De “Kapitein” 08-3127626 van Fernand en Karel Denduyver - Ichtegem (BE) nationaal winnaar op de Limoges Derby bij de 5607 twee jaarse, alsook 2e nationaal tegen 10448 oude duiven.

Ichtegem kunnen we situeren op de rand van de driehoek Brugge –Torhout – Gistel……een regio waar meerdere steengoeie halve fond en lichte fondspelers wonen….

Eén onder hen is de kolonie van Fernand en zoon Karel Denduyver…..een kolonie die al vele jaaaaaren tot de blikvangers behoort in de provincie West-Vlaanderen. In 2009 mochten zij al terugblikken op een aantal provinciale zeges….In 2010 zijn er dit nu ook al twee….De eerste viel op 5 juni bij de provinciale Tours voor jaarlingen en nu recent de provinciale zege op Limoges voor tweejaarse……Maar er is bij deze laatste veel meer aan verbonden….Fernand en Karel winnen met hun tweejaarse “Kapitein” de 2e nationaal op de Limoges Derby ( 598 km)  bij de oude en bij de tweejaarse was hij de snelste van het ganse”nationale”  peleton leeftijdsgenoten.

Zij hadden op die Limoges drie duiven ( 3 tweejaarse) ingezet en wonnen in de sterke Fondclub te Vlamertinge volgende cijfers:

510 oude:       1 -30 -57
310 tweejaarse: 1 -22 -35

Dus….het maximum aan prijzen en heel wat poele – en seriegeld erbovenop .
Nationaal vonden wij….

10448 oude :   2 -285…en 3 op 3
5607 tweejaarse: 1 -173 …. 3 op 3
Provinciaal…..
1929 oude :   1…….(3/3)
1104 tweejaarse: 1 – 68……(3/3)

 

De “Kapitein” 08-3127626 een superduif !!

Deze prachtige geschelpte doffer heeft reeds een palmares om “U” tegen te zeggen bijeengesprokkeld……Wij kregen inzicht in de gewonnen prijzen per 10-tal over ’08-’09 en ’10. In totaal ( per 10-tal dus) zijn er dit al 14 ( zonder dubbelingen).
Uit 2008:

33e Arras 820 d
5e Clermont 350d
23e Tours  268d
3e Ablis  136d

Uit 2009:

18e Roye  401d
20e Tour s 477d
21e Fondclub Argenton 581 d – 271e prov 3251d – 934e zone A 8935d en nationaal 3023e/ 21092d
8e Fondclub Limoges  778 d – 52e prov 3326d – 331e nationaal 16893d
5e Fondclub Poitiers 297 d – prov 61e 1318d, 3e Fondclub 208 jaarse – 49e prov 1147 jaarse. 

Uit 2010:

17e Arras      346d
23e Fondclub Tours  547d en 139e prov 2898d
2e Fondclub Poitiers 506d en 4e prov 1827d, 2e Fondclub 141 tweejaarse en 3e prov 359 tweejaarse
20e Fondclub Limoges Bekervlucht 345 oude –    61e prov 1557d – 82e interprov 2300 oude
5e Fondclub Limoges Bekervlucht 126 tweejaarse – 22e prov 385d en 26e interprov Limoges 508 tweejaarse.
1e Fondclub Limoges Derby    510 oude en    1e Fondclub 310 tweejaarse.
1e provinciaal    1104 tweejaarse Limoges Derby
2e nationaal    10448 oude Limoges Derby
1e nationaal     5607 Limoges Derby tweejaarse.

Afstamming van de “Kapitein”: 3127626-08

Vader: “de 155-04”: 3170155-04
GV: “de Pélé”: 3230029-96
Was een formidabele vliegduif, die achteraf een excellente overerver bleek. Was 1e asduif All-Round ’98, was 1e asduif HF in ’98, was 1e Asduif HF ‘98/’99 in de Brugse Kampioenschappen Beide Vlaanders….Is van origine soort Cyriel Denduyver x soort Gom. Verbruggen.
GM: “de Mortier 2”: 3159926 (origine Hendrik Mortier Brugge)

Moeder: “’t blauwtje 040” : 3170040-04
GV: “’t Poeltje”: 3191812-00
Soort E & V Vandepoele uit Zarren: 1e Olympiadeduif 2005 cat C fond – 3e prov asduif fond oude ’04 – 9e Angoulème 2589d – 8e Limoges 3329d….
GM: “De 925/99”: 3210925-99
Is van origine A. Deketelaere x Marc Pollin.


Pedigree van de "Kapitein"

Op 5 juni 2010 ook al de 1e interprovinciaal Tours  3501 jaarlingen met de 3112529-09!

Zoals we reeds meldden bij het inleidend woord…..Fernand en Karel Denduyver hebben op hun palmares al meerdere (inter) provinciale zeges staan…. Kortom… het betreft één der betere kolonies in de kustprovincie…..Ondanks die vele successen blijven vader en zoon Denduyver met beide voeten op de grond….want succes in de duivensport is toch zo wisselvallig…

Hun “3112529-09” won met brio de interprovinciale Tours onder organisatie van de I.W.V. die 3501 duiven aan de start kreeg. Die “529-09” maakt bij F & K deel uit van een schitterende ploeg jaarlingen.

Vader: “Geschelpte Speedy”: 06-3177052
Won ondermeer een 3e Clermont 589d – een 8e Ablis 251d –een  39e Argenton 750d –een 250e prov Argenton 5134d, enz….
GV: “De Vooruit”: 3045765-04
Is een zoon van de “Pélé 029-06”( voornoemd) en won 1e prov Poitiers 2347d met 8’ vooruit….vandaar zijn naam….
GM: “De 158-05”: 3179158-05
Dochter van de “Pélé 029-06”.

Moeder: “Zus Zotte Sproete”: 312760708
GV: “de 160-04”: 3170160-04
Is broer van de “Fernand”: beste vlieger bij R.D.D. Schreel, die o.a. 1e asduif was in de Brugse Kampioenschappen Beide Vlaanders in ’06.
GM: “Temtje”: 3170039-04
Won o.a. 5e Tours 579d – 5e Poitiers 253d – 1e La Souterraine 231d, …….

Uit hun reeks behaalde resultaten 2010 pikten wij eens afzonderlijk deze met de  jaarlingen eruit !

10/4 Arras  333 jaarse:   1 – 2- 5-39-40-42-42-43-44-47….( 16/28)
17/4 Clermont 286 jaarlingen: 1-5-7-13-14-31-32….( 18/26)
24/4 Clermont 321 jaarlingen: 5-6-11-16-19-22….
8/5 Ablis   440 jaarse   5-6-14-15-27….(14/25)
22/5 Bourges jaarlingen: Fondclub 423d: 1-27-59…(6/9) 
   provinciaal 2054d: 20-222-392(5/9) 
   zone A   4806 d: 61-644…. 
   Nationaal 17138 d: 378-2789…
29/5 Chateauroux jaarse: Fondclub 496d: 1- 38-57-64-74….(6/7) – provinciaal 2095d : 4-196-293-347-424-677 (6/7)

Tot slot ook nog wat resultaten met de oude duiven:

10/4 Arras       346 d: 1-4-7-12-16-17-44……(9/14)
17/4 Clermont     419 d: 1-7-11-15-22….(7/14)
8/5 Tours Fondclub   547 oude: 23-62-142….(4/4) 
     provinciaal 2898d: 139-386….(3/4)
22/5 Bourges Fondclub 465 oude: 1-56 (2/2) 
     provinciaal 2170 oude: 2-304(2/2) 
     zone A 6154 oude: 7-982(2/2) 
     nationaal 22476d: 51-4282(2/2)
22/5 Poitiers Fondclub 506 oude: 2-12-98 (3/3) 
     provinciaal 1827 oude: 4-34-370(3/3)
     Fondclub 141 tweejaarse: 2-5-35 (3/3) 
     prov. 359 tweejaarse: 3-12-81 (3/3)
20/6 Limoges Bekervlucht Fondclub 345 oude: 2-20-25 (3/4) 
     prov 1557d : 6-61-81 (3-4) 
     Fondclub tweejaarse 126d: 1 – 5- 7 (3/4) 
     prov. 385 tweejaarse: 3-22-29 ( ¾)
4/7 Limoges Derby :510 oude : 1 -30-57 310 tweejaarse: 1-22-35 (3/3) 

Tot zover onze kennismaking met 2 superstars van bij  Fernand en Karel Denduyver uit Ichtegem. Onze felicitaties aan deze steengoeie liefhebbers.