Overslaan en naar de inhoud gaan

De Norre Lucien & Zoon, "Geschiedenis Van De Belgische Reisduif"

 


Voorstelling
Geboren op 9 juni 1922.
Beroep Groothandel in vee en vlees.
Datum van aanvang in de duivensport 1945.
Kinderen die u momenteel bijstaan in het duivenhok : zoon Dirk.

Ontstaan en uitbouw van de duivenstam
Lucien De Norre had een grote verering en bewondering voor wijlen Hector Desmet uit Geraardsbergen. Hij ging er regelmatig de duiven wachten die moesten aankomen van fondviuchten en kocht meermaals duiven op diens verkopingen en op het hok. Door al die omstandigheden was hij er als het kind des huizes. Later kocht hij ook duiven van wijlen Kamiel Durant, een andere grootmeester uit Geraardsbcrgen. Deze twee lassen vormen de hoofdbasis van het huidige hok.
De beroemdheid kwam door dominerende prestaties op snelheidsvluchten, later geweldig op de halve-fond en momenteel zeer sterk op fond en grote fond. Rceds vijf nationale overwinningen

1969 1ste nat. La Souterraine oude.
1970 1ste nat. La Souterraine jaarduiven.
1974 1ste nat. Cahors.
1980 1ste nat. Tulle oude.
1ste nat. Tulle tweejaarse.

Hokken
De hokken bestaan sinds het debuut en zijn naar het zuid-oosten gericht. De Norre en Zoon worden bijgestaan door een voltijdse verzorger, omdat hun beroep niet toelaat veel vrije tijd aan de duiven te besteden.

Kweekduiven
- Geef samenstelling van kweekmengeling.
- Krijgen uw weduwnaars en kweekduiven groenten? Dewelke - Wanneer?
De kweekmengeling wordt aangeschaft in de handel, dus geen eigen samenstelling.
Iedere dinsdag krijgen de duiven groenten, t.t.z. wortelen die geraspt of gemalen worden en in potjes op de hokken worden geplaatst. De duiven zijn eraan gewoon en lusten ze graag.

Paringen - Asduiven
- Uit welke paringen werden uw asduiven - nationale overwinnaars geboren?
- Door kruising of inteelt?
De nationale overwinnaars komen meestal uit de kruisingen van de rassen wijlen H. Desmet x Kamici Durant, zoals de le prijs Nat. La Souterraine 1969, 1ste prijs Nat. La Souterraine 1970 en 1ste prijs Nat. Tulle 1980.

Nog andere beroemdheden:
« Dokus», 4795445-59
De «Oude Bliksem», 4804270-58
De «Blauwe 19.000», 4496970-57
De «Prins Durant», 4331117-60
De «Jonge 19.000», 4798455-61
De «Teen», 4451811-61
De «Jonge Prins Durant», 4767999-63
De «Witneus», 4805611-67
De «Kleine Angoulême», 4845118-63
De «Ferdi», 4865060-74
De «Braven», 4796366-66
De «Barcelona», 4765649-73
De «Souterraine 2», 4814114-69
De «St.-Vincent», 4791571-72
enz.

Theorie
- Hecht je belang aan de ogen- en vleugeltheorie?
De oog- en vleugeltheorie zijn mijn stokpaardje niet. Ik zou de waarheid geweld aandoen moest ik schrijven dat ik er belang aan hecht. In mijn hokken werden reeds veel kampioenen geboren en allen hadden ofwel mooie ogen (rijk gekleurd en glanzend), ofwel een perfekte vleugel waarmede ze alle afstanden met sukses overbrugden.

Medische begeleiding
Vóór en na het vluchtseizoen krijgen de duiven een kuur tegen coccidiose en trichomonase.
Er wordt enkel ontwormd wanneer er door de veearts wormen worden ontdekt.
De dierenarts treedt wel op voor mestonderzoek en slijmonderzoek. De kuren worden toegediend volgens voorschrift van de dierenarts. Tussenin wordt niet gekuurd. Het is uit den boze te gaan kuren indien de duiven die kuren best kunnen missen.

Hoe worden weduwnaars gevoederd?
De weduwnaars krijgen een handelsmengeling — de maandag en de dinsdag zuiveringsmengeling en vanaf de woensdag vluchtmengeling.
De grit die de duiven krijgen komt eveneens uit de handel en wordt samengesteld uit grit van drie of vier verschillende merken. Na een zware vlucht worden wel eens vitaminen toegediend, doch zonder overdrijving.

Methode
- Weduwnaars.
De duivinnen worden steeds aan de weduwnaars getoond vóór hun vertrek, of het nu gaat om een snelheids- halve-fond- of fond-vlucht.
Tot op heden (1980) bracht ieder koppel twee jongen groot vóór en na het vluchtseizoen. Wanneer een weduwnaar aan gewicht verliest en niet in zijn normale doen is, wordt hij onderzocht door een dierenarts.
Opmerking : gezonde duiven eten steeds voldoende.
De weduwnaars mogen vrij oefenen: ‘s morgens van 6 tot 7 uur; ‘s avonds van 18 tot 19 uur.
Hun voeder wordt toegediend in hun nestbak.

Forme
- Aan wat herkent ge dat weduwnaars in forme komen of in grote forme zijn?
Wanneer de duiven goed oefenen en menigmaal wegtrekken tijdens de oefenvluchten.
De hokken worden niet afgeschermd, de invliegramen zijn van het soort glas waardoor men niet kan zien (mat glas) ; daardoor zitten de weduwnaars overdag wel kalm.

- Duivinnen
- Wanneer worden duivinnen van duivers weggenomen:
a) in de winter?
b) weduwschap - Vrij in ren of ieder afzonderlijk?
De duiven worden gescheiden rond half januari.
Tot op heden werden de duivinnen in een ren geplaatst. Vanaf 1981 zullen ze echter gedurende het weduwschap en de periode die de koppelingen voorafgaat afzonderlijk in een daartoe speciaal gemaakte nestbak geplaatst worden.
In het begin van de week krijgen de duivinnen tijdens de periode van weduwschap gerst; enkele dagen vóór de inkorving van de weduwnaars ontvangen ze hetzelfde voeder als hun echtgenoten. Duivinnen nemen sinds 1968 niet meer aan wedstrijden deel.

Vitaminen en Spoorelementen
Zoals reeds eerder geschreven krijgen weduwnaars af en toe na een zware vlucht vitaminen, aan het drinkwater toegevoegd. Dit gebeurt meestal op maandag.
Bij normaal verloop van de wedstrijden komen er geen vitaminen in het hok.

Hygiëne
- Wanneer worden de hokken gereinigd en ontsmet?
De verzorger reinigt tweemaal daags de hokken, zowel tijdens de zomer als in de winterperiode.
Ieder jaar krijgen de nestbakken een beurt met de steekvlam. De ontsmetting is radikaal.

Nieuwe inbreng
— Bent ge voorstander ieder jaar vers bloed in te brengen?
Wanneer de gelegenheid zich voordoet een echte crack aan te schaffen wordt er niet geaarzeld om grote bedragen uit te geven.
Als laatste aanwinsten citeren we «De Professor» van Deraedt Van Grembergen, winnaar van de Beker des Konings, aangekocht voor 192.000 F. Werd vader van verschillende goede kwekers en vliegers als de «01», de «02», de «Jonge Professor», duiven die het waarmaken tot de grote fond zoals St-Vincent, Perpignan, Barcelona.
De «Niko» en de «Châteauroux» van Pierre Tremmery uit Menen, beiden aangekocht op diens verkoping te Brussel. Deze duiven, gekruist met de soort H. Desmet - Kamiel Durant, geven eveneens grote voldoening.

Goede raad voor nieuwelingen
- Welke goede raad kunt ge aan nieuwelingen in de duivensport geven?
Duiven aanschaffen bij goede en eerlijke liefhebbers. Op het seizoeneinde eieren aanschaffen aan billijke prijzen en beter twee eieren uit goede duiven aanschaffen dan tien uit minder goede duiven.