Hommeles in Vlaams-Brabant - “Recht op antwoord" door de provinciale voorzitter Vlaams-Brabant

Sinds gisteren doet het nieuws de ronde dat het Nationaal bestuur van de KBDB (tijdelijk) de leiding op bestuurlijk vlak in Vlaams-Brabant zou overnemen. Wat is daar van aan? We vroegen tekst en uitleg aan nationaal voorzitter Pascal Bodengien.

Klik hier om het  “Recht op antwoord" door de provinciale voorzitter Rudi Joossens te lezen.

De vragen over wat er aan de hand is in de provincie Vlaams-Brabant stromen sinds gisteren volop binnen in onze redactie-mailbox. Het Nationaal bestuur van de KBDB zou (tijdelijk) het bestuur van de PE Vlaams-Brabant overnemen. Ging het om geruchten of is er toch meer aan de hand? De PIPA-redactie stelde de vraag aan Nationaal voorzitter, Pascal Bodengien.

Hallo voorzitter… kloppen de geruchten die de ronde doen over de PE Vlaams-Brabant, en wat is er aan de hand? Zijn antwoord…

Kijk, de zaken die in bepaalde media zijn verschenen, zijn totaal uit hun context gerukt. Waarover gaat het in feite? Op de provinciale algemene vergadering van de PE Vlaams-Brabant zijn bepaalde zaken besproken die ‘niet’ op de definitieve dagorde stonden. Dat kan niet. Zo werden op deze vergadering zaken beslist zonder dat de maatschappijen/lokalen daarvoor hun achterban, hun leden hadden kunnen raadplegen. De reden waarom het Nationaal bestuur nu de genomen beslissingen wil laten vernietigen… een nieuwe algemene vergadering in de PE Vlaams-Brabant wil organiseren + de dagorde daarvoor opstellen… zodat alle maatschappijen/lokalen van Vlaams-Brabant de kans hebben zich voor te bereiden op de agendapunten.
Zoiets is nog gebeurd. We beroepen ons daarvoor op het bewuste Art 35 van de statuten. Op de vorige NAV van oktober werd aan de Nationale mandatarissen gevraagd dat de Nationale Raad van Bestuur en Beheer (NRvBB) van de KBDB een provincie tijdelijk kan overnemen wanneer die onbestuurbaar wordt, of dreigt te worden… wat in Art 35 (zie onderaan) toen werd goedgekeurd. De NRvBB heeft daarom nu gevraagd om tijdelijk de provincie Vlaams-Brabant over te nemen.
Het zit zo. Vlaams-Brabant had de interprovinciale akkoorden opgezegd. U moet weten, Vlaams-Brabant speelt in sectoren. De maatschappijen/lokalen van Sector 1 willen wel nog interprovinciaal lossen (zoals de voorafgaande jaren in het interprov akkoord tussen Vl-Brabant-Antwerpen en Oost-Vl was voorzien). Dan moet je proberen die mensen daartoe de kans te geven. Wat verteld wordt over Chevrainvilliers is zever. Normaal gaan Antwerpen en Oost-Vlaanderen op de kleine halve fond in 2020 naar Angerville, de modaliteiten daarvoor worden nog bekeken (omdat er maar maximaal 10.000 duiven mogen gelost worden). Dan willen we aan Sector 1 de kans geven om mee te doen aan Angerville. Het is niet de bedoeling om ons verder te moeien met Vlaams-Brabant, wel om de maatschappijen/lokalen een eerlijke kans te geven zich te verdedigen.

Tot daar de uitleg in deze materie van onze nationale voorzitter.

Dit staat te lezen in Art 35 van de statuten:
De nationale raad van beheer en bestuur kan de toepassing van een door een comité van de PE/SPE getroffen beslissing schorsen. De nationale raad van beheer en bestuur besluit in laatste instantie, ingeval de beslissingen van het comité van de PE/SPE in strijd zijn met de regelmatig aangenomen statuten en reglementen of beslissingen getroffen door de nationale algemene vergadering.
Bij overmacht of onmogelijkheid tot beheer van een PE/SPE, zal de nationale raad van beheer en bestuur, op verzoek van de nationale algemene vergadering, voor onbepaalde tijd, de administratieve en sportieve voorrechten van betrokken provinciale entiteit overnemen.