Laatste veiling van het veilingseizoen 2010-2011 eindigt vandaag!

In de laatste veiling van het seizoen brengen we een verzameling topduiven waarbij heel wat topliefhebbers uit België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland één of meerdere duifjes in de veiling brengen. Deze veiling eindigt op zondag 22 mei en brengt daarmee een einde aan een spectaculair veilingseizoen op PIPA.

Zoals we eerder reeds hadden aangekondigd, zal een deel van de opbrengst van deze laatste veiling van het seizoen uit de ‘May Auction’, geschonken worden aan een organisatie die meewerkt aan de heropbouw of de ondersteuning ervan, in Japan… net zoals we dit deden begin 2005 voor de getroffenen van de ‘tsunami’ in Thailand-Indonesië-Sri Lanka, en in 2008 bij de aardbeving in China toen we een cheque overhandigden aan ‘Unicef’!

Dat ook in Japan alle hulp meer dan welkom is, blijkt uit de beelden die reeds weken aan een stuk, bijna dagelijks het ‘nieuws’ halen! De gevolgen van de aardbeving en ‘tsunami’ die Japan letterlijk door elkaar hebben geschud en hebben overspoeld… zijn en blijven ‘schrijnend’. Alles wat overbleef was ’puin’ en ‘schroot’! Komt daar bovenop de bijna dagelijkse tragische informatie over  de kerncentrale in Fukushima, en het dreigende gevaar op langere termijn voor de volksgezondheid,  door de alle gangbare normen overschrijdende ‘radioactieve straling’… ze hebben gans de wereld aan het denken gezet.

Deze gebeurtenissen drukten ons andermaal met de neus op de feiten, want… alle menselijk vernuft, wetenschappelijke onderzoekingen en ontdekkingen ten spijt… tegenover de brute kracht van de natuur staan we volkomen machteloos. Dat bracht Japan nogmaals duidelijk aan het licht…

Een menselijk drama op grote schaal… alle bezittingen en eigendommen waar een mens een gans leven heeft voor geploeterd, gewroet en gezwoegd… werden in een oogwenk volledig van de kaart geveegd. Van het ene moment op het andere was men alles kwijt… letterlijk meegesleurd door deze ‘golf’ van vernieling. Erger kan niet! Ook vele van onze collega’s duivenliefhebbers uit de getroffen regio in Japan, verloren nagenoeg alles… hun hele hebben en houden.

De heropbouw van de getroffen gebieden zal een werk van jaren zijn, zoveel is duidelijk… en daar kan u als duivenliefhebber via PiPa, nu uw steentje toe bijdragen. Niet minder dan 139 aanbiedingen… stuk voor stuk ‘topschenkingen’ uit de ‘crème de la crème’ van de internationale duivensport…  staan nu online in de ‘May Auction’! U maakt dus niet alleen kans op een duif van ‘toporigine’…  maar steunt hiermee dus ook de ‘Support voor Japan’!

Hieronder een overzicht van enkele duiven in de veiling: