Interview Het Spoor: Op gesprek bij PIPA, het meest exclusieve veilinghuis voor duiven ter wereld

PIPA en duivenblad Het Spoor der Kampioenen zaten onlangs samen voor een interview. Lees hier het resultaat van het gesprek over het verleden, heden en toekomst van PIPA, het meest exclusieve veilinghuis voor duiven ter wereld.


Van links naar rechts: Nikolaas, Carlo en Thomas Gyselbrecht

Bij veilinghuis PIPA is er een zeer duidelijke visie en staan 3 pijlers centraal. De verkochte duiven moeten exclusief zijn. Een samenwerking met duivenliefhebbers wordt steeds op de lange termijn gezien en tenslotte ondergaan alle verkochte duiven eerst een grondige en strenge selectie. Deze principes maakten van PIPA al snel het meest exclusieve veilinghuis voor duiven ter wereld. Het Spoor had een gesprek met de broers Nikolaas en Thomas Gyselbrecht.

PIPA bestaat al zo’n 18 jaar, het veilen van duiven doen jullie al sinds 2004. Hoe is jullie job veranderd?

Nikolaas: In 1999 werd de basis gelegd van PIPA. In December 2000 werd de domeinnaam geregistreerd en de eerste 4 jaar waren we louter een informatieve website zonder inkomsten. Toen was ik nog alleen, in 2001 werd ik bijgestaan door Martin Degrave en ook mijn vader is op de achtergrond altijd bereid geweest om bij te springen waar nodig. In 2003 hebben we voor het eerst een aantal duiven verkocht. Dat was tegen een vaste prijs. Eerder uit noodzaak, want ik studeerde af in 2003 en wilde wel proberen van PIPA iets te maken waarvan ik kon leven. Om de website online te houden moesten we de kosten die we maakten immers kunnen dekken. De eerste inkomsten kwamen via advertenties. In de zomer van 2004 is mijn broer Thomas dan voor het eerst bijgesprongen omdat ik het alleen niet meer rond kreeg en de eerste jaren teveel hooi op mijn vork had genomen. Ik werkte dag en nacht aan die site en ik zag dan ook eventjes zwarte sneeuw. Thomas kwam bij PIPA om me uit de nood te helpen, zie het meer als broederliefde. PIPA was tot dat moment voor Thomas iets wat steeds ver van zijn bed was geweest, maar al gauw kreeg hij de smaak te pakken. Hij werd meteen een belangrijke pijler binnen ons snel groeiende bedrijfje. Thomas legde de nadruk op de selectie van de duiven die we wilden aanbieden. Groei of geldgewin is voor geen van beide ooit een drijfveer geweest maar was eerder het gevolg van onze duidelijke visie. De omzet is niet belangrijk, wel de aangeboden kwaliteit. En die visie is in de loop der jaren eigenlijk nooit veranderd. Ik denk ook dat dit één van de allerbelangrijkste redenen van ons succes is. Mensen starten vaak iets met het idee om er te kunnen aan verdienen, wij hebben nooit beslissingen genomen in functie van hoeveel iets zou kunnen opbrengen. We weigerden ook duiven die veel konden opbrengen, al van in het begin, maar waarvan wij dachten dat ze niet goed genoeg waren voor onze klanten.

Thomas: Een mooi voorbeeld van het feit dat korte termijn geldgewin voor ons geen must is, was de veiling van Leo Heremans in 2013. Bij zijn totale verkoop hadden we de mogelijkheid om voor 750  000 euro de volledige kolonie te kopen. De veiling bracht uiteindelijk 4,3 miljoen euro op. De winst die we konden gemaakt hebben zou gigantisch geweest zijn. Toch hebben we Leo overtuigd om het op commissie te doen zodat hij er meer zou aan over houden, terwijl ook wij er mooi onze boterham aan verdienden. We willen samenwerken zodat iedereen er beter van wordt en iedereen er een goed gevoel aan overhoudt. PIPA koopt dus geen duiven op om dan een grote marge te nemen. Nee, wij willen graag een echte relatie opbouwen met de duivenliefhebbers waarmee we samenwerken en verkopen en dit verhaal als team uitbouwen, samen met de verkopende liefhebber. Wij kopen uitzonderlijk, enkele keren per jaar, wel eens een kolonie op. Als de liefhebber in kwestie echt niet wil weten van een verkoping op commissie en wij van onze kant echt geloven dat het een meerwaarde is voor PIPA en onze klanten dat we die veiling brengen. Maar de hoofdbeweegreden zal niet het geldgewin zijn. Nu komt er in dit of volgend veilingseizoen een heel bijzondere veiling op PIPA, we hebben al een overeenkomst met de liefhebber in kwestie, een monument in de wereldwijde duivensport. Maar hij wil gewoon een vast bedrag, principieel. De man is echter zo’n  icoon in de sport, dat wij hiermee ook akkoord zijn gegaan. De naam kunnen we nog niet verklappen, maar het gaat om een klepper van formaat.

Nikolaas: We willen graag samen een verhaal schrijven en groeien. We helpen en ondersteunen ook de mensen die zelf niet zo sterk zijn op commercieel vlak. We mogen zeggen dat er zo door de jaren heen toch heel wat liefhebbers de kans kregen om van hun hobby ook hun beroep te maken. Dat doet ons echt veel plezier. Er moet dus een klik zijn want het werkt uiteraard ook andersom, zonder klik is er geen samenwerking. Ik denk ook dat we trots kunnen zijn dat nagenoeg 99 % van alle topliefhebbers in België, Nederland en de andere belangrijke duivenlanden, bij ons in het portfolio zit. Dat is denk ik een bewijs dat onze filosofie aanslaat.

Ook op vlak van de liefhebbers en de verkochte duiven is er ongetwijfeld een lange weg afgelegd?

Nikolaas: De focus lag aanvankelijk vooral op België en Nederland. Ondertussen hebben we daar met quasi alle liefhebbers waarmee we het willen een samenwerking kunnen starten. We volgen uiteraard steeds wel nieuwe en opkomende hokken van nabij op. Vanuit het buitenland kwam de vraag om met PIPA te werken eigenlijk vanzelf. Topliefhebbers van Polen, Duitsland, Frankrijk, USA, etc… benaderen ons met de vraag om op PIPA te veilen. Voor velen is het hun grote droom om ooit op PIPA te mogen komen en ook dat is mooi om te horen. Eén van onze meest recente leveranciers die met ons een lange termijn samenwerking tekende is Mike Ganus. Hij is de nummer 1 wereldwijd wat betreft One Loft Races. Hij gaf ons de exclusiviteit voor het veilen van duiven op internet en ook van al zijn verkopen in Europa.

Thomas: Sinds de start van de keuringen is de kwaliteit van de aangeboden duiven nog verder gestegen. Het is nu zelfs vaak zo dat liefhebbers die een aantal duiven aanbieden voor een veiling zelf zeggen: “Kies de duiven met een 9 op 10 score er maar uit, de andere neem ik terug mee”. PIPA mag dus zelf de beste en mooiste exemplaren eruit kiezen. Daaruit spreekt veel vertrouwen en dat laatste is voor ons heel belangrijk. Ook is het zo dat de kopers zo veel mooiere duiven krijgen en zij zijn op hun beurt ook weer meer tevreden.

Je mag het organiseren van een veiling op PIPA overigens niet onderschatten. De voorbereidingen voor een veiling starten bijna een jaar op voorhand! Het is een intensief proces, gaande van het maken van specifieke koppelingen in overleg met de verkoper, dan volgt het kweken, het goed laten uitgroeien en selecteren van de duiven,…

Ook de afname van DNA is verplicht voor wie wil veilen met PIPA. Zowel qua ouderschap als wat betreft de geslachten. Voor ons is dit heel belangrijk. Per 30 te verkopen duiven durft er bij ongeveer 1 of 2 exemplaren een fout op te duiken. Vaak ontstaat de fout onbewust door een vergissing in de administratie van de liefhebber. Met de afname van het DNA heb je echter altijd zekerheid, zowel over de afkomst als over het geslacht van de duif.

Jullie kweken bij PIPA ook zelf duiven? Hoe zit dat precies in elkaar?

Nikolaas: Klopt. Onze focus ligt voornamelijk op de duivenhandel. Maar het eigen kweekhok is eigenlijk een hobbyproject van ons. We zijn tenslotte al de vierde generatie van duivenmelkers. En dat kan je niet zomaar wegsteken. We hebben alle 3 ons eigen kweekproject.

Om te beginnen is er het kweekhok van vader Carlo Gyselbrecht. Daar draait alles om de ‘Laureaat Barcelona’ die in 1995 Barcelona internationaal won. Er wordt enkel gekweekt door Carlo. De duiven worden getest op satelliethokken.

Daarnaast is er het PIPA Elite Center, kortweg PEC. Opgericht in 2008. De grondlegger hier was ‘New Freddy’ en nu draait alles om de lijnen van zijn achterkleinzoon de ‘Porsche 911’, één van de beste duiven die ooit gevlogen heeft in België. Hier richten we ons op de vluchten van 400 tot 800 km, alsook de one loft races. Zelfde systeem hier. De gekweekte jongen worden gespeeld op enkele satelliethokken.

Tot slot is er ook nog de lijn van de ‘Best Kittel’, hier draait het om de pure snelheid. Het is Thomas die zich hier vooral mee bezighoudt.

Ook investeren we samen met liefhebbers vaak in topduiven, zo kochten we vele topduiven voor Barcelona samen met Batenburg-van de Merwe en ook ‘Nadine’ kochten we samen met Kaier en Bart Geerinckx. Zeer recent kochten we ook de Golden Prince over van Samuel Mbiza om PEC te versterken. Regelmatig krijgen we de vraag van liefhebbers om mee te investeren in een topduif en dat doen we als we sterk in deze duif geloven. Zo blijft bovendien af en toe nog eens een topduif in België in plaats van te vertrekken naar Azië of het Midden-Oosten.

Stilstaan is vaak achteruitgaan. Op welke manier willen jullie blijven innoveren en vooruitgaan?

Nikolaas: De grootste uitdaging is vaak om ‘nee’ te zeggen tegen opportuniteiten. We krijgen wekelijks voorstellen of kansen allerhande, van het opzetten van een webshop voor duivenproducten tot het runnen van een one loft race, tot zelfs het mee instappen in de bouw van duivenhokken. Maar onze focus ligt op beter worden in wat we nu doen, namelijk het meest exclusieve veilinghuis ter wereld zijn én blijven.

Ook in de toekomst zullen we daarom verder blijven investeren in onder meer IT. Tot dusver hebben we over de jaren heen al zo’n 3 miljoen euro in IT geïnvesteerd! Een aanzienlijk bedrag. Ook hier alweer een blijk van onze visie dat geldgewin op korte termijn geen must is. Liever investeren we het verdiende geld opnieuw in ons bedrijf om nog beter en sterker te worden. We werken dan ook met 3 fulltime programmeurs want we willen zowel de kopers als verkopers zo goed mogelijk bedienen. Ons aantal personeelsleden blijft nu al enkele jaren stabiel maar toch is de omzet de laatste jaren enorm gegroeid, dat is mede dankzij de investeringen in IT. De meest recente toevoeging in het veilinggedeelte van de website is de filter waarmee je gericht duiven kan opzoeken in een veiling. Er staan voor de komende jaren nog tal van vernieuwingen van de website gepland.

De totale verkoop van Gaby Vandenabeele is net achter de rug. Het werd een overdonderend succes. Hoe hebben jullie de verkoop beleefd?

Thomas: Voor ons was het vooral een eer om deze veiling te mogen doen. Gaby is extreem loyaal. Hij is na de beslissing om totaal te verkopen meteen zelf naar ons gekomen. Voor Gaby was er duidelijk geen haar op zijn hoofd dat eraan dacht om niet via PIPA te verkopen. We moeten toegeven dat zo’n groot en onvoorwaardelijk vertrouwen in PIPA ook een extra motivatie is voor ons om de veiling dan tot een goed einde te brengen.

Hoe zien jullie de duivensport en PIPA verder evolueren?

Nikolaas: We hebben als PIPA natuurlijk het geluk om in België gevestigd te zijn. Hier en in de buurlanden vind je de beste vliegduiven ter wereld. Voor PIPA is de impact van het dalend aantal leden eerder klein. Maar we zijn wel bezorgd! Hopelijk kunnen de nationale bonden hier en in de ons omliggende landen de kentering inzetten. Daarin wil PIPA zeker geconsulteerd worden om hierin te slagen. We vinden het bestuur van het duivensportgebeuren in een land zeer belangrijk. Het beleid bepaalt immers het gezicht van de duivensport voor de duivenmelkers. Een verkeerde beslissing kan een grote impact hebben op de liefhebbers, onze klanten en dus ook op PIPA.

Ik heb vooral het gevoel dat iedereen hetzelfde doel moet hebben. Zowel de bond als de liefhebbers moeten de neuzen in dezelfde richting kunnen laten wijzen. Het aantal spelende leden op peil houden is daarbij zeker een grote uitdaging.