La Colombe Joyeuse vierde haar overwinnaars uit Pau 2009.

Het seizoen 2009, dat vrij vlekkeloos verliep, is nog maar pas achter de rug en de eerste vieringen bieden zich al aan. Op zaterdag 26 september kwam zoals gebruikelijk “La Colombe Joyeuse” als eerste aan de beurt.

Gedurende de laatste jaren werd de Belgische kust als “place to be” gekozen voor het jaarlijks feest. Voor haar 133st verjaardag koos “La Colombe” meer centraal, kwestie de verplaatsingen wat te verdelen en terug te keren naar de plaats van jaren terug.
Voorzitter Danny Van Bael, ondervoorzitter Emiel Audenaarde, secretaris Luk Van Den Haute en schatbewaarder Roger Gheysen kozen dit maal voor het prestigieuse  “Sheraton Hotel” op het Rogierplein, in de buurt van het noordstation, hartje Brussel.


Voorzitter Danny Van Bael tijdens zijn openingstoespraak

Robert Desmet, vergezeld van zijn zoon waren een van de eersten om de winnaars te feliciteren.

Mevr, Luk Van Den Haute-Van Bael praatte alles keurig en vlot aan elkaar.

1ste Internationaal en nationaal Duitsland
1ste internationaal duivinnen
Hermas Heiko, Althornbach
Prijs overhandigd door Luk Van Den Haute, secretaris La Colombe Joyeuse
1ste Nationaal België,
Vereecke Roger, Deerlijk,
prijs overhandigd door nationaal voorzitter KBDB Pierre Derijst.

1ste Nationaal Frankrijk,
Dumas J.L., Pulligny

De nationale winnaars

De overwinnaars per provincie

De langste afstand op de internationale uitslag,
Baarda G - Pingjin,
overhandigd door Luc Degeest van Cureghem-Centre

Aan de eerste serie van 2 duiven
België = Aerens Daniël, Drongen
Nederland = Joosse Cees, Nieuwdorp
Duitsland = Hermes Heiko, Althornbach
Frankrijk = Hoflack Serge, Boursin
Engeland = Buddle L. & K, - Dover


Tweede nationaal België,
Ballman Dieter, Amel

Drie eerste nationaal België
Vereecke Roger, Ballman Dieter en Carteus Georges

Zonale winnaars Brussel Pau, deelnemers per lottrekking aangeduid.

Drie eerste internationaal,
Hermes Heiko (DL), Dumas J.L. (Fr), Koers Karl Heinz, Mandelbach (DL)

Robert Desmet wordt door voorzitter Van Bael gehuldigd voor zijn jarenlange inzet voor de duivensport.

De eretafel

Tafel afgevaardigden KBDB

Tafel afgevaardigden KBDB

Hongerige magen uit Antwerpen en Vlaams Brabant

Roger Vereecke en Mr Bodson (Optica)

Topliefhebbers uit Duitsland, Dr Brockamp en Mr Hermes

Het intermezzo ....