Duivendiefstallen: waakzaamheid is geboden!

Met de duivendiefstallen bij de Nederlandse fond iconen Jelle Jellema en Cor De Heijde lijken diefstallen in de duivensport terug van (eigenlijk nooit) weggeweest...

Als duivenliefhebber keert je maag elke keer opnieuw ondersteboven bij het horen van nieuws over een duivendiefstal. Dat was voorbije week niet anders na het nieuws over de diefstal bij Cor De Heijde en Jelle Jellema. Bij een duivendiefstal worden immers niet enkel duiven gestolen, vaak verdwijnt er een levenswerk, of een deel daarvan, met een vingerknip. Het gaat ook dikwijls over duiven waarmee de liefhebber een jarenlange band opbouwde en die ook op die manier een leegte achterlaten die niet meteen opgevuld kan worden. In de reacties op sociale media zijn de termen 'laf', 'vreselijk', 'een drama', dan ook niet ver weg.

Op het eerste zicht lijkt het om een nieuwe piek te gaan in de opeenvolging van diefstallen in duivenland. Maar spijtig genoeg moesten we het voorbije jaar al vaker berichten over het ontvreemden van duiven... Dit bij zowel bekende als minder bekende liefhebbers, (semi-)professionelen en pure hobbyisten. Bij onder meer deze liefhebbers werden er de voorbije maanden duiven ontvreemd:

En dan was er ook nog een poging tot diefstal die maar ternauwernood vermeden kon worden bij G. & H. Calis (Bussum)

Deze laatste 'poging tot diefstal' brengt ons bij de vraag hoe we duivendiefstallen kunnen voorkomen. Een aantal jaren geleden was er sprake van een ware inbraakgolf en dat noopte heel veel liefhebbers tot het -vaak heel zwaar- beveiligen van hun hokken. Camera's, infrarood, omheiningen, een waakhond... kosten noch moeite werden gespaard om ongenode bezoekers weg te houden van de duivenhokken. Vaak mét succes. Het aantal inbraken leek te dalen en vele liefhebbers waar er een afdoende beveiliging werd voorzien, konden weer op hun beide oren slapen. Maar niet iedereen kan of wil dergelijke investeringen doen en dus bleven diefstallen met de regelmaat van de klok spijtig genoeg altijd wel opnieuw in de actualiteit opduiken. Meermaals wijst de 'modus operandi' die gebruikt wordt bij de inbraken er op dat de dieven het erf of de duivenhokken voor de diefstal al gekend moeten hebben. Ofwel zijn ze zelf ter plaatse geweest, of door iemand getipt. Wees dus selectief in wie je op je hok toelaat!

Tracking systeem?

We ontvingen een e-mail van een liefhebber die vorig jaar zelf het slachtoffer werd van een duivendiefstal. Hij hoorde nooit nog iets over zijn duiven en voelt zich op die manier als slachtoffer in de steek gelaten. Maar de liefhebber in kwestie dacht ook na over een eventuele oplossing:

"Is het nu echt zo moeilijk om een miniscuul tracking systeem te maken zodat we onze gestolen duiven kunnen terugvinden en die we eventueel kunnen gebruiken bij onze betere duiven? We zijn  2020 en we kunnen zelfs onze duiven nog niet beveiligen laat staan een simpele duivendiefstal kunnen oplossen . Zolang we geen afdoend systeem hebben gaan er nog veel gestolen worden."

Een idee dat zeker perspectieven biedt. Het zou dieven op zijn minst vertragen en de politiediensten een (eerste) spoor aan kunnen bieden. Wie van de producenten duikt er in dit 'gat in de markt'? Of zijn er nog meer sluitende oplossingen?

Waakzaamheid is in ieder geval geboden. Zeker nu de duisternis steeds vroeger begint in te vallen en de activiteit op en rond de duivenhokken danig terugloopt. Een avondlijke tuinwandeling ter controle, verlichting aan of rond de hokken, het zijn kleine zaken die mogelijk toch een verschil kunnen maken.

Hoop

Vele slachtoffers van duivendiefstallen blijven verweesd achter. Een doorbraak in het onderzoek laat op zich wachten of komt er zelfs nooit. Toch is er altijd hoop. Bewijze hiervan de afwikkeling van de diefstal bij Frans Bungeneers. Begin dit jaar werden de opgespoorde dieven veroordeeld tot 30 maanden cel en het betalen van (minstens) 320.000 euro. Hieruit blijkt dat de dieven een enorm risico nemen. Criminelen die betrapt worden of later alsnog tegen de lamp lopen, zullen hier mogelijk jarenlang de gevolgen van moeten dragen.

Daarom is het erg belangrijk om extra waakzaam te zijn. Elk detail kan helpen om de daders op te sporen. Algemeen wordt ook aangenomen dat het vaak om dezelfde dieven gaat en dus kunnen bepaalde aanwijzigingen bij verschillende diefstallen helpen om de grotere puzzel te vervolledigen. Samen staan we altijd sterker. Ook als duivenliefhebbers.