Limburgse duivenliefhebbers kiezen voor het zaterdagspel voor alle reeksen, dus ook voor de jonge duiven

In het voorbije vluchtseizoen speelde Limburg praktisch alle vluchten – op enkele na - op zaterdag. Het voorstel kwam van provinciaal KBDB-voorzitter Wim Kempeneers, kreeg in het begin her en der kritiek maar lijkt nu helemaal ingeburgerd en aanvaard door praktisch alle liefhebbers.

Voor 2020 stelt de KBDB om de 1e en 2e reeks jonge duiven snelheid op zondag te lossen maar de liefhebbers zelf kiezen in ruime mate voor “vrije zondagen”.

“Niks zo schoon als vrij op zondag, en op zaterdagavond dus niet te moeten inkorven,” zo klinkt het bij de meerderheid van de liefhebbers. Ze laten deze week hun stem horen op de gewestvergaderingen waar de voorstellen voor het nieuwe vluchtseizoen volop aan de gang zijn. In alle geval is duidelijk dat de liefhebbers in grote mate kiezen voor het behoud van het zaterdagspel. 

Nochtans had de KBDB – zij het niet officieel – aan de gewesten laten horen voorstander te zijn van zondagse lossingen voor de 1e en 2e reeks jonge duiven snelheid. “Een belangrijke reden is dat er op zaterdag 80 procent van de Nederlandse en Duitse duiven worden gelost en dat is nefast voor onze jonge duiven. Daardoor zijn er veel verliezen bij de jonge duiven, meegetrokken met die buitenlandse duiven,” zo argumenteert het bestuur van PE Limburg. In dit verband stelt zich het bijkomend probleem van de losplaats Chimay. De Nederlanders lossen daar zogezegd wel, maar zijn nergens op de losplaats te vinden. Bailieux is de officiële losplaats Chimay voor de KBDB. Als de Limburgse duiven daar staan is er kilometers in de omtrek geen Nederlandse vrachtwagen te bespeuren. Maar ze lossen wel in Chimay, doch niet op de officiële losplaats. Blijkbaar is dat al vaak aangekaart bij de KBDB, die op haar beurt contact heeft opgenomen met de NPO, maar zonder resultaat. “Als de Nederlanders zich niet aan de voorschriften houden, moet hun losvergunning voor Chimay maar ingetrokken worden,” zo is in Limburg te horen.  

Kalenders

De vluchtkalenders die de gewesten voorstellen, verschillen danig van elkaar, zowel op het vlak van data als van losplaatsen. Zodanig fel dat er geen provinciale lossingen mogelijk zullen zijn tot aan de eigenlijke provinciale vluchten. 

Intussen circuleert ook een nieuw voorstel voor de gewesten Oost en Midden, die allebei met de Limburgse Verzending lossen. Die losten afzonderlijk tot Sourdun, waar provinciaal gelost werd. Nu wordt voorgesteld om in Dizy-le-Gros Oost en Midden samen te lossen, en dan een sprong van 100 km te maken naar La Ferté (in plaats van Sourdun), waar dan provinciaal gelost wordt. Midden-voorzitter Dany Geerinck: “Dit voorstel is helemaal in het belang van de duif: de jonge duiven krijgen dan eerst een gewestelijke en dan een half-provinciale lossing (Midden én Oost samen) om daarna een provinciale lossing te krijgen. Die stappen geven onze jonge duiven meer kansen om aan het ‘groot spel’ te wennen. Moderne duivensport moet ten dienste van de duif staan, vind ik.”
Midden stelt ook voor om de oude en jaarse samen in hoofdwedstrijd te blijven spelen, met daarnaast een vrije dubbeling voor jaarse en voor oude duiven. Maar hier is het afwachten wat nationaal beslist.