KBDB verstuurt persmededeling omtrent de zaak Panza

De KBDB doet een persmededeling omtrent de juridische procedure die door Roberto Panza aanhangig is gemaakt naar aanleiding van zijn schorsing wegens dopinggebruik.

De heer Panza Roberto, Rue des Trois Rois 246 te 4430 Ans heeft de KBDB gedagvaard in kortgeding voor de Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg te Brussel op 16/10/2014, teneinde te trachten een opheffing van zijn schorsing te bekomen, schorsing opgelegd ten gevolge van overtreding van het dopingreglement.
De voorzitter van de rechtbank in kortgeding heeft de vordering van de heer Panza evenwel afgewezen als ONGEGROND.
De heer Panza heeft ondertussen ook de KBDB gedagvaard ten gronde, ook met het oog op het teniet doen van zijn schorsing.
Deze vordering is momenteel hangende, en wordt, voor toepassing artikel 19.2 van het Gerechtelijk Wetboek, gepleit op 3/3/2015.
De schorsing van de heer Panza is bijgevolg lopende.

De Nationale Raad van Beheer en Bestuur