Overslaan en naar de inhoud gaan

De Geschiedenis van de Belgische duivensport : De wedstrijden uit Rome e.a.

Langer dan men denkt heeft de eerste wedstrijd uit Rome plaats gehad.

ROME 1856
Ingericht te Luik : 125 duiven namen er aan deel.
Gelost op 22 juli om 8.30 uur 's morgens werd de eerste prijs gewonnen op 29 juli om 16.30 uur door Depoux te Namen. De tweede duif volgde op 31 juli om 11 uur - de 7e prijs werd gewonnen op 3 augustus, en op 3 september hadden 12 duiven hun hok bereikt.

ROME 1868
Ingericht te Luik : 180 deelnemende duiven.
Gelost op 22 juli, bereikte de eerste duif haar hok op 3 augustus om 13.55 uur, hetzij na 12 dagen - op 12 augustus werd de wedstrijd gesloten en toen waren 10 duiven naar hun hok teruggekeerd.

ROME 1878
Ingericht te Brussel - 1.166 duiven werden op 23 juni om 5 uur 's morgens gelost.
De eerste prijs werd gewonnen door een deelnemer uit Keulen, Duitsland, hetzij 5 dagen na de lossing - op 2 juli was de eerste Belgische duif thuis. Op 27 juli, of meer dan een maand na de lossing waren er 49 duiven thuis en op 20 augustus werd de wedstrijd definitief afgesloten met 60 aankomsten.

ROME 1887
Werd ingericht in Duitsland en bleef de deelname beperkt op 44 duiven.
De Belgen bleven thuis, want de lossing had reeds op 23 mei plaats. Om 5 uur 's morgens kregen ze de vrijheid.
De eerste prijs werd gewonnen 18 dagen na de lossing, hetzij op 9 juni.
De tweede duif bereikte haar hok op 12 juni. Alle andere deelnemende duiven sneuvelden op het veld van eer !

Andere grote fondwedstrijden
Na de wedstrijd uit Rome in 1878, organiseerde de inrichtende maatschappij te Brussel, (vermoedelijk La Colombe Joyeuse) in
 
1879 - MADRID
hetzij 1.360 km van Brussel.
487 duiven werden voor deze wedstrijd bijeengebracht en werden op 14 juni te Madrid op het eerste uur gelost.
Op 21 juni, hetzij tijdens de 8e dag na de lossing, bereikten twee duiven hun hok en op 25 juni werden er nog twee aankomsten aan toegevoegd.
Op 26 juli, hetzij 45 dagen na de lossing, waren er 13 duiven uit Madrid teruggekeerd en het duurde tot 15 augustus vooraleer een 14de duif terug was.

1888 - CAL VI
Na de wedstrijd uit Rome in 1887 en nadat het verloop ervan tot de Italiaanse regering was doorgedrongen, werd verbod opgelegd nog Belgische duiven te Rome de vrijheid te geven. Met als gevolg dat de inrichters te Brussel en Luik het besluit namen de Rome-wedstrijd te vervangen door Calvi in Corsica ; of ± l .400 Km. van
Brussel.
619 duiven namen aan deze wedstrijd deel, en werden te Calvi op 2 juli om 4.30 uur 's morgens gelost.
De eerste prijs werd reeds de volgende dag, hetzij op 3 juli om 15.16 uur gewonnen.
Op 4 juli werden nog twee aankomsten genoteerd.
Op 6 juli bereikte de eerste Noord-Franse duif haar hok.
Op 2 augustus waren er in totaal 69 duiven teruggekeerd.

Hiermede eindigt de historiek van de lange afstandsvluchten uit de 19de eeuw.
In 't begin van de 20ste eeuw en zelfs tot 1938 werden nog regelmatig wedstrijden uit Rome e.a. ingericht. Het verloop ervan was navenant.
In 1981 werd met Gandia - Alicante opnieuw aangeknoopt met een experimentele wedstrijd.