Het stormt in Halle: drastische wijzigingen in bestuur KBDB

Gisteren stond er in het bondsgebouw in Halle een buitengewone algemene vergadering gepland. Op de NAV van 22 februari gingen de poppen aan het dansen. Het beloofde dan ook een woelige vergadering te worden. Gisterenavond laat bleek waarom...

16 maart 2018: de datum waarop het nieuwe nationaal bestuur van de KBDB werd geïnstalleerd (na de herverkiezingen in West-Vlaanderen en herschikkingen in de provincie Antwerpen) voor een termijn van 6 jaar. Net geen jaar later is de chaos compleet. Op een buitengewone algemene vergadering van de KBDB werd de bestuursraad van de KBDB gisteren, maandag 11 maart, grondig door elkaar geschud. Nadat op de NAV van 22 februari Boudewijn De Bosscher werd afgezet als voorzitter van het Nationaal Sportcomité volgde gisteren een nieuwe, zeer drastische, herschikking. Frans Hermans werd ontzet uit zijn functie als Nationaal voorzitter van de KBDB, net als Alfons Bruurs die werd opzij geschoven als Nationaal schatbewaarder. Dergelijk scenario is op nationaal vlak nooit eerder vertoond. De vrijgekomen functies werden meteen ingevuld door nieuwe namen.

Na een ware stoelendans ziet het bestuur er momenteel als volgt uit:

  • Pascal Bodengien (Antwerpen): nieuwe Nationale voorzitter KBDB
  • Denis Sapin (Waals-Brabant): voorzitter Nationaal Sportcomité en nationaal Waals ondervoorzitter
  • Wim Logie (West-Vlaanderen): nationaal Vlaams ondervoorzitter
  • Gert-Jan Van Raemdonck (Oost-Vlaanderen): nationaal schatbewaarder
  • Gino Houbrechts (Limburg): blijft (voorlopig?) aan boord als juridisch adviseur

Ex-Nationaal voorzitter Frans Hermans en ex-voorzitter van het Nationaal Sportcomité Boudewijn De Bosscher blijven Nationaal mandataris maar behoren niet meer tot de Nationale Raad van Beheer en Bestuur van de KBDB. Op zijn zachtst gezegd een vreemde situatie. Samenwerken lijkt na wat er de voorbije tijd gebeurde immers moeilijk, zoniet onmogelijk. En samenwerken ten dienste van de duivenliefhebbers, in functie van de duivensport, is toch waarvoor de mandatarissen hun functie bekleden.

Ongetwijfeld is deze soap nog niet ten einde. Van het oorspronkelijk verkozen bestuur blijft na amper 1 jaar besturen nog maar weinig over en er zijn nog 5 jaren te gaan... Het steekspel duurt voort, besturen lijkt momenteel bijzaak... Dat allemaal met het sportseizoen 2019 dat voor de deur staat...

 


Frans Hermans (3e van links) als Nationaal voorzitter van de KBDB tijdens de NAV van 22 maart.
Een beeld dat we (voorlopig?) niet meer zullen zien.

 

Intussen bevestigde de KBDB ook de gewijzigde toestand van het nationaal bestuur via een officieel persbericht:

PERSMEDEDELING van de KBDB

Ingevolge de Buitengewone Nationale Algemene Vergadering van 11.03.2019 vindt u hieronder de nieuwe samenstelling van de nationale raad van beheer en bestuur (NRBB 2019 -2024) :

Nationaal Voorzitter : Dhr Pascal BODENGIEN
Franstalig Ondervoorzitter + Voorzitter Nationaal Sportcomité : Dhr Denis SAPIN
Nederlandstalig Ondervoorzitter : Dhr Wim LOGIE
Nationaal Penningmeester : Dhr Gertjan VAN RAEMDONCK
Juridisch Raadgever : Dhr Dominique CHARLIER

De raad zal kortelings communiceren aangaande de gisteren uitgevoerde herschikking van de NRBB en wenst te benadrukken dat vanaf nu enkel kalmte en rust zullen heersen in de schoot van de KBDB.

Vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,
Pascal BODENGIEN