Kerstquiz Gino Clicque

Gino Clicque schenkt naar aanleiding van zijn veiling op PIPA een kleinkind van de Golden Prince weg.

Waag nu je kans door deel te nemen aan deze kerstquiz! De vraag die je zo nauwkeurig mogelijk dient te beantwoorden is hoeveel de totale omzet van de veiling van Gino Clicque na afloop van de veiling zal bedragen.

Waag je kans via het webformulier

Om kans te maken op onze hoofdprijs, moet u de totale opbrengst van de gehele veiling (834 duiven) van Gino Clicque raden. Vul het webformulier in met naast uw gok ook uw contactgegevens. Deelnemen doe je door tijdig in te sturen, vóór vrijdagmiddag 25 december 2020 om 12 uur (CEST!). Een deelname is enkel geldig via het webformulier! Voor de volledigheid hierbij het reglement:

  • Wie de juiste totale opbrengst van de veiling van Gino Clicque raadt of die het meest benadert wint de prijs.
  • Bij een gelijke uitslag wint de bezoeker die zijn of haar eindtotaal het eerst doorgegeven heeft.
  • Er mag maar één gok per liefhebber ingestuurd worden. Gokken in naam van familieleden of anderen zonder dat die hun eigen lidnummer hebben bij de KBDB zijn dus niet geldig. Neemt u toch meerdere keren deel, dan telt enkel en alleen uw eerste gok.
  • Deelnemen kan enkel en alleen door het formulier in te sturen waarop het adres, de contactgegevens en het gegokte bedrag opgegeven zijn.

Bekijk het te winnen duifje in volgende video