Koppelen bij volle maan? De meningen van de melkers zijn heel verdeeld

Op vrijdag 23 november 2018 is het volle maan, en dat is voor heel wat melkers het ideale moment om hun duiven te koppelen. Ze houden vast aan dat moment omdat je dan – volgens hen - de beste jonge duiven kan kweken. Andere liefhebbers doen dat af als 'de grootste zever' en bijgeloof. Ook de meningen van onze melkers zijn verdeeld.

De overtuiging dat de maanstand de kweek kan beïnvloeden leeft niet alleen bij duivenmelkers, maar ook bij imkers, biologische tuinders, enzovoort. Hier en daar wordt gesuggereerd dat levende wezens – zowel fauna als flora – bij volle maan wat sterker zijn. Duiven moeten voor de koppeling in topconditie zijn, en dat zou dan weer extra gesteund worden door de stand van de volle maan. Als ze leggen bij volle maan worden ook de jonge duiven geboren bij de volgende volle maan, en zodoende….Volle maan: het sein tot koppelen?

“Volle maan is een van de schijngestalten van de maan waarbij de maan, vanaf de zon gezien, zich aan de andere zijde van de aarde bevindt. De maan geeft zelf geen licht. Het licht dat van de maan komt is het weerkaatste licht van de zon. Daarvan komt een deel op aarde terecht. Op aarde zijn de nachten door de variatie in dat 'maanlicht' (weerkaatst zonlicht) meer of minder donker.” (Bron: Wikipedia)

Leven op aarde
In de folklore worden diverse invloeden van de volle maan op het leven op aarde aangenomen. Kinderen kunnen een dag voor en tijdens volle maan erg druk/onrustig zijn, net zoals vlak voor een storm. Soms is er een verband aantoonbaar; het is dan geen bijgeloof, maar vaak zijn dit subjectieve observaties die niet door onderzoek kunnen worden bevestigd. Een goed onderzocht voorbeeld is dat er meer geboortes zouden plaatsvinden bij volle maan dan bij andere schijngestalten. Een reeks statistische onderzoeken gaf echter aan dat dit verband niet waarneembaar was. Kruiden voor homeopathie en kruidengeneeskunde, dienen bij voorkeur bij volle maan geplukt te worden omdat om niet nader gespecificeerde redenen dan de maximale werkzaamheid verkregen zou worden.

Bij onze duivenliefhebbers is het fenomeen van de maanstanden wijd en zijd verspreid. Iedere schijngestalte van de maan heeft volgens hen een invloed op de duiven. De ene zal zeggen dat hij dat inderdaad al duidelijk heeft ondervonden, de andere doet het af als complete onzin.

Believers
Hieronder volgt een overzicht van wat liefhebbers vertellen die in de kracht van de maan geloven.

Afnemende maan: Duiven die geboren worden tijdens de afnemende maan (tussen volle maan en nieuwe maan) kunnen volgens de believers geen kampioenen zijn. De kans dat men ze kwijtraakt is heel groot.
Nieuwe maan: zou een hele krachtige energie geven om je duiven in vorm te krijgen. Begin op nieuwe maan dan ook altijd met een vastendag voor je duiven. Je zult zien dat je duiven daarna in vorm gaan toenemen. Eieren die nu uitkomen zijn niet persé slecht maar meer dan gemiddeld word de kwaliteit van je postduiven ook niet.
Wassende maan: Duiven die in deze periode worden geboren zijn bovengemiddeld goed. En dat leidt dan tot minder verliezen. De piepers worden des te beter naarmate ze dichter bij volle maan geboren worden.
Volle maan: Duiven, geboren maximaal drie dagen voor volle maan, worden prima wedstrijdvogels, die je bovendien praktisch niet kwijtraakt. Let wel: volgens deze theorie worden ze allerbest geboren op de dag van volle maan zelf. De dag erna wordt het al een stuk minder.

Maar tot spijt van wie het benijdt: Ondanks wijdverspreide opvattingen is er nog nooit wetenschappelijk aangetoond dat de volle maan een bijzonder effect heeft op het leven op aarde. Duivenmelkers hebben het grootste recht om in de kracht van volle maan te geloven. Ze zijn trouwens moeilijk of niet van hun stelling af te krijgen. En dat alleen al sterkt hen in de overtuiging om op de ingeslagen weg verder te gaan en dus op 23 november te koppelen, zelfs al lopen ze het risico dat het ringen zelf dan extra moeilijk kan worden…