De ‘gouden stambeer’… de ‘Kaasboer’ van Gaston Van De Wouwer - Berlaar (BE) één der beste kwekers uit de internationale duivensport op de halve fond!

Gaston Van De Wouwer (65 j.) speelde zich de jongste seizoenen aardig in de kijker, vergaarde zelfs nationale en internationale roem.

Niet verwonderlijk wanneer u exploten kan voorleggen als 1° Nationaal Kampioen Fond Jonge KBDB 2007 1° Natinale Asduif Jonge Cureghem Centre 2009 1° Nationaal Gueret 14.245 Jonge in 2009 (met super duivin ‘Kim’) 3° Nationaal Bourges 37.357 Jonge in 2009 
Het is slechts een kleine greep uit een ellenlange erelijst die hier voorligt… die meteen het bewijs levert dat Gaston Van De Wouwer niet zomaar de eerste de beste is.  Gaston speelt reeds 37 jaar met duiven op het huidige adres te Berlaar, en was aanvankelijk een verwoed ‘Vitesser’, en uitblinker op de vluchten Quiévrain en Noyon.
Het was in de tijd dat hij nog tewerk gesteld was als diamantbewerker… een activiteit die hij voor bekeken hield op een leeftijd van 50 jaar… toen het met de tewerkstelling in ‘den diamant’ sterk achteruit ging. Hij werkte toen nog een 5-tal jaar bij de gemeente… en stopte met dit alles toen hij 55 werd. Een uitdaging onder sportgenoten stuwde hem vanaf dan richting halve fond en grote halve fond… met even groot, laat staan nog ‘groter’ succes dan eertijds op de wekelijkse snelheidsvluchten. De titel van 1° Nat Kampioen KBDB jonge duiven 2007, en de ‘Nationale zege’ vanuit Gueret in 2009 vormen hierbij de kers op de taart! 
Gaston startte met duiven van zijn vader, welke tot op de dag van vandaag nog in een groot deel van de huidige duiven terug te vinden zijn. Versterking ging Gaston vooral zoeken bij sterk spelende liefhebbers uit de streek (een Eddy Janssens, Luc Geerinckx, Theo Yskout, Frans Rijmenands, Theo Huysegoms, Johan De Belser enz..), veelal via een ‘bon’ op de lokale bonnenverkoop of via uitwisseling van duiven.
Zo wisselde hij ooit een doffer met Jozef Goovaerts (in de streek beter gekend als de ‘Kaasboer’)… waarvan hij toen nog niet kon vermoeden dat hij zich te Berlaar zou ontpoppen tot een ‘gouden kweekduif’… zelfs tot één der allerbeste kweekduiven ter wereld, voor de halve fond . Deze stamkweker werd door Gaston omgedoopt tot de ‘Kaasboer’ (ring BE98-6335690)… en is momenteel nog steeds actief op de kweekhokken Van De Wouwer… meer zelfs, onder de 24-koppige kweekploeg zitten liefst 17 kinderen van deze superkweker, dat spreekt boekdelen!

Hokaccommodatie
Een eerste zaak die opvalt bij een bezoek aan Gaston Van De Wouwer is het feit dat hij zeer doordacht is tewerk gegaan bij de inrichting van zijn speelhokken. Het speelhok van zijn oude vliegduiven heeft geen ramen vooraan, enkel een inloopplank met kleine opening. Op de zijkant heeft Gaston wel raampjes voorzien. Hij heeft dit vooral gedaan om extreme warmte op dit hok te vermijden in volle zomer. De zon kan er immers van in de prille ochtend tot in de late avond ononderbroken op schijnen, vandaar deze constructie. Op dit hok huizen voor 2010 in totaal 15 vliegdoffers (7 oude en 8 jaarlingen). Na het vliegseizoen verhuizen zij  naar de volière, waar zij rustig kunnen uitruien, en een groot deel van de wintermaanden kunnen doorbrengen. De hokken worden ondertussen aan een grondige poetsbeurt onderworpen, en wit gekalkt.
In een hoek van ongeveer 120 graden  ten opzichte van het vlieghok voor oude duiven, heeft Gaston dan zijn hok voor de jonge duiven en kweekduiven opgetrokken. De kweekduiven zitten achteraan het hok, de jonge duiven aan de voorzijde. Het jonge duivenhok heeft hij opgesplitst in 2 identieke hokken, voorzien van evenveel woonbakken. Gedurende de kweekperiode vertoeven hier de ‘stokkoppels’.

De 24-koppige kweekploeg en de stokkoppels worden gelijktijdig gekoppeld. De eieren van de kweekduiven worden dan onderlegd (meteen na de leg van het 2° ei) zodat de kwekers onmiddellijk met een 2e nest kunnen beginnen. Zo kan Gaston over een 80-tal ‘vroege jongen’ beschikken van quasi dezelfde leeftijd. De stokkoppels  dienen dan later op het jaar als partner voor de jonge duiven, die op weduwschap worden gespeeld… en hebben zo reeds hun ‘vaste bak’ op de jonge duivenhok. Voor 2010 zal Gaston nu ook pogen een ploegje ‘jaarse duivinnen’ (10-tal) in stelling te brengen… daarvoor heeft hij achteraan zijn hof achter de serres een nieuw hokje bijgebouwd, waar de ‘jaarse dametjes’ in alle rust… enigszins afgezonderd van de rest…  straks de provinciale en nationale ‘zware halve fond’ kunnen aanpakken! Gaston heeft het niet met zoveel woorden gezegd, maar de dames zijn in dit onderdeel het ‘sterke geslacht’… en spelen vaak een doorslaggevende rol in het winnen van ‘asduiftitels’ en andere ‘nationale titels’. Een gegeven dat niet aan zijn ‘waakzaam oog’ is ontsnapt!

Van  bij het spenen van de jonge duiven worden de geslachten zoveel mogelijk gescheiden. Ze worden verduisterd tot de periode van 10 juni, waarna onmiddellijk met bijlichten wordt gestart. Gaston wil er steeds van bij de eerste vluchten voor jonge duiven bij zijn… enige vereiste daarvoor is: jonge duiven die op dat moment in perfecte gezondheid verkeren. De jonge duivinnen vertoeven op het ‘beste hok’ voor jonge duiven, de ‘doffertjes ‘op het slechtste hok van de twee, volgens Gaston… dit ondanks het feit dat deze slechts van elkaar gescheiden zijn door een gang van goed anderhalve meter. De ramen bestaan er niet uit glas maar uit ‘houten gelamineerde vensters’ zodat er steeds in ruime mate verse lucht en zuurstof in de hokken binnen kan.   Het medisch plaatje is in handen van Dr. Mariën… al moeten we ons daar niet zoveel bij voorstellen, aldus Gaston…  want hij gebruikt enkel medicatie wanneer noodzakelijk. Zo werden in 2009 de doffertjes eenmalig behandeld voor de ‘koppen’…  maar voor de rest beperkte het medische zich tot 1 Belgamagix Deweerd (tegen ‘tricho’), en enkele weken later nog eens een ¼ Flagyl. Wel wordt gebruik gemaakt van conditie ondersteunende producten als Belgasol, appelazijn, Sedochol …  en af en toe wat ‘conditiepoeder Mariën’ op het eten, bestaande uit een 3-tal soorten… zijnde vismeel, mineralen en ijzer (dit laatste vooral bij thuiskomst). Bij thuiskomst krijgen de duiven veel ‘super dieet’, terwijl er naar de inkorving toe wordt opgevoederd met een vliegmengeling (welke een mix is van een 5-tal soorten vliegmengelingen die op de markt zijn). Vele liefhebbers zoeken het allemaal veel te ver, aldus Gaston. Presteren van duiven kan je volgens hem  in volgorde van belangrijkheid als volgt 3 voorname punten:
1.    Het  ‘Kunnen’ van de duif in kwestie
2.    Gezondheid
3.    Motivatie

Vooral ‘punt 1’ is hierbij van het allergrootste belang. Een wonderproduct dat van een ‘ezel’ een ‘koerspaard’ maakt… bestaat nu eenmaal niet! De aangeboren ‘klasse’… zeg maar de ‘prestatiebekwaamheid’ van de duif… is de eerste vereiste om tot ‘topprestaties’ te komen! Kijk en lees het maar na in zovele reportages en stambomen… duivenspel aan de absolute top, is steevast gestoeld op een ‘klasrijke familie’ duiven. Hiermee ‘valt’ of ‘staat’ zowat alles! Een goede en sterke stam duiven is veelal ook makkelijk gezond te houden… liever een ‘zwakkeling’ meteen van het hok verwijderen, dan een gans hok te moeten kuren. Gaston houdt zijn duiven dicht bij de natuur (gebruik van natuurproducten, vertoeven na het seizoen in ‘open lucht’ in de volière enz…). De motivatie tijdens het seizoen is het weduwschap… met jonge doffers gekoppeld tegen de ‘oude duivinnen’ van de stokkoppels… en omgekeerd de jonge duivinnen tegen de ‘oude stokdoffers’!  De doffertjes vliegen normaal de halve fond, terwijl de duivinnen ingezet worden op de provinciale en nationale vluchten voor jonge duiven!

De gouden stambeer ‘De Kaasboer’
Op het vlak van prestatiebekwaamheid zit Gaston in ieder geval op rozen… met een duivenstam die gebaseerd is op zijn ‘gouden stambeer’ zeg maar… één der beste kweekduiven uit de internationale duivenport wat de halve fond betreft…zijnde de ‘Kaasboer 690/98’! Een ‘dominante kweker’ pur sang, een pure brok graniet… een stambeer uit de duizend… kortom, een oppermachtige kweekduif zoals men uiterst zelden aantreft!  Een kerel waaruit generatie na generatie echte ‘topvliegers’ worden gekweekt!

Zijn het niet juist dergelijke duiven waar we met zijn allen naar op zoek zijn? Doodeenvoudig omdat liefhebbers die ooit het geluk hebben gekend om op hun hok dergelijke ‘gouden stamkweker’ te ontdekken zoals deze ‘Kaasboer’ bij Gaston Van De Wouwer… er meteen mee oprukten naar de hoogste regionen van onze (inter)nationale duivensport… er vaak hun basis mee legden tot overweldigende ‘dominantie’ op lokaal, provinciaal en zelfs nationaal vlak…  hiermee een ‘rush’ richting nationale top inzetten, om er dan ook jarenlang stand te houden met de nazaten van hun ‘gouden raaf’!Er zijn voorbeelden genoeg uit het  verleden, maar ook uit de actuele duivensport, zoals… de ‘Motta’ van G & M.Van Hee, de legendarische ‘As’ Van de Velde bij Gommaire Verbruggen, de ‘Oude Flippe’ en de ‘Bange’ bij Van Hove –Uytterhoeven, de ‘Witpender 231’ bij wijlen Flor en zonen Jos & Jules Engels, den ‘Artiest ‘bij  Jef, Luc & Nadia Houben, de ‘Kleinen’ bij Gaby Vandenabeele, de ‘gouden Grijze’ bij Thomas Peeters,   de ‘Electriek’ bij Andre Vanbruaene, de ‘Panter’ bij Jos Vercammen, De ‘Gouden Bol’, de ‘Uno’ en actueel de ‘Topstar’ bij R & X.Verstraete, de ‘Bjorn’ bij Chris Hebberecht, de ‘Zieken’ bij Fr. & J.Vandenheede, de ‘Chipo’ bij Benny Steveninck, de ‘Supercrack’ bij Eddy & Maarten Leutenez, de ‘Super Ludoduivin’ bij Frans Waerniers’, de ‘Late Donkere’ en ‘Jonge Supercrack’ bij Ludo Claessens, de broertjes ‘Limoges’ bij De Rauw-Sablon (en later Vandenheede) en de ‘Superkweker 548/91’ bij Marcel Aelbrecht, onder andere de ‘Sumo’ en de ‘Sars’ bij Jos Thoné, de ‘Chateauroux’ en de ‘Topkweker Freddy’ bij Pros Roosen, de ‘Freddy’ en de ‘Witneus’ bij Roger Florizoone, de ‘Zorro’ bij Filip Norman…  het is slechts  een greep uit een verre van volledige lijst aan ‘wonderbaarlijke stamkwekers’ die ons voor de vuist weg te binnen schieten… welke de jongste kwarteeuw tot vandaag de dag, nadrukkelijk hun stempel hebben gedrukt op het wedstrijdgebeuren in de internationale duivensport! Het zijn dergelijke ‘witte merels’ die vaak aan de wieg hebben gestaan van het ontstaan van een ‘super ras’, zoals  dit in vele duivenmedia vaak wordt omschreven.  
Het is met deze gouden sterkweker ‘De Kaasboer’ bij Gaston Van de Wouwer niet anders, die met zijn directe nazaten meteen oprukte richting ‘nationale top’… met  de titel van ‘Nationaal Kampioen van België KBDB jonge duiven’ in 2007, en ‘nationale winst’ uit Gueret in 2009 als hoogtepunten op zijn erelijst! Laat ons toe om het uitzonderlijke kweek- en vliegtalent uit deze gouden ‘Kaasboer’, welke momenteel het mooie weer maken te Berlaar even aan u voor te stellen… een ‘indrukwekkende lijst’ aan super getalenteerde duiven, die jaar na jaar blijft aangroeien… daar zijn ze in het verre buitenland ondertussen ook reeds achter gekomen! Het wordt stilaan ‘sturm und drang’ om nog iets uit deze actuele wonderkweker van Gaston Van De Wouwer te kunnen bemachtigen… als u eens aandachtig onderstaande lijst aan kinderen en kleinkinderen overloopt, zal u begrijpen waarom!

Rechtstreekse kinderen van de gouden ‘Kaasboer’
Zoals reeds gezegd omvat het kweekhok Gaston Van de Wouwer momenteel een 24-tal kweekkoppels, waaronder dus 17 rechtstreekse kinderen van stamvader ‘Kaasboer’. Ze hier allemaal beschrijven zou ons uiteraard te ver leiden, toch willen we u de voornaamste zeker niet onthouden… zeg maar de reeds oudere ‘bewezen topkwekers’ uit de ‘Kaasboer’:

-‘Den Bourges’ B02-6183124, zoon van de gouden ‘Kaasboer 690/98’ x ‘Blauwe Super Kweekduivin 575/97’.
Hij won o.a.:
Bourges Prov    3.988 d.    1
    Nat       26.679 d.    15
Orleans Prov    2.219 d.    33
Chateauroux P    2.471 d.    15
Bourges Prov    3.410 d.    47
Dourdan    2.669 d.    25
Toury        1.573 d.    26    enz…

-‘Mieke’ 07-6033166, dochter van de ‘Kaasboer 690/98’ x ‘Blauw Asduifke 210/04’ (Asduif in 2004). ‘Dit ‘Mieke’ won zelf o.a.
In 2007
Melun        1.323 d.    81
Arlon           348 d.        8
Bourges Prov    4.290 d.    306
    Nat      31.824 d.    1069
Le Mans Prov    2.091 d.    226
Argenton Prov    2.712 d.    20
    Nat      20.844 d.    44
Salbris Prov    1.337 d.    144
La Souterraine    2.541 d.    299
    Nat      18.973 d.    1331
Gueret Prov    1.774 d.    50
    Nat      12.586 d.    117
In 2008
Chateauroux P    2.146 d.    8
Chateauroux P    1.554 d.    24
Montluçon Pro    2.152 d.    112
Argenton Pro    1.965 d.    117
Melun           539 d.        7
Pithiviers       326 d.        76

-De ‘Superkweker 231’ B03-6257231, is onder meer vader van ‘Mirthe 149/07’, Zus Mirthe 110/07, Blauwen ‘Den 14’ 114/05, Blauwen ‘Den 15’ 115/05, het ‘Klein Blauwe 542/09’, ‘Zus Klein Blauwke 543/09’ enz…
-De ‘Topkweker 098’ B03-6257098 is vader van o.a. de ‘Goede Blauwen 617/08’, de ‘Goede Jaarduif 661/08 (2° Asduif), de ‘Moeder Olympiadeduif’ 341/04 (moeder van Olympiadeduif Duitsland, moeder van ‘Greg’ bij K.Oris enz..) enz…
-De ‘Vader 1° Nat Gueret’ B03-6257240 die dus vader is van ‘Kim’ (1° Nat Gueret 2009) en van de 1° Prov Montluçon
-‘Vader Tom’ B00-6335572 die vader is van de crackduif ‘Den Tom’ (zie verder)
Verder zitten nog een hele reeks jeugdige kweekdoffers en kweekduivinnen (meestal zomerjongen uit de periode 2006-2009) welke de jongste seizoenen meteen een kweekbestemming hebben gekregen, gezien de uitzonderlijke bagage aan zowel kweek- als vliegcapaciteiten waarover de ‘Kaasboer’ en zijn directe afstammelingen blijken te beschikken. Bovendien…  is de ‘Kaasboer’ nog steeds vruchtbaar, zodat de kans niet gering is dat hier nog ‘nieuwe toppers’ zullen aan toegevoegd worden!

Kleinkinderen van de gouden stambeer ‘Kaasboer’
De lijst aan superieure vliegduiven welke in de 2° generatie (zijnde ‘kleinkinderen’) uit de ‘Kaasboer’ is ontsproten is werkelijk ‘fenomenaal’. Zelfs als we ons beperken tot de meest ‘voorname’ topvliegers uit de 2° generatie… stoten we nog op een ellenlange lijst aan ‘toptalent’ die deze ‘gouden stamkweker’ reeds heeft voortgebracht… en hij is nog verre van het einde van zijn Latijn!  Het is een lijst die de komende seizoenen beslist nog verder zal aanzwellen met directe afstammelingen uit de 17-koppige ploeg ‘directe kinderen’ die momenteel op de kweekhokken Gaston Van De Wouwer het mooie weer maken. We selecteerden voor u enkele kleinkinderen uit deze ‘weelde’ aan toptalent:

-‘Kim’ ring B09-6111514, is een kleindochter van stamkweker de ‘Kaasboer’ , en zonder twijfel één der beste jonge duiven die in 2009 in België rondvloog! Ze komt uit ‘Vader 1° Nat Gueret 240/03’ (zoon Kaasboer, en tevens vader van de 1° Prov Montluçon)  x ‘734/06’ Frans Rijmenands x Theo Huysegoms. Op haar erelijst prijken volgend prestaties:
1° Asduif Cureghem Centre Jonge
1° Asduif LCB Jonge
Superduif ‘Beyers’ Bourges + Argenton
20.06 Angerville        934 d.        286
27.06 Angerville        804 d.        63
04.06 Angerville     1.268 d.    342
11.07 Orleans     Prov    7.510 d.    203
18.07 Angerville     1.161 d.    26
25.07 Bourges Nat    37.357 d     87
08.08 Argenton Nat    23.900 d.    38
29.08 Salbris Prov    1.080 d.    4
05.09 Gueret Nat    14.245 d.    1

-‘Zus Kim’ ring B09-6111546’, een volle zus van Kim won onder meer:
Angerville    1.268 d.    21
Orleans     Prov    7.510 d.    428
Bourges Prov    2.312 d.    99
Argenton Prov    2.934 d.    798
Angerville       649 d.        27
Salbris Prov    1.080 d.    89
Gueret Prov    1.933 d.    109

-‘Montluçon’ 06-6034709, komt eveneens uit de ‘Vader 1° Nat Gueret 240/03’ (vader van ‘Kim’ en zoon van de ‘Kaasboer’)  ditmaal gekoppeld aan ‘Blauw De Belser 084/02’ (uit ‘Nestbroer 500’ x ‘Blauw 1° Prov Blois 682/00’):
In 2007
Montluçon Pro    1.913 d.    1
Melun           339 d.        14
Noyon           148 d.        18
Melun        1.022 d.    28
Toury            421 d.    65
In 2008
Noyon           630 d.        77
Melun           588 d.        4
Melun           606 d.        42
Bourges Nat    19.084 d.    2673
In 2009
Etampes    1.039 d.    8
Vierzon I.P.    8.421 d.    412
Issoudun I.P.    4.478 d.    213
Chateauroux P    1.605 d.    169
Argenton Pro       974 d.        186

-‘Den Tom’ B05-6176121, uit ‘Zoon Kaasboer 572/00’ x ‘Donker WP 145/02’. Een machtige topvlieger met op zijn palmares o.a.:
Noyon           187 d.        1
Melun            606 d.        2
Toury           202 d.        3
Orleans Prov    4.253 d.    3
Dourdan    1.350 d.    4
Dourdan    1.004 d.    4
Toury        1.579 d.    4   
Pithiviers       114 d.        9
Rastatt           799 d.        12
Melun        1.465 d.    27
Saarbrucken    1.057 d.    28
Toury        1.751 d.    44
Noyon           844 d.        73
Noyon           658 d.        65
In 2009:
Noyon           387 d.        26
Etampes    1.161 d.    3
Etampes       763 d.        103
Bourges        621 d.        11
    Nat     27.506 d.        598
Etampes       431 d.        28
Dourdan       389 d.        9
Dourdan       304 d.        17

-‘Moeder Asduif’ B04-6307341: super kweekduivin uit ‘Zoon Kaasboer 098/03’ x ‘Blauw Yskout 214/03’, zij  is onder meer… Moeder van de ‘asduif Fondclub Antwerpen’, moeder van de ‘Olympiadeduif’, moeder van superduivin ‘Snow-Rise’ bij Kris Cleirbaut.

-‘Hennesduivin’ B09-2030107… rechtstreeks afkomstig van Kristiaan Hennes, en dochter van ‘Zoon Kaasboer 701/07’x ‘Goede Kweekduivin 155/04’. Dit jeugdig supertalent won in 2009:
Orleans Prov    7.510 d.    1023
Bourges Nat    37.357 d.    1039
Bourges Prov     2.312 d.    44
Argenton Prov    2.934 d.    10
    Nat     23.900 d.        51
La Souterraine    2.215 d.    535
Salbris Prov    1.080 d.    177
Gueret Prov    1.933 d.    303

-‘Het 543’ B09-6111543, uit ‘Zoon Kaasboer 231/03’ x ‘Zomerjong 209/03’, ze won:
Angerville       804 d.        3
Angerville    1.268 d.    130
Angerville    1.161 d.    48
Bourges Prov    2.312 d.    13
Argenton Prov    2.934 d.    43
       Nat   23.900 d.    182
La Souterraine    2.215 d.    182
    Nat     17.814 d.        803
Salbris Prov    1.080 d.    102
Gueret Prov    1.933 d.    473

-‘Argentontje 545’ B09-6111545 uit ‘Zoon Kaasboer 093/01’ x ‘Zomerjong 007/03’, won o.a.
Orleans Prov    7.510 d.    1386
Bourges Prov    4.601 d.    231
    Nat      37.357 d.    624
Argenton Prov     2.934 d.    13
      Nat     23.900 d.        68
La Souterraine    2.215 d.    63
    Nat     17.814 d.        246
Salbris Prov    1.080 d.    9
Gueret Prov    1.933 d.    605

-De 09-6111511, uit ‘Zoon Goldwin 083/02’ Johan De Belser x ‘Dochter Kaasboer 018/07’ won als jong:
Angerville       934 d.        49
Angerville       804 d.        30
Angerville    1.268 d.    75
Orleans Prov    7.510 d.    86
Angerville    1.161 d.    16
Bourges Prov    2.315 d.    173
Argenton Prov    2.934 d.    132
    Nat      23.900 d.    558

-De 09-6111538 uit ‘Zomerjong Kaasboer 129/07’ x ‘Geschelpt Geerinckx 169/08’ (dochter ‘Late Willy x Chateaurouxke’), won o.a.:
Angerville       934 d.        27
Angerville       804 d.        132
Angerville    1.268 d.    5
Bourges Prov    4.601 d.    45
    Nat      37.357 d.    74
Bourges Z.K.           523 d.    2
    Prov    2.312 d.    7
La Souterraine    2.215 d.    112
    Nat      17.814 d.    422
Salbris    Prov    1.080 d.    25
Gueret Prov    1.933 d.    63

-Het ‘Goed Jaarlingske’ B08-6177661 uit ‘Zoon Kaasboer 098/03’ x ‘Leo Verhaegenduivin 318/07’, won reeds volgende erelijst:
2° Asduif Fond Club
In 2008:
Pithiviers       958 d.        81

Pithiviers       711 d.        2

Bourges Prov    5.974 d.    48
    Nat      41.723 d.    380
Argenton Nat   25.583 d.    3806
Salbris Z.K.        441 d.    27
Prov    2.269 d.    247
La Souterraine    3.310 d.    109
               Nat      21.258 d.    321
In 2009:
Noyon        290 d.    29
Noyon        924 d.    35
Bourges I Prov    4.376 d.    240
               Nat     22.499 d.    1293
Issoudun Prov    2.139 d.    51
               I.Prov    5.848 d.    126
Bourges Prov    3.292 d.    20
Argenton Prov    2.343 d.    43
               Nat      21.092 d.    140
Limoges Prov    2.909 d.    192
               Nat      16.893 d.    747
Argenton Prov    1.026 d.    8

-De ‘Blauwen 320’ B04-6309320 uit ‘Zoon Kaasboer 093/01’ x ‘Blauw 129/01’ won onder meer:
Dourdan     1.170 d.    76
Melun        1.333 d.    31
Montluçon    1.583 d.    17
Toury        2.071 d.    29
Toury        2.125 d.    7
Dourdan    1.755 d.    53
Dourdan        943 d.    37

-‘Mirthe’ B07-6033149 uit ‘Zoon Kaasboer 231/03’ x ‘Blauw 209/03’ is een machtige 1° prijswinnares met volgende erelijst:
1° Asduif Jonge Fondclub Atwerpen ‘07
2° Asduif Jonge’Lichte Fond’ Zuiderkempen ‘07
2° Asduif Jonge ‘Fondclub Houtvenne’ 07
In 2007:
Melun        1.323 d.    16
Toury        1.649 d.    141
Melun            938 d.    53
Arlon            348 d.    2
Bourges Prov    4.290 d.    71
        Nat      31.824 d.    263
Le Mans    2.091 d.    550
Argenton Prov    2.712 d.    61
    Nat      20.844 d.    146
Salbris Z.K.       314 d.        1
    Prov    1.337 d.    5
Noyon            279 d.    17
Gueret Prov    1.774 d.    10
Gueret Nat      12.586 d.    18
In 2008:
Toury           334 d.        11
Chateauroux P    2.179 d.    25
Montlucon Pro    2.152 d.    35
Argenton Prov    1.965 d.    84

-De ‘Blauwen 114’ B05-6176114, en zoon van de topkweker ‘Zoon Kaasboer 231/03’ (volle broer van ‘vader Kim’) x ‘Blauw 209/03’. Hij won o.a.
Marne La V.    2.164 d.    9
Toury           308 d.        5
Toury        1.579 d.    12
Dourdan     1.350 d.    42
Melun           584 d.        49
Melun        1.079 d.    84
Orleans Prov    4.253 d.    184

-De 07-3033105, uit ‘Zoon Kaasboer 099/01’ x ‘Donker WP 145/02’, won zelf:
Melun        1.323 d.    143
Toury        1.649 d.    32
Bourges Nat    31.824 d.    1827
Bourges Prov    4.290 d.    507
Dourdan        629 d.    79
In 2008:
Melun            890 d.    20
Melun        1.032 d.    16
Bourges Prov    2.532 d.    195
    Nat      13.354 d.    1728
Chateauroux P    2.179 d.    15
Montluçon Pro    2.152 d.    32
Melun                        287 d.        24

-De ‘Goede Blauwen’ 08-6177617 komt uit ‘Zoon Kaasboer 098/03’ x ‘Leo Verhaegenduivin 318/07’,en won
Quiévrain         55 d.        1
Melun        1.368 d.    12
Noyon            656 d.    29
Etampes    1.473 d.    6
Bourges Prov    4.376 d.    183
    Nat      22.499 d.    1013
Dourdan       637 d.        7
Bourges Prov    2.802 d.    352
Toury            614 d.    31

-De 07-6033120 komt uit superduif ‘Den Bourges 124/02’ (zoon ‘Kaasboer’) x ‘Blauw Zomerjong 015/03’, en won:
Noyon           786 d.        68
Toury        1.649 d.    241
Bourges Prov    4.290 d.    334
    Nat     31.824 d.        1175
Dourdan       885 d.        16
Dourdan       629 d.        43
In 2008
Etampes    1.039 d.    1
Melun           890 d.        33
Melun        1.032 d.    26
Chateauroux P    2.179 d.    38
Montluçon Pro    2.152 d.    629
Orleans Pro    4.281 d.    208
Noyon           387 d.        33
Etampes    1.161 d.    123
Etampes        763 d.    47
Bourges Prov    3.628 d.    453
Bourges Prov    2.181 d.    385
       
De ‘crackduiven uit de derde generatie ‘Kaasboer’
Zoals hoger gesteld is ‘het’ kenmerk bij uitstek van het ontstaan van een gouden kweeklijn, dat er generatie na generatie blijvend ‘crackduiven’ worden uit gekweekt! De lijn van de ‘Kaasboer’ is op dat vlak nog vrij jong en recent… de ‘Kaasboer’ zelf is trouwens nog voor volle 100% vruchtbaar en dus nog actief… toch duiken er in de eerste nakweek van de 3° generatie uit deze uitzonderlijke stambeer meteen nieuwe ‘crackduiven’ op, waarvan hier enkele voorbeelden.

-De ‘Asduif’ B06-6034736 werd gekweekt uit de ‘Blauwen 508/00’ x ‘Moeder Asduif 341/04’ (kleindochter van de gouden ‘Kaasboer’). De ‘Asduif’ is een echte ‘crackduif’ en won onder meer:
1° Asduif Fondclub
Noyon           391 d.        9
Noyon           353 d.        36
Melun           993 d.        3
Dourdan    2.028 d.    76
Orleans Prov    8.835 d.    172
Bourges Prov    4.602 d.    58
    Nat     26.984 d.        204
Argenton Pro    2.088 d.    33
    Nat     14.534 d.        94
Salbris Prov    1.674 d.    27
Vierzon Prov    2.647 d.    38
Bourges Prov    2.031 d.    126
    Nat    9.021 d.    331

-De ‘Broer Asduif’ B07-6033180 (volle broer van de ‘Asduif 736/06) won:
Bourges Z.K.       371 d.        1
    Prov    2.532 d.    2
    Nat     13.354 d.        42
Noyon            869 d.        21
Noyon        1.089 d.    191
Melun           890 d.     45
Melun        1.032 d.    74
Chateauroux Pr 2.179 d.    44
Montluçon Pro    2.152 d.    135
Orleans Prov    4.281 d.    184
Etampes    1.039 d.    103
Etampes    1.161 d.    135
Bourges Prov    3.628 d.    900
Bourges Prov    2.181 d.    172
Bourges Peov    1.728 d.    38
Souillac Prov       908 d.        235

-‘Tommy’ B07-6033147 komt dan weer uit ‘Den Tom 121/05’ (2° Asduif Union Antwerpen en kleinzoon ‘Kaasboer’) x Blauw 138/05(volle zus van ‘Moeder Kim’… 1° Nat Gueret 2009). Hij won:
Toury        1.649 d.    84
Dourdan       629 d.        18
Dourdan       465 d.        4
In 2008
Chateauroux ZK       304 d.        1
    Prov    1.554 d.    4
Pithiviers       293 d.        17
Issoudun Prov    2.300 d.    183
Orleans Prov    4.281 d.    989
Noyon        1.089 d.    235
Melun        1.032 d.    124    enz…
In 2009
Etampes    1.039 d.    87
Etampes    1.161 d.    94
Bourges I Prov    3.628 d.    52
    Nat      27.506 d.    501
Bourges Prov    1.728 d.    24    enz…

-De ‘Crackduif’ B07-6033118 komt uit de ‘Blauwen 101/01’, best jonge duif in 2001 (en vader van de ‘Asduif 134/03’) x ‘007-Duivin’ 007/03 (kleindochter ‘Kaasboer’). Een greep uit de prestaties van deze tweevoudig 1° Prijswinnaar:
Melun        1.323 d.    10
Dourdan       465 d.        51
Marne           498 d.        8
Vierzon Prov    1.314 d.    12
Issoudun Prov     2.300 d.    75
Marne           301 d.        65
Montuçon Pro    2.152 d.    181
Limoges Lok       513 d.        1
    Prov    2.587 d.    5
    Nat     16.012 d.        12
Noyon           387 d.        16
Etampes    1.161 d.    248
Vierzon I.Prov    8.421 d.    688
Issoudun Prov    1.619 d.    10
    I.Prov    4.478 d.    38
Argenton Z.K.       230 d.        1
    Prov       974 d.        2
    Nat    9.901 d.    6

-Het ‘Bourgeske’ B09-6111553 werd gekweekt uit de ‘Ludo 270/08’ (afkomstig van Ludo Van Nueten) x ‘Zomerjong 691/07’ (kleindochter ‘Kaasboer’). Het ‘Bourgeske’ won:
Angerville    1.161 d.    6
Orleans Prov    7.510 d.    1559
Bourges Prov    4.601 d.    3
    Nat      37.357 d.    3

Laat er geen twijfel over bestaan dat deze lijst naar de toekomst toe enkel nog zal ‘aanzwellen’ met steeds nieuwe duiven in zowel 1°, 2°, 3° en verdere generaties die het predicaat ‘crackduif’ of ‘superduif’ zullen opgespeld krijgen, welke in rechte lijn uit deze ‘Kaasboer 690/98’ zullen afstammen! Gaston Van De Wouwer kreeg van zijn vriend ‘Jozef  Goovaerts’ (alias de ‘kaasboer’) destijds een ‘goudklomp’ in de hand gestopt, welke hem nu in staat hebben gesteld een plaats aan de ‘absolute top’ op de ‘halve fond’ en de provinciale en nationale ‘grote halve fond’ op te eisen en in te nemen. Het wordt stilaan een lijvig boek… maar een boek waarvan de laatste episode nog lang niet geschreven is! The history of the legend ‘Kaasboer’… een titel die alvast niet zou misstaan!

MOMENTEEL EXCLUSIEF TE KOOP OP PIPA IN DE 'FEBRUARY AUCTION': 2 RECHTSTREEKSE ZONEN VAN DE GOUDEN STAMKWEKER DE 'KAASBOER'

Een greep uit de prestaties 2009
Zoals u uit het hokbestand kan afleiden doet Gaston het niet met de massa, maar met hooguit met een 15-tal oude en jaarse doffers, vanaf 2010 met een 10-tal duivinnen op weduwschap en maximaal een 80-tal jonge duiven die er een ringske om de poot krijgen, wat neerkomt op een 50 à 60 duiven in het hoogseizoen. Dit waren de hoogtepunten uit het voorbije 2009:

02/5 Etampes    1.039 oude 1-8-87-103-144-202 (9)
         Etampes    1.473 jaarse 6-17-40-41-197-212-332-387-452 (16)
09/5 Etampes    1.161 oude 3-66-94-123-135-173-248 (9)
16/5 Etampes      763 oude  47-100-103-153-199-223 (6)
         Etampes    1.295 jaarse 36-117-157-255-376 (6)
16/5 Vierzon Prov 2.802 oude 174-256-292 (3)
          Int.Prov  8.421 oude  412-619-688 (3)
    Int.Prov 4.640 jaarse 808-853-873-959 (8)
23/5 Bourges Prov 3.628 oude 52-63-453-900 (6)
    Nat  27.506 oude  501-598-3225-6223 (6)
         Bourges Prov 4.376 jaarse 155-183-219-240-255-676-753-895… en 11 op 14
30/5 Etampes       431 oude  28-107-115 (3)
         Etampes       885 jaarse 2-97-109-115-164 (6)
30/5 Issoudun Prov 1.619 oude 10-85-263 (3)
    Int.Prov 4.478 oude 38-213-692 (3)
         Issoudun Prov 2.139 jaarse 51-91-560-677 (6)
     Int.Prov 5.848 jaarse 126-216-1425 (6)
07/6 Bourges Prov 3.292 jaarse 20-721 (3)
13/6 Chateauruox Prov 2.611 jaarse 225-304-716 (4)
20/6 Bourges Prov  1.728 oude 24-38 (2)
         Bourges Prov 3.292 jaarse 20-721 (3)
27/6 Angerville  804 jonge 3-30-31-63-126-132-153-181-208-235-266 (20)
27/6 Argenton Prov  974 oude 2-186 (2)
    Nat.   9.901 oude 6-1229 (2)
         Argenton Prov 2.346 jaarse 43-319-497 (4)
    Nat  21.092 jaarse 140-1456-2605 (4)
11/7 Orleans Prov 7.510 jonge 62-86-129-203-266-267-416-428-830-932… en 19 op 29
11/7 Limoges Prov 2.909 jaarse 192-453 (2)
    Nat  16.893 jaarse 747-2355 (2)
18/7 Angerville 1.161 jonge 6-16-26-46-48-90-218-251-319-322-351-376-391 (29)
18/7 Souillac Prov  907 oude 93-235 (2)
    Nat  7.597 oude  518-1520 (2)
25/7 Bourges Prov 2.011 jaarse 212-553 (2)
         Bourges Prov 4.601 jonge 3-40-45-51-188-200-231-361-387-445-456-523… en 20 op 29
    Nat  37.357 jonge 3-64-74-87-486-531-624-1039-1164-1450-1488-1807… (19/29)
01/8 Angerville  1.529 jonge 1-178-190-228-296-298-333-447 (12)
01/8 Bourges Prov  792 jaarse 128-186 (2)
         Bourges Prov 2.312 jonge 7-13-44-59-99-106-116-173-182-248-286… en 17 op 26
08/8 Angerville  955 jonge 50-53-62-114-133-146-164 (8/21)
08/8 Argenton Prov 1.026 jaarse 8 (2)
    Nat  6.410 jaarse 28 (2)
         Argenton Prov 2.934 jonge 6-10-13-43-83-132-524-798 (12)
    Nat 23.900 jonge 38-51-68-182-339-558-2810-4569 (12)
15/8 Angerville  830 jonge 71-94-130-238-253-258 (10)
         Blois Prov  1.537 jonge 139-151-428-430-498 (8)
22/8 Angerville  649 jonge 17-27-28-29-134-163-210 (9)
22/8 La Souterraine Prov 2.215 jonge 63-112-182-535 (7)
    Nat  17.814 jonge  246-422-803-3081 (7)
29/8 Salbris Prov 1.080 jonge 4-9-24-25-68-89-102-132-177-222-343 (12)
05/9 Gueret Prov  1.933 jonge 1-63-109-303-473-605 (10)
    Nat  14.245 jonge 1-273-443-1205-2013-2842 (10)


De ‘highlights’ uit de periode 2004-2009
In 2004

6° Nationaal Kampioen KBDB Fond Jonge
1° Kampioen Fondclub Antwerpen Jonge
1° Kampioen Fondclub Houtvenne Jonge
1° Kampioen Fond ZuiderKempen Jonge
Winnaar wisselbeker Bourges+Argenton Houtvenne
Beste Melker Halve Fond ‘Duivenkrant’
In 2005
3° Prov Kampioen KBDB Hafo Jonge
1° Asduif Jonge Union Antwerpen
1° Zesdaagse Jonge Union Antwerpen
1° Prov Kampioen Jonge Hafo ‘Melker’ Duivenkrant
1° Provinciaal Bourges Oude
1° Provinciaal Salbris Jonge
Ereprijs Britse Duivenbond Argenton Nationaal
1° Prijs Hafo Mariman-Cerafin
In 2006
5° Prov Kampioen KBDB Hafo jonge
1° Kampioen Oude + Jaarse ‘Lichte Hafo’ Duivenkrant
3° Gouden Duif
1° Fondcriterium Fondclub Houtvenne
1° Superprestige Fondclub Houtvenne
1° Asduif Kleine Fond Jong Fondclub Houtvenne
1° Zesdaagse Hafo Union Antwerpen
1° Asduif Jonge Fondclub Antwerpen
In 2007
1° Nationaal Kampioen KBDB Fond Jonge
1° Kampioen Fond Jonge Fondclub Antwerpen
1° Kampioen ‘Lichte Fond’ Jonge ZuiderKempen
1° Kampioen Jonge Fondclub Houtvenne
1° Asduif Fond Jonge Fondclub Antwerpen (met Mirthe)
1° Asduif Lichte Fond ZuiderKempen
1° Asduif Jonge Fondclub Houtvenne
Ereprijs Versele-Lage Eerste serie 1+2 Jongen Bourges Prov Antwerpen
Prijs van de VRT Radio 1 op Gueret
In 2008
1° Fond ZuiderKempen Jaarse
1° Fondclub Houtvenne Jaarse
2° Super Prestige Jonge duiven
In 2009
1° Algemeen Kampioen Fondclub Antwerpen
1-2-5-6-9° Asduif Jonge ZuiderKempen
1° Criterium ‘Lichte Fond’ ZuiderKempen
1-2-5-6-7° Asduif Jonge Fondclub Houtvenne
1° Super Prestige Fondclub Houtvenne
1° Fondcriterium Oude + Jaarse + Jonge Fondclub Houtvenne
Superduif Beyers Bourges + Argenton (met Kim)
1° Asduif Cureghem Centre (met Kim)
1° Asduif LCB Jonge (met Kim)
1° Nationaal Gueret Jonge