Duivensport in coronatijden: Federaties bereiden de start van het duivenseizoen voor

In quasi alle landen die getroffen werden door Covid-19, worden stilaan versoepelingsmaatregelen van kracht. Ook de duivensport bereidt zich voor om stilaan van start te gaan.

Kom er stilaan licht aan het eind van de tunnel? Gaan we binnenkort terug met duiven kunnen spelen? Nu in tal van landen versoepelingmaatregelen geleidelijk aan – stap voor stap – van kracht worden, leven alle duivenliefhebbers in hoop dat daar ook mogelijkheden bij zitten voor hun sport. De meeste nationale duivenfederaties hebben een protocol of richtlijnen klaar om de duivensport in hun land herop te starten. We keken even mee hoe men het in Nederland, Frankrijk en Duitsland wil aanpakken.

In Nederland heeft men een protocol klaar met te volgen regels tijdens het inkorven, afslaan, transport en lossen tijdens coronatijd. Een precieze datum voor de start is er voorlopig nog niet. Het coronavirus grijpt in Friesland, Groningen en Drenthe niet zo hard om zich heen. Daarom wordt nu nagedacht of in het noorden van het land al eerder verruiming van de coronamaatregelen kan plaatvinden. Het NPO rekent op een doorbraak bij premier Rutte en minister Wiebes met de stelling:
Duivensport speelt zich voornamelijk af aan huis. De liefhebber wacht zijn duiven die van de vlucht terugkeren aan huis op. Dat betekent dat bij versoepelingsmaatregelen de duivensport als hobby niet hetzelfde behandeld hoeft te worden als vele sporten en daardoor eerder haar activiteiten weer kan hervatten.
Bekijk hier het uitgeschreven protocol van het NPO

In Frankrijk gaan de versoepelingen in vanaf 11 mei. Vanaf deze 11 mei mogen de Franse duivenliefhebbers starten met het individueel opleren van hun duiven. Persoonlijke verplaatsingen zijn toegestaan tot 100 Km van huis. Ook gezamenlijke leer- en wedvluchten mogen georganiseerd worden, wel met gesloten lokalen (dus zonder drankgelegenheid), en onder strikte voorwaarden. De FCF raadt de verenigingen aan om de eerste 2 à 3 weken enkel leervluchten in te richten (dus zonder klassement of uitslag), zodat inkorvingen kunnen doorgaan zonder persoonlijke contacten onderling.
Bekijk hier het protocol van de FCF (Franse duivenliefhebbersbond)

Ook in Duitsland trof men reeds de nodige voorbereidingen om het duivenseizoen te starten, met richtlijnen om de 1,5-meter te respecteren, maatregelen omtrent hygiëne, ontsmetting, en ander advies om de veiligheid van de gezondheid van de leden duivenliefhebbers te vrijwaren.
Bekijk hier de genomen maatregelen en adviezen in Duitsland

Nu België nog…
Op Facebook viel te lezen dat de Corona-cel van de KBDB morgen dinsdag, zou samen zitten. Ook de Belgische liefhebbers koesteren de hoop dat de KBDB met een protocol en/of een vliegprogramma voor de proppen komt. Ja, ook de Belgische duivenliefhebbers zijn in blijde verwachting. De meesten zijn intussen gestart met de eerste individuele oriëntatievluchtjes tot 25 Km. Het doet verlangen naar meer… naar de datum van de eigenlijke start.