De geschiedenis van de Belgische duivensport - De methode van Jerome en Roger Vereecke (Deerlijk, BE) - Deel II

De hokken waarop tot hiertoe gespeeld werd, zijn gebouwd in 1944, 1953, 1954 en 1975. Alle hokken zijn gebouwd in bakstenen (met dubbele muur en opening ertussen) ; uitgezonderd het hok gebouwd in 1975 dat een tuinhok is, op de grond geplaatst werd en volledig uit hout vervaardigd is.


Roger Vereecke

Hokken, Roger Vereecke

De uitgangen liggen in alle richtingen. Op het ene hok is de uitgang Zuidoost of Zuid gericht, op andere hokken West, Noord of Noordwest. Om 't even op welk hok huizen duiven die sterk gepresteerd hebben. De nestbakken zijn gemaakt van houtvezelplaten doch sommige ervan hebben een bodem in populierhout. Er zijn er van verschillende afmetingen doch een groot aantal heeft volgende afmetingen : 75 cm breed, 38 cm hoog en 40 cm diep.

Vanaf 1936 tot 1940 beschikte vader Jerome over een speciale duivenverzorger, wat we thans een full-time verzorger noemen, namelijk Emiel Deweer uit Ingooigem. Deze kwam in 1936 naar St.-Lodewijk wonen in een huis, eigendom van vader Vereecke. Emiel Deweer was een gekend weduwschapspeler in een periode dat deze speelmethode nog niet veel beoefenaars telde.

Na de oorlog 1940- 1945 werd de verzorging enkele jaren waargenomen door vader Jerome en zoon Roger samen. Daarna stond vader Jerome alleen in voor de verzorging en dit tot 1974. Van 1975 af berust alles bij Richard Schatteman, vroeger wonende te Lochristi en te St.-Denijs-Westrem, nu woonachtig te Eke. Roger houdt zich nog wat onledig met het enkele malen spelen van jonge duiven, iets wat hij ten tijde van vader Jerome trouwens ook deed. De vrouw van vader Jerome kwam nooit op de hokken. De vrouw van Roger evenmin. Haar rol in de duivenliefhebberij beperkt zich tot het bijwonen van enkele kampioenenvieringen gedurende de winterperiode.

Kweekduiven
V, — Geef samenstelling van kweekmengeling. Krijgen uw weduwnaars en kweekduiven groenten ? Dewelke - Wanneer ?
Roger :
Kweekmengeling : maïs (Plata en Cinquantino), groene erwten, Engelse erwten, duivenbonen, vidsen, tarwe, dari, zonnepitten en witte erwten.
Er worden nooit groenten toegediend. In de plaats hiervan vitaminen. (lees verder).

Paringen - Asduiven
V, Uit welke paringen werden uw asduiven - nationale overwinnaars geboren ? Door kruising of inteelt ?
Roger :
In de loop der jaren hebben wij vele goede duiven gekweekt uit kruisingen, doch onze asduiven van de laatste jaren komen meestal voort uit verwijderde familieparingen.
De duiven die ons beroemd gemaakt hebben zijn de volgende (het gaat hier zowel over aangekochte als over zelf gekweekte duiven, opgegeven in de volgorde van hun geboortejaar) :
De « Schuwen », 350617-45
De « Atomique », 3343614-46
De « 88 », 3000788-53
Het « Witoogske », 3000742-53
De « Figaro », 3318342-54
De « Ijzeren », 3064724-57
De « 90 », 3067390-57
De « Roste Tanghe », 3000469-59
De «Blauwe Barcelona », 3110576-64
De « Ronden », 3420902-64
Het « Witpenneke », 3216143-65
De « IJskop », 3232124-72
Het « Klein Zwart », 3232233-72
De « Zwarte Crack », 3254218-73
De «Grote Geschelpten », 3331005-74
De «Pursang», 3331065-74
De « Blauwe Pau », 3331280-74
De « Jonge Bandiet », 3073036-75
De « Witoog », 3255098-76
De « Champion », 3232035-77

Theorie
V, Hecht je belang aan de ogentheorie ? De vleugeltheorie, wat betekent ze voor u ?
Roger :
Wij hebben nooit belang gehecht aan theorieën, noch aan ogen noch aan vleugeltheorie. Daarom kunnen wij hier niet over meepraten. Onze methode is : jonge duiven kweken, zowel uit jaarlingen als uit oudere duiven, en deze op reis zetten. De korf doet de schifting en de beste blijven over.
Auteur :
Dit was noch min noch meer de handelwijze van Charles Vander Espt, Oostende. Uit alle duiven werden vóór het speelseizoen twee jonge geteeld. Nooit kon iemand een jonge uit de eerste ronde bekomen. Niemand kan op voorhand verklaren uit welk koppel de beste zouden geboren worden.

Medische begeleiding
Roger :
Ja.
Kuren vóór het vluchtseizoen : tegen paratyphus, trichomonase, coccidiose en ook tegen wormen. Tijdens het vluchtseizoen : zo weinig mogelijk, slechts indien hoogstnodig en enkel tegen die ziekte waarvan de verschijnselen zich eventueel zouden openbaren. Na het vluchtseizoen : tegen trichomonase en coccidiose ; ook tijdens de broedperiode en onmiddellijk na het vluchtseizoen. De duiven worden alleenlijk ontwormd als de aanwezigheid van wormen vastgesteld wordt. Dit met « Sulfamiden ». De dierenarts treedt op voor mestonderzoek (coccidiose en wormen) alsook voor slijmen in de keel (trichomonase). De dierenarts die door ons regelmatig geraadpleegd wordt, is de heer Gerrit Dhondt uit Melle, die dan ook de geneesmiddelen bereidt en de hoeveelheid opgeeft.

Voeder
V, Welk voeder krijgen weduwnaars ? Ontleed dag na dag - 's morgens en 's avonds. Soort granen - hoeveelheid per duif.
Roger :
De weduwnaars krijgen na de thuiskomst van de wedstrijd een zuiveringsmengeling gedurende een periode die afhangt van de datum van de volgende vlucht. Dit 's morgens en 's avonds telkens ongeveer een soeplepel per duif en per maaltijd. De zuiveringsmengeling bestaat uit tarwe, gerst, dari, zonnepitten, wat lijnzaad en platzaad. De mengelingen worden gedeeltelijk door ons zelf vervaardigd en gedeeltelijk gekocht in de handel. De gewone weduwnaarsmengeling die toegediend wordt de laatste week vóór de fondvlucht (een paar dagen vóór een halve-fondvlucht) bestaat uit : maïs (Plata en Cinquantino), tarwe, dari, groene erwten. Engelse erwten, witte erwten, vidsen, zonnepitten en wat boekweit. Hiervan eveneens een soeplepel 's morgens en 's avonds. Na de gewone weduwnaarsmengeling wordt 's avonds dan nog een dessertmengeling gegeven, ongeveer een koffielepel per duif van het volgende : platzaad, koolzaad, raapzaad, gepelde haver, rijst, kempzaad en witte zonnepitten. Gezonde granen zijn deze die een hoog percentage aan kiemkracht bezitten. Er staat dagelijks grit met rode steen ter beschikking. Ook wordt een samengesteld vitaminencomplex, overal verkrijgbaar in de handel, toegediend, een paar dagen vóór dat de duiven op reis moeten.

Methode
V, Nestspel of weduwschap met duivinnen - ontleed uw werkwijze met weduwnaars !
Roger : 
Nestspel of weduwschap met oudere duivinnen hebben we nog nooit gespeeld. We kunnen hier dus niet over meespreken. Wat de weduwnaars betreft : bij ons wordt de duivin vóór het vertrek getoond aan de jaariingen en de tweejaarse duiven. Nooit aan oudere duiven die aan de verre afstandsvluchten deelnemen.
De weduwnaars brengen één jong groot vóór en één na het speelseizoen. Met een weduwnaar die minder eet en aan gewicht verliest, valt er niets anders te doen dan te wachten tot hij terug in normale toestand verkeert. De weduwnaars vliegen nooit met vlag of zweep, doch krijgen 's morgens en 's avonds telkens één uur vrije oefening. Als ze het graag doen, dan vliegen ze toch vanzelf. De weduwnaars worden ieder afzonderlijk in hun nestbak gevoederd, doch hebben een gemeenschappelijke drinkpot.

Forme
V, Aan wat herkent ge dat weduwnaars in forme komen - of in grote forme zijn ?
Roger :
De grote forme herkent men best als de weduwnaars zeer levensustig te werk gaan (buiten hun gewone doen) en neiging vertonen om de bende te verlaten en er alleen op uit te trekken. Het hok wordt afgeschermd omdat de duiven hierdoor rustiger worden en rust de forme bevordert.

Duivinnen
V, Wanneer worden duivinnen van duivers weggenomen :
          a) in de winter ;
          b) weduwschap - vrij in ren of ieder afzonderlijk ?

Roger :
De kweekduiven worden gescheiden begin oktober. De vliegduiven blijven samen tot einde december omdat er niet gekoppeld wordt vóór 1 maart. De scheiding duurt dus een paar maanden : januari en februari. De weduwduivinnen verblijven in de ren. Bij dag worden ze buitengesloten, 's Avonds worden ze binnengelaten. De duivinnen worden éénmaal per dag gevoederd. Dit 's avonds bij het binnenroepen. Als voeder bekomen ze een gewone handelsmengeling en hiervan de volle goesting. Er wordt nooit met oudere duivinnen gespeeld. Wel af en toe met een jonge duivin in haar geboortejaar. Als ideale nestpositie aanzien wij : jongen van enkele dagen oud.

Vitaminen en Spoorelementen
V, Wat voor vitaminen krijgen weduwnaars ?
Roger :
Van Spoorelementen zullen we maar niet spreken, omdat het toedienen ervan gevaar oplevert. Wel krijgen de weduwnaars vitaminen, dit één dag per week.
Deze zijn in de handel voldoende voorradig. Hoeveelheid : één soeplepel per liter water, twee dagen vóór de inkorving.

Hygiëne
V, Wanneer worden de hokken gereinigd en door wie ? Worden de hokken ontsmet en met welk produkt ? Met welke hokproblemen had je reeds te kampen ?
Roger :
De hokken worden dagelijks gereinigd door verzorger Richard Schatteman. Zij krijgen daarbij af en toe een brandbeurt en een ontsmettine met « Detol ».
Op sommige hokken hadden we te kampen met het probleem vochtigheid. Als meest doeltreffende hok verandering aanzien wij de vernieuwing van de materialen waaruit het hok was samengesteld : zoals bodem, nestbakken, enz...

Nieuwe inbreng
V, Bent ge voorstander ieder jaar vers bloed in te brengen ?
Roger :
Wij zijn voorstander van tijd tot tijd vers bloed in te brengen, doch niet noodzakelijk ieder jaar. Met de aanwinsten der laatste jaren hebben wij weinig succes gekend, zodat wij verkiezen geen namen te noemen. Onze huidige asduiven hebben juist dezelfde origine als deze van tien jaar geleden en stammen af van onze oude halve-fondsoort (« Schuwen » - Dupont), gekruist met de crackduiven, meestal
Nationale overwinnaars, die we aangekocht hebben tussen 1962 en 1967.
Er dient nochtans aangestipt dat onze huidige beste vliegduiven meestal voortspruiten uit verwijderde inteeltparingen terwijl deze van de vorige generatie producten waren van verse kruisingen. Als énige uitzondering kunnen we misschien de « Jonge Bandiet », 3073036-75, vermelden, wiens vader de « Bandiet » van verzorger Richard Schatteman was en de moeder een der kweekduivinnen van de oude stam.

Diverse
V, Welke rol speelt uw echtgenote in uw actuele duivenliefhebberij ? Andere vrouwelijke leden van het gezin. Geef hun namen en ouderdom.
Roger :
Mijn echtgenote is niet actief in de duivenliefhebberij en gaat zelfs nooit op de hokken. Haar rol beperkt zich tot het sympatiseren, het bijwonen van enkele duivenmanifestaties gedurende de winterperiode en het verwelkomen van binnen- en buitenlandse liefhebbers die de hokinstallaties komen bezoeken.       Naam echtgenote : Renée De Baene, geboren te Poperinge op 12 mei 1932. Ons gezin telt slechts één kind (meisje) : Regine Vereecke, geboren op 27 oktober 1968.

Goede raad voor nieuwelingen
V, Welke goede raad kunt ge aan nieuwelingen in de duivensport geven ?
Roger :
Voor de nieuwelingen kunnen we enkel zeggen dat ze dienen zeer opmerkzaam te zijn, veel te vergelijken en vooral veel geduld te hebben.
Ook hier geldt de leuze : « Velen zijn geroepen, doch weinigen zijn uitverkoren ! ». Om het in de duivensport ver te brengen moet men werkelijk zijn hart aan de duif verpand hebben. Het is een werk van lange adem.
Niettemin zijn wij bereid de beginnelingen steeds met raad en daad bij te staan.


Johan Kempen, Roger Vereecke en de heer Bodson

Deel I van dit artikel vindt u hier terug.