Jos & Jan Loobuyck - Aalter (BE) Reeds jaren ‘fondtoppers’ in België!

De kolonie van Jos & Jan Loobuyck draait reeds ruim een kwarteeuw mee in de spits van het nationale fondgebeuren… en kan worden beschouwd als een kolonie met een rijke traditie.

Jos is van geboorte afkomstig uit West-Vlaanderen, waar hij als jonge knaap reeds met de duiven speelde te Merkem, aanvankelijk op de snelheid… later ook op de halve fond. Na zijn huwelijk ging Jos zich te Otegem vestigen… vlakbij de firma Bekaert te Zwevegem waar hij was te werk gesteld. Toen zijn werkgever een vestiging opende in het Oost-Vlaamse Aalter verhuisde Jos met zijn gezin mee naar zijn nieuwe woonst te Aalter midden de jaren zestig. Het duurde niet lang of ook hier werd een duivenhokje gebouwd…waarop Jos begon te bouwen aan een mooie successenreeks, later hierin bijgestaan door zoon Jan.
Met de overschakeling naar de fond kwam de kolonie ook in de nationale schijnwerpers, vooral dank zij de afstammelingen van hun ‘gouden kweekkoppel’ gevormd door de ‘Gouden Molenaar 319/85’ x ‘Zwarte 329/85’. Enkele van hun zonen vlogen zich in de nationale kijker, zoals
-de ‘Angoulêmer ‘86’: won 1° reg Limoges Yearlings in ’87 en 1° Intprov Angoulême ‘88
-‘Dave’: won 1° reg Cahors en 53° Nat in ’89, 1° reg Dax en 5° Intprov Dax
-de ‘300/90’: won 6° Nat Montauban
-‘Jabbedabbedoe 169/92’: winnaar 1° Prov en 2° Nat Bourges 11.467 jaarse
Bovendien deden enkele dochters van dit ‘gouden kweekkoppel’ het voortreffelijk op het kweekhok, waarvan het ‘Moederken 145/92’ zich ontpopte als kweekmoedertje uit de duizend... want gekoppeld aan de ‘Blauwe Dereere 860/94’ (afkomstig van De Beule-Gillis) werd zij moeder van de
1° Nat Perigueux ‘98
2° Intnat Marseille ‘01
20° Nat Narbonne ‘00
32° Nat Dax ‘01
Zij bezorgde tezamen met haar superieure broers, de kolonie Loobuyck nationale roem!
Deze klasrijke basislijn zorgde via kruising voor de verdere uitbouw van de kolonie. Daarvoor richten Jos en Jan hun pijlen op sterk spelende kolonies uit de streek zoals Gebr Comyn, Frans Waerniers, Rami-Andre-Carlo Gyselbrecht, Martin Martens (de Vandeabeelduiven),Arsene Baecke (Marc Roossensduiven), Daniel Monbailleu (Verheye x Ameye), Van Damme-Boddaert, Cools-Blancke, Hendrik Mortier, Chris Hebberecht… Uit deze duiven werd een bestand van een 20-tal kweekkoppels gedistilleerd.

Spelmethode
Uit alle kweekkoppels worden 2 rondes jonge duiven geteeld, waarna enkel nog de topkoppels samen blijven, waarbij de andere koppels dan dikwijls de jongen van die betere koppels groot brengen… wat ook de mogelijkheid biedt om de beste doffers al eens een andere duivin te geven. Zo worden op jaarbasis telkens een 100-tal jonge duiven geringd. Deze jonge duiven worden zeer goed opgeleerd om hen de nodige vliegroutine te laten opdoen voor later… meestal gaan ze dan mee tot op de provinciale grote halve fondvluchten, met hooguit 1 nationale vlucht voor de jonge doffertjes… de duivinnetjes kunnen dan verder het nationale programma afwerken, indien mogelijk volgens neststand en pennenrui.
U zal al begrepen hebben dat het ‘accent’ bij de familie Loobuyck bij het spel met de oude duiven ligt. Daarvoor beschikken Jos & Jan over 40 weduwnaars, nagenoeg fiftyfifty verdeeld over een 20-tal oude en een 20-tal jaarlingen. Na het seizoen mogen zij een koppel jongen opkweken, wat meteen een ideale gelegenheid biedt om ook meteen de jonge doffers met hun woonbak vertrouwd te maken. Tijdens het winterseizoen mogen de duiven als de weersomstandigheden het toelaten, een 2 à 3 keer per week uitvliegen, ideaal om de spierarbeid wat te onderhouden… en het lichaamsgewicht onder controle te houden. Ze worden na de ruiperiode dan ook karig en licht gevoederd. Rond 25 maart worden ze dan gekoppeld en na 5 dagen broeden kan hun seizoen als weduwnaar aanvangen. Tijdens hun broed krijgen ze wel een kuurtje tegen trichomonen, andere medicatie wordt enkel verschaft na advies door de dierenarts, welke 2 maal per seizoen met een bezoek wordt vereerd… net voor de aanvang van de kweek, en net voor het speelseizoen. In april en mei trainen de weduwnaars slechts 1 keer in de namiddag voor een vol uur. De trainingsarbeid wordt vanaf eind mei en in de maanden juni en juli opgevoerd tot 2 maal een vol uur ’s morgens en ’s namiddags. Eens ze op weduwschap zitten, krijgen de duiven ook apart drinken, zodat ze elkaar niet kunnen besmetten via het drinkwater. Het stokpaardje van Jos is toch wel de voeding… vooral de duiven ‘aan het eten houden’ is zeer belangrijk voor fondduiven! Daarom wordt er voor gezorgd dat de duiven iedere maaltijd hun voeder zo goed als altijd volledig opeten… zoniet, krijgen ze een volgende maaltijd ietsje minder. Na de vlucht worden de duiven zeer licht gevoederd, om ze dan langzaam op te voederen naar de vlucht toe… de sportmengeling wordt dan nog aangevuld met extra cribsmaïs, snoepzaad en pindanootjes. Verder wordt er kwistig gebruik gemaakt van natuurproducten als ‘Naturaline’, ‘appelazijn’ en staat er steeds vitamineral, grit en roodsteen ter beschikking. Bij thuiskomst worden elektrolyten aan het drinkwater toegevoegd… en worden de duiven ook dikwijls ontsmet tegen trichomonas, meestal met ‘BS’ van Belgica Deweerd. Voor ze de mand ingaan krijgen de doffers enkel hun nestschotel te zien, echter geen duivinnen.  Bij vertrek en bij thuiskomst worden de ogen gedruppeld met Forma-druppels. Een vrij eenvoudig maar oerdegelijk spelsysteem waarmee Jos & Jan reeds jaren meedraaien aan de top van het fondgebeuren. Naast dit verzorgingssysteem krijgen de duiven ook nog de noodzakelijke inentingen tegen paramyxo en pokken, maar ook tegen paratyfus.

De actuele toppers
Dat ze ten huize Loobuyck over een oerdegelijke kweekbasis  beschikken kon u reeds opmaken uit de exploten van de afstammelingen van het ‘gouden kweekkoppel’ en de passende kruisingen die hiermee werden uitgevoerd.
Eén der huidige toppers van het hok is zonder twijfel de ‘Keikop’… een duif met een aparte story. Hij is een jonge duif van de 4° ronde welke uitvloog op de hokken van zoon Jan te Bellem, en daar als jonge duif gewoon enkele keren werd opgeleerd. Omdat het om een prachtatleet ging dachten Jos en Jan dat ze hem wel in hun vliegploeg konden gebruiken, daarom werd hij eind van het jaar overgewend naar de ouderlijke hokken van Jos te Aalter. Deze duif was echter een volharder… en bleef steevast, met de grote regelmaat van een klok terugkomen naar de hokken bij Jan te Bellem… vandaar dat men hem de naam van ‘Keikop’ heeft gegeven. Desondanks won hij in 2008 liefst 2 maal ‘fijne top’ nationaal uit Montauban en Tarbes! Op Montauban was hij zelfs de morele ‘provinciale winnaar’… dat liet de ‘elektronische kloktijd’ alvast uitrekenen… echter, Jos was met de klokken van Poitiers naar het lokaal, en vond bij thuiskomst de ‘Keikop’ reeds op de hokken… klokte vlug zijn controleringen, maar dit gebeurde niet binnen de vereiste tijdspanne zoals voorzien in het nationaal sportreglement KBDB… zodoende werd de ‘Keikop’ teruggezet op de manuele ‘controle kloktijd’, wat hem niet alleen de provinciale winst maar ook een dichte ereplaats nationaal kostte! Doodjammer omdat deze duif werkelijk een topprestatie had neergezet… maar reglementen zijn nu eenmaal voor iedereen gelijk, niets aan te veranderen. Ondanks alles bleef de ‘Keikop’ volharden in de boosheid, en bleef hij Bellem constant met een bezoekje vereren. Het voorjaar van 2009 was het weer van dat… en enkele dagen voor de inkorving van Vierzon (2 weken voor Brive)had hij in de omgeving van de hokken te Bellem zelf een ‘vreemd liefje’ gevonden. Bij het binnenroepen van de duiven na hun training ontbrak hij op de hokken van Jos te Aalter… meer dan 2 uur later was hij nog steeds niet thuis, zodat Jos een kijkje ging nemen bij Jan te Bellem. Daar zat hij een robbertje te vechten met een doffer van kleinzoon Jens op de schoorsteen van het huis bij zoon Jan. Ook zijn ‘liefje’ hing daar nog rond te vliegen. Resultaat: ’s avonds ontbrak hij nog steeds op het appel te Aalter… en toen hij ’s anderendaags nog steeds niet thuis was gekomen, hield men terecht zijn hart vast, temeer hij ook in Bellem niet meer te bespeuren viel. Zou hij dan toch ergens op het hok met zijn ‘vreemd liefje’ binnen gelopen zijn? Ten huize Loobuyck zat men duidelijk met kopzorgen… finaal besloot Jos om een kijkje te gaan nemen bij de ‘duivenpoelier’ in de buurt, je weet maar nooit dat de ‘Keikop’ daar zou binnen gebracht zijn… Op zijn weg daar naartoe stopte Jos nog eens bij Jan om te verifiëren of de Keikop soms niet in de schoorsteen zou gevallen zijn,want het was daar dat Jos hem het laatst had gezien tijdens zijn vechtpartijtje met een duif van Jens. Consternatie alom toen uiteindelijk de ‘Keikop’ uit de schoorsteen werd tevoorschijn gehaald, zwart als roet! Een story met een ‘happy end’… het belette hem niet om 2 weken later nationaal ‘top’ te vliegen uit Brive, en later op het seizoen opnieuw te schitteren vanuit Tarbes!  Hij behaalde reeds de volgende toppen:   

-de Keikop B06-4064270
Zoon van de ‘Bonte Hebberecht 968/05’ (rechtstreeks Chris Hebberecht) x ‘Hendrika 170/03’ (volle zus 1° Nat Castres bij H. Mortier)!
In 2008:
Montauban    Lok    6e        182d.
        Prov    15e        1033d.
        Nat    57e        5438d.
Tarbes        Lok    3e        177d.
        Prov    3e        889d.
        Nat    6e        4460d.
In 2009:
Brive        Lok    6e        551d.
        Prov    21e        3080d.
        Nat    109e        17546d.
Tarbes        Lok    3e        157d.
        Prov    18e        883d.
        Nat    64e        4812d.
In het kielzog van deze ‘Keikop’ herbergt de kolonie Jos & Jan Loobuyck nog een schat aan andere ‘crackduiven’ en toppers op de fond… we zetten ze voor u even op een rijtje, met hun behaalde topprijzen uit het vorige sportseizoen 2009:

-Aren B08-4146490 (Ras Monbaillieu x dochter Perigueux)
Roye        Lok    8e          218d.
Chateauroux     Lok    19e        318d.
Tulle         Lok    8e        151d.
        Prov    17e         1281d.    
        Nat    64e        7462d.

-Bram B07-4214280 (Uit de 1° Nat Perigueux  x Hebberecht)
Tours         Lok    7e        173d.
        Verb    10e        412d.
Limoges W-Vl    Lok    3        38d.
        Prov    225e        2216d.
Limoges     Lok    8e        620d
        Prov    22e        2893d.
        Nat    81e        11869d
    Derby    Lok    5e         421d  2-jaarse
    Derby    Prov    14e        1802d                                  Derby    Nat    51e         6138d.  

-Brecht B07-4214273 ( Uit zoon Perigueux x Hebberecht)
Vierzon        Lok    8e          330d.
        Prov    124e        6237d.
Cahors        Lok    6e        290d.
        Prov    20e        1248d.
        Nat    59e        7347d.
Narbonne    Lok    5e        196d.
        Prov    40e        1167d.
        Nat    130e        7156d.

-JensB07-4214266 ( Uit zoon Pursang Gyselbrecht   x Monbaillieu)
Tours        Lok    20e        173d.
        Verb    38e         412d.
Limoges W-Vl.    Lok    8e        38d.
        Prov    209e        2216d.
Limoges     Lok    26e        620d.
        Prov    82e        2893d.
        Nat    297e        11869d.
    Derby    Lok    13e        421d.  2-jaarse
    Derby    Prov    50e        1802d.
    Derby     Nat    185e        6138d.

-‘Niels B07-4214225 (Uit broer Keikop x lijn Perigueux)
Cahors        Lok    9e        290d.
        Prov    34e        1246d.
        Nat    108e        7347d.
Limoges    Lok    45e        620d.
        Prov    138e        2893d.
        Nat    503e        11869d.
    Derby    Lok    28e        421d.  2-jaarse
    Derby    Prov    87e        1802d.
    Derby    Nat    306e        6138d.
Narbonne    Lok    34e        196d.
        B.V.    268e        2255d.
        Nat    515e        7156d.
-Het Weerlicht B08-4146453 (Uit zoon Perigueux  x  Cools-Blancke)
Blois        Lok    2e        116d.
        Prov    2e        1944d.
Bourges    Lok    1e        444d.
        Prov    3e        3906d.
        Nat    21e        22499d.
Poitiers        Lok    14e        131d.
        Prov    213e        2652d.

-Broes B07-4214201 (Uit Mortier  x halfzus Pursang 2e int. Marseille 2001)
Ablis        Lok    7e        776d.
Bourges    Lok    6e        877d.
        Prov    18e        4573d.
        Nat    56e          27506d.
Tulle        Lok    16e        230d.
        Prov    33e        1080d.
        Nat    100e        5676d.

Stuk voor stuk duiven die straks 2 en 3 jaar oud zijn, dus in de volle fleur van hun leven komen,zeg maar… straks op hun sterkst zijn om te schitteren op de fond en ‘grote fond’! Hieruit mogen we gerust concluderen dat Jos en Jan Loobuyck op rozen zitten naar de toekomst toe!  Ook de toekomst van de duivenfamilie Loobuyck lijkt verzekerd onder de vorm van kleinzoon Jens, die thuis te Bellem evenzeer een ferme opmars heeft ingezet, resulterend in twee 1° provinciale zeges in 2009 met
1° Prov Vierzon 4.227 jonge
1° Prov Tulle 1.281 jaarlingen

Beiden behaald in één en hetzelfde weekend! Gewoon super… en een extra stimulans voor deze jonge kerel om voluit zijn kans te wagen in de duivensport!
We kunnen als slotconclusie dan ook stellen dat de duiventoekomst ten huize Loobuyck op allerlei vlak verzekerd lijkt… er is niet alleen die ‘klasrijke kweekbron’ als leverancier van een prachtig lot aan ‘crackduiven’ die straks de staat van dienst gaan uitmaken in 2010… maar ook met zoon en kleinzoon Jens lijkt men reeds een waardig opvolger gevonden te hebben, die klaar staat om in de voetsporen van vader Jan en grootvader Jos te treden! Benieuwd wat beide hokken straks voor 2010 opnieuw in petto hebben! Maar dat er ergens nieuw stuntwerk zit aan te komen, lijkt ons meer dan zonneklaar!