Draye Rene & Patrick - St Joris Weert (BE) 4de Nationaal kampioen jaarduiven KBDB 2009.

In de deelgemeente St Joris-Weert, tegenover de plaatselijke gemeentelijke bibliotheek vinden we Rene en Patrick. De Beekstraat is een smalle tweebaansweg met lintbebouwing. De garagepoort scheidt twee naast elkaar liggende percelen en laat onmiddellijk zien dat we bij een duivenmelker thuis zijn.

Oud-Heverlee 
De garagepoort scheidt twee naast elkaar liggende percelen en laat onmiddellijk zien dat we bij een duivenmelker thuis zijn. De gereinigde broedschotels staan tegen de binnenmuur te drogen. Deze vader en zoon tandem hebben zich rustig genesteld in de zetels in de pergola. De muren zijn opgesmukt met duivenfoto’s en bekers, duiven die prachtig hebben gepresteerd.
Het naastliggende perceel bevat enkele hoge bomen en de kraaien weten er zich heer en meester te voelen met het bijhorende gekras. Hun geluid heeft vermoedelijk een gunstig gevolg zodat roofvogels uit het Meerdaalbos, een ruim uitgestrekt natuurreservaat met een grote verscheidenheid aan bomen, niet over de spoorweg komen om een ravage aan te richten bij de duiven.

Hoe het begon.
Rene die van geboorte Waal is, doch tweetalig, heeft de duiven in het gezinsleven gebracht en zijn enige zoon Patrick was ook al op jonge leeftijd verknocht aan duivensport. Patrick, vermoedelijk als kind een brave jongen, koos zowel als beroep en als hobby dezelfde keuze als pa Rene. Ze wisselen elke dag verzekeringendossiers en duivensport met elkaar. Rene is met zevenzeventig een halve eeuw duivenmelker, als gepensioneerd verzekeringsbediende heeft hij tot voor kort de dagen goed gevuld met de verzorging van de duiven.

Patrick, nu achtenveertig, weet het niet meer met zekerheid in welk leerjaar hij zat wanneer hij acht weduwnaars bezat. Wat hij nog met zekerheid weet is dat Rene hem een bankje had gemaakt zodat de kleine Draye de duiven in de bovenste broedbak kon pakken om te constateren. Rene vertrouwde zijn enig kind ten volle en motiveerde hem zo een fijne hobby te kiezen voor het leven.
Beide melkers evolueerden in de duivensport en werden duidelijk aanvullende polen als tandem. Van snelheidwedstrijden groeide ze door naar halve fond, kleine en grote.

Stamopbouw.
De duiven van Rene hebben stilaan het pad moeten ruimen voor inbreng van andere en ook betere duiven. Heel geleidelijk is men midden zeventig in Stree bij landbouwer Richard Mersch om beter bloed gaan aankloppen. Deze Waal, met Vlaamse voorouders, wist de wereld te veroveren met zijn duiven. Indien er geschiedenisboeken zouden zijn bij een opleiding tot duivenmelker dan zouden deze zeker de prestatie van “Jules 11” weergeven. “Jules 11” werd twee maal asduif fond en won de gouden medaille op de Olympische spelen in Brussel.
“St Vincent” is een andere crack van de in ’78 overleden topmelker. De “St Vincent” was een topper op halve fond en fond en werd van eigenaar gewisseld tegen net geen driekwart miljoen BF.
Door de jaren leerde Patrick ook Jan Mees uit Heverlee kennen. Een verrijking om zo iemand in je vriendenkring te hebben. Van hem kwamen meerdere duiven naar de Beekstraat. De “60 duivin” was een duivin gekweekt door Jan. Hijzelf had zich in Hoepertingen bij Victor Lemmens gaan bevoorraden. Moeder van “60 duivin” is  “Sandra” van wijlen Victor Lemmens, ook een duif die het geschiedenisboek haalt.
Jan Mees was een man die steeds versterking zocht en zo ook in Scherpenheuvel belande. Of Jan er op bedevaart ging is niet geweten, op versterking was hij in de ruime schaduw van de basiliek op een goed adres bij Gomaar Verbruggen. Ook duiven van Marien-Meulemans kwamen zo naar St Joris-Weert. Dat Jan een neus had voor duiven is zeker en het bewijs leverde hij met 2de kampioen hafo KBDB  1992 te worden. Het jaar voordien werd  hij 2de nationale asduif KBDB 1991 en behaalde deze titel met een duif uit de samenkweek Draye met Mees.
Jos Deno manifesteerde zich als een te duchten duivenmelker in Brabant. Een dochter van “Witneus” is een tijdje mee bepalend geweest in Oud-Heverlee. Later werd met de aanschaf van vier duiven in 2006 gezocht naar evenwaardige verervers.
In 1995 werden duiven gewisseld bij de Limburgse overheerser Jaak Koninx uit Zonhoven. Jaak is de winnaar van nat. Asduif halve fond 1997 KBDB en in de ruil zat een halfbroer en een halfzus van “Magic Star” de winnende duiver. Voor diegenen die niet beschikken over het juiste geschiedenisboek nog even in herinnering brengen dat Pros Roosen en Jaak Koninx twee handen op één buik zijn. De asduif ‘97 is ook een beetje een kroon op het werk van Pros Roosen.

 

Het jaar van de eeuwwisseling werd aan Roger Beulens om versterking gevraagd. Beulens uit Heverlee besliste om zware fond te spelen en wilde zich ontdoen van klasse duiven op hafo en lichte fond.
Een kleine mand met vier duiven verhuisde naar de rennen in de Beekstraat.
Om het namenlijstje zo eerlijk mogelijk op te stellen moeten we alle duiven vermelden die werden bijgehaald en waarover de eigenaar tevreden is. Dus uit de lijn van Tom zit hier een goede kweekduivin die als vorige eigenaar Robert Van Eycken uit Erps-Kwerps had. Een duiver van de buren uit Ottenburg, Daniel Parijs is ook het vernoemen waard.
In ’97 was Eric Limbourg iets minder wereldburger als hij dat op dit ogenblik is maar een te duchten concurrent was hij voor de Brabantse duivenmelkers. Patrick raakt bevriend en ging op beleefdheidsbezoek. Van daar komen duiven uit “Crack-Aelbrecht”, “De Dubbele” en jonge uit de “Swingkoppellijn”. Uit “De Slimmen”,”Lucky 85”, 1ste nat. asduif fond 2005 en ook andere toppers bevolken nu het hok van Rene en Patrick voor ruim 70%, naar schatting.

Systeem.
Rene, maar voornamelijk Partick, is een duivenmelker die kort op de bal speelt. Met kort op de bal spelen willen we meestal bedoelen dat hij alles snel opmerkt en adequaat reageert. Dat doet hij ook maar het wil ook zeggen dat nieuwe stromingen in de duivensport ook snel worden nagevolgd.
Met 36 weduwschapsduiven wordt elk jaar gestart. Twee hokken duivers en één hok van twaalf duivinnen. Hier speelt men niet het totaal weduwschap maar het klassiek weduwschap met een thuisblijvende partner. Zowel duivers als duivinnen die thuiskomen van de vlucht krijgen onmiddellijk hun partner. De thuisblijvende duivers of duivinnen zitten opgesloten halve bak en mogen na een vijftal minuten samen hun woonbak delen.

Hoe verwonderlijk dat het ook lijkt, maar ook hier zijn laatkomers. Die duiven die mogelijk zich optimaal hebben ingezet om tijdig thuis te zijn maar die door een ongekende reden uren te laat komen hebben ook recht op een beloning. Ook die duiven hebben recht om optimaal voorbereid te worden op een volgende wedstrijd. Kort op de bal spelen, betekent hier dat de duif voor een gesloten hok zit vanaf het ogenblik dat de partners, duivers en duivinnen, terug in de ren achter op het perceel zitten.
Met veel toewijding gaat Patrick de partner halen, plaatst hem of haar in de halve woonbak en opent het hok zodat de wedstrijdduif kan genieten van de aanwezige partner.
Het aanwezig zijn bij de thuiskomst van de duiven is voor Patrick belangrijker dan het terugbrengen van de klok. De avond van de inkorving mag elkeen sociaal contact zoeken met deze kampioen, de dag van thuiskomst is hij moeilijker bereikbaar. Patrick die nooit met alle weduwschapsduiven gelijktijdig speelt vormt zich bij de thuiskomst al een eerste indruk en neemt op maandag de beslissing welke duiven het volgende weekend in de arena gaan.
Zoals eerder geschreven spelen Patrick en Rene met duivers en duivinnen op weduwschap.
De duivers trainen van 17 tot 18 u, de duivinnen houden het meestal geen uur vol en zijn gewoonlijk buiten van 18 tot 18.45. Jonge duiven komen rond 15u buiten en worden terug binnengeroepen bij de thuiskomst van Patrick.  In juli mogen de duiven ook een ochtendtraining afwerken, verlofdagen van Patrick zijn werkdagen voor de duiven. Tot in het voorjaar ’09 was dit het gangbare ritueel met de hulp van pa Rene.
De duivers zitten los op het hok in hun woonbak terwijl op het duivinnenhok een reeks kapjes worden aangebracht voor de woonbakken. Duivinnen hebben minder kans om in hoekjes te kruipen en hun lesbische driften te laten botvieren. Nog een pittig detail is, de duivinnen mogen wekelijks een lapvlucht afwerken. Ze worden gelapt op dinsdag en bij hun thuiskomst zit de duiver halve bak. Na een paar minuten gaat de duiver terug van het hok en worden de kapjes teruggeplaatst.
Volledig tegen de natuur ingaan kun je niet zegt Patrick. Ongeacht een degelijk uitgewerkt systeem om met duivinnen te spelen werden toch enkele duivinnen in juni verwijderd, toevallig waren het de duivinnen met het minst goede palmares. Later op het seizoen op nest hebben ze wel hun kunnen getoond.
De jonge duiven werden de voorbije jaren wel op de schuifdeur gespeeld maar de deur werd niet geopend voor de inkorving. We spreken van verduisterde jonge duiven, alhoewel dit mogelijk leidt tot een hoger prijzenpercentage. Voor Patrick moeten de jonge duiven puur bewijzen wat ze in hun mars hebben.
Kweekkoppels worden samengehouden gedurende twee ronden. De koppels worden dan tien dagen gescheiden en herkoppeld. Op hetzelfde hok met dezelfde duiven, duivers behouden hun woonbak maar gekoppeld aan een andere duivin. Vanaf dan neemt Patrick twee dagen verlof en verblijft op het hok, op het kweekhok.
Elke misvlieger krijgt een tik en binnen de kortste keren zijn ze bakvast. ‘s Nachts worden de duiven wel opgesloten, het straatlicht is storend en geeft de duiven de mogelijkheid om ook gedurende de nacht van bak te verwisselen en eieren stuk te maken.

Kriteria.

Alhoewel Patrick belang hecht aan het oog van de duif hebben de meeste duiven ook  een stevige gespierde karkas met een rijk, goed gesloten en overvloedig gepigmenteerd oog en alles zit verpakt in een zachte en overvloedig pluimenkleed.
Normen en waarden bepalen het niveau. Duiven die als jaarling hun kunnen mogen tonen vliegen op tien wedstrijden drie keer kop, of ze verliezen hun kop. De helft van de duiven vliegen prijs per tiental, ze behalen gewoonlijk 80% prijs.
Het statuut van kweekduif moet je bekomen en mag een duif behouden indien ze na twee of drie jaar of zes partners bij meerdere koppelingen topvliegers geeft.
Jarenlang de lat hoog leggen en kort op de bal spelen zijn mede oorzaak van het behaalde niveau in duivenland. De origine van de duiven is natuurlijk ook niet te onderschatten maar hun selectienorm is zo hoog dat ook elders duiven van Draye hun baasjes plezieren.

Aangepast systeem.
Duivensport is belangrijk, een goede en goed betaalde job die je graag doet is belangrijker maar gezondheid van jezelf en van je familie is het belangrijkst. Pa Rene kreeg op de dag van de eerste hafo-vlucht 2009 een hersenbloeding. Patrick was op dat ogenblik totaal ontredderd als duivenmelker. Als enige zoon is hij elke dag na het werk pa gaan bezoeken. De eerste weken was het bezoek kort op intensieve maar geleidelijk begon de revalidatie en bleef hij ook wel de nodige tijd bij pa.  
Dat Rene de morgen van Gueret terug in de Beekstraat arriveerde mag je beschouwen als geluk. Nee hij is nog niet op het hok geweest maar zijn aanwezigheid thuis is al een overwinning.

Een spontane helpende hand kwam van buurman duivenmelker Wim Uyterhoeven. Deze goedlachse buschauffeur kwam soms de jonge duiven uitlaten zodat Patrick ze kon binnenroepen en voldoende tijd had om meer dan één uur bij het ziekbed van Rene te verblijven.
De jonge duiven kwamen daardoor slechts nu en dan buiten. Met een verkennende vlucht rond het hok op zaterdag of zondag doen de duiven onvoldoende ervaring op. In juli, tijdens het verlof van Patrick kregen ze na één week dagelijkse training hun eerste oefenvlucht. Na de tweede oefenvlucht, twee keer een slecht moment  om te lossen gekozen,  bleven er dertig van het hok weg. Er was ruimte op de hokken waar oorspronkelijk tachtig jongen werden gespeend.
Het aantal duiven waarvoor Patrick nu en vermoedelijk ook volgend jaar alleen verantwoordelijk is is te groot en het idee om in te krimpen speelt door het hoofd van de veertiger.
Om het werk te verlichten wil hij geen jonge duiven kweken in 2010 enkel zal er gespeeld worden met 2 oude duiven en 32 jaarduiven.

Voeding

Elke duiver wordt individueel gevoederd. De duivinnen eten in een gezamenlijke eetbak. Bij thuiskomst krijgen de duiven zuivering “Casaert” . De jonge duiven krijgen dit voer ook steeds. Vanaf dinsdag begint het opvoederen met sport, een afgestreken soeplepel tot een volle op donderdag. Met dit systeem van voederen kunnen hun allround duiven kopvliegen van Momignies tot Limoges.
Enkel graan en water is een moei idee maar er komt vermoedelijk meer bij kijken om goed te spelen. Het opvoederen wordt aangevuld met pinda’s en over het voer komen ook vier-olien.
Gezien ze amper op twee à driehond meter van Waals-Branbant wonen zijn ze ook aangewezen om de korte vluchten in te korven in Nethen. Jammer dat ze daar bijna straat tegen straat spelen maar om de duiven vliegritme bij te brengen is het praktisch gezien het beste inkorflokaal.
Voor hafo en licht fond maken ze hun verplaatsing naar Tienen en spelen ze in Obrafo tegen het kruim van Vlaams Brabant.

Verzorging & Medische begeleiding.
Elke dag worden de weduwnaarsbakken en vloer gepoetst. Iets waar wel aandacht wordt aan besteed is trico en ook verwikkelingen over “de kop”.
Tegen “de kop” wordt regelmatig, drie keer per jaar, preventief gekuurd met steeds een ander geneesmiddel. Diezelfde werkwijze wordt ook gehanteerd bij trico. Steeds een ander product in pilvorm. Voor het seizoen wordt gedurende zeven dagen medicatie op het voer of in het drinkwater gedaan. Om de twee of drie weken wordt een pil opgestoken net voordat de duiven op zondag een verplicht bad krijgen in lauw water zonder bijproducten. De producten die Patrick gebruikt zijn: spartix, flagil en Aviotriek.
Het lauw bad is een zegen voor duiven. Bij zonnig weer liggen de heren dan op één vlerk te rusten. Hij het vrij uitvliegen op zondagavond en gaan ze vaak vrij opnieuw een bad nemen op het terras voor het hok.
Een wetenswaardigheid is ook dat in drie decennia er nooit coccidiose werd vastgesteld.
Bij thuiskomst is de drinkpot gevuld met thee, een volle pot mogen ze opdrinken.
Op medisch vlak wordt de tandem Draye begeleid door veearts Herbots.

Mira.
Een begrip in de duivensport.
Jaarlijks worden internationaal duiven verzameld in Portugal. De internationale overkoepelende organisatie van duivenmelkers organiseert zelf een wedstrijd. Elk land mag een beperkt contingent duiven afvaardigen. Het is een eer om uitgekozen te worden om op een internationaal treffen je landskleuren te vertegenwoordigen en te verdedigen.
In 2003 bestond het deelnameveld uit zesentwintig landen. Elke deelnemer is ambassadeur voor zijn land en onze sport. De tandem Draye Renen & Patrick werd op de eenhoksrace als beste afgevlagd met als titel: 1ste Asduif FCI Weldkampioenschap in Mira.
2272052/03 is een duivin en werd gekweekt uit “Den Dikke” een duif met een prachtig palmares met als uitschieter een eerste prijs uit Chateauroux met een kwartier voorsprong. De duiver had als partner een halfzus van 1ste nat. Asuif ’91 van Eric Limbourg.

Prestaties.
1ste Nationaal La Souterraine 2008
1ste Asduif  Wereldkampioenschap MIRA 2003
1ste Nationaal Kampioen Halve Fond KBDB 1993
2de  Nationaal Kampioen Halve Fond KBDB 1995
2de  Nationaal Kampioen Halve Fond KBDB 1996
2de  Nationaal Kampioen Halve Fond Jaarduiven KBDB 2002
3de  Nationaal Kampioen Halve Fond KBDB 1994
3de  Nationaal Kampioen Halve Fond Jaarduiven KBDB 2003
3de  Nationaal Kampioen Halve Fond Jaarduiven KBDB 2004
4de  Nationaal Kampioen Grote Halve Fond KBDB 2006
4de  Nationaal Kampioen jaarduiven KBDB 2009
5de  Nationaal Kampioen jaarduiven KBDB 2000
6de  Nationaal Kampioen Halve Fond KBDB 1997
8ste  Nationaal Kampioen jaarduiven KBDB 2000
9de  Nationaal Kampioen Halve Fond KBDB 1998
9de  Nationaal Kampioen Jaarduiven KBDB 1998

1ste Provinciale Asduif Halve Fond KBDB 1995
1ste Provinciale Asduif Halve Fond KBDB 2000
1ste Provinciale Asduif Halve Fond KBDB 2004
2de Provinciale Asduif Halve Fond KBDB 1994
3de Provinciale Asduif Grote Halve Fond KBDB 1995
5de Provinciale Asduif Grote Halve Fond KBDB 1996
6de Provinciale Asduif Grote Halve Fond KBDB 1994
6de Provinciale Asduif Allround KBDB 1998
6de Provinciale Asduif Grote Halve Fond KBDB 2006
6de Provinciale Asduif Grote Halve Fond KBDB 2000
7de Provinciale Asduif Halve Fond KBDB 1993
7de Provinciale Asduif Allround KBDB 1999
7de Provinciale Asduif Grote Halve Fond KBDB 2004
8ste Provinciale Asduif Grote Halve Fond KBDB 1993
8ste Provinciale Asduif Grote Halve Fond KBDB 2002
8ste Provinciale Asduif Halve Fond KBDB 2006
9de Provinciale Asduif Halve Fond KBDB 1997
9de Provinciale Asduif Allround KBDB 2004
9de Provinciale Asduif Allround KBDB 2006
10de Provinciale Asduif Halve Fond KBDB 1998
10de Provinciale Asduif Grote Halve Fond KBDB 1997
10de Provinciale Asduif Halve Fond KBDB 2003

“Superlady” 2058064/08
Deze duivin werd gekweekt uit “Den Brave” 048/07. Deze duif vloog zelf Bourges 47/9061, Montlucon 47/8619, Argenton 64/5883, Limoges 296/16012. “De Brave” werd gekweekt uit zoon broer “Provinciaal” , 1ste prov. Asduif halve fond 2000, gekoppeld met een kleindochter 2de Nationaal Limoges bij Robert Van Eycken met halfzus van “Den Bliksem” 1ste Nationaal Cahors 2001.

Moeder 011/06 is een dochter van “De Smalle”. “De Smalle” is een topkweker, een kleinzoon van “De Crack” 7de Nat. Cahors’95, een duif van Aelbrechts.
Grootmoder langs moederszijde is een dochter van “Gilbert” een supervlieger van Robert Van Eycken uit Erps-Kwerps.
Haar prestaties:
16/08/08 Melun        lokaal 14/1404
23/08/08 Melun        lokaal 83/740
09/05/09 Toury        lokaal 7/713    Obrafo 7/1353        Petit club 11/2009
23/05/09 Toury        lokaal 108/823    Obrafo 181/1448    Petit club 311/2399
30/05/09 Issoudiun    lokaal 2/410    Obrafo 2/451        Prov. 39/1817     int prov. 176/5848
07/06/09 Chateauroux    lokaal 6/442    Obrafo 6/864        Prov. 64/2331,     FCW 118/5824
S-Nat. 150/10719
13/06/09 Chateauroux    lokaal 4/385    Obrafo 4/630        Prov. 74/2476    int Prov. 324/7871
20/06/09 Argenton    lokaal 12/469    Obrafo 27/981        Prov. 26/2067    FCW 50/5192
S-Nat. 77/9350
05/07/09 Soissons    lokaal 9/155
11/07/09 Blois        Lokaal 60/213    Prov. 531/1840
18/07/09 Vierzon    lokaal 1/151    Obrafo 3/360        Prov. 4/616    FCW 7/1678
S-Nat. 29/3124
25/07/09 Bourges    lokaal 1/370    Obrafo 3/891        Prov. 7/2030     FCW 21/5479
Zone 18/6621        Nat. 48/15508
01/08/09 Le Mans    lokaal 14/167    Obrafo 49/369        Prov. 175/1312
08/08/08 Argenton    lokaal 22/217    Obrafo 46/451        Prov. 76/808    FCW 165/2434
Zone 170/2659        Nat. 451/6510            

“Den Brave” 2079048/07
Deze duiver verdiende zijn strepen op het slagveld met volgende topprestaties: Bourges 47/9061, Montlucon 47/8619, Argenton 64/5883, Limoges 296/16012. “De Brave” werd gekweekt uit 074/06 zoon broer “Provinciaal” , 1ste prov. Asduif halve fond 2000,.
Grootmoeder is “Witpenneke” 032/01, moeder van 1ste prov. Asduif hafo 2004 en 8ste prov. Asduif hafo. Ze is een volle zus van 1ste Nat. La Souteraine 2008.
Moeder is 942/04 een kleindochter 2de Nationaal Limoges bij Robert Van Eycken met halfzus van “Den Bliksem” 1ste Nationaal Cahors 2001, is ook zus van Bonny-Clyde.
Zijn prestaties:

18/05/08 Soissons     lokaal 3/284 na 2 hokgenoten
21/06/08 Montlucon    lokaal 6/471    Obrafo 7/928        Prov. 31/2044    FCW 29/5052
S-Nat. 47/8619
28/06/08 Argenton    lokaal 9/327    Obrafo 16/514        Prov 34/1745    S-Nat. 64/5883
12/07/08 Limoges    lokaal 14/224                Prov. 45/105
Zone 100/2359        Nat. 296/16012
27/07/08 Bourges    lokaal 66/457    Obrafo 134/937        Prov. 272/1968    FCW 529/5178
Zone 681/6628        Nat. 1693/16771
09/05/09 Toury        lokaal 30/993    Obrafo 55/1733        Prov. 107/3043
23/05/09 Bourges    lokaal 3/618    Obrafo 10/1259        Prov. 72/3144     FCW 145/8508
Zone 47/9061        Nat. 839/27506
30/05/09 Toury        lokaal 29/487    Obrafo 42/724        Petit club 99/1541
07/06/09 Chateauroux    lokaal 69/530    Obrafo 138/1054    Prov. 603/2183    FCW 1143/5230
S-Nat. 1843/10198
13/06/09 Chateauroux    lokaal 2/444    Obrafo 5/708        Prov. 33/1467    S-Nat. 186/5264
20/06/09 Montlucon    lokaal 58/381    Obrafo 102/865        Prov. 171/1464 FCW 387/4425
S-Nat. 689/7516
04/07/09 Limoges    lokaal 9/145    Obrafo 24/418        Prov. 98/956    FCW 197/2933
Zone 123/2429         Nat. 1932/11869
18/07/09 Vierzon    lokaal 9/131    Obrafo 30/303        Prov. 38/543    FCW 78/1463
S-Nat. 168/2658

“Den Argenton” 2079077/07
Deze donkergeschelpte duiver heeft bewezen dat hij uit het goede hout is gesneden door en te vliegen en te kweken. Hij is broer van 1ste Nat. La Souteraine 2008 en vloog zelf 1ste Argenton tegen 413 duiven, Argenton 25/6177, Montlucon 34/8619, Chateauroux 62/10198, Montlucon 208/7516.
Vader is “De Rolex” zelf goed voor Pithiviers 1/335, Orleans 5/2252, La Souteraine 79/7629.
grootvader is een late 109 een zoon uit de halfzus van Wondertik van Eric Limbourg. Gekoppeld met “Het Beauty” een stammoeder en is moeder van 2de en 4de int. prov. Toury.
Zijn prestaties:
05/08/07 La Ferte    lokaal 14/273
19/08/07 Soissons    lokaal 1/233
18/05/08 Soissons    lokaal 4/284
24/05/08 Momignies    lokaal 7/254
21/06/08 Montlucon     lokaal 3/471    Obrafo 3/928        Prov. 21/2044    FCW 21/5052
S-Nat. 34/8619
28/06/08 Argenton    lokaal 31/327    Obrafo 54/514        Prov. 148/1745    S-Nat. 336/5883
12/07/08 Limoges    lokaal 32/224                Prov. 100/1055 FCW 206/2856
Zone 219/2359        Nat. 977/16012
09/08/08 Argenton    lokaal 1/214    Obrafo 1/413        Prov. 8/707    FCW 12/2279
Zone 5/2662        Nat. 25/6177
26/04/09 Soissons    lokaal 4/300    
30/05/09 Toury        lokaal 30/487    Obrafo 47/724
07/06/09 Chateauroux    lokaal 1/530    Obraf 2/1054        Prov. 26/2183    FCW 47/5230
S-Nat. 62/10198
13/06/09 Chateauroux    lokaal 3/444    Obrafo 6/708        Prov. 43/1467    S-Nat. 217/5264
20/06/09 Montlucon    lokaal 19/381    Obrafo 42/865        Prov. 90/1464    FCW 121/4425
18/07/09 Vierzon    lokaal 8/131    Obrafo 30/303        Prov. 37/543    FCW 77/1483
S-Nat. 166/2658
“Schoon Geschelpt Eric” 2059785/03
Het geschelpt duivinnetje is van afkomst Eric Limbourg en bij Draye rechtstreeks op het kweekhok beland. Ze is de halfzus van “Lucky 85” 1ste Nat. Asduif Fond 2006 en moeder van vier 1ste prijswinnaars.
Haar vader komt uit “De Slimmen” een kruising van Houben x Gommaire Verbruggen. Zelf goed  voor 3x 1ste prov.
Moeder “Het Pierke” moeder van 1ste Nat. Asduif Fond 2006.

Resultaten.
26/04 Soissons        1, 4, 7, 21, 35, 55, 67, 94, 300 oude duiven 8/12
10/05 Nanteuil        1, 2, 12, 15, 23, 38, 70, 209 jaarduiven 7/10
23/05 Toury        1, 6, 11, 13, 20, 26, 31, 83, 147, 181, 220, 222, 1448jl 16/21
23/05 Bourges        3, 44, 110, 125, 195, 618 oude duiven 5/6
30/05 Toury        1, 16, 24, 42, 47, 99, 122, 724 oude duiven 7/9
8, 22, 25, 37, 96, 118, 120, 123, 1147 jaarduiven 8/12
30/05 Issoudun        5, 14, 504 oude duiven 2/2
2, 7, 9, 16, 37, 55, 94, 451 jaarduiven 7/9
07/06 Chateauroux    2, 26, 35, 123, 138, 142, 1054 oude duiven 6/6
6, 14, 174 864 jaarduiven ¾
13/06 Chateauroux    1, 2, 3, 47, 112, 444 oude duiven 5/6
4, 20, 27, 385 jaarduiven 3/7
20/06 Montlucon    13, 29, 40, 469 jaarduiven 3/3
18/07 Vierzon        2, 8, 9, 23, 26, 40, 231 oude duiven 6/8
1, 16, 251 jaarduiven 2/3
25/07 Bourges        6, 11, 18, 104, 123, 367 oude duiven 5/7
nationaal 164, 253, 389, …. 11756 duiven
1, 81, 370 jaarduiven 2/2
nationaal 48, 3256,  15508 jaarduiven
22/08 Sens        2, 15, 23, 70, 92, 311 oude duiven 5/6
05/09 Gueret        5, 18, 19, 30, 43, 50, 177 oude duiven 6/8
De gezellige duivennamiddag vloog voorbij met afwisselend Patrick en Rene aan het woord, soms ook beide gelijktijdig. De bevlogenheid waarmee twee enthousiaste duivenmelkers over hun leven, hun hobby en hun visie om het duivenspel beter en aangenamer te maken, praten is aanstekelijk.
Promotie voor de duivensport: een camera verdoken opstellen en elk cineast heeft voldoende beeldband om een kortfilm te maken over gewone mensen met goede duiven en met plezier in hun hobby.
Patrick en Rene de verplaatsing was zinvol en nogmaals gefeliciteerd met het succes dit jaar, maar ook met je loopbaan als duivenmelker want bijna elk jaar een nationale vermelding behalen is weinigen gegeven.