Overslaan en naar de inhoud gaan

Duivensport in coronatijden: uit tal van reacties blijkt uw bezorgdheid

Spelen we straks nog met duiven of niet? Het is de vraag die op alle duivenlippen brandt. Meningen verschillen, zo leren de vele reacties. Doch, zolang er hoop is moeten we die koesteren. Hoop dat de KBDB bij een versoepeling van de huidige maatregelen voor onze sport een doorbraak kan forceren.

Als we de huidige situatie en evolutie van de coronacrisis onder ogenschouw nemen, stevenen we af op een verlenging van de ‘lockdown light’ tot 3 mei. Dit wordt deze week (op woensdag 15 april) beslist, maar zit er voor zeker aan te komen. Reden daarvoor blijft het aantal overlijdens door corona dat nog angstwekkend hoog blijft. Het is een illusie te denken dat het coronavirus daarna (na 3 mei) zal verdwenen zijn. Het gevaar zal steeds om de hoek blijven loeren, mogelijks nog maanden, zelfs tot in 2021. Hoopgevend is de aankondiging dat er nog voor de zomer de eerste klinische testen van een vaccin op Belgische (en Duitse) patiënten komen. In sommige landen vinden die al plaats. Hebben deze testen resultaat, kan de aanmaak van een vaccin volop gebeuren, en kunnen inentingen mogelijks vroeger starten waarmee we dit virus (hopelijk) de baas kunnen.

Iedereen kijkt stilaan uit naar hoe het team van 10 experten straks de ‘lockout’ stap voor stap wil aanpakken. De vraag die op éénieders lippen brandt is of daar ook opportuniteiten gaan tussen zitten voor onze duivensport. Zaken die de KBDB kan onderhandelen met de autoriteiten. We denken in eerste instantie aan het individueel beginnen opleren van duiven. Het zou al iets zijn, een kaarsje of waakvlammetje aan het eind van de tunnel. Voor het echte licht (lees: spelen met duiven) zal het nog veel te vroeg zijn. Laat ons de stille hoop koesteren dat dit licht er nog komt in 2020. Wanneer? Ergens in juni, juli, augustus, september of toch niet?

Zolang de cafés en horeca niet terug open gaat lijkt dit niet aan de orde. Het grote probleem is dat inkorvingen met duiven, een samenkomst is van meerdere personen. Net iets dat onderaan de lijst van versoepelingen staat (met horeca, manifestaties, publiek op evenementen zoals voetbal, festivals…), zo leert navraag. En dat is alles behalve rooskleurig. Belangrijker dan snel een alternatieve vluchtkalender in elkaar boksen, zal de taak van de KBDB zijn om maatregelen te bedenken hoe ze eventueel de inkorvingen gaan aanpakken. Een gedetailleerd plan dat op tafel komt, om de overheid te overtuigen eventueel versoepelingen voor onze sport toe te staan, en wedvluchten te kunnen organiseren. Want duivenspel is niet alleen een samenkomst van meerdere personen… het zijn voor 70% personen die tot de risicogroep behoren, zijnde 65-plussers. Dit is één van de redenen waarom tal van inzenders van een reactie, het somber inzien.

Een kleine greep uit de nieuw ingestuurde reacties:

-In de toespraak van president Macron (op 13 april) besliste Frankrijk dat de lockdown wordt verlengd tot op 11 mei. Daarna overweegt men ook in Frankrijk stap voor stap versoepelingen door te voeren. Manifestaties met publiek blijven verboden tot midden juli (dus ook de Tour). Dat betekent dat er voorlopig nog altijd geen vrachtwagens over de grens mogen tenzij met essentiële producten (voeding ect...), dit alvast t/m 11 mei. Mensen mogen in Parijs overdag zelfs niet meer buiten sporten, enkel ’s morgens of ’s avonds maximaal een uurtje. Dergelijke strenge maatregelen neemt men niet zomaar.  Meer zelfs… er is zelfs sprake dat Frankrijk alle niet essentiële transporten vanuit het buitenland wil weren tot 1 september.  Om zo mogelijke nieuwe besmettingen vanuit het buitenland (vb door toerisme) te voorkomen (de grenzen voor personen van buiten de EU blijven in Frankrijk al hermetisch dicht). Worden onze duiventransporten daar ook bij gerekend? Dan ziet het er wel heel somber uit. Zijn we nog verder van huis. Veel zal afhangen hoe het coronavirus straks evolueert, in Frankrijk, maar evenzeer in België en Nederland. Neemt de besmettingsgraad sterk af, dan is er hoop dat er een opening komt. Al moeten we ook durven uitgaan van het ergste scenario. Misschien dat we al blij mogen zijn als er straks gewoon leervluchten komen onder voorwaarden, met ‘portduiven’ die we zelf kunnen inkorven voor Belgiëvluchten. Zeker zolang de lokalen (cafés) nog gesloten blijven.

-De dag dat er sprake zal zijn versoepelingen – stap voor stap – betekent niet dat het coronavirus op dat moment zal verdwenen zijn. De coronadreiging zal nog vele maanden aanhouden. Is het dan verantwoord om duivenliefhebbers – voor het grootste deel behorend tot de risicogroep - samen te brengen op inkorvingen, binnen brengen klokken en andere activiteiten binnen de duivensport? Wat met de bestuursleden en andere verantwoordelijken binnen de werking van een duivenvereniging. Is het opportuun te verlangen dat deze mensen hun eigen gezondheid riskeren (bij het inkorven, openen klokken, maken uitslagen) om anderen van hun hobby te laten genieten? En wat met transporteurs, begeleiders en lossingverantwoordelijken die naar een ander land (vb Frankrijk) moeten om duiven te lossen (soms meerdere dagen), waar mogelijk nog besmettingsgevaar is.

-Waar ik voor vrees, is complete chaos van zodra er mogelijks versoepelingen komen, en we onze duiven mogen opleren. Kijk maar naar wat er gebeurde met de opening van de containerparken. Het zal met duivenliefhebbers niet anders zijn. Iedereen zal in zijn wagen springen om duiven te leren (oude, jaarse, jonge). Met grote kladden en massa’s overtrekkende duiven tot gevolg. Het gevaar voor grote verliezen schuilt meteen om de hoek, zeker met jonge duiven… zelfs nog meer voor onervaren jongen die op dat moment gewoon toertjes maken rond het hok en in overtrekkende kladden terecht komen.

-Nog snel wat vluchten improviseren in juli en augustus kan grote gevolgen hebben: heel wat onervaren duiven zullen veel te snel veel te ver gespeeld worden met massale verliezen tot gevolg. Bovendien zal dat voor ongeziene chaos in de lokalen zorgen: zowel snelheidspelers, als de mannen van de halve fond en fond, zullen met massa’s duiven (oude duiven, jaarlingen en jonge duiven) op hetzelfde moment aan vluchten willen deelnemen om nog te redden wat er te redden valt… als dit maar goed komt.

-Belgiëvluchten (zoals bvb Quiévrain, Momignies en dergelijke) zullen normaal geen probleem vormen eens we van start mogen gaan. Frankrijkvluchten wordt afwachten of we Frankrijk al dan niet binnen mogen. Misschien kan men voor de grote snelheid (vb Noyon, ...) en de kleine halve fond (vb Sermaises, ...) uitwijken naar de Oostenlijn nl. Momignies en Dudelange zoals men in tijden van vogelgriep deed, indien men Frankrijk niet in mag. Voor de nationale en internationale vluchten wordt het in dat geval andere koek. We kunnen niet anders dan afwachten en kijken wanneer we mogen starten en of we onze duiven in Frankrijk kunnen lossen. Verder wil ik ook de KBDB toch bedanken voor de regelmatige berichtgeving en de moeite die zij in deze crisis doen voor onze duivensport. Als elkeen zich aan de opgelegde maatregelen houdt komen we hier wel uit, gebruik jullie verstand en blijf gezond!

-Laat ons dit seizoen gewoon laten voor wat het is. Mensenlevens op spel zetten om een hobby uit te oefenen, zoveel is het gewoon niet waard. Zelfs zelf duiven gaan inkorven is al met vuur spelen, en niet zonder risico. Denk dat ook Frankrijk niet staat te trappelen om ons zomaar met onze duiven over de grens te laten. Gewoon afwachten en duimen dat alles goed komt, lijkt mij nu de beste keuze. Tegen volgend jaar is er hopelijk een vaccin op de markt. Familie en vrienden zijn mij meer waard dan om het even welke wedvlucht met duiven. Hou het safe en zorg voor elkaar.

-Ook al ben ik ben een fanatiek duivenliefhebber, op dit moment primeert mijn gezondheid, zegt mijn gezond verstand. Nu met duiven spelen kan niet, en is totaal uit den boze. Is de situatie zo al niet erg genoeg? Een besmetting kan zomaar overal vandaan komen. Niemand die het exact weet, en hoe men dit volledig kan stoppen. Ik loop veel naar mijn duiven, en verzorg ze goed. Meer kan ik niet doen. Dit wordt een verloren jaar voor onze sport, dat besef je nu al. Laat er ons vooral eerst voor zorgen dat we zelf uit ‘ons kot’ kunnen komen, de duiven volgen later wel.

-Ik krijg meer en meer de indruk dat meeste mensen het verhaal niet snappen, en enkel denken aan het opleren van, en spelen met duiven. De dag dat er versoepelingen komen moet men zich van één ding bewust zijn: lockout betekent helemaal niet hetzelfde als ‘veilig’ zijn. Virologen benadrukken dat we moeten streven naar het verkrijgen van minstens 50% en liefst 60% van de bevolking met antistoffen. Zolang er geen vaccin is wil men dit gecontroleerd trachten te bereiken. Zoiets neemt maanden in beslag...

-Wanneer er een sprankeltje hoop is, moeten we ons daar aan vastklampen. President Macron kondigde aan dat activiteiten met publiek – onder voorbehoud uiteraard - weer mogelijk zouden zijn vanaf half juli. Als de Tour de France zou kunnen doorgaan, dan kunnen hopelijk ook duivenlossingen op Franse bodem. Spanje sluit de grenzen tot 1 oktober, dus Barcelona zal er zeker niet meer inzitten voor 2020, voor wie daar nog mocht van dromen. Veel zal dus afhangen of we Frankrijk in kunnen en vanaf wanneer. Wat ik mij afvraag is… of het überhaupt wel verstandig is om vluchten op de grote fond in te richten. Gaan we transporteurs en begeleiders een week op pad sturen – van dinsdag tot vrijdag/zaterdag, met inkorving maandag, lossing ten vroegste op vrijdag - met alle mogelijke gevaren voor hun gezondheid. Mocht het nog kunnen, is het misschien verstandiger om ons gezien de omstandigheden te beperken tot hooguit 600-Km vluchten als Limoges, Tulle, Jarnac of Brive. Enkele van deze vluchten zijn vroeger ook nog op vrijdag gelost, dus 2 dagen na inkorving. Niet dat dit moet, maar iets (2 nachten mand) wat altijd kan overwogen worden, zodat de transporteurs slechts een 2-tal dagen onderweg moeten zijn (zoals op de grote halve fond), en met voldoende proviand, niet noodzakelijk met andere personen in contact moeten komen daarvoor. Je weet maar nooit dat er eisen of voorwaarden worden gesteld door Frankrijk om er duiven te mogen lossen. Nood breekt soms wet. Voor alle duidelijkheid, ik speel normaal zelf grote fond, maar kan er mij perfect in vinden dat - door de huidige coronacrisis en latere start - de vluchtkalender zou beperkt worden tot enkele klassiekers tot pakweg 650 Km (op de fond tot half of eind augustus met de oude duiven, en september voor de grote halve fond). Liever dit, dan helemaal niks.

Voor reacties, ideëen of vragen omtrent de duivensport in tijden van corona, 1 adres: redactie@pipa.be