KBDB dringt aan op stipte naleving van de inkorvingsuren.

Om een lossing op de vroegst mogelijke uren te kunnen uitvoeren, dienen de vrachtwagens tijdig op de lossingsplaatsen toe te komen. De KBDB dringt dan ook aan de uren van inkorving 'stipt' te respecteren, zo mogelijk voor de lokalen, vroeger met inkorven te starten. Tijdig ingekorfd, is vroeg los!

28-6-19 MEDEDELING ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers

 Rekening houdend met de hoge temperaturen die opnieuw worden voorspeld voor het weekend van 29 & 30/06/2019  dringen wij aan:

  • opdat de inkorvingsuren strikt worden nageleefd en eventueel vroeger met het inkorven aan te vangen zodat de inkorving STIPT en TIJDIG  kan worden afgesloten.
  • dat de liefhebbers zich binnen de voorziene termijn voor de inkorving aanbieden

zodat de duiven onmiddellijk kunnen worden opgeladen door de betrokken vervoerders.
U zult begrijpen dat indien de vervoerders tijdig de lossingsplaats kunnen bereiken, de lossingen kunnen worden uitgevoerd vanaf het vroegste mogelijke lossingsuur.