Overslaan en naar de inhoud gaan

Duivenvereniging Union & Liberté (Merelbeke, BE) heeft de wind in de zeilen

Op vrijdag 22 maart nodigde het bestuur van Union et Liberté de pers uit in Bistro Jardin, om in alle transparantie en openheid een blik achter de schermen te gunnen omtrent de werking van deze bloeiende duivenvereniging.

Via Gent en Zwijnaarde naar Merelbeke

Anno 2024 krijgen tal van duivenverenigingen het almaar moeilijker. De jaarlijks krimpende duivenmarkt is daar niet vreemd aan. Minder liefhebbers, minder duiven, minder inleg en dus ook minder inkomsten, gebrek aan helpers en/of jonge krachten om de zaak draaiende te houden… het is een opsomming van zaken waardoor vele verenigingen nog nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Om nog te zwijgen van de problemen die zich stellen bij een mogelijke verhuis. De aloude dorpscafés verdwijnen stilaan uit het straatbeeld, en locaties waar voldoende ruimte is om (enkel) duiven in te korven liggen ook niet voor het rapen.

Ook de duivenvereniging Union & Liberté kreeg af te rekenen met enkele van deze problemen. Gesticht in 1867, beleefde de oorspronkelijk Gentse duivenverenging hoogdagen nabij Sint-Pieters station te Gent. ‘Het Zulleken’ was gekend tot ver buiten onze landsgrenzen, en werd zowat aan zien als de ‘hogeschool’ van de Oost-Vlaamse duivensport. Het lokaal – de duivenvereniging waar al wat naam en faam had in Oost-Vlaanderen met elkaar de degens kruiste op de klassiekers van de duivensport in België. Velen zullen zich nog de tophokken uit die tijd herinneren zoals een Jules Ryckaert, Raoul Verstraete, Gebr Santens, Gebr De Smet, Jef Symons, Robert Gyselinck, Hok Sint-Elooi, Van de Sype, Van de Weghe, de familie Dhondt, de familie Vandenheede en vele, vele anderen (teveel om hier allemaal op te sommen) zwaaiden er jaren de scepter, en zorgden voor hoogdagen in de Oost-Vlaamse duivensport. 

Door renovatiewerken rond het station van St-Pieters, volgde een verhuis vanuit Gent richting Melac-Zwijnaarde, om uiteindelijk te belanden op de huidige locatie van Eurotuin/Bistro Jardin te Merelbeke. Vanzelfsprekend was dit allemaal niet. Het geeft ook aan, dat ook in het Gentse, de locaties om een bloeiende duivenvereniging te huisvesten, niet zomaar voor het rapen liggen. In zoverre zelfs dat deze prominente duivenvereniging met een rijke duivengeschiedenis bijna ter ziele ging. 

Het waren kopzorgen voor toenmalig voorzitter en mentor Daniel Aerens – goed 50 jaar voorzitter van U & L – (samen met zijn rechterhand Mark De Backer) om het voortbestaan en de continuïteit van zijn/hun ‘geesteskindje’ te garanderen. Iets waar hij met zijn bestuursploeg uiteindelijk in geslaagd is. Eind 2018 wisselden Johan De Vroe en Daniel Aerens van zetel. Johan werd de nieuwe voorzitter en Daniel werd ‘erevoorzitter’. 

Nieuwe bestuursploeg sinds 2019

In 2019 kwam een nieuw bestuur aan het bewind, en sindsdien heeft Union & Liberté opnieuw de wind in de zeilen. Toegegeven, op de huidige locatie zijn tal van troeven voor handen, die optimaal worden benut. Er is een ruime parking voor ongeveer 200 wagens. Ze konden er aparte containers plaatsen om de duiven in te korven. Deze konden ze via de aanbouw van een soort chalet, verder uitbreiden. En er is een aparte bar (en terras) in Bistro Jardin die ze voor hun inschrijvingen (en sommige festiviteiten) kunnen gebruiken in eigen beheer. En dit alles ‘kosteloos’. Waar vindt men dit nog? 
Bovendien is ook de ligging ideaal, vlak naast de ring rond Gent, en op nauwelijks een kilometer van de op- en afritten van de autostrade, naar en vlakbij de kruising van de E17 (Antwerpen-Gent Kortrijk) en de E40 (Oostende-Gent-Brussel).

Troeven die huidig voorzitter Johan De Vroe ook volledig toegeeft aan de aanwezige pers op deze bijeenkomst op vrijdag 22 maart. We laten voorzitter Johan De Vroe aan het woord tijdens zijn uiteenzetting over het reilen en zeilen binnen Union et Liberté:

Union et Liberté Gent

Tijdens een bestuursvergadering kwam het idee op tafel om naar aanleiding van de 5-jarige beleidsperiode van dit nieuwe ‘Union & Liberté’-bestuur onze vereniging in de kijker te stellen.

Onze vereniging kende haar ontstaan in 167 (157 jaar geleden) en werd als Koninklijke duivenmaatschappij Union & Liberté boven de doopvond gehouden. Eind 2018 nam Daniel Aerens ontslag als voorzitter (na 50 jaar) en werd Erevoorzitter, en droeg het voorzitterschap – met goedkeuring van de leden – over aan Johan De Vroe. 

Als nieuwbakken voorzitter werd Johan onmiddellijk geconfronteerd met de sluiting van de toenmalige locatie Melac in Zwijnaarde. Een dringende verhuis drong zich op. Door de goede relaties van Johan met de bestuurders van Eurotuin wisten ze de huidige droomlocatie te bemachtigen: hun containers + stockageruimte werd neergepoot op een geasfalteerde parking die plaats biedt aan ca 200 wagens met aansluiten een ruime en schitterende brasserie waarvan we eveneens privé gebruik konden maken. Beter bestaat niet!

De nieuwe voorzitter stond niet alleen in voor uitbreiding en verjonging van het dagelijks bestuur, hij zorgde ook voor een totaal nieuwe dynamiek binnen Union et Liberté. De inkorflocatie/container werd gerenoveerd en stevig uitgebreid. Nieuw materialen werden aangekocht, het IT-materiaal en bijhorende programma’s werden gemoderniseerd. Ze installeerden hun eigen bar zodat ze de leden zelf van een hapje en drankje kunnen voorzien. Momenteel staat een ruime ploeg van ongeveer 18 personen (bestuur en medewerkers) klaar om vanaf april iedereen verder te helpen bij het uitoefenen van zijn geliefkoosde hobby, de duivensport.

Voorzitter De Vroe voegt er ook aan toe: bij ons moeten bestuursleden ook echt mee werken in de activiteiten van de vereniging… bij het inkorven, inschrijven, organisatie festiviteiten, verzamelen van bons voor de bonverkoop en noem maar op. Onze medewerkers staan mee in voor inkorven, klokken, maken uitslagen en zoveel meer. Het is een mooie mix van jong en oud(er). De jongste is 15 jaar… de oudste rond de 70, en we hebben zelfs enkele nieuwe medewerkers die zich spontaan aanboden, waarvan enkelen die vooraf geen enkele band hadden met de duivensport.

Evolutie 2019-2024

Vroeger was Union et Liberté een meer specifieke fondvereniging, die zich toespitste op de provinciale en (inter)nationale vluchten. Dit gamma werd intussen uitgebreid, waardoor men op 5 fronten actief is: snelheid, kleine halve fond, grote halve fond, fond en grote fond. Kortom, een compleet pakket op maat van iedere duivenliefhebber. 

Vanaf 2019 organiseerden ze wekelijks leersvluchten vauit Frankrijk (Nergnies/Maissemy met lossing op woensdagochtend, vanaf 2024 wordt dit uitgebreid tot Noyon) waar men meegaat met de provincie Henegouwen (met vervoerder Wybo). Zo kregen ook de snelheidsspelers een volwaardig duivenspel aangeboden. Leervluchten die bovendien de belangrijkste bron van inkomsten vormen. Vanaf 2024 zouden ook Viane, Brakel, Ophasselt en Lede aansluiten op deze leervluchten (wel met aparte lossingen).

Samenspel als sleutel op de toekomst

Daarnaast werd er ook aan uitbreiding én samenwerking met omliggende lokalen gewerkt. Zo ontstond er voor de snelheids- en kleine halve fond het Scheldeverbond 1.0, een samenspel van 4 met ook de lokalen Eine, Kluisbergen en Ronse. Het bleek een schot in de roos, er werd massaal ingekorfd op de wekelijkse leervluchten vanuit Frankrijk, en voor de wedstrijden konden we op jaarbasis om en bij de 100.000 duiven noteren. 

Vanaf 2023 werd er ook op de grote fond naar een groter samenspel gezocht. Dit werd gevonden bij Local Unique uit Ronse. Waardoor ook op de 7 internationale wedstrijden zeer mooie aantallen duiven en liefhebbers konden noteren. Voor 2024 kan men nu al meedelen dat ook FOndclub Eeklo dit samenspel zal vervoegen, wat de aantallen binnen dit samenspel nog duchtig zal doen stijden. Onder het motto ‘samen sterker’… is dit een win-win voor iedereen! 

Mede dankzij het geloof en de steun van de duivenliefhebbers in het nieuwe Union & Liberté-project wisten het bestuur het ledenaantal van ca. 45 bij de  overname/start  in 2019, uit te breiden tot heden 115 leden waarvan 88 leden hoklijsten en schoven  er in 2021: 49.552, 2022: 53.528 en in 2023: 56.593 duiven door de handen van onze medewerkers.

Afspraken met megahokken

In de streek zit men opgezadeld met enkele megahokken, die vaak ganse concoursen weten op te rollen. Daardoor werd oorspronkelijk overgeschakeld op het spel met een grote en kleine omtrek. Zo werd de gemeente Zingem onder meer uitgesloten uit de kleine omtrek. Zo konden bijvoorbeeld de broers Vandenheede enkel nog deelnemen in de grote omtrek. Al snel kwam er tegenkanting, en ook voorzitter De Vroe had daar geen goed gevoel bij. Want zo waren ook andere (kleinere liefhebbers in aantal) uit Zingem de dupe, en konden ook zij enkel nog in de grote omtrek deelnemen. Er werd daarom met Freddy en Jacques Vandenheede rond de tafel gezeten om tot een consensus te komen.  En die kwam er.  Die luidt dat zij nog maximaal 1/3 van hun vluchten in Union et Liberté inkorven. Bovendien werd de grote en kleine omtrek afgeschaft. Nu is er een algemene uitslag waarin alle duiven kunnen deelnemen, maar met beperkte inleg. Daarnaast is er een uitslag met de 12 eerst getekende duiven voor alle liefhebbers (Champions League-vluchten), waarin wel onbeperkt kan ingelegd worden volgens de waarborg. Dit om min of meer gelijke kansen/omstandigheden voor alle deelnemers te garanderen. 

Eenzelfde scenario werd overeen gekomen met de familie Stijn en José Van Laere. Ook zij mogen voortaan opnieuw deelnemen in Union et Liberté maar met maximaal 10 oude (oude en jaarse samen) en 10 jonge. Op die manier tracht men de kansen van de andere leden liefhebbers gaaf te houden. Goeie afspraken, maken goeie vrienden!

Financieel een vinger aan de pols

Toen de huidige bestuursploeg de fakkel overnam, was er nog 4.749€ in kas. Vandaag – 5 jaar later – is dit aangedikt tot 20.332€. Weet dat er in 2023 in totaal voor 65.317 € aan uitgaven waren (zie detail), terwijl er in totaal 72.599€ aan inkomsten waren. 

Om lid te zijn van Union et Liberté betalen leden hoklijsten 15€ per jaar, terwijl ‘zomerspelers’ (liefhebbers die er inkorven, niet-hoklijsten) 50€ lidgeld per jaar betalen. Daarvoor krijgen ze veel terug zoals tal van gratis kampioenschappen van snelheid tot grote fond, Klokke Roeland, gratis ereprijs voor de snelste duif op de provinciale en nationale vluchten van de grote halve fond, fond en grote fond, een paar etentjes en dies meer… Door de record bonnenverkoop in 2024, zal dit bedrag dit jaar worden opgetrokken met 6.100€ aan kampioenschappen en 1.000€ aan events (meer details kan u terugvinden in het programmaboekje 2024).
Betalingen bij de inkorving gebeuren allemaal digitaal (dus met bankkaart), geen cash geld meer. Een maatregel waar de liefhebbers snel aan gewend raakten.

De huidige bestuursploeg

Tot slot stellen we nog de huidige bestuursploeg aan u voor:

-Voorzitter: Johan De Vroe – Ere-voorzitter: Daniel Aerens – Ondervoorzitter: Luc Crucke
-Secretaris: Nick De Vos – Adjunct-secretaris: Geert De Clercq
-Schatbewaarder: Eric De Meulemeester – Adjunct-schatbewaarder: Myriam Van Oost
-Bestuurslid: Bart Piens
-Commissarissen: Huguette De Witte, Dirk D’havé, Lauretta Van Moerkerke

Openheid en transparantie

Dat is wat het bestuur met dit persmoment voor ogen had. Een opzet waarin ze perfect zijn geslaagd. Het mag gezegd, door de locatie heeft Union et Liberté troeven in handen, waar menig andere vereniging enkel kan van dromen. Troeven die ze optimaal weten te benutten, waardoor ondanks de steeds krimpende duivensport, deze vereniging nog groeit en bloeit. Aan het bestuur alvast onze dank voor deze openheid, en succes gewenst naar de toekomst toe.