Het vallen van de eerste pen bij weduwnaars

Een der grootste domheden die een weduwschapspeler kan begaan, is zijn duivers al na een vijftal weken opnieuw te herkoppelen.

Bijna altijd gebeurt het met de bedoeling de weduwnaars gedurende tien dagen te doen broeden en op die manier de rui van de eerste pen te stimuleren. Na tien broeddagen worden de duivers opnieuw weduwnaars. En in de meeste gevallen is het resultaat geen zier beter.

Integendeel! Veel beter dan herkoppelen, is de weduwnaars eenvoudig gedurende een tweetal weken op het hok te houden (zonder de duivin te tonen) tot de temperatuur standvastiger is en op die wijze de forme toch te voorschijn treedt. De temperatuur speelt altijd de belangrijkste rol bij het verschijnen van de forme op een weduwnaarshok. En het is geen wonder, dat die forme er gemakkelijker komt op een warm, droog hok, dan op een dat aan de vochtigheid blootgesteld staat. Voor vele tuinhokken moet het inderdaad meer zomer worden eer de bewoners ‘gereed’ zijn. De eigenaar moet er rekening mee houden.

Dubbelwandigheid en vooral een dakbedekking die uit pannen bestaat, kunnen op veel tuinhokken een grote verbetering brengen. Ofwel een regelmatige, trage verluchting.
Niet weinig sportvrienden die tijdens de eerste weken van het weduwschap slecht presteren, kijken met spanning uit tot de weduwnaars de eerste slagpen ruien. Zij verwachten, dat hun gevleugelde favorieten beter zullen vliegen zodra de eerste pen er uitgeworpen is.

Andere liefhebbers beweren dat het de ene weduwnaar niet kan schelen, maar dat bepaalde anderen niet in form komen zolang de eerste pen blijft vastzitten. Wie in het ruien van de eerste slagpen gelooft, doet bij het voorbereiden van de duiven (voor het seizoen) al het mogelijke om die rui te bevorderen. Bijvoorbeeld door hun duiven éénmaal meer te doen broeden gedurende tien dagen. Anderen geven er niet om en doen bij diezelfde voorbereiding al het mogelijke om die rui van de eerste slagpen zolang mogelijk uit te stellen. Dit door niet te kweken, alleen te doen broeden en hoogstens eenmaal eieren in de nestschotel te hebben en daarna een jongske te doen voeden. Onmiddellijk daarna worden de geslachten al gescheiden.