Overslaan en naar de inhoud gaan

Franse Federatie luidt alarmbel: betrouwbaarheidsfout vastgesteld in elektronisch systeem

Opvallend en verontrustend nieuws van op de website van de Franse Federatie. Zij deden een test met een zogenaamde 'ringcopier', een kopieermachine voor chipringen, die je online kan bestellen. Bij 1 van de in Frankrijk gebruikte systemen stootte de federatie op een fout.

Op de website van de Fédération Colombophile Française staat het volgende verontrustende bericht:

Constatation électronique

Unikon: un défaut de fiabilité

La fédération colombophile française procède à des tests de fiabilité des systèmes de constatations électroniques : des tests viennent d’être réalisés pour les systèmes Unikon, Benzing et Bricon. La fédération colombophile française a décelé une faille dans le système Unikon, faille qui ne permet pas de garantir la fiabilité des données de constatation dans la version actuelle d’Unikon utilisée en France. 

La fédération colombophile française s’est procurée sur Ali Express un copieur de bagues pour moins de 20 euros. Ce copieur de bagues a été testé sur les systèmes Unikon, Benzing et Bricon. La fédération colombophile française a procédé aux opérations suivantes, lors d’une simulation d’un concours : les bagues ont été copiées avant la mise en loge avec l’appareil acheté sur le web, sur un support numérique ; ce support numérique a été passé sur la planche d’atterrissage comme pour simuler le retour du pigeon. Au dépouillement, un code erreur est apparu sur les listes de Benzing et Bricon, nullement sur Unikon. Cela conduit la FCF à avancer que le système Unikon ne génère pas de codes secrets des bagues à la mise en loges : par conséquent, le système Unikon ne peut détecter une manipulation des données.

La fédération colombophile française ne peut rester sans agir. L’existence de ce copieur de bagues est connue de quelques amateurs. Alors que les amateurs français se sont vu imposer une mise à jour payante de leur système Unikon il y a quelques années, force est de constater qu’une nouvelle mise à jour s’impose pour écarter toute possibilité de fraude. La fédération colombophile française donne injonction à Unikon de pallier cette défaillance technique avant la saison 2024, afin que nous puissions réaliser de nouveau tests avant la reprise, sans en faire porter un nouveau coût financier aux amateurs français.

Ces prochaines semaines, d’autres systèmes électroniques accessibles sur le marché français seront testés.

 

Het komt er dus op neer dat de FCF bezig is met het uitvoeren van betrouwbaarheidstests op elektronische registratiesystemen. Bij een recente test die werd uitgevoerd op de systemen Unikon, Benzing en Bricon, ontdekte de Franse federatie een fout in het Unikon-systeem. "Waardoor de huidige versie van Unikon die in Frankrijk wordt gebruikt de betrouwbaarheid van de registratiegegevens niet kan garanderen", luidt het. 

De Franse duivensportfederatie kocht voor minder dan 20 euro 'een kopieermachine voor chipringen' aan bij Ali Express, een webwinkel met producten van Chinese makelij. Deze 'ringcopier' werd getest op de systemen van Unikon, Benzing en Bricon. De Franse duivensportfederatie zette een gesimuleerde inkorving (en thuiskomst) op poten: de chipringen werden gekopieerd op een digitaal medium met behulp van het op het web gekochte apparaat voordat de duif werd 'ingemand'. Dit digitale medium werd over de antenne gehaald om de terugkeer van de duif te simuleren. Toen de duif/gekopieerde chipring werd geregistreerd, verscheen er een foutcode op de Benzing en Bricon lijsten, maar niet op de Unikon lijst. "Dit brengt de FCF ertoe te beweren dat het Unikon-systeem geen geheime ringcodes genereert wanneer de duiven worden ingemand en bijgevolg kan het Unikon-systeem geen manipulatie van de gegevens detecteren", valt te lezen. Wat uiteraard problematisch is richting fraude met gekopieerde chipringen... 

De Franse duivensportfederatie zegt niet zomaar te zullen toekijken. Franse duivenliefhebbers moesten enkele jaren geleden betalen voor een update van hun Unikon systeem en het is duidelijk dat een nieuwe update nodig is om elke mogelijkheid tot fraude uit te sluiten. De Franse duivenfederatie heeft Unikon opgedragen om deze technische fout te herstellen voor de start van het seizoen 2024, zodat de FCF nog voor de start van het seizoen opnieuw tests kan uitvoeren. Dit zonder verdere financiële kosten door te rekenen aan de Franse duivenliefhebbers. 

In de komende weken zullen andere elektronische systemen die beschikbaar zijn op de Franse markt worden getest, geeft de FCF nog mee. 

Wat nu?

Wat dit nieuws betekent voor de duivenwereld en de andere federaties is voorlopig onduidelijk, al lijkt het vanzelfsprekend dat ook onder meer de Belgische, Nederlandse en Duitse federaties alle in hun land toegelaten systemen (opnieuw) aan de nodige tests zullen onderwerpen voor het seizoen 2024 van start gaat... Sluitende registratiesystemen vormen immers de basis van een eerlijke duivensport.