“Gepimpte” vluchtkalender vraagt maximale inspanningen van vrijwilligers in de verenigingen

Deze week zijn er in heel wat lokalen 5 inkorvingen, van leervlucht tot wedstrijden op de snelheid, kleine halve fond en uiteraard de nationale vlucht uit Bourges. Voor heel wat vrijwilligers in de verenigingen betekent dit veel uren kloppen, met maximale inzet.

De vrijwilligers vormen de hoeksteen van de verenigingen, ze verdienen daarvoor alle lof en respect. Deze week moeten ze nog maar eens de handen extra uit de mouwen steken voor hun vereniging en de liefhebbers. In de startweken was al duidelijk dat ze het moeilijk zouden krijgen. Niet alleen de grote aantallen duiven en wedstrijden, maar ook de corona-maatregelen zorgen ervoor dat de helpers het water vaak aan de lippen staat. “We hebben donderdagnacht tot 2 uur op de camion moeten wachten, en dat is niet vol te houden,” zo klinkt bij Onze Duif Paal na de inkorving op Vierzon. Dat late uur was een gevolg van het feit dat in de eerste lokalen al meteen een vertraging van een uur bij de inkorving opdook.

Ook de vraag van de verzendingsdiensten om het aantal duiven op voorhand mee te delen, en dit op initiatief van de KBDB, zorgt voor enige commotie. Hubert Meyers van de Limburgse Verzending heeft aan alle lokalen een brief gestuurd: “Verschillende maatschappijen houden zich niet aan die afspraak, de meerderheid gelukkig wel. Vandaar dat we nogmaals vragen om hieraan te voldoen. Gaan niet al uw liefhebbers hiermee akkoord, verplicht ze desnoods, een geveinsde of bewust verkeerde melding = laat dan een gedeeltelijke inkorving toe of weiger. Het voorval van vorige week vrijdag willen in het vervolg ten alle tijden vermijden. Vrijdagavond zijn we om 23.30 u. nog op zoek moeten gaan naar een chauffeur. Omdat er door enkele maatschappijen fictieve en geveinsde aantallen werden doorgegeven. Rond 22 uur worden we op de hoogte gebracht dat er veel, veel korven zijn. Hoeveel? Er kon nog geen exact cijfer worden doorgegeven. We gingen ervan uit dat we, volgens de prognose, met 488 plaatsen op de wagens zouden toekomen. Bij de controle in de loods waren het 518 korven: 30 korven te veel voor twee wagens. Er moest dus nog een derde chauffeur worden gezocht om half twaalf ’s avonds. Wij vinden het niet opportuun om onnodige risico’s te nemen en bij een controle hoge boetes en/of zware verkeersovertredingen te riskeren. De oplossing zal dus zijn dat er korven zullen achterblijven. In eerste instantie van die maatschappij(en) die het niet nodig vinden om het vermoedelijke aantal korven, tijdig door te geven.”

Liefhebbers

Het probleem van het juiste aantal korven kan makkelijk vermeden worden als elke liefhebber zijn verantwoordelijkheid neemt en niet laks omspringt met het doorgeven van het aantal duiven dat ’s avonds door haar/hem zal worden ingekorfd.

De meeste liefhebbers hebben meer dan begrip voor  de oproep van de Limburgse Verzending en doen hun best om de juiste aantallen door te geven. In de fondlokalen klinkt dan weer bijkomende bezorgdheid: “Allemaal goed en wel, maar wat doe je met de provinciale, nationale vluchten ? Met liefhebbers die van overal komen? Dat zijn vele extra uren werk voor die lokalen.”

Controlechipringen

Komen daar nog bij: de chipringen voor de ‘handklokkers’ op de (inter)nationale vluchten. De richtlijn van de KBDB zegt duidelijk: “De duiven die deelnemen aan de (inter)nationale wedvluchten 2020 en manueel worden ingekorfd, moeten voorzien zijn van een “speciale controlechipring”. Deze chipring wordt, zoals de elektronisch chipring, gekoppeld aan de identiteitsring in de inkorvingslokalen.” Deze procedure wordt toegepast vanaf 01/07/2020 (inkorving Limoges I). Heel wat verenigingen krijgen pas deze week, of zelfs begin volgende week de controleringen toegestuurd. Ze moeten dan nog gekoppeld worden zodat het kort dag wordt voor de inkorving Limoges.