Limburgse Verzending past programma van leervluchten aan

Voor de week van 12 april voorziet de Limburgse Verzending een dubbele aanpassing van het programma van de leervluchten.

Oorspronkelijk was de leervlucht Isnes voorzien voor de gewesten Midden en Oost, die door de Verzending worden bediend. Maar de slechte weersvoorspellingen voor het weekend, met terecht uitstel van de prijsvluchten door de KBDB, hebben ook gevolgen voor de leervluchten. In plaats van 1 leervlucht organiseert de Verzending er deze week twee, allebei met inkorving op dinsdag 13 april: Hannut en Mettet. Dat komt zowel de reeks van de oude duiven als van de jaarduiven ten goede. Voor de verenigingen vraagt dat redelijk wat concentratie bij de inkorvingen omdat de duiven voor deze leervluchten gelijk worden opgehaald. De Verzending dringt er daarom op aan om op de etiketten met stift een H (voor Hannut) of een M (voor Mettet) aan te brengen. Het is de bedoeling om met 1 vrachtwagen naar Hannut en met een andere naar Mettet te rijden om daar op woensdag 14 april te lossen.

Het inlassen van beide leervluchten vraagt extra inzet van de vervoerders en van de verenigingen. Doelstelling daarbij is en blijft een optimale organisatie van onze duivensport.
In het Gewest West hadden ze voor 
dinsdag Burdinne voorzien en voor woensdag Mettet. Dat was toevallig zo gepland en wordt zo behouden.