Elia maakt hoogspanningslijn in Gentse Kanaalzone zichtbaar voor vogels

Vogelkrullen zullen er voortaan voor zorgen dat vogels de hoogspanningslijn ter hoogte van de R4 in Evergem beter zullen zien en er dus minder vaak tegen aan zullen vliegen.

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, plaatst deze bebakening na een studie van Natuurpunt waaruit bleek dat vogels, waaronder ook heel wat duiven, vaak tegen deze luchtlijn aan vlogen. België telt in totaal meer dan 5.600 km bovengrondse elektriciteitsverbindingen waarvan 325 kilometer een verhoogd risico vormt voor vogels. Elia bebakende in totaal al 50 kilometer. Uit een eerste monitoring van Natuurpunt blijkt dat het aantal vogelslachtoffers drastisch daalt na het plaatsen van de bebakening.
Natuurpunt en Elia werken al sinds 2012 samen om te bekijken hoe de luchtlijnen beter zichtbaar gemaakt kunnen worden voor vogels zodat die ze tijdig kunnen opmerken en er niet tegen aan vliegen. Elia gaf de opdracht om een risicoanalyse te maken van het hele hoogspanningsnet. Deze analyse werd in 2021 geactualiseerd en toont aan dat in België 325 van de 5.600 km aan bovengrondse luchtlijnen (of 5.8% van het totale netwerk) een hoog risico vormt voor vogels. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het aantal slachtoffers na bebakening sterk afneemt, soms zelfs met meer dan 90%.

Geen elektriciteit

De luchtlijn stond al een tijdje op de planning van Elia om te worden bebakend maar om de werken veilig te laten verlopen, moet de luchtlijnen worden “gesneden”. Tijdens de werkzaamheden mag er geen elektriciteit door de draden stromen. De elektriciteit wordt in die periode omgeleid naar andere elektriciteitsverbindingen. De afgelopen jaren bebakende Elia al meer dan 50 kilometer van de luchtlijnen met een hoog aanvliegrisico. Met de bebakening in Evergem komt er opnieuw een belangrijke kilometer bij. In functie van het type luchtlijn en de specifieke analyse wordt de beste technologie voor de bebakening bepaald. Op deze luchtlijn zijn dit “vogelkrullen” of “varkensstaartjes” die rond de elektriciteitsdraden worden gedraaid.

Boucle du Hainaut

Netbeheerder Elia wil de zgn. ‘Boucle du Hainaut’, de hoogspanningsleiding van 380 kV aanleggen om meer capaciteit vanuit de Noordzee en buurlanden te transporteren. Eerder al liet nationaal KBDB-voorzitter Pascal Bodengien weten dat alle duiven van de middenlijn (Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen) deze lijn moeten dwarsen. “De duiven uit Quiévrain vliegen nog in groepen als ze de Boucle du Hainaut bereiken. De gevolgen zullen niet te overzien zijn. We ondernemen stappen om het project alsnog af te voeren.” Het project bestaat uit het verbinden van het hoogspanningsstation van Avelgem met dat van Courcelles (in Wallonië). Aan Waalse kant doorkruist het project de volgende gemeenten: Kluisbergen, Celles, Frasneslez-Anvaing, Leuze-en-Hainaut, Ath, Chièvres, Brugelette, Lens, Soignies, ‘s Gravenbrakel, Ecaussinnes, Seneffe, Pont-à-Celles en ten slotte Courcelles.

Op dit ogenblik heeft Elia nog geen beslissing genomen voor de Boucle du Hainaut. De Waalse regering wacht op het milieu-effectenrapport.