Het “Gulden Spoor” : 10-3035535 van Yves Beulque - Anzegem (BE) won de interprovinciale “klassieke“ Guldensporenvlucht uit Blois voor jonge duiven

Deze jaarlijkse halve fondklassieker in West-Vlaanderen , een deel van Oost-Vlaanderen en een deel van Henegouwen is traditioneel de eerste van een reeks vluchten uit Blois voor jonge duiven in het westelijk deel van het land.

Wegens de moeilijke voorbereidingsperiode welke aan deze wedvlucht  voorafging  - met ondermeer uitgestelde lossingen en het terugbrengen der duiven, zodat de jonge generatie moeilijk “ingevlogen” raakte  -   was het deelnemersveld  in 2010 niet zo talrijk als de jaren ervoor…..wat uiteraard niks afdoet van de prestaties van de duifjes die zich klasseerden.
Dit jaar viel de grote eer te beurt aan de 49-jarige Yves Buelque uit Anzegem in het zuid-oosten van de prov. West-Vlaanderen om tijdens de Westvlaamse Provinciale Dag  gehuldigd te worden als laureaat  bij de jongen ( een hulde die ook gebracht wordt voor de winnaar bij de oude en bij de jaarse) .

Yves is bouwvakker en  al  35 jaar liefhebber. Aanvankelijk speelde hij samen met zijn vader Aloïs , later op eigen houtje. In ’75 werd gestart met duiven van P & D Houfflijn uit Wortegem-Petegem en van Willequet uit Kluisbergen via Edwin Debyter.  Momenteel  bestaat zijn  bestand voor  70%  uit duiven van Paul & Renaat Van den Heede uit Anzegem en van Gino Clicque uit Wevelgem. Plus nog wat duiven van liefhebbers uit de eigen regio.  In 2010 bezat Yves 20 koppels kweekduiven en startte het seizoen  met  18 weduwnaars terwijl er  jaarlijks een 70-tal jongen worden geringd.  De resultaten verbeterden  jaar na jaar, in zoverre zelfs dat Yves best tevreden is met zijn seizoen 2010, want niet alleen mag hij straks op het podium voor de Guldensporenvlucht ( dd 31 oktober) , hij speelde zich in diverse competities bij de kampioenen, waaronder 1e kampioen jonge duiven in  het Verbond tussen Leie en Schelde, 2e kampioen jongen te Ingooigem , enz…….
De zege op de Guldensporenvlucht  ging naar  een duivinnetje dat wel degelijk van klasse gespeend is , op haar erelijst prijken een handvol schitterende cijfers, zoals onderandere :

 1e Blois 242d
1e Blois Guldensporenvlucht  1701 d
3e   Ablis 202 d
12e  Ablis 1023 d
19e  Clermont 718 d
Enz…….  

Inzake afstamming is het voor 50% soort P & R Van den Heede en 50 % soort  G. Clicque.
Bij de oude duiven is “den 93” : 08-3123793 de absolute vaandeldrager van het hok . Deze won in 2010 ondermeer een  1e uit Clermont  273d, een 6e uit Ablis 275d, een 7e Ablis 213d, een  9e Clermont  292d, een 9e Ablis 226d, enz……Deze is voor 75 % origine P & R Van den Heede x 25% Willy Verhellen.

Op de nationale vluchten uit Chateauroux  scoorde Yves eveneens een paar toppers:
Chateauroux : Fondclub 7e/412d – prov. 22e/2036d en nat. 87e/20330d
Chateauroux : Fondclub 3e/423d – prov 7e/ 2211d en nat 25e/ 17109 d.
Twee bijzonder mooie topprijzen, dus !!
Tot daar onze kennismaking met de winnaar bij de jonge duiven op de Guldensporenvlucht van 2010.
Hartelijke felicitaties aan Yves met zijn prachtig seizoen 2010.