Duivenmarkt Lier verliest opnieuw van zijn pluimen

De overbekende Duivenmarkt van Lier vindt in 2022 plaats op amper vijf zondagen: 27 februari en op 6, 13, 20 en 27 maart. Vroeger lokte die markt gedurende drie tot zelfs vier maanden een massa belangstellenden uit binnen- en buitenland.

De Duivenmarkt van Lier is zeker de oudste van het land. Het treffen onder melkers zou al midden de negentiende eeuw zijn ontstaan. Vanaf de eerste zondag van januari tot de eerste zondag van mei, telkens van 6u 's morgens tot 12u ’s middags was het een drukte van jewelste en een ontmoetingsplaats voor liefhebbers uit binnen- en buitenland. Geleidelijk aan beperkte het stadsbestuur, organisator van het gebeuren,  het aantal zondagen tot nu nog vijf zondagen in 2022 op de Grote Markt. Schepen van Evenementen Rik Verwaest – vanaf 1 januari burgemeester van Lier – wijt de inkrimping van het aantal zondagen aan de tanende belangstelling: “De opkomst voor de duivenmarkt neemt jaarlijks af, zowel van de kant van de duivenverkopers als van de kopers. Jonge duivenverkopers werken liever met kopers die bij de verkoper thuis komen. Daarom hebben we beslist om de periode van de duivenmarkt te beperken tot één maand. De meest optimale periode om duiven te verkopen is van eind februari tot eind maart. Omdat de beperkte opbrengst niet in verhouding staat met de inzet die ervoor nodig is, schaft de stad de inningen van 20 cent per aangeboden duif af. Zo is ook het toezicht van een marktmeester ter plaatse niet langer noodzakelijk.”
Of de periode van februari tot einde maart de beste periode is om jonge duiven te (ver)kopen, is twijfelachtig, maar dit terzijde.

Monument

In 2016 kwamen de Heren van Lier, een gilde opgericht in 1973,  met een voorstel om een bronzen duivenmonument te plaatsen op de Grote Markt. 
Het standbeeld zou het historisch en toeristisch belang van de duif voor de stad Lier, bekend om zijn duivenmarkt, in de verf zetten. Er werden zelfs gesprekken gevoerd met verschillende kunstenaars. Het was de bedoeling om in de fles koperen centjes te verzamelen om zo het duivenproject te financieren Het project is uiteindelijk blijven steken in de ontwerpfase. Er werd geen verder gevolg aan gegeven.

De bekende Duivenmarkt van Lier in betere tijden. (Foto: GL, Archief Lier)

Deze foto werd gemaakt door wijlen Gommer Lemmens, de bekende Lierenaar, stadsgids en fotograaf die in februari 2019 overleed op 92-jarige leeftijd. De prent schetst een mooi en vooral nostalgisch beeld van de enorme belangstelling die de Lierse Duivenmarkt mocht beleven.