Jo Bauters (Gavere,BE) 2018 brengt weer nationale zege en nieuwe plaats tussen de KBDB-asduiven

Jo Bauters heeft dankzij de kweekcapaciteiten van wonderduif Fabian zijn plaats tussen de nationale elite veroverd. Kinderen en kleinkinderen van dit vliegend wonder zorgen voor jaarlijkse topnoteringen op de zware halve fond.


Jo Bauters

Fabian zette Bauters op de kaart

Jo Bauters is sinds zijn provinciale overwinning op Bourges in 2012 niet meer weg te denken aan de top van de nationale duivensport. Toen behaalde zijn inmiddels overbekende Fabian (BE11-4239270) deze prachtige overwinning. Maar niemand die toen had gedacht dat dit slechts het begin was van de exploten van deze superduif. Na nog een topprestatie op Argenton met een 4° plaats provinciaal gaf hij in 2014 het ganse nationale deelnemersveld het nakijken vanuit een keiharde Poitiers. Het was de enige duif die toen de grens van 1100m/min haalde! Daarna nam Jo de beslissing om Fabian op het kweekhok te plaatsen, een gouden zet zou al vlug blijken. (Bekijk hier de pedigree van Fabian)


Fabian, 1° nationaal Poitiers en stamvader ten huize Bauters

Een gave die de allerfijnste melkers bezitten is om aan zo een stambeer de juiste duivinnen te koppelen. Met Bolleke (BE12-4181946) had Jo meteen in de smiezen dat hij hiermee wellicht de kip met gouden eieren in handen had. Tijdens haar korte vliegcarriere liet deze wonderduivin duidelijk zien wat ze in haar mars had, reeds als jonge duif won ze vanuit Angerville een 1° / 870 duiven. En als jaarling was het hek helemaal van de dam met een overwinning op Pont St.- Maxence en volgende topprijzen op de zware halve fond:

Issoudun Zonaal   :  2 / 671 d.
Chateauroux Zonaal  :  3 / 1051 d.
Bourges Zonaal    :  6 / 1751 d.

Wat deze duivin (die dus zelf 4 x 1° won) dan nadien gepaard met Fabian allemaal op de wereld zette ten huize Bauters grenst aan het ongeloofelijke! Bolleke (ziehier haar pedigree) werd namelijk moeder en grootmoeder van een ganse rist topduiven die bekendheid verwierven in binnen- en buitenland. Alles gaat nu éénmaal iets makkelijker als er kweekmateriaal van dit gehalte op de hokken huist. Zoals iedere duivenliefhebber inmiddels wel weet zijn de echte 'gouden' kweekkoppels uiterst zeldzaam, hier te Gavere zijn de uitslagen echter het zwart op witte bewijs dat Jo Bauters in het bezit is van een dergelijk koppel. Toch is alle succes enkel toeschrijven aan dit koppel enkele andere topverervers oneer aan doen. Want onder andere een Noah, Pirlo, Naomi of Ester bewezen ook al meermaals dat zij eveneens over enorme kweektalenten beschikken. Hieronder enkele afstammelingen van het rijke kweekhok waarover Jo beschikt.

Ellis, Beste Belgische jonge duif in 2016

Nadat Basso (4143949-15) als kleinzoon van Fabian en Bolleke in 2015 ook al hoge ogen gooide in de asduifkampioenschappen (pedigree van Basso) vloog er in 2016 terug een ware crackduif rond de hokken te Gavere : Ellis (4076089-16) presteerde van de nationals met jonge duiven toen zodanig sterk dat ze 1° nationale asduif KBDB werd op de zware halve fond. Deze discipline is gekend als het terrein waarop de echte specialisten met elkaar in de arena treden. Ook in de PIPA-ranking werd ze als eerste afgevlagd, zowel met 3 als 4 prijzen. Hierin dus als de beste bestempeld worden is een huzarenstukje waar weinigen voor in aanmerking komen. Ellis deed het als kleindochter van Fabian met volgende zonale exploten :

Chateauroux   :  5 / 5090 d.
Bourges     :  7 / 7821 d.
La Soutterraine :  7 / 6702 d.
Argenton     :  5 / 10761 d.

En dus zorgde ook deze Ellis ervoor dat net als bij haar befaamde grootvader de naam Bauters opnieuw over de tongen ging in duivenland. (Zie hier haar pedigree)  Dergelijke witte merel op de hokken mogen hebben is de droom van menig liefhebber, maar slechts weinigen hebben zo een geluk al mogen ervaren. Bovendien liet ze al vlug blijken dat ook haar kweekwaarde van superieur niveau is, door kinderen op de wereld te zetten die de kolonie Bauters ten alle tijde aan het snuitje van de uitslagen plaatsen.


Ellis, 1° nationale asduif KBDB 2016

Eria, andermaal een topduivin op de nationaals in 2017

In 2017 was het Eria (BE17-4155613) die zich volop in de kijker vloog op de belangrijke zware halve fondvluchten. Deze prachtige blauwe duivin scoorde toen niet enkel een perfecte 4/4 op de nationaals met ondermeer een 5° plaats op Bourges tegen ruim 10.000 duiven, maar werd ook 5° nationale asduif KBDB. Met 3 absolute topprijzen op nationaal vlak was deze notering in de KBDB kampioenschappen dan ook meer dan terecht.

In haar pedigree vind men opnieuw de naam van Fabian terug. Nogmaals een duidelijk bewijs dat goed bloed niet liegt.


Eria, 5° nationale asduif KBDB 2017

2018: Opnieuw een seizoen vol hoogtepunten: 
 

Artemis: 4° asduif KBDB 2018

Dat de Gaverse kampioen over een stam duiven beschikt die zich met de regelmaat van de klok tussen de nationale asduiven rangschikt toonde dit jaar ook Artemis (BE-174155691). In het beenharde seizoen dat 2018 was, kon deze duif haar plaats innemen tussen de allerbesten op de nationale klasiekers. Deze nazaat van Fabian deed het als jaarling superieur door maar liefst 5 keer minimum per 100-tal te vliegen op de zware hafo confrontaties! Na een 3° plaats tegen 2086 duiven vanuit Bourges vloog deze klepper ondermeer op de twee belangrijke afspraken uit Chateauroux nog een 12 / 5209 d. en een 43 / 3086 d. Ook vanuit Argenton een superprestatie met een 117° plaats tegen maar liefst bijna 20.000 concurenten.  Artemis werd mede hierdoor 4° nationale asduif KBDB. U ziet dus dat Jo Bauters zich voor het derde jaar op rij klasseert tussen de asduiven in de KBDB-kampioenschappen op de zware halve fond (de pedigree hier van Artemis). Beslist iets om trots op te zijn.

Totti op Cahors : Een nieuwe nationale zege in 2018

Reeds vroeg in het seizoen toonden de duiven van Jo wat ze in hun mars hebben. Vanuit Bourges eind mei waren ze op de afspaak met 4 duiven in de top 100 nationaal. Hulk  (hier zijn pedigree) kaapte toen provinciaal glansrijk de overwinning weg tegen 3385 oostvlaamse duiven en werd tegelijk afgevlagd op plaats 7 nationaal tegen maar liefst 20.284 oude duiven, en ook bij de jaarse werd het een knaller van formaat want op provinciaal vlak werd hier begonnen op plaats 2 om meteen nog enkele hokgenoten te plaatsen aan de top van deze uitslag. Op de nationale uitslag begon het Bauters festival bij de jaarse met een 10°, 78°, 93°,... plaats tegen een massa van ruim 19.000 duiven. Deze nationale openingsklasieker werd vervlogen onder uiterst zware omstandigheden, warmte en kopwind deden toen hun werk zodat enkel de klasseduiven in conditie vooraan eindigden. Achteraf weten we dat dit een voorbode was van wat nog komen moest in 2018. Dit seizoen staat namelijk te boek als één van de hardste die er al geweest zijn door de keiharde omstandigheden die wekelijks van de partij waren. Het hoogtepunt voor de vliegploeg van het hok Bauters kwam er enkele weken later al met het winnen van de 1° nationaal Cahors door Totti (BE15-4143932). Die liet toen het ganse deelnemersveld van 6356 duiven achter zich. De pedigree van deze nationale overwinnaar kun je hier vinden. Totti en voornoemde superduif Ellis hebben trouwens dezelfde grootvader met topkweker Noah (BE10-4103964). Zo is nogmaals duidelijk te zien dat alle topduiven van de kolonie Bauters met elkaar verweven zijn. Een kenmerk van de allerbeste hokken !


Totti, 1. Nat. Cahors 2018

Fredo, beste Libourneduif 2017-2018

Dat Jo Bauters wanneer hij zijn zinnen erop zet ook op de iets verdere drachten bij de top behoort, bewijst onder meer zijn bekende duiver Fredo (BE14-4017662). Deze zoon van Noah (hier de pedigree van Fredo) presteerde eerder al voortreffelijk met ondermeer op Tulle nationaal een 28 / 6101. Zijn specialiteit zijn echter de nationale Libournevluchten waarop hij exceleerde in 2017 en 2018. Hij klaseert zich namelijk glansrijk als winnaar in deze PIPA ranking, met volgende prijzen:

Libourne 2017 nationaal  :  14 / 3927 d.  en provinciaal :  5 / 796 d.

Libourne 2018 nationaal  :  18 / 3176 d.  en provinciaal :  4 / 512 d.


Fredo, beste Libourneduif 2017-2018 

Het seizoen 2018 was dus opnieuw één langgerekt festijn van hoogtepunten op de nationale wedvluchten, dit zowel met oude, jaarse als jonge duiven. Is het nu Bourges, Cahors of Libourne ... duivers of duivinnen ... alles waarop kracht en uithouding vereist is, vormt het strijdtoneel waarop Jo Bauters zijn vliegploeg op het voorplan kon neerzetten. Altijd waren duiven als Hulk, Totti, Artemis of andere Fredo's van de partij om de eer en reputatie van hun baas hoog te houden.

Het hok Jo Bauters behaalt de laatste jaren dus de ene na de andere topprestatie op de nationale vluchten. Het grote succes begon dus eigenlijk in 2012 door toedoen van de zegereeks van Fabian. Wie het geluk heeft om zijn kolonie te bouwen op de fundamenten die zo'n stamduif legt met nazaten als Ellis, Eria, Artemis, Basso, Hulk, ... en vele andere toppers kan met gerust gemoed de toekomst tegemoet zien. Het heeft er dus alle schijn van dat Jo met dergelijke kwaliteit in handen op rozen zit. Want zoals hierboven al aangegeven betreft het hier een familie duiven die ook in de nakweek niets inboet aan kweekcapaciteiten. Kinderen, kleinkinderen, neven, nichten, ... in alles is de pure klasse verweven die de echte superhokken kenmerkt. Een stam met duidelijke en sterke bloedlijnen in de ware zin van het woord. 


Het hok van Jo Bauters

Op bovenstaande hokken van de Gaverse kampioen werd er de laatste seizoenen al meerdere keren geschiedenis geschreven. Vooral dus sinds Fabian zijn kans kreeg op het kweekhok werden jaarlijks hoogtepunten behaald op provinciaal en nationaal vlak. We zien hier duidelijk een kolonie die in volle ontbolstering is dankzij de enorme klasse in combinatie met het vakmanschap van een uiterst fijne liefhebber. 2018 toont aan dat men ten huize Bauters nog in volle opmars is. 

1° nationaal Cahors met Totti ,
4° nationale asduif KBDB met Artemis ,
1° provinciaal Bourges met Hulk ,
Beste Libourneduif met Fredo , ...

De rijke traditie van superkampioenen waar de streek van Gavere reeds vele decenia om bekend staat, heeft er een topper van jewelste bijgekregen ... ééntje die vast van plan is om zijn verworven plaats te behouden. Zoals dit gouden kader duidelijk maakt, is de laatste jaren de opmars duidelijk ingezet! U merkt dat er ten huize Bauters meerdere ijzers in het vuur liggen om keihard uit te halen wanneer vakman Jo de tijd er rijp voor acht.


Het gezin Bauters

Werp hier een blik op het palmares van Jo Bauters van 2012 - 2018.