Frederik Everaert (Zwijnaarde, BE) is de fiere ‘Algemeen Kampioen Belgische Verstandhouding – Entente Belge’ 2012

Bovendien won hij ook nog de prestigieuze grote ‘Prijs Norman-Vercauteren-Van den Broeke bij dezelfde inrichter! Geen klein bier, en tekenen van een ‘groot kampioen’ die achter deze prestaties schuilgaat


Frederik Everaert en vrouwtje Ania (midden rechts) op het feest van de Belgische Verstandhouding 2012

Om maar even te illustreren… deze laatste titel werd gewonnen met de eerste getekende op 7 nationale vluchten op de fond en ‘grote fond’. Kampioen Frederik Everaert lukte dit met glans, met daar bovenop een uitermate scherp coëfficiënt van 28,63%, wat neer komt op gemiddeld 4% per vlucht… of omgerekend een 4e plaats op 100 duiven op alle vluchten! Straf, en getuigend van heel sterk spel. Evenals voor het Algemeen Kampioenschap kan en mag er weinig fout lopen, op de vluchten die in aanmerking komen met de 3 of 5 eerst getekende duiven! Er staan op de grote momenten… het is in om het even welke sport, alleen voor heel grote kampioenen weggelegd… zoals deze Frederik Everaert er duidelijk een is.

Al kwam dit titelgewin bij insiders zeker niet uit de lucht vallen. Zoals we in een PIPA-reportage eind 2009 reeds meegaven en voorspelden, was Frederik de ‘coming man’ op de nationale fondvluchten,  dat werd de jongste 5-6 seizoenen meer dan duidelijk. Duiven die met spelend gemak kopprijzen winnen op de fond, vormden er de basis… en op deze basis ging Frederik jaar na jaar verder bouwen. Enkel duiven die de nationale ‘top’ haalden, konden of mochten er overwinteren… het mes is bij een beenhouwer van beroep, immers steeds ‘vlijmscherp’ geslepen. Gebrek aan tijd (drukke beenhouwerij), evenals gebrek aan ruimte noodzaakten hem tot deze uitermate strenge aanpak. Het resultaat van dit alles, beste sportvrienden… kunnen we aflezen uit het titelgewin 2012:
1° Algemeen Kampioen Belgische Verstandhouding – Entente Belge 2012
1° Provinciaal Kampioen Fond Oude KBDB 2012 met 1° + 2° getekende
Ereprijs Norman-Vercauteren-Van den Broeke 2012 (B.V.-E.B.)
3° Kampioen Fond  O-VL 2012
3° Kampioen Fond ‘Fondclub Eeklo’ 2012
5° Prov Asduif Fond KBDB 2012
(met ‘Gonzalez’)
5° Nat Asduif Fond Belgische Verstandhouding – Entente Belge 2012 (met ‘Gonzalez’)

Van Aarsele naar Zwijnaarde

Frederik Everaert is woonachtig in het Oost-Vlaamse Zwijnaarde, vlakbij Gent! Frederik behoort tot de jongere generatie duivenliefhebbers en runt beroepshalve een zeer druk beklante beenhouwerij, gespecialiseerd in ‘natuurvlees’. Daar is hij dan ook van ’s morgens vroeg tot vaak ’s avonds laat in de weer om zijn klanten van een mals lapje vlees, en de gewenste ‘toespijs’ te voorzien. Veel vrije tijd rest er dan ook niet om de duiven optimaal te verzorgen, vandaar dat de kolonie naar fondnormen toe, ook niet zo omvangrijk is.

Frederik is zelf afkomstig uit het West-Vlaamse, uit de streek van Aarsele. Daar zette hij ook zijn eerste voetstappen in de duivensport. Hij was er actief onder de naam Duyck-Everaert te Dentergem, waar de vliegduiven gevestigd waren… de kwekers zaten thuis bij Frederik te Aarsele. In 1998 kwam het gezin Everaert zich dan uiteindelijk op de huidige locatie te Zwijnaarde vestigen voor de beenhouwerij. Afkomstig uit de nabije buurt van Noël Lippens te Aarsele, is de link vlug gelegd waarom de basis van de Everaertkolonie werd opgebouwd met rechtstreekse duiven van fondcoryfee Noël Lippens, waarbij vooral de lijnen van de ‘Vital’ (1° Nat Asduif Fond) en de ‘Turbo’ in Zwijnaarde een hoofdrol vertolken. Deze Lippensduiven pakten geweldig op de duiven van Antoine Van Landuyt uit Vinkt (vooral de oude stamlijnen Crusson in combinatie met de Casaertduiven). Verder werd ook geweldig gelukt met een dochter uit de ‘nestzus Invincible Montauban’ (1° Nat Montauban bij Maurice Casaert, later verhuist naar Sylvere Toye) die afkomstig is van de kolonie Taveirne-Rigolle… welke één der topkweeksters is op de hokken Antoine Van Landuyt. De jongste versterkingen kwamen van Etienne De Rauw uit Lebbeke, De Graeve-Van Geert uit Smetlede, Eric Vermander uit Oekene… terwijl onlangs enkele duiven werden geruild met Chris Hebberecht uit Evergem. Met dergelijke bekende namen van ‘nationale toppers’ op de hokken, kunnen we gerust stellen dat daar heel wat ‘fondklasse’ vertoefd op de hokken te Zwijnaarde. Fondklasse die de jongste seizoenen tot volle ontbolstering is gekomen…

De kolonie omvat naast 10 koppels kweekduiven, een 20-tal oude vliegduiven (2 jaar en ouder), en een 20-tal jaarlingen… en ieder jaar worden een 100-tal jonge duiven geringd. Door tijdsgebrek worden de jonge duiven enkel goed opgeleerd.

Specialisatie basis tot topprestaties

Nagenoeg wekelijks de fijne ‘top’ halen op lokaal en nationaal vlak, met steeds hooguit een handvol duiven in wedstrijd, neem gerust van ons aan… het is weinigen gegeven. Daarvoor is meer dan één echte topper nodig, en op dat vlak ziet de toekomst er in ieder geval vrij rooskleurig uit… dat heeft de vliegploeg van Frederik Everaert in 2012 bij herhaling bewezen!

Wie over weinig vrije tijd beschikt, moet zoeken naar een systeem dat het best bij zijn mogelijkheden past, aldus Frederik. Veel liefhebbers die nog tot de ‘werkende klasse’ behoren maken de fout ‘te veel’ te willen… en spiegelen zich graag aan de ‘profs’ in onze rangen. Resultaat… half werk, prestaties die onder de verwachtingen blijven, en finaal… ontgoocheling. Volgens Frederik  is het beter om zich te specialiseren in één onderdeel, en daar het onderste uit de kan proberen te halen… zijn voorkeur gaat daarom naar het spel met de oude duiven op de nationale fondvluchten. Hij pakt het aan als volgt:

Als jonge duif worden de duiven enkel opgeleerd tot op de halve fond. Begin augustus zit hun taak er dan reeds op, omdat er niet verduisterd of bijgelicht wordt, en de rui tegen dan zijn intrede doet. Het is ook de periode dat Frederik graag zelf wat verlof neemt in de beenhouwerij, en de spanning dus op alle vlak even van de boog kan… er wat vrije tijd wordt genomen voor ontspanning, zowel persoonlijk als met het gezin.

De kweekduiven worden begin december gekoppeld tezamen met enkele reservekoppels waar de eieren worden onderlegd. Ook de jaarlingen worden gekoppeld om hen meteen ‘bakvaster’ te maken. Zo kan van de topkweekdoffers, welke in aparte kweekboxen vertoeven vrij vlug een respectabel aantal jonge duiven bekomen worden. De oude vliegduiven worden pas met ‘lichtmis’ gekoppeld, en brengen ook meestal een koppel jongen groot.  
Gezien de jaarlingen allemaal gedurende hetzelfde weekend worden gespeeld, worden zij ook in een gezamenlijke eetbak op de bodem gevoederd. De oude duiven eten echter apart in hun woonbak, dit is makkelijker om de thuisblijvers voor het volgende weekend aan het eten te houden terwijl hun collega’s die de mand ingaan opgevoederd worden. ’s Morgens staat er vliegmengeling (een mix van 3 soorten sport- of weduwschapmengelingen), en ’s avonds staat de lichtere mengeling op het menu… het is een mix van de eiwitarme mengelingen ‘Gerry Plus’  (Versele-Laga) en ‘Vandenabeelemengeling’ (Beyers-Beduco). Vanaf vluchten met 2 nachten mand, krijgen de vliegers de dag voor de inkorving in de namiddag ‘rode maïs’ geserveerd al extraatje. 
Het is voor de vliegduiven te Zwijnaarde vroeg opstaan, want vanaf midden mei gaan ze reeds ’s morgens om 6 uur de lucht in… zodat Frederik klaar is met het werk aan zijn duiven, tegen dat de winkel open gaat. In de namiddag voedert hij dan de duiven rond 17 uur, ongeveer een uurtje later (rond 18 uur) wordt er dan 1 uur getraind met gesloten ramen.
Vanaf 2-jarige leeftijd moeten de fonddoffers voldoende explosiviteit tonen op de nationale klassiekers, waar ‘topprijzen’ op de plank dienen te komen om de jaarlijkse selectie te doorstaan. Uitermate streng selecteren op prestaties en gezondheid… het is de enige rechte weg naar topprestaties in de duivensport, dat weet Frederik Everaert als geen ander.

Nationale toppers als basis

Eén der hoofdrolspelers in de successen welke de jongste seizoenen door de kolonie Frederik Everaert werden verzameld is zonder twijfel de ‘Mirage’, ring BE05-4295838, gekweekt uit de lijn van de ‘Vital’ (N.Lippens) x ‘Bonte’ (Antoine Van Landuyt).. Hij was de ‘topper’ bij uitstek op de vlieghokken, met

-De ‘Mirage’ BE05-4295838

’07 Brive   Nat 16.007 d. 12
’10 Cahors   Nat  8.651 d. 13
’09 Brive   Nat 17.456 d. 27
’08 Vierzon I.Prov 11.399 d. 30
’09 Narbonne  Nat  7.156 d. 36
’06 Limoges YL Nat 15.507 d. 75
’10 Souillac  Nat  7.045 d. 126
’08 Montauban Nat  5.438 d. 248
’09 Limoges  Nat 11.869 d. 410
’10 Brive   Nat 16.815 d. 828
’08 Brive   Nat 14.521 d. 1269
’08 Limoges  Nat 11.995 d. 2479

De parel van het hok en een echte fondcrack dus, welke nu in 2013 voor het 3e seizoen op het kweekhok vertoefd, waar hij reeds prachtige resultaten kan voorleggen… want meerdere kleinkinderen van hem prijken reeds met 1° prijzen achter hun naam, niet alleen op de Everaert-hokken te Zwijnaarde, maar ook op andere hokken!

Maar er is uiteraard meer… ook andere fondkleppers die zelf prestaties binnen de nationale ‘top-100’ achter hun naam hebben staan, geven reeds blijk van hun kweekgaven… door hun dominante eigenschappen verder over te planten op hun nageslacht.

-‘Den Bordeaux’ BE06-4139449 (vader van ‘Gonzalez’)

Bordeaux   Nat 4.886 d. 14
Montauban  Nat 6.684 d. 21
Montauban  Nat 6.822 d. 79
Tarbes    Nat 4.576 d. 133
Brive    Nat 11.130 d. 155
Narbonne   Nat 6.428 d. 244

-‘Gonzalez’ BE10-4215402

5° Asduif Fond Belgische Verstandhouding-Entente Belge 2012
5° Prov Asduif Fond KBDB 2012
Ablis    269 d. 1
Ablis    169 d. 1
Vierzon   385 d. 14
  Prov  4.366 d. 186
Chateauroux 784 d. 7
  Prov  6.148 d. 48
  Nat  25.263 d. 282
Angerville  957 d. 9
Limoges   645 d. 17
  Prov  3.466 d. 32
  Nat  13.781 d. 147
Montauban  235 d. 10
  Prov  1.383 d. 30
  Nat  6.822 d. 107
Brive    474 d. 4
  Prov  2.645 d. 23
  Nat  11.130 d. 67

-‘Isidoor’ BE08-4208591

1° Nat Zone A Libourne 2009
Libourne Prov 1.797 d. 1
     Nat 8.723 d. 8

Samen met die andere superkweker de ‘Blauwe Lippens’ BE03-3026394 vormen deze duiven zowat het kloppend hart van de Everaert-kolonie op dit moment. Deze ‘Blauwe Lippens is een rechtstreekse Noël Lippens uit Aarsele, en kleinzoon van kweeklegende ‘Vital’ (1° Nat Asduif Fond KBDB 1993),en eveneens een sterkweker bij uitstek op de kolonie Frederik Everaert. Hij is vader van een pak superieure fondcracks op de vlieghokken te Zwijnaarde zoals ‘Cunego 217/07’ (2° Prov Chateauroux 3.772 d., 71° Nat Montauban 7.203 d. enz…), de ‘Wietl 246/09’ (1° Chateauroux 789 d., 3° Limoges 712 d…), de ‘Zwever 531/08’ (1° Montrichard 350 d., 57° Nat Limoges 16.893 d., 64° Nat Souillac 7.045 d.), de ‘Chateauroux 486/10’ (1° Chateauroux 640 d. enz…).

Zoals u uit bovenstaande kan afleiden kwam de titel van Algemeen Kampioen bij de Belgische Verstandhouding- Entente Belge er niet zomaar, maar is deze glansprestatie gestoeld op een hok beresterke fondatleten… kerels die tegen een stootje kunnen, die bewezen hebben het klappen van de zweep te kennen, zich met heel grote ‘regelmaat’ weten te klasseren tussen de ‘fijne nationale top’ van ons land op de nationale en internationale fondvluchten. Proficiat Frederik… klasse!


Frederik Everaert met zijn stamduif 'Mirage' in de hand

Een greep uit de prestaties in 2012

12/5 Angerville  957 oude:
9-24-55-108-118-149-151-163-184… (21/40)

26/5 Bourges 634 oude: 54-85-91-111 (4/7)
26/5 Orleans 414 YL: 8-20-29-83-86-92-130-134-136 (9/14)

01/6 Limoges 645 oude: 5-17-59-102-106-122 (6/8)
                Nat 13.781 oude: 51-147-736… enz (top-1000 Nat)
02/6 Chateauroux 628 YL: 8 (1/3)

09/6 Chateauroux 393 oude: 26 (1/3)
09/6 Chateauroux 556 YL: 53-78-84-115-116-169 (6/13)

17/6 Cahors 357 oude: 8-19-56-92-98 (5/7)
                Nat 8.348 oude: 43-98-592-980-1026 (5/7)

23/6 Montauban 235 oude: 6-7-10-47-64 (5/6)
                Nat 6.822 oude: 69-79-107-896-1215 (5/6)

06/7 Brive 474 oude: 4-10-57-74-85 (5/8)
                Nat 11.130 oude: 67-155-937… (top-1000 Nat)

15/7 Limoges 984 YL:
10-56-79-80-98-126-127-137-200-221-304 (11/14)
                Nat 17.735 YL: 327-1243-1509-1510-1923… enz (top-2000 Nat)

16/7 St.Vincent 185 oude: 1-33-34 (3/4)
                Nat 5.374 oude: 5-590-591 (3/4)

21/7 Souillac 431 oude: 30-60-141-154 (4/8)
                Nat 7.760 oude: 267-525… enz (top-1000 Nat)

03/8 Perpignan 173 oude: 26 (1e getekende, 1/5)
                Nat 6.661 oude: 460 (5)

04/8 Tulle 316 oude: 4-66 (2/3)
                Nat 6.817 oude: 82-747 (2/3)
04/8 Tulle 464 YL: 40-73-82-137 (4/6)
                Nat 10.251 YL: 461-923-1046-1854 (4/6)