Kunnen winterjongen goede oude vliegers worden?

Wij hebben het er vroeger al eens over gehad en als wij er nu op terugkomen is het omdat ons expliciet gevraagd werd of het, nu al of niet klopt dat men winterjongen mag afschrijven voor later, hoe knap zij ook het jaar van hun geboorte hebben gepresteerd.

De vraag komt van iemand die dit jaar voor het eerst aan winterkweek doet. En die uitspraak over winterjongen die onverbiddelijk mogen afgeschreven worden als oudere duif komt van iemand die er schijnbaar alles en nog wat over weet.

Welnu, neem ons niet kwalijk als wij nu echt een beetje kwaad worden en daarop repliceren dat, wie zo iets durft te beweren, van de gedragingen van winterjongen later als oudere duif echt geen jota afweet. En het is echt wraakroepend dat dergelijke betweters zo een op niets gesteunde nonsens de wereld kunnen insturen.

Kijk, een paar fervente grote fondspelers die ik heel goed ken, doen sedert lang aan winterkweek, ononderbroken met kwekers en vliegers. Een nazicht van hun persoonlijke documentatie leerde ons dat een hele serie van hun meer dan voortreffelijke fondvliegers niets meer, maar ook niets minder dan pure winterjongen zijn geweest. En gezien feiten nu eenmaal belangrijker zijn dan de paus van Rome, nietwaar!

En vooral niet geloven dat een dergelijke zaak bij die vrienden alleen het geval is. Verre van! We hebben tientallen allerbeste duiven gekend die jarenlang furore maakten op de vluchten, op andere hokken en die pure winterjongen waren.

Let wel, geen haar op ons hoofd dat er aan denkt te beweren, dat men niet met minder probleempjes en voorzorgen zomerjongen zal kweken, maar of die uitsluitend omdat zij zomerjongen zijn, beter zullen worden als oudere duif dan die winterjongen, moeten die betweters ons toch nog altijd eens komen bewijzen.

Dat er enorm veel winterjongen worden gekweekt die later waardeloos zullen blijken te zijn, klopt natuurlijk. Echter niet omdat het winterjongen zijn, maar om de eenvoudige reden dat de cracks overal de rare uitzonderingen betekenen. En die stelregel geldt evenzeer voor zomerjongen!

Een raad die de neo-kweker van diezelfde profeet er nog kosteloos bij kreeg was de volgende: “Als je tussen die winterjongen kerels hebt die het willen doen als junior, jaag ze er dan maar genadeloos door en smeed het ijzer terwijl het heet is, want later zijn ze toch geen duit meer waard.” En kijk, nu komen wij feitelijk tot de kern van de zaak. Veel winterjongen, en hier hebben we het in de eerste plaats over doffertjes, die in hun geboortejaar heel wat in hun mars hebben worden er doorgejaagd zoveel en zolang zij het willen en kunnen maken. Als dergelijke jonge duivertjes het in hun latere leven niet meer kunnen, zal het wel meestal daar te zoeken zijn.

Als men zomerjongen aan eenzelfde regime zou onderwerpen, dan zouden zij er later waarschijnlijk al even weinig van terechtbrengen als die uitgeperste winterjongen. En men kan ons niet van het idee afbrengen dat de voornaamste oorzaak voor het te vroeg versleten zijn, méér ligt bij het vele kweken met alles wat daarbij om het hoekje komt kijken zoals nestjagen, jong azen, jaloersheid die tot het uiterste wordt doorgedreven en ga zo maar door.

Wie zijn winterjongen een degelijke opleiding geeft en een degelijke opleiding betekent voor ons vijf, zes vluchten en ze daarna een beetje spaart moet zeker geen angst hebben dat die ex-winterjongen het later niet meer zullen waarmaken. Winterjong of zomerjong, dat heeft er niets mee te maken! Het is zo een beetje als van late jongen te beweren dat zij dom en achterlijk zijn omdat zij in de herfst geboren zijn. Ook dat is een fabel waarbij alleen bijtijds africhten een rol speelt.

Maar om het verder bij winterjongen te houden, wij lazen ergens ook dat zij stramme stijverikken zijn en ook dat klopt onder geen enkel oogpunt. Wie dergelijke prietpraat de wereld instuurt, vertelt en schrijft fantasietjes die kant noch wal raken. Eerst ondervinding opdoen en dan, aan de hand van praktijk praten en schrijven, is de enige repliek die wij daarbij willen leveren.