Liliane Demely - Moorsele (BE) 1e prov. La Souterraine oude in West-Vlaanderen.

De “Liliane” 3165983-09 van Liliane Demely uit Moorsele won 1e prov. La Souterraine oude in W-Vlaanderen. De bekroning van een prachtig seizoen !

De “Liliane” 3165983-09 van Liliane Demely uit Moorsele won 1e prov. La Souterraine oude in W-Vlaanderen. De bekroning van een prachtig seizoen !
De combinatie Liliane Demely  bestaat uit vader Filip & moeder Liliane plus zoon David. De verzorging komt merendeels op rekening van moeder Liliane, maar door  een ziekte begin 2010 van haar werden er vragen gesteld omtrent het reilen en zeilen van de kolonie voor wat het komend seizoen ’10 wel zou brengen. Al bij al werd het toch een bijzonder knap jaar getooid   met  ondermeer  17 x 1e en diverse topresultaten.

Als getuige hiervan enkele cijfers uit het voorbije seizoen 2010:

Met oude duiven:

Arras   198d: 1 -15 -19 (3/5)
Arras   164d:  4 -5 – 7 -10 ( 4/6)
Clermont  253d:  2 – 7 – 9 ……..(6/11)
Clermont  214d:  2 – 3 – 4 – 5 -…..(8/9)
Ablis   119d: 1 – 13 (4/6)
Ablis   102d: 1-10-17 …(5/9)
Ablis   440d: 3-6-11-21-26….(8/10)
Ablis   451d: 1-4-16-48…(5/6)
Ablis   389d: 19-36-42-54…..(6/6)
Ablis   257d: 1-14-19-26-30-31….(10/10)
Ablis   390d: 7-8-9-17-21….(10/11)
Tours   193d: 3-6-10…(4/5)
Limoges   310d: 17-44 (2/2)
Tulle   291d: 15-49 (2/3)
Blois Fondclub Guldensporenvlucht : 141d : 1-2-3-4-6-10-18….(7/8)
Blois Fondclub  139d: 1-3-8-9-…(6/6)

Met jonge duiven:
Clermont 1362d: 4 -16 -17 -18 -24 -38….(21/35)
Clermont 998d: 2-3- 20- 43….(9/9)
Clermont 731d:  3-4-15-17-43-45…(14/17)
Ablis   878d: 2-3-5-6-7-16-40….(20/26)
Ablis   473d: 4-7-12-20-22-23-26…(12/16)
Ablis   393d: 12-14-25-31…(13/16)
Clermont 674d: 9-15-27-40…(13/15)
La Souterraine 298d : 12 -15 -29  - 44 - 57 (5/6)

De provinciale zege in de kustprovincie  op  La Souteraine bij de oude werd dus behaald door de “Liliane” , een duivin in nest….Zij won binnen de 8 dagen de 11e St Junien op 159d en de 1e La Souterraine 350d .
Samen met nog een andere duivin kwamen ze terug op het hok eind juli nadat het spel met de weduwnaars werd stopgezet. Aanvankelijk zaten die 2 dametjes op het hok van de jonge duiven , maar vormden nogal vlug een koppel en verdwenen terug naar de ren…. tot eind juli dus….Zij werden vlug opgedragen en werden  ondermeer op St Junien en La Souterraine ingezet….de andere duivin heet de “Lisbeth” “980-09” en won op St Junien de 1e prijs en op La Souterraine de 8e prijs.

De “Liliane” heeft  als jonge duif weinig gereisd wegens een pokken-epidemie, zij heeft volgende afstamming :
Vader: “de Houfflijn 677/07”
Komt uit een zoon van de “Blauwe Fideel 584-96” en is voor 100% origine G. Vandenabeele
Moeder= “Marcelleke” 882-07”
Rechtstreekse Marcel Aelbrecht  met als vader een zoon uit de “Marseille x Fijn Blauw” en als moeder een produkt uit lijn 1e nat Perpignan x Bak 17.

De “Lisbeth” van haar kant won als jonge duif ondermeer:de  7e  Roye  581d – 17e Ablis  574d – 10e Tours  130d en 1e Blois 362d.
Vader= “Broer Draaier 845-07” ( 100% A & H Reynaert)
De “Draaier” won 4 x 1e en 18 x in top-10
GV: “Jonge Schicht “ ( 7 x 1e)
GM: “Bontje Reynaert”
Moeder = “Zus Freddy” ( 100% F & J Vandenheede)
GV: “Sjah” (uit “Limoges 261-91 x Goudklompje 874-98)
GM: “Engels duivin” (100% Engels)

Benevens bovenvermelde origines is het kweekhok nog bezet met meerdere  klasrijke afstammelingen van ’s lands  topkolonies.
Voor dit hok werd het met deze de 7e provinciale zege sinds hun start in ’90, in 2009 wonnen ze  bijvoorbeeld de 1e prov. Limoges en in ’08 o.a. de 1e prov. Tours….ieder seizoen een provinciale zege…niet zo mis natuurlijk….
Alvast onze hartelijke felicitaties aan Liliane ,  Filip en David.