Declerck - Blancke - Tielt (BE) Winnen 1° + 2° prijs FCI Thailand World Championship 2009 - UPDATE

De editie 2009 van het ‘FCI Thailand World Championship’ werd gedomineerd door de Belgische duiven, want de overwinning ging op glansrijke wijze naar Dr. Piet Blancke (lees: Declerck-Blancke) welke een ware ‘stunt’ lukte door het winnen van de 1° + 2° prijs in de ‘Khon Khen-Bangkok race’

…  een heroïsche dubbelslag welke een ‘historisch hoogtepunt’ betekende, want nooit voorheen slaagde een liefhebber er in om de 1° + 2° plaats te bezetten in de uitslag van deze ‘one loft race’ in Thailand! Deze ‘final race’ over goed 400 Km is steeds een zware dobber, waar de echte ‘klasse duif’ aan de oppervlakte komt.  Een kolfje naar de hand van de duiven van de succestandem Declerck-Blancke zo blijkt, die naast de 2 hoofdprijzen  ook nog met een derde duifje op de 21° plaats eindigden, meteen goed voor  het winnen van de “Queen’s cup”, welke op de ceremonie in ontvangst werd genomen uit de handen van de vertegenwoordiger van het Koninklijk Paleis in Thailand, door de heer Johny Goegebeur,  voorzitter van het ‘Nationaal Sportcomité’. Het was voor de tandem Declerck-Blancke hun allereerste deelname aan een ‘one loft race’ waarvoor ze 10 jonge duiven richting Thailand stuurden…  van een ‘droomdebuut’ gesproken!

“Miss Thai 2009”
Hun winnende duifje, ondertussen omgedoopt tot ‘Miss Thai 2009’, een blauw duivinnetje met ring B09-3181501 was ook reeds de snelste duif op de ‘2° Pre –toss’ uit Phimai-Bangkok (goed 266 Km)… dus alles behalve toeval. Dit super duivinnetje is een dochter van de ‘Blue Rudi’ ring B08-3037369, een rechtstreekse Antoine & Rudi Desaer uit Ruiselede… welke een 100% pure Gaby Vandenabeeleduif is als zoon van de ‘Perigueux’ ring B99-3243699, welke zelf niet alleen een superieure vliegduif was, maar ook een wonderbaarlijke kweekduif… een kerel met adelbrieven als:
6° Prov Perigueux 1.053 d.
14° Prov Ruffec     2.710 d.
24° Prov Poitiers   2.413 d.
Vader van de 3° + 22° Nat Brive 17.456 d. in 2009
Deze ‘Perigueux’ komt zelf uit een zoon van de 1° Nat Limoges YL in ’87: de  ‘Geschelpte Limoges 277/95’ x ‘Dochter Wittenbuik 275/95 (directe dochter uit de wereldvermaarde ‘Wittenbuik’ Vandenabeele). De ‘Blue Rudi’ heeft als moeder de topkweekster ‘Corry’ B01-3031189, een rechtstreekse Gaby Vandenabeele uit de 1° Prov Asduif Fond KBDB West-Vl ’93, 2° Prov Asduif Fond KBDB West-Vl ’94 en winnaar 2° Nat Brive ’93: de ‘Turbo 128/90’ x ‘Black Beauty 307/98’.
De winnares ‘Miss Thai 2009’ was een duivin uit de eerste kweek van deze klasrijke kweker ‘Blue Rudi’… uit zijn pedigree blijkt dat hij het duidelijk van geen vreemde heeft, bovendien stamt hij uit een familie echte ‘superduiven’, zo is hij onder meer volle broer:

-‘Zwarten As’, een echte ‘crack’  met op zijn palmares onder meer
1° Provinciale Asduif Fond KBDB 2009
3° Nat Brive 17.456 d.
47° Nat Limoges 11.869 d.
96° Nat Cahors 7.347 d.
179° Nat Souillac 7.597 d.
-‘Limoges’ die won o.a.
8° Prov Chateauroux 4.544 d.
22° Prov LImoges 4.099 d.
136° Nat Argenton 5.458 d.
-‘Zwartje’, super vliegduif met op zijn actief:
3° Prov Asduif Halve Fond KBDB 2006
1° Limoges 233 d. en 88° Nat Limoges 15.504 d.
13° Prov Poitiers 1.179 d.
17° Prov Angoulême 2.070 d.
20° Prov Argenton 2.106 d.
23° Prov Poitiers 1.365 d.

-‘Jessie Bond’ welke moeder is van:
32° Prov Argenton 4.544 d., 46° ProvArgenton 2.246 d., 54° Nat Brive 17.456 d., 62° Prov Blois 3.300 d., 76° Prov Tours 2.394 d., 80° Prov Argenton 4.544 d. enz…
-‘Zwartje 2’, die vader is van o.a.
2° Arras 362 d., 2° Clermont 588 d., 8° Blois 399 d., 11° Ablis 417 d., 92° Prov Gueret 2.241 d… enz.
-‘Tourgeke’: 1° Arras 231 d., 1° Tours 154 d.
De moeder van ‘Miss Thai 2009’ is de ‘Carolien’ B01-3116119 met op haar palmares onder meer:
1° Blois 349 d.
3° Blois 339 d.
13° Chatellerault 1.517 d.
Grootmoeder 2° Nat Bourges 2008
Deze ‘Carolien’ is een volle zus van stammoeder ‘Francoise 530/95’ (dus uit de Stier 138/94 x Francine 422/92… zie verder bij stamopbouw).

De duif welke de 2° prijs behaalde in FCI Thailand World Championship 2009, ondertussen omgedoopt tot ‘Mister Thai 2009’ ring B09-3181515 is een zoon product uit een koppeling van ‘basiskoppel 1’ x ‘basiskoppel 2’ bij Declerck-Blancke (zie verder)…. Namelijk uit “Fryda’s Pol 486/02” (zoon basic pair 2: ‘Frans 137/95’ x ‘Alfoncine 182/94’) x ‘Clemmy 130/01’, zelf 9° Prov Poitiers 1.022 d., 12° Prov Chateauroux 7.347 d., 18° Prov Poitiers 4.190 d., 18° Prov Tours 2.079 d., 23° Prov Chateauroux 4.498 d. (en dochter van basic pair 1: Gaby 184/93 x Françoise 530/95).
Het hoeft geen betoog dat dit ‘FCI Thailand World Championship’ een gedroomde afsluiter was van een kleurrijk sportseizoen 2009… waarmee we meteen de ‘apotheose’ van het verhaal  op u  los hebben gelaten, alvorens in te gaan op de ‘roots’ van de kolonie Declerck-Blancke.

Historiek van de kolonie
Piet Blancke (48) is dierenarts van beroep en reeds ruim 35 jaar duivenliefhebber. Reeds als 13-jarige zat Piet bij grootvader Oscar Decloet in Aarsele op de hokken. Toen die er in 1990 omwille van zijn hoge leeftijd mee stopte, kreeg Piet de kweekduiven cadeau… bovendien kocht zijn grootvader nog 12 eieren bij Gaby Vandenabeele in Dentergem… daartussen zaten onder meer 2 zonen van de stamkweker ‘Kleinen’ en 2 dochters van de ‘Groten’… in die periode toch de ‘sterkwekers’ bij uitstek op de kolonie van de supervedette uit Dentergem!  Beter uitgangsmateriaal kan men zich moeilijk inbeelden! Onder de klanten van Piet zat toen een zekere Paul Ally, landbouwer – duivenliefhebber… maar bovenal buurman van Rik Cools. Zo leerden Piet en Rik elkaar kennen… en in 1992 staken de vrienden in de duivensport van wal onder het banier ‘Cools-Blancke’! Piet nam de kweekduiven onder zijn hoede, Rik de speelduiven (zijnde de oude en jaarse vliegduivinnen  + jonge duiven). Hun stam was in grote mate gestoeld op, en opgebouwd met Gaby Vandeabeeleduiven. Ze overspoelden gedurende ruim 12 jaar het West-Vlaamse duivenlandschap met spetterende uitslagen, een karrenvracht aan 1° prijzen (13 in2000, 16 in 2001, 18 in 2002… enz.)en een handvol 1° Provinciale overwinningen vielen hen te beurt… ze legden de basis voor provinciale ‘asduiven’ zoals

1° Prov Asduif Jonge KBDB West-Vl 2000 (met het ‘Aske’)
1° Prov Asduif Halve Fond Jaarse KBDB West-Vl 2003 (met ‘Aske Dahlia’)
1° Prov Asduif Halve Fond Oude KBDB West-Vl 2004 (met ‘Darling’)
1° Prov Asduif Jaarse KBDB West-Vl 2004 (met ‘Erna’)
3° Prov Asduif Fond Jonge KBDB West-Vl 2000 (met ‘Bieke’)

Zoals u ziet bewandelden Cools-Blancke met rijkelijk succes bezaaide wegen. In 2004 werd in onderling overleg in de beste verstandhouding besloten om de samenwerking stop te zetten… en werden de duiven verdeeld waarbij ieder om beurt mocht kiezen uit de rijke duivenstal die ze door de jaren heen hadden opgebouwd. 

De rassigheid van de kweekbron bleef zo quasi intact, doch zat Piet door zijn drukke praktijk en werkomstandigheden nog steeds verveeld met de weinige ‘vrije tijd’ die hem restte… wat toch een niet onbelangrijk obstakel  vormde om alles zelf te doen, en enige perfectie en continuïteit in de successen te bekomen. Via collega veearts Dr.Lionel Declerck had Piet diens zoon Bart leren kennen… welke trouwens in hun zoektocht naar versterking reeds bij de tandem ‘Cools-Blancke’ op de stoep hadden gestaan. In zijn zoektocht naar een nieuwe partner kon Bart Declerck uit Tielt in de ogen van Piet voor de ‘right solution’ zorgen.  Bart zag een ‘partnerschip’ met Piet meteen zitten… en na het maken van enkele goede afspraken werd de nieuwe tandem Declerck-Blancke in 2006 boven de doopvont gehouden. Ook hier is Piet de man van de kweekduiven en het ‘medische plaatje’, en is Bart de ‘speler’… en vertoeven de speelduiven dus op de hokken van de familie Declerck te Tielt. In 2006 werd gestart met de jonge duiven, vanaf 2007 kwam daar dan ook het spel bij met de oude duiven, volgens het principe van het ‘totaal weduwschap’, dit mede onder invloed van de Nederlands midfond- en dagfondtopper Piet Van de Merwe. Dit systeem werd tot in 2009 gehandhaafd… doch, vanaf 2010 wil men een nieuwe koers gaan varen… en zal enkel nog met oude en jaarse duivinnen op weduwschap worden gespeeld (dus met ‘thuisblijvende partners’) en met jonge duivinnen. Bart is ‘bediende’ bij de Vlaamse overheid te Brugge… zodat het verzorgen van een ganse kolonie met jonge duiven en oude duiven op ‘totaal weduwschap’ nagenoeg een onbegonnen plaatje is om het zaakje nog rond te krijgen. Zodoende zullen ze terug grijpen naar het oude successtramien ‘Cools-Blancke’… het weduwschap met duivinnen, en dit zowel met oude, jaarse als jonge duivinnen… zodat Bart zich voortaan nog enkel op dit spelonderdeel hoeft te concentreren. Piet verduidelijkt dat de ‘stam’ van het hok in de periode 1992-2004 werd gevormd door prestaties en selectie op het spel met duivinnen (bij Cools-Blancke)… hierdoor leken de duivinnen ook nu, steeds de beste resultaten neer te zetten… vandaar dus hun ‘logische keuze’ voor het duivinnenspel naar de toekomst toe!  Toch willen ze het accent enigszins verleggen… waar dit vroeger in hoofdzaak op de provinciale halve fond was geconcentreerd, willen Bart & Piet nu meer pieken naar de ‘nationale’ grote halve fond en lichte fond, zeg maar vluchten van 400 tot 600 Km (lees vanaf Bourges tot een Limoges, met als maximaal eindstation de nationale Tulle).
Stamopbouw
Hierboven kon u reeds vernemen dat de kweekduiven een kolfje zijn naar de hand van Piet Blancke, waar ze ook zijn gehuisvest. Bij de start was de kweekbron dan ook voor volle 100% Cools-Blancke… logisch, omdat Piet na de verdeling van de duiven de helft van hokbestand Cools-Blancke in zijn bezit kreeg.  Deze basis was gebaseerd op 2 fenomenale ‘top kweekkoppels’ welke ook meteen hun stempel op de kolonie Declerck-Blancke zouden gaan drukken.

-Het eerste stamkoppel of ‘basic pair 1’ werd gevormd door de ‘Gaby 184/93’ x ‘Françoise 530/95’. De ‘Gaby 184/93’ werd gekweekt uit 2 rechtstreekse Gaby Vandenabeeleduiven uit de eitjes die door de grootvader van Piet destijds nog werden aangekocht, namelijk uit ‘Brother Wittenbuik 317/90’ (dus uit stamkweker de ‘Kleinen’) x ‘Daughter Groten 306/90’. De ‘Françoise 530/95’ was dan weer een dochter van de ‘Stier 138/94’ x ‘Francine 422/92’… waarmee ze dus volle zus is van ‘Carolien 119/01’ of de moeder van ‘Miss Thai 2009’! Dit kweekkoppel ligt aan de basis van een ellenlange lijst aan topvliegers en super getalenteerde kweekduiven. Eén der bekendste dochters uit dit ‘stamkoppel 1’ is zonder twijfel ‘Bieke 029/00’ met op haar palmares ‘knallers’ als:
3° Prov Asduif Fond Jonge KBDB West-Vl
7° Prov Asduif Halve Fond  Oude KBDB West-Vl
11° Prov Asduif Halve Fond Jaarse KBDB West-Vl
1° Chartres          326 d.
1° Blois                519 d.
1° Argenton        323 d.
1° Chateauroux  781 d.
1° Poitiers            639 d.
2° Prov Chateauroux 7.183 d.
2° Prov Poitiers  2.766 d.
7° Prov Chateauroux 4.498 d… enz.
Ze is bovendien moeder van de super begaafde ‘Pinocchio 776/04’ (waarover verder meer)
Een andere duivin uit ‘basic pair 1’  welke een hoofdrol vertolkt in de verdere uitbouw van de stam is zonder twijfel de ‘Clemmy 130/01’… die zelf 9° Prov Asduif Halve Fond & Fond Jaarlingen KBDB West-Vl werd in 2002, ze won onder meer:
9° Prov Poitiers  1.022 d.
12° Prov Chateauroux 7.347 d.
18° Prov Poitiers 4.190 d.
18° Prov Tours 2.079 d.
23° Prov Chateauroux 4.498 d.
En verder is zij reeds moeder van topvliegster ‘Nathalie 070/05’ en van ‘Mister Thai 2009’ (2° FCI Thailand 2009).

-Het tweede stamkoppel of ‘basic pair 2’ wordt gevormd door de ‘Frans 137/95’ x ‘Alfoncine 182/94’ (een rechtstreekse Vergotte-Braet). De ‘Frans’ is een rechtstreeks Frans Vanwildemeersch-Vyncke en komt uit ‘Zoon Bliksem 200/92’ (uit Bliksem x Crackduivin) x ‘Dochter Playboy 387/93’ (uit Playboy x Gerarda). Twee dochters uit dit koppel eisten een hoofdrol op in de actuele stamopbouw, met name het ‘Aske’ en ‘Fryda’.
Het ‘Aske 018/00’ is de absolute topkweekster op de hokken Piet Blancke. Alvorens haar kweektalenten ten volle te ontplooien presteerde ze gedurende 3 sportseizoenen als volgt:

1° Prov Asduif Jonge KBDB West-Vl 2000
1° Prov La Souterraine 2.244 d. (en 44° Nat 15.306 d.)
1° Poitiers 398 d.
3° Blois 556 d.
5° Prov Poitiers 1.023 d.
6° Tours 431 d.
7° Prov Poitiers 3.390 d.
8° Argenton 609 d…
En verder 16° La Souterraine 2.350 d., 16° Gueret 1.335 d., 42° Prov Tours 2.409 d., 51° Prov Blois 5.878 d., 59° Prov 2.953 d., 64° Prov Chateauroux 4.498 d. enz…
De ‘Fryda 770/99’ (die in 2004 naar Rik Cools verhuisde) gaf met 4 verschillende Vandenabeele-doffers superieure afstammelingen zoals:
*’Eline 334/03’ : winnares 1° Nat Argenton Zone A 2004, en verder 6° Prov Tours 2.977 d., 20° Prov Blois 5.246 d., 43° Prov Chateauroux 4.061 d.
*’Chateauke 222/01’: winnares 1° Prov Chateauroux 7.437 d. in 2002, en reeds moeder van het ‘Fijntje 097/05’ (moeder van de 22° Nat Bourges 27.506 d. in 2009) en van superduivin ‘Chateaurke 164/05’ bij Gevaert-Lannoo
*’Double Bliksem 539/06’: won onder meer 11° Nat Gueret 10.670 d. in ‘06
*’Fryda’s Pol 486/02’: vader van ‘Mister Thai 2009’, 2° FCI Thailand 2009

U kan de uitzonderlijke kwaliteiten van beide ‘stampkoppels’ nalezen in de reportage over de kolonie Cools-Blancke die in 2002 op Pipa verscheen, of op de uitgewerkte schema’s met de stamopbouw.

-Uit deze 2 stamkoppels formeerde Piet Blancke dan een 3° vooraanstaand kweekkoppel, zeg maar het huidige ‘kweekkoppel NR 1’, namelijk de ‘TOP BREEDER 100/00’ (zoon van basic pair 1) x ‘ASKE 018/00’ (dochter ‘basic pair 2’). Onder hun voornaamste afstammelingen treffen we
*’Cristina 164/01’: zelf 2° Chartres 459 d., 8° Argenton 2.844 d. in ’01, 10° Prov Blois 4.034 d., 25° Prov Chateauroux 7.347 d., 35° Argenton 3.642 d. in ’02… Zij werd ondertussen reeds moeder van ‘Erna 364/03’ of de 1° Prov Asduif KBDB West-Vl 2004, en van ‘Paola 818/07’, winnares 91° Nat Gueret 2007.
*’Crista 143/01’: 1° Tours 115 d., 1° Bourges 212 d., 1° Tours 261 d., 4° Blois 1.972 d.
*’Darling 274/02’: 1° Asduif Hafo Oude KBDB West-Vl, en 1° Nat Bourges 4.931 d. Zone  in 2004
*’Sister Darling 222/07’: moeder van ‘Mathilde 335/08’, winnares 92° Nat Bourges 2.499 d. in ‘09
*’Flica 531/04’: moeder van ‘Marieke 512/08’ welke bij Rik Cools 1° Nat Gueret 5.166 d. Zone A won in 2008 en bovendien werd afgevlagd als 1° Asduif Jonge KBDB West-Vl 2008.
-een 4° belangrijke pijler op het kweekhok is de ‘Pinocchio 776/04’(in 2008 verkocht in ‘The Jewels of the sky’ bij PiPa), een kleinzoon van ‘Bieke’ die onder meer vader is van
*’Miss Gueret 447/06’: 2° Nat Gueret 10.670 d. in 2006
*’Astrid 863/07’: 22° Nat Bourges 27.506 d. in 2009
*’Mathilde 335/08’: 92° Nat Bourges 22.499 d. in 2009
Dit zijn zowat de voornaamste duiven welke de basis vormen voor de kolonie Declerck-Blancke, en die dus uitsluitend op de provinciale en nationale ’grote halve fond’ tot ‘lichte fond’ worden ingezet. Verder is Piet sinds 2006 ook bezig om zich bij hem thuis ook een stammetje te maken voor de ‘zware fond’, met het doel de ‘internationale grote fondvluchten’ aan te pakken. Deze stam is voor 90% opgebouwd met rechtstreekse Batenburg-Van de Merwe duiven. Jaarlijks haalt Piet te Klaaswaal zo’n 30 à 40 jonge duiven, welke meteen op de vluchten worden ingezet en geselecteerd. Onder de eerste duiven van 2006 zitten er reeds enkele die 2 Barcelonavluchten achter de kiezen hebben. Via deze manier van handelen hoopt Piet binnen een 3-tal seizoenen  een ploegje ‘zware fonvliegers’ te bezitten waarmee hij zich kan meten met de allerbesten in deze discipline.

Spelmethode
In hun planning voor 2010 hebben Bart en Piet dus geopteerd om enkel nog met duivinnen in de arena te treden, dit zowel met jonge als oude duiven. De doffertjes zullen dan op enkele ‘one loft races’ worden ingezet of een andere bestemming krijgen. Het spelsysteem zal dus grotendeels overeen stemmen met de succesmethode Cools-Blancke. Ook hier zal het seizoen 2010 aangevangen worden met 24 oude duivinnen op weduwschap (12 oude + 12 jaarse) met thuisblijvende partners… en een 70 à 80 jonge duivinnen. Uit ervaring weet Piet dat de allerbeste duivinnen dit spelletje maximaal zo’n 3-tal jaar volhouden. Dan blijven er nog zo’n 2 à 3 echte topduivinnen over, die dan op het kweekhok worden ondergebracht.
De oude duivinnen doen  normaal aan winterkweek, waarbij ze een ronde jongen opkweken, maar niet meer mogen herleggen. Begin april worden ze opnieuw gekoppeld, waarbij ze na het leggen van de laatste duivin onmiddellijk worden gescheiden en het weduwschap start. Er wordt dan ook direct met het opleren en het inzetten op de wedvluchten. Bij thuiskomst van de vluchten komen ze binnen op het hok met nestbakken, waar hun doffer hen opwacht… Na het scheiden verhuizen ze naar het aanpalende rusthok op kapelletjes, waar ze de ganse week verblijven. Ze trainen er 2 x per dag gedurende 1 uurtje (vanaf midden april)… ’s morgens van 7 tot 8, en ’s avonds van 18 tot 19 uur. In het begin van het seizoen gebeurt het dat ze nog geen vol uur trainen, maar na enkele weekjes op weduwschap vormt dit geen probleem meer. In ieder geval wordt ervoor gezorgd dat de duiven na hun training onmiddellijk binnen geroepen worden, slenteren op het dak is voor duivinnen ‘uit den boze’! Voor het inkorven mogen ze ongeveer een uurtje het ‘liefdesspel’ bedrijven met hun doffer, alvorens de mand in te gaan. Van onderling paren hebben ze weinig tot geen last, en dat heeft volgens Piet zo zijn redenen:
-eerstens bezitten ze een stam die reeds jaren op dit spelonderdeel werd geselecteerd, dus duiven uit bepaalde lijnen, welke zich niet aan het systeem konden aanpassen… zijn er zo goed als volledig uit geselecteerd!
-de duivinnen gaan iedere week de mand in. Het gevolgde stramien is normaal 2 ‘grote halve fondvluchten’, gevolgd door een lichtere vlucht (lees: Ablis). Enkel wanneer het een extra zware vlucht is geweest, of wanneer de duiven hebben over gezeten bij een uitgestelde vlucht… kan het gebeuren dat hiervan eens wordt afgeweken… Een systeem dat ook een voordeel biedt voor het winnen van ‘Asduiven’, ook dat is één van de doelstellingen die door Declerck-Blancke wordt nagestreefd!
- de voeding! Speelt een niet te onderschatten rol in het duivinnenspel, omdat duivinnen zich vlugger kunnen opladen dan doffers! Bij thuiskomst tot en met dinsdag krijgen de duiven een lichte mengeling… en gezien Bart en Piet opteren voor de Beyersmengelingen als hoofdbestanddeel (in combinatie met enkele andere handelmengelingen), is dit hier de eiwitarme Vandenabeelemengeling. Op woensdag is dit dan de ½ lichte mengeling en de ½ sportmengeling. Op donderdag kunnen de dametjes dan hun buikje rond eten aan 100% weduwschapmengeling.
Ook voor de jonge duiven wordt eenzelfde systeem gehanteerd. Deze worden verduisterd vanaf 1 maart tot ongeveer de langste dag (21 juni), dit van ongeveer 18 uur ‘s avonds tot 8 uur ‘s morgens… al zijn Bart en Piet er momenteel nog niet uit of ze dit systeem voor 2010 volledig zullen aanhouden, en misschien minder lang zullen verduisteren. Na 21 juni worden de jonge duivinnen dan bijgelicht. De jonge duivinnen zullen gekoppeld worden aan oude partners, maar mogen niet met eieren komen. Als ze goed gepaard zitten, worden ze opnieuw gescheiden en kan het weduwschapspel aanvangen. Bij inkorving komen ze voor 1 uur à anderhalf uur samen. De jonge duivinnen mogen normaal tot de volgende ochtend bij hun doffer blijven. Belangrijk voor Piet is meteen werk te maken van de recuperatie (zowel bij jonge als oude).
Dan zijn we natuurlijk aanbeland bij het niet te versmaden aspect van de medische begeleiding, en dat is natuurlijk het uitverkoren werkterrein van dierenarts Piet Blancke… die op dat vlak in duivenland een sterke reputatie heeft opgebouwd. Piet opteert om de duiven gedurende 6 à 8 maanden volledig ‘niks’ of ‘zo weinig mogelijk’ te geven, en op natuurlijke basis te begeleiden… dus met natuurproducten, waarbij hij vooral benadrukt om een ‘zuur milieu’ te creëren, omdat alle mogelijke schadelijke bacteriën zich in zo’n milieu niet echt thuis voelen. Dan breekt de tijd aan om ze in de aanloop naar het seizoen vrij te maken van alle mogelijke schadelijke kiemen… zodat men het seizoen kan starten met een 100% ‘gezonde duif’! Voor Piet is het belangrijk om volgende zaken bij de start van het seizoen onder controle te hebben:

1.    De parasitaire aandoeningen: duiven vrij van coccidiose, wormen en trichomonaise
2.    De bacteriële aandoeningen: salmonella (paratyfus), luchtwegen, streptokokken
3.    De virale aandoeningen: paramyxo, pokken (via inentingen)

Daarvoor dienen de duiven in eerste instantie onderzocht te worden op coccidiose en wormen, en wordt een labo-onderzoek naar mogelijke paratyfuskiemen aangeraden. De eigen duiven worden voor het seizoen in ieder geval ingeënt tegen paramyxo, pokken en paratyfus. Voor aanvang van het seizoen volgt er nog een 14-daagse kuur tegen ademhalingsproblemen (afhankelijk van de diagnose na onderzoek), en tijdens het broeden worden de duiven ook nog behandeld tegen trichomonaise. Tegen coccidiose wordt enkel behandeld na controle! Via deze manier van handelen zouden de duiven dus 100% gezond het sportseizoen moeten aanvatten. Tijdens het sportseizoen volgt dan een preventieve individuele behandeling per duif, liefst met een afwisseling van verschillende producten voor hetzelfde probleem. Een medisch schema is steeds afhankelijk van de liefhebber in kwestie, de omstandigheden waarin de vlucht verlopen, en de afstanden die gespeeld worden. Op dat vlak is Piet echt een ‘crack’ in zijn vak, en weet dus perfect waarover hij praat. De prachtige prestaties destijds op de hokken Cools-Blancke en nu de jongste seizoenen op de hokken Declerck-Blancke bewijzen in ieder geval zijn grote gelijk, en de perfecte aanpak en begeleiding op medisch vlak.
De actuele topduiven
Zoals reeds vermeld werd in 2006 op de hokken Declerck-Blancke (te Tielt bij Bart) gestart met de jonge duiven, en vanaf 2007 met de jaarse duiven op weduwschap, om vanaf 2010 zich enkel nog toe te spitsen op het spel met duivinnen! Wanneer u de actuele topduiven en hu prestaties even van naderbij bekijkt, zal u meteen begrijpen waarom! Dat Bart & Piet over een uitgelezen stam topduiven beschikken, in grote mate gestoeld op het edele Vandenabeelebloed… kon u hierboven aflezen uit de stamopbouw. Dit vertaald zich dan ook in schitterende, zelfs vaak ‘spetterende’ prestaties op de provinciale en nationale ‘grote halve fond’. Enkele lady’s… toch het ‘sterke geslacht’ bij de duiven… welke het mooie weer maken op de kolonie Declerck-Blancke, willen we toch even van naderbij bekijken:

-‘Miss Gueret’ B06-3159447
Dochter van ‘Pinocchio 776/04’ (komende uit zoon Bieke zijnde ‘Polleke 577/03’ x ‘Kleindochter Vital 693/02’ van Noël Lippens) x ‘Farah 868/04’ (dochter van een kleinzoon ‘Kleinen’ Vandenabeele, en zoon van de ‘Stier’… met name ‘Jerry Stier 009/98’ x ‘Donna 289/00’ rechtstreeks Gaby Vandenabeele en kleindochter ‘Wittenbuik’)… duivin met een edele afstamming en ‘ronkende namen’ in de pedigree, geen wonder dus dat zij uitgroeide tot een echt vliegfenomeen op de hokken Declerck-Blancke… ze won onder meer:
’06 Gueret  Lok     272 d. 1
Prov  1.734 d. 2
Zone  4.044 d. 2
Nat  10.670 d. 2
’06 Clermont        476 d. 11
’07 Clermont      1.532 d. 85
’07 Ablis           402 d. 14
’07 Tours           234 d. 7
Prov  1.981 d. 109
’07 Argenton jaarse 503 d. 3
Oude   202 d. 4
Prov YL 5.134 d. 29
Prov OD 2.401 d. 19
’07 Argenton   YL    53 d. 1
Prov YL   573 d. 16
’08 Poitiers Lok    146 d. 2
Prov OD 1.227 d. 6
Prov 2J   267 d. 3

-‘Astrid’ B07-3164863
Halfzus van ‘Miss Gueret’ als dochter van ‘Pinocchio 776/04’ x ‘Fijntje 097/05’, kleindochter 1° Nat Bourges Gaby Vandenabeele en inteelt naar superduivin ‘Fryda’ (dochter van ‘James Bond Junior 584/04’, rechtstreekse zoon 1° Nat Bourges 13.116 d. ‘James Bond’… x ‘Fryda 770/99, een volle zus ‘Aske’) x ‘Chateauke 222/01’, winnares 1° Prov Chateauroux 7.347 d. (uit de ‘Antoine 574/00’ x ‘Fryda 770/99’). Een droomafstamming, die zich meteen vertaald in topprestaties… hoe kan het ook anders:
’08 Chateauroux     464 d. 2
Prov    4.793 d. 59
’08 Blois Lok       111 d. 3
Prov    1.125 d. 25
’08 Tours Prov    2.394 d. 186
’09 Bourges I       257 d. 3
Prov    2.763 d. 13
Zone A  7.394 d. 22
Nat    27.506 d. 22
’09 Orleans         145 d. 12
939 d. 88
’09 Tours           173 d. 8
’09 Argenton        155 d. 2

Ze won o.a.
‘07 Brionne        731 d. 18’
07 Gueret Lok     241 d. 1
Prov  2.060 d. 4
Zone  4.798 d. 26
Nat  12.586 d. 91
’08 Ablis          208 d. 1
’08 Ablis          252 d. 15
’09 Orleans        145 d. 2939 d. 14
’09 Ablis           80 d. 1
’09 Bourges II      52 d. 1
Prov    595 d. 9
Zone  2.075 d. 89
Prov    1.273 d. 39

-‘Blauw 303’ B08-3035303
Halfzus ‘Paola’ en dochter van topkweker ‘Piwi 288/01’ x ‘Nathalie 070/05’, langs vaders zijde halfzus van het ‘Aske’ en langs moeders zijde halfzus van ‘Mister Thai 2009’ (uit de ‘Frans 137/95’ x ‘Clemmy 130/01’. Het ‘Blauw 303’ deed het uitstekend als jaarling in 2009 met:
’09 Bourges I Nat 22.499 d. 350
’09 Orleans          198 d. 3
Prov 1.331 d. 26
’09 Argenton I Lok   466 d. 4
Prov 5.251 d. 82
’09 Bourges II Lok    84 d. 3
Prov 1.003 d. 80
’09 Argenton II Lok   47 d. 2
Prov   526 d. 28

-‘Kleindochter Bliksem’ B07-3164893
Wonderbaarlijke 1° prijsvliegster uit de ‘Blauwen Bliksem 389/02’, rechtstreekse Gaby Vandenabeele (uit wonderboy ‘Bliksem 062/98’ x ‘Bieke 029/00’ Cools-Blancke) x ‘Maya 234/05’ (uit ‘Den Tours 108/01’ x ‘Bontje 028/00’ dat 2° Asduif KBDB W-Vl ’02 + 4° Asduif KBDB W-Vl ’00 werd). Ze won volgende ‘topprijzen’:
’08 Ablis          252 d. 2
’08 Ablis          208 d. 3
’08 Blois   Lok    111 d. 1
Prov 1.125 d. 4
’09 Bourges Lok    257 d. 4
Prov 2.763 d. 14
Zone 7.394 d. 23
Nat 27.506 d. 23
’09 Ablis           66 d. 3
’09 Bourges II      52 d. 2
Prov   595 d. 11

-‘Geschelpt 363’ B08-3035363
Dochter van ‘Dirk 61’ 161/01 een Roger & Dirk Speybroeck uit Vinkt x ‘Eline 334/03’ die 1° Argenton 960 d. Zone A, 6° Prov Tours 2.977 d., 20° Prov Blois 5.246 d., 43° Prov Chateauroux 4.061 d… won bij Cools-Blancke (dochter van de ‘Witneus Bliksem 171/01’ rechtstreeks Gaby Vandenabeele x ‘Fryda 770/99’). Dit ‘Geschelpt 363’ is één der beloftes voor 2010, ze deed het in 2009 voortreffelijk met:
’09 Bourges I Pro  2.286 d. 40
Zone  5.738 d. 77
Nat  22.499 d. 101
’09 Orleans  Lok     198 d. 2
Prov  1.331 d. 25
’09 Argenton I Lok   466 d. 10
Prov  5.251 d. 136
’09 Tours    Prov  3.642 d. 179

Zoals u zal opgemerkt hebben zijn dit stuk voor stuk klasrijke vliegduivinnen… welke de kolonie Declerck-Blancke de jongste seizoenen in de schijnwerpers hebben geplaatst. Prestaties die nu ook in het buitenland een navolging hebben gekregen met het winnen van de ‘top 2’ in de FCI Thailand! We hoeven er dan ook geen tekening bij te maken, waarom Bart & Piet naar de toekomst toe kiezen voor het duivinnenspel. Het is de ‘logica’ zelve… aanpakken wat je aankan, en doen waar je ‘goed’ in bent! Je kan dan ook met grote zekerheid voorspellen dat de prestatiecurve de komende sportseizoenen nog meer de hoogte zal inschieten, wanneer ze enkel nog met hun ‘dametjes’ zullen uitpakken. Klasse en kwaliteit gekoppeld aan een optimale begeleiding… en gestoeld op een spelsysteem waar reeds 18 jaar ononderbroken topsuccessen werden mee behaald! Declerck-Blancke… een naam die staat voor ‘topklasse’... dat werd eind december bij het winnen van de 1° + 2° FCI Thailand World Championship 2009 nogmaals dubbel en dik in de verf gezet!
Proficiat Bart & Piet… op nu naar nieuw stuntwerk in 2010!

Een greep uit de topprestaties in de periode 2006-2009
2006

11/6 Clermont   606 d. 7-10-11-21-22-24-30… (23/60)
02/7 Clermont   688 d. 1-8-10-18… (26/55)
08/7 Ablis      258 d. 3-9-15-16… (11/24)
23/7 Blois      232 d. 1-6-7-16-22… (11/20)
Prov  1.956 d. 6-49-61… enz.
29/7 Lisieux    330 d. 1-3-4-11-12-13-14-16-20.. (31/56)
Prov  6.552 d. 18-40-58… enz.
05/8 Tours      365 d. 3-12-19… (6/9)
05/8 Nantes     141 d. 5-8-10…
Prov  1.843 d. 19-66-78-129…
12/8 Tours      271 d. 2-4-5-6-8-10-30… (8/9)
19/8 Tours      222 d. 4-5… (4/6)
08/9 Gueret     272 d. 1-2-7… (11/21)
Prov  1.734 d. 2-5-23…
Zone  4.044 d. 2-7-63…
Nat  10.670 d. 2-11-82…

2007
Clermont YL     990 d. 4-15-25-29-48-57-58…
Clermont oude 1.532 d. 2-27-39-40-41-42…
Ablis YL        305 d. 2-3-11…
Ablis oude      225 d. 2-3-17…
Tours YL        234 d. 7-8…
Argenton YL     503 d. 1-3-4-25-31…
Argenton oude   202 d. 1-2-4-5-16-18…

2008
10/5 Ablis YL   208 d. 1-3-4… (12/23)
Ablis oude 171 d. 2-4-6-8… (13/21)
14/6 Chateauroux 464 YL 1-2-5-6… (9/20)
28/6 Chateauroux 402 YL 2-7-14-16… (10/16)
06/7 Blois       137 Yl 1-3-10-12… (7/7)
12/7 Poitiers    146 d. 2-7-9… (6/8)
12/7 Blois       111 YL 1-3-4-8-9… (10/14)

2009
02/5 Ablis oude  435 d. 5-7-10-20-21…
23/5 Bourges I   241 YL 5-6-12-13-17… (8/17)
Prov 2.286 YL 39-40-79-81-100…
Nat 22.499 YL 92-101….
Oude Lok   257 d. 3-4… 5/10
Prov 2.763 d. 13-14…
Nat 27.506 d. 22-23…
30/5 Orleans     198 YL 2-3-6… (5/9)
WingRek 1.331 YL 25-26-48…
Oude   145 d. 2-4-6-7-10-12… (10/14)
WingRek   939 d. 14-21-26-27…
13/6 Argenton    466 YL 4-9-10-19… (5/7)
Oude  290 d. 2-7-8-17-20-23… (9/12)
25/7 Bourges II   52 d. 1-2 (2/4)

Prov  595 d. 9-11 (2/4)08/8 Argenton     47 YL 2-3-4… (5/5)

Stamkoppels :
Gaby 184/93 X Françoise 530/95 : Click here

Frans 137/95 X Alfoncine 182/94 : Click here

Top breeder X Top Hen "Aske" : Click here

Pinocchio : Click here