Feest op de "Doeventoene" in Groningen 5NL) "De Wim" van Frederik en Henk Bijholt wint NPO Sesanne

‘De Doeventoene’ in Groningen is veel duivenliefhebbers bekend. Een stuk grond midden in de stad, waar een aantal duivenliefhebbers hun hokken hebben geplaatst, ieder op een klein stukje grond.

Dit stukje grond huurt men van de gemeente ( huurprijs € 45,- per jaar) en de stroom en water komt van het klubhuis van P.V. ‘De Luchtbode’ ( opgericht in 1903), welke haar domicilie ook op de duiventuin heeft. De liefhebbers hier kunnen zo op een prachtige wijze met elkaar hun sport beoefenen. Louter tevreden gezichten dus! Nog nooit in de geschiedenis werd door een liefhebber van ‘de doeventoene’ een eerste Nationaal of NPO gespeeld. In de stad Groningen is in 1989 voor het laatst een dergelijke zege geboekt.

Op zaterdag 29 mei j.l. gebeurde wat niemand voor mogelijk had gehouden. De broers Frederik en Henk Bijholt, beiden spelend vanaf ‘de doeventoene’ winnen het NPO concours vanaf Sezanne op een afstand van  ruim 540 kilometer. Met slechts drie duiven mee zat de 49 jarige Henk Bijholt rustig aan de picknicktafel te wachten op de duiven. Broer Frederik, 48 jaar, is even bij de buurman een slaatje gaan halen. Opeens komt precies uit de goede hoek een duif, die snel het hok binnen valt. ‘We hebben er één’ roept Henk tegen Frederik, als deze met de slaatjes terug komt. Het blijkt de NL 07-4744834, een donkerkras doffer genaamd ‘De Wim’ te zijn, die op 12.42.55 uur is geklokt en een snelheid van 1.648 mpm. maakt. Na de melding volgen spannende uren. Bij Joop en Gerrie wordt een balletje gehakt gegeten als rond 15.00 het bericht komt dat de beide broers naar alle waarschijnlijkheid de 1e NPO Sezanne in Afdeling 10 tegen 5.092 duiven gaan spelen. Henk en Frederik wordt op dat moment de spanning wat teveel. ‘We kregen het er koud van en zijn toen maar even naar huis gegaan’, aldus Henk. Later die middag kregen de broers een staande ovatie en bloemen in het klubhuis van ‘De Luchtbode’. Daar waren ook vertegenwoordigers van andere clubs uit Groningen, o.a. Wim Clermonts die namens ‘Gruno’ een bos bloemen aanbood. Twee dagen na de victorie van ‘De Wim’ zijn Henk en Frederik Bijholt nog altijd onder de indruk van hun totaal onverwachte overwinning. Nog altijd schieten ze vol als ze hun relaas over deze zege doen en dat is niet zonder reden. Maar daarover verderop in dit stuk meer!

De liefhebbers
Henk en Frederik Bijholt werden geboren in Foxhol, wat ligt in de buurt van Hoogezand. In hun kinderjaren verhuisden ze naar de stad Groningen. Henk is concierge van een basisschool, Frederik verdient de kost als onderhoudsmonteur bij de gemeente. Via vader kwamen ze in aanraking met de duivensport. Na diens overlijden in 1996 nam Henk de duiven over en in 1998 vormde hij samen met zijn broer Frederik een combinatie, waarbij hun hokken op ‘de doeventoene’ werden geplaatst. Beide mannen zijn rustig van aard en genieten samen erg van de sport en de daarbij komende gezelligheid. Ze hebben 16 koppels oude vliegduiven, waarbij alleen met de doffers wordt gespeeld. Hun basisduiven zijn van het ras Gebr. Janssen ,C. & G. Koopman en Gaby Vandenabeele welke o.a. zijn verkregen via sportvriend René Hidding uit Emmen.  Ze spelen in principe het gehele programma, wat geen overnachtingsvluchten kent.

NL 07-4744834 ‘De Wim’. Winnaar NPO Sezanne Afdeling 10 van 5.092 duiven.
Hij vliegt maar liefst 22 mpm. sneller dan nummer twee van de uitslag.

Om stil van te worden
Als we over de winnende duif gaan praten schieten Henk en Frederik vol van emotie.Wat wil het geval. De NL 07-4744834 is afkomstig van sportvriend Wim Swart uit Engelbert, een dorp in de buurt van Groningen. In 2007 kwam vriend Wim op het tragische wijze om het leven. Duivensportvriend Gerrie van de Velde was goed bevriend met Wim en verzorgde de duiven tot deze in zijn totaliteit naar Polen zouden verhuizen. Enkele dagen voor het vertrek van de duiven naar Polen was Henk bij het verzorgen van de duiven met Gerrie mee. Daar zag Henk ‘de 834’ waar hij gelijk helemaal weg van was. Gerrie zei dat hij hem wel mocht hebben, maar Henk twijfelde. Het bleef hem bezig houden en die zondag erna belde Henk met Gerrie dat hij de duif toch graag op zijn hok had en net voor het vertrek naar Polen ging de duif naar de hokken van Frederik en Henk, waar hij de naam ‘De Wim’ kreeg. ‘De Wim’ is een hele rustige duif, die nooit moe van een vlucht thuis komt en heel gek met zijn duivin is. Hij werd in februari gekoppeld en bracht twee jongen groot. Er was geen tweede broed en na het spenen van de jongen ging hij gelijk op weduwschap. Vanaf de eerste vlucht vanaf Zutphen ging hij wekelijks mee. Op ‘zwarte zaterdag’ 8 mei j.l. liet hij zich goed van voren zien met een 3e in de club. Op de eerste dagfondvlucht vanaf Signy Signetz bleef hij thuis. Een week later werd hij wel gespeeld op de midfondvlucht vanaf Rekkem. En dan nu op zaterdag 29 mei j.l. die geweldige krachtsexplosie op Sezanne. Een stamboom van deze duif is bij de broers op dat moment niet voorhanden, wel weten ze dat hij van het ras Aarden-van Wanroy moet zijn.
‘De Wim’ wordt niet meer gespeeld.
 
Slot
‘De Wim’ van Frederik en Henk Bijholt heeft met de NPO zege vanaf Sezanne in Noord Nederland geschiedenis geschreven. Na enkele hectische dagen is het voor wat betreft de broers weer tijd dat het normale leven kan worden hervat. Dat betekent weer lekker onder elkaar met de duiven bezig zijn op 'de doeventoene'. Een waar eldorado voor duivenliefhebbers. Henk en Frederik, van harte proficiat en geniet van dit fantastische succes!