7 / 8
24/05/2009    Momignies    Jonge    259 d    1-2-7-8-11-12-13-14-18-19-22-24-26-27-28-29...    37 / 67
21/05/2009    Fleurus    Jonge    275 d    3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-16-18-19-21-22-23-25-26-27-28-29-30-31-32-33...    41 / 72
17/05/2009    Momignies    Jaarse    233 d    4-6-11-15    4 / 5
17/05/2009    Momignies    Oude    180 d    2-13...    6 / 7
10/05/2009    Momignies    Jaarse    328 d    2-4-11...    4 / 5
10/05/2009    Momignies    Oude    234 d    2-4-5-7-13-20...    7 / 7
10/05/2009    Soissons    Jaarse    728 d    2-12-35-47...    6 / 8
10/05/2009    Soissons    Oude    532 d    1-19...    6 / 9
09/05/2009    Pithiviers    Jaarse    290 d    3-4-7-9-10-19-31...    17 / 32
03/05/2009    Momignies    Jonge    426 d    1-11-19-20-21-29...    7 / 7
03/05/2009    Momignies    Oude    319 d    8-13-25...    7 / 7
02/05/2009    Pithiviers    Jaarse    281 d    1-5-8-12-21-29...    17 / 33
27/04/2009    Momignies    Jaarse    548 d    12-14-24-35-47...    6 / 7
27/04/2009    Soissons    Jaarse    637 d    5-12-17-22-29-49-58...    24 / 39
19/04/2009    Momignies    Oude    421 d    2-6-7-12...    6 / 9
12/04/2009    Momignies    Jaarse    822 d    2-13-17-27-56-57-64...    16 / 30
12/04/2009    Momignies    Oude    699 d    4-11-23-26-32-46...    10 / 13
05/04/2009    Momignies    Oude    766 d    7-11-14-41-50...    11 / 16
05/04/2009    Momignies    Oude    672 d    1-10-14-20-36...    10 / 20
05/04/2009    Momignies    Jaarse    117 d    4-5-6-10-12-19-20...    10 / 16
05/04/2009    Momignies    Oude    103 d    1-4-5-6-10-12...    11 / 20