Decru-Devriendt (St-Michiels-Brugge, BE): het is (zeer) goed geweest!

91 jaar oud en 75 jaar duivenliefhebber, het is niet voor iedereen weggelegd en zeker niet om al die jaren weinig of geen dipjes gekend te hebben in de duivensport...

Ondanks zijn gezegende leeftijd draaide Gilbert nog altijd mee met de top. Maar alles wordt wat zwaarder en lastiger. Vandaar de beslissing om ermee te stoppen in schoonheid en alle duiven van de hand te doen.

Geluk of kenner…

Tal van “echt goeie duiven” zijn door zijn handen gegaan. De befaamde “Wandelaar” – deze duif wandelde het hele dak af vooraleer naar binnen te komen waarbij nakomelingen van hem furore maakten, de “Louis” (vloog in de jaren ‘80 in 2 weken meer dan 80.000 Bfr bijeen), de “Passaat”, de “Tornado”, “den Disten”, “de Vanhee”, de “Bleken”  en recenter “de Marcel”, de “Goen” en zijn vader “de Oude Kweker” en op vandaag “den As” en de “Fijnen” om er maar enkele op te noemen. Gilbert heeft misschien geluk gehad dat hij steeds goeie duiven kon kweken. Maar als er één is die wist dat je het geluk een beetje kan ‘forceren’ dan is het wel Gilbert Devriendt zelve. Pienter als hij is, was Gilbert steeds op vinkenslag om zijn hok te versterken. Hij schrok er ook niet voor terug om het beste van het beste bij te halen, zie maar de versterkingen van de laatste jaren. Gaston Van de Wouwer  (Berlaar), Norbert & Stefan Ally (Aarsele) en Willy Claeys (Handzame), Johan Delanghe (Oostkamp), Roose-Pyra (Bekegem) om er maar enkele te vernoemen. Waar hij ook ging en de kans kreeg om er ééntje te mogen kiezen had hij gegarandeerd de beste mee, dat lukt je maar als je een kenner bent… 

Door gezondheidsproblemen geveld …

De lijfspreuk van Bredero was ooit: “ ’t kan verkeren” en niemand die dit op vandaag kan loochenen. September 2019 besliste Gilbert Devriendt (Decru-Devriendt als speelnaam uit respect voor zijn vroegere medespeler Decru, Koekelare) na een bijzonder succesvol jaar en zeker op zijn leeftijd er toch nog een speelseizoen bij te doen. Nu - najaar 2020 - werd besloten tot een totale verkoping van de kolonie. Gilbert werd immers in juni plots geconfronteerd met onmiskenbare gezondheidsproblemen. Ernstige hartproblemen, zeer lage en zelfs levensbedreigende polsslag, en daarbij een ongewone bloeddruk zorgden plots voor een grote lusteloosheid en fysieke problemen. Dit nog aangevuld met de coronasituatie, latere hittegolf en eveneens grote gezondheidsproblemen bij zijn vrouw zetten de duivensport op een laag pitje. Gelukkig sprong zoon Dirk zo veel als mogelijk bij maar van een dagelijkse zorg, onderhoud en analyse van duiven was niet langer sprake. Toch was er één grote voldoening: de wekelijkse thuiskomst van een vlucht duiven zorgde altijd voor positieve opwinding en duivenfun ten huize Devriendt.  Helaas: verder bezig zijn met de duivensport is niet meer mogelijk. Daarom drong een verkoping zich op van een kolonie die de laatste jaren zeker in West-Vlaanderen furore maakte. Het is immers niet iedereen gegeven om in een paar jaar tijd provinciaal in zone A1 meerdere eerste prijzen weg te kapen tegen duizenden duiven en dit zelfs enkele weken na elkaar.

Dit werd ten ander ook opgemerkt in het buitenland want zowel in Polen, Italië, China, Nederland … volgden diverse verzoeken om duiven van dit hok te bemachtigen.

Een dolle maand augustus 2018…

Cijfers die geen uitleg nodig hebben

Pontoise 6.467 d.: 1, 6, 45, 49, 130, 145, 169, 268 … (16/23) Pontoise 4.816 d.: 1, 16, 35, 95, 172, 337 … (13/16) Pontoise 3.437 d.: 2, 7, 59, 90, 124, 163, 305 … (12/17) Pontoise 3.062 d.: 1, 5, 75, 297 … (12/14)

Wat 2019 bracht…

Enkele resultaten 2019 tonen aan dat ze het in 2019 meer dan behoorlijk deden.

Arras 178 d. (jaarl.): 1, 5, 14, … (5/6) Clermont 403 d. (oude):1, 8, 37, 39, 49, … (13/14) Fontenay 210 d. (jaarl.): 7, 9, 12, … (4/4) Fontenay 132 d. (oude): 1, 8, 9, 11 (4/6) Clermont 338 d. (jongen): 5, 8, 14, 15, 22, 32, 33, 34, 55, … (15/22) Clermont 298 d. (jongen): 5, 8, 16, 34, … (14/25) Pontoise 522 d. (jongen): 1 (7 ½ min. vooruit), 25, 39,47,50,56, … (15/25) Pontoise 842 d. (jongen): 1, 4, 5, 7, 13, 30, 31, 64, … (14/22)

2020

Ondanks de late start (corona) en beperkte speeltijd met oude duiven (slechts 7 weekends)  en daar bovenop de gezondheidsproblemen van Gilbert (en zijn echtgenote) toch nog enkele mooie resultaten op een rij …

Clermont 214 d. (oude): 2(1),5(2),6,7,11(3),12,13(4),23,24,33,36,41 (14/15) Clermont 437 d. (oude): 4, 11, 17, 38, 40, 60, 83, 84, 85, … (13/15) Fontenay 190 d. (oude): 4, 11, 20, 32, 36, 50, 52, 55, … (9/15) Fontenay 2.180 d. (oude): 9, 39, 71,124,154, 240, 260, 316,… Clermont 130 d. (jaarl.): 4(1), 7(2), 15, 20, 23, 25, 49, 51 (8/9) Fontenay 118 d. (jaarl.): 3, 22, 24, 26, … (7/9) Fontenay 91 d. (jaarl.): 1, 12, 20, 22, …(5/6) Fontenay 1.204 d. (jaarl.) : 5, 57,133,157, … (5/6)

Deze bovenstaande resultaten zijn opmerkelijk omdat er in Sint-Michiels Brugge toch wel enkele factoren niet onmiddellijk gunstig zijn voor een vlekkeloos seizoen. De leeftijd en de gezondheid van Gilbert (zoals eerder aangegeven) laten we hier even buiten beschouwing.

De ligging van het hok aan de grens van het  Brugse Tillegembos brengt met zich mee dat aanvallen van roofvogels op ieder moment van de dag kunnen gebeuren. Gilbert besliste soms de jonge duiven een week niet meer uit te laten zodat de sperwers en slechtvalken geen voedselbodem meer ter plekke aantroffen. Verre van ideaal.

Een ander gegeven is dat de  hokaccommodatie bijzonder klein is. Alles samen slechts 7 m. lengte. Eén hok voor oude duiven met max. bezetting van 15 duiven, één hok voor jonge duiven en één hok voor 8 kweekkoppels. Er wordt hier één ronde jongen gekweekt en daarmee moet het volledige seizoen afgewerkt worden. Een 2e ronde jonge duiven is hier dus niet aan de orde.

De origine…

De origine van hun duiven bestaat uit een kruising van rechtstreekse duiven van Gaston Van de Wouwer  (Berlaar), Norbert & Stefan Ally (Aarsele) en Willy Claeys (Handzame). Bij Gaston Van de Wouwer werden immers 4 rechtstreekse duiven bekomen die eigenlijk de stam van de kolonie op vandaag uitmaken en tevens op andere hokken voor zeer mooie resultaten zorgden.

Stuk voor stuk liefhebbers met bijzonder sterke duiven voor grote halve fond.  Hun onderlinge kruising blijkt bij Gilbert zeer succesvol en betekent zowat 90%  van de hokbezetting.

Deze basisrassen werden intussen succesvol aangevuld met enkele duiven van Johan Delanghe (Oostkamp), Koen Goubert (Brakel) en Roose-Pyra (Bekegem)…

Roose-Pyra is alvast bijzonder te spreken over de gerealiseerde samenkweek. Toen in 2016 beslist werd om aan samenkweek te doen met duif “Van de Wouwer 3” (derde bekomen duif), kon er niet vermoed worden dat de kruising Van de Wouwer x Roose-Pyra zou leiden tot enkele spectaculaire en uitzonderlijke asduiven.  Bij Roose-Pyra leidde dit met “den Dirk” onmiddellijk tot de titel van provinciale asduif. Bovendien blijkt deze lijn ook in tweede generatie bijzonder doeltreffende resultaten op te leveren. Immers de prestaties dit jaar van BE19-3013819 zijn bijzonder indrukwekkend. We zijn nu reeds overtuigd dat deze prestatielijst opnieuw zal leiden tot een topresultaat in komende provinciale en nationale kampioenschappen 2020.

Toen duidelijk werd dat “Van de Wouwer 3” over ongelooflijke kweekcapaciteiten beschikte, werd plots duchtig gesolliciteerd om deze duif te bemachtigen. Daarom beslisten Gilbert en Dirk deze duif in het voorjaar van 2019 van de hand te doen. Maar niet vooraleer uit deze kweekvader nog eerst, gekoppeld aan een resem topduivinnen, een generatie jonge duiven werd gekweekt. Deze jonge generatie werd echter dit jaar op een uitzondering na nog niet ingeschakeld in het kweekprogramma. Wat wel opvalt, is dat deze nakomelingen in de hand meteen ook kracht en talent uitstralen.  

Intussen werden door Roose-Pyra wederkerig ook meerdere duiven ter beschikking gesteld bij Decru-Devriendt. Ergens jammer dat deze invloeden pas zeer recent konden uitgetest worden. Dit was alvast veelbelovend maar de gezondheid van Gilbert maakt een einde aan die toekomstige ontwikkelingen.

Een derde invalshoek van de opgebouwde kolonie komt voort van de in 2020 zeer succesvolle kolonie Norbert en Stefan Ally. Reeds enkele jaren werden bij hen goede duiven bekomen maar ook omgekeerd. Immers een duivin 3de ronde “Lucie” werd aangeboden aan de familie Ally en deze duivin scoorde buitengewoon. Intussen is ze op hun kweekhok met succes ingeburgerd.

Het is spijtig dat Gilbert het niet (meer) aandurfde om op grotere afstanden te spelen. Jarenlange successen op halve fond-vluchten werkten verslavend zodat een verdere stap op grotere afstanden niet onmiddellijk als nuttig of noodzakelijk werden beschouwd. Nochtans lukken andere liefhebbers (b.v. Norbert en Stefan Ally, Descheemaecker-Vanhauwaert,…) wanneer op grotere afstanden afstammelingen worden ingekorfd.

Door het kleine aantal weduwnaars dat kan gehuisvest worden, is er ook de schrik om op vluchten zware halve fond te spelen omdat dit ontegensprekelijk voor potentiële verliezen kan zorgen. Als men maar over een goede 10 duiven beschikt mag er niet veel mis lopen. In die zin is het jammer dat op een rampvlucht van Fontenay 2020 toch een provinciale winnaar 2018 (506-18) achterbleef. Meteen het signaal om de “As” (587 – 18) die 2 jaar naeen buitengewoon presteerde, niet meer in te korven bij twijfelachtige weersomstandigheden en vroegtijdig te stoppen gezien ook de vluchten in aantal duiven sterk minderden (< 100 d.).

Vierde belangrijk basisras: de kolonie Decru-Devriendt huisvest eveneens enkele duiven van Willy Claeys, Handzame. Deze heeft vooral afstammelingen van het ras Antoon en Hilde Reynaert (Passendale) met hun bekende  “Figo” op kop. Willy is zonder meer één van de sterkste spelers uit de provincie West-Vlaanderen en zeker in zijn omgeving gekend als een bijzonder groot kampioen.

Met vriend Willy werden de laatste jaren meerdere duiven geruild (o.m. met de zus van zijn asduif “Mertens” die 11  x de 1ste prijs won) en dit met bijzonder groot succes op beide hokken. Mooiste bewijs bij Decru-Devriendt is dat 3 broers en één zus (574 -16, 882-16, 883 -16, 892-16) bekomen uit kruising Van de Wouwer x W. Claeys zeer succesvolle kweek bieden met diverse partnerrassen. Zo komt hun kampioenduif “de Fijnen” uit één van deze 3  broers. Ook de “As”-duif van het hok 587 – 18 heeft als moeder een rechtstreekse Willy Claeys.

Stamduiven van het hok die ergens wat verder uit het verleden stammen, zijn 2 kampioenduiven met diverse 1ste prijzen. Door de jaren heen verschaften ze bijzonder goede nakomelingen o.m. bij Erik Rosseel, Gistel. Gilbert spreekt dan over “Marcel” (ras Adhemar Verschuere, Kachtem met de “Wendy” als vermaarde kweekmoeder en de “Goen” als stamvader) en zijn  “Oude kweker” (met o.m. de inbreng van een fameuze kweekduivin van wijlen Georges Lidou). Succesvolle racers én nadien prima kwekers. Nakomelingen van deze 2 kweekduiven presteren nu nog verder prima in kweek- en vliegprestaties.

De kweekwaarde van het hok Decru-Devriendt kan met zeer vele voorbeelden geïllustreerd worden. We sommen enkele liefhebbers op die met deze soort mooie resultaten boekten. Vanzelfsprekend starten we Norbert en Stefan Ally met de “Lucie”-duivin, Willy Claeys en Roose-Pyra met “Van de Wouwer 3”. Verder kunnen we alfabetisch verwijzen naar o.m. Cokelaere Willy (Moorsele), Delanghe Johan (Oostkamp), Descheemaeker-Vanhauwaert (Veldegem), Goubert Koen (Brakel), Hallaert Wilfried (Lichtervelde), Hubrecht Eddy (Sint-Andries), Kamerman Janneke (Nederland), Kindt Filip (Zedelgem), Peiren Noël (Zedelgem), Poppe Walter (Zelzate), Rosseel Erik (Gistel), Vandekerckhove Mario (Ingelmunster), Van Steelant Freddy (Torhout), Verhelle Roger (Zedelgem) …

Successen bij collega’s duivenliefhebbers…

De resultaten die andere liefhebbers met hun origine behalen, stemmen de tandem Decru-Devriendt tot grote tevredenheid. Slechts enkele voorbeelden ter illustratie.

Willy Claeys uit Handzame  kweekte uit 2 duivinnen Decru-Devriendt  2 jongen met volgend palmares …

De 061 – 19 vloog o.m. Arras 91/512, Clermont 46/908, 85/745 en Pontoise 6/927, 11/343, 67/270, 95/398, 22/318 en 2/195.

De 050 – 19 (andere moeder) deed nog beter met o.m. Arras 60/512, Clermont 53/752,

44/830, 3/1132, 14/908  en Pontoise 5/927, 38/343, 14/270, 1/398, 3/318, 44/195

Willy Cokelaere uit Moorslede bekwam in 2018 twee duivers Decru-Devriendt en speelde hiervan 2 jonge zonen anno 2019 met groot succes.

De 624 – 19 vloog o.m.: Clermont 53/157, 24/193, 3/350, 25/607, 27/689, 16/531, 24/466 en Pontoise 5/675, 88/295 …

De 653 – 19 vloog o.m.: Arras 61/200, Clermont 14/157, 19/607, 35/306, 33/256 en Pontoise 11/675, 34/415,  5/322, 35/295 en 56/240  …

Wilfried Hallaert uit Lichtervelde kweekte uit 2 duiven Decru-Devriendt een jonge duiver met volgende resultaten …

De 940 – 19 behaalde volgende resultaten: Arras 23/125, 12/288, 28/663 en Clermont 39/373, 1/593 en 61/752.

En zeker ook even vermelden…

Roose-Pyra uit Bekegem behaalde met ‘den Dirk’ (bekomen uit samenkweek) in 2018 de provinciale titel in de categorie “all-round oude+ jaarl.” In 2020 was het bingo met een kleinzoon uit “Van de Wouwer 3”. BE-3013819 vloog het volgende: Clermont 2/300, 2/437, Fontenay 1/278, 1/1.637, 1/499, 1/3.363, 1/118, 1/1.313, 1/190, 1/2.177, 2/107, 2/1.409, 2/210, 2/2.180 (dubbelingen inbegrepen), Pontoise 3/746. Veel betere vliegen er niet rond….

Norbert en Stefan Ally, Aarsele bekwam “Lucie” van Gilbert en deze duivin 3 de ronde behaalde schitterende resultaten op provinciale én nationale vluchten. Intussen is deze duivin een zeer gewaardeerde kweekduivin van hun hok geworden. Het seizoen werd afgesloten met champagne met een nazaat van “Van de Wouwer 3”, 1e prijs Blois tegen 692 jonge duiven.

Van Steelant Freddy Torhout

Lukte met enkele duiven die hij vorige winter in bruikleen kreeg. In het bijzonder deze uit de kruising  “Willy Claeys x Delanghe”.

Poppe Walter Zelzate

De oude “Dirk”, een vierjaarse duiver destijds bezorgd aan Walter presteert nog altijd prima. Kampioen met de oude, zijn verste prijs is een 17e met als top een 2e prijs vanuit Orleans (17e provinciaal)

Koen Goubert uit Brakel

Haalde duiven uit “Van de Wouwer I” en “Van de Wouwer II” en had daar een duivinnetje uit die volgende topprestaties neerzette als jonge duif: Nyon 1/362, 1/377, 3/450, 4/586 enz.

Descheemaecker-Vanhauwaert Veldegem

Deze tandem speelde de soort “Decru-Devriendt” een eindje verder en met succes.

Zo kunnen we nog een eindje doorgaan…

Eindigen in schoonheid heeft bij Gilbert deze betekenis gekregen: op de laatste speeldag dit seizoen wisten de duiven van “Gilbert” nog eens uit te halen, alsof het een ere-saluut was aan hun “commandant”…

Wijnendale-Torhout : Pontoise 249 duiven (240 km)

1ste prijs Roger Verhelle.  Vader: rechtstreeks Decru-Devriendt-duiver in bruikleen  (588 – 19: broer “asduivin 2018”)
2de prijs Filip Kindt.            Vader: rechtstreeks Decru-Devriendt-duiver in bruikleen (352 – 19 : “Johan x Freddy”)

Ruiselede: Blois (Montoire) 238 duiven (400 km)

1ste prijs “692 -20” Norbert en Stefan Ally.  Vader: afst. “Van de Wouwer 3”