Overslaan en naar de inhoud gaan

De Geschiedenis van de Belgische duivensport : De Gebroeders Janssen - Arendonk (BE)

De Gebroeders Janssen hebben geen bloemlezing in de pers nodig. Hun publiciteit wordt gemaakt door de grootste kampioenen in België en hetbuitenland.

Het is niet onze bedoeling de historiek van de Gebroeders Janssen uit Arendonk opnieuw uit de doeken te doen.
Het hok aan de Schoolstraat te Arendonk kan vergeleken worden aan een goed gevulde pot met stroop, waarop alles wat vlieg is, terecht komt om iets
van het lekkers te kunnen nemen. Arendonk is een bedevaartoord geworden van duizenden duivenliefhebbers ; van de gewone Belgische duivenliefhebbers die slechts 2.500 F voor een jong van acht dagen oud kunnen betalen, tot de rijke Mexicaan of Amerikaander die duizend en meer dollars aanbieden en neertellen om in het bezit te komen van een hunner kweek- of vliegduiven.
De duiven van de Gebroeders Janssen, Arendonk, zijn de duiven waar nooit geen andere bloedstroom in terechtkwam ; tenzij een keer toen met Fabry een verwisseling werd gedaan. Deze duif werd de « Halve Fabry » genoemd. Later kreeg hij een andere naam.

Dit was de enige andere bloedstroom die in de Janssen-duiven terechtkwam. In feite een stam die in 1973 meer dan zeventig jaar bestaat en het dichtst gaat aanleunen bij de Uiens, de Wegge- en de Gits-duiven.
De Janssen-duiven zijn één familie. Buitenstaanders die deze duiven door en door kennen, zullen nooit de achtergrond van de manier van koppelen kunnen achterhalen zoals dit bij de Gebroeders Janssen wordt gedaan. Eenvoudig omdat de Gebroeders Janssen niet in hun kaart laten kijken. Zij alléén kennen hun duiven ; zij alléén kennen hun stam ; zij alléén weten hoe ze moeten te werk gaan om ieder jaar schalieblauwe, vosse, klare blauwe, wit- en grijsogers, rood- en geelogers, enz. te kweken. Het is hun geheim wapen waarmede het hen toegelaten is, ieder jaar, gelijkvormige duiven te kweken ; duiven met een zachte pluimage ; duiven met soepele vleugels ; duiven met ronde en gezwollen spieren ; duiven die stralend gezond zijn, enz., enz.
Het is niet door daverende uitslagen te veroveren in nationale fondwedstrijden dat de Gebroeders Janssen wereldberoemd werden. Het is ook niet
omdat ze in een eerder korte periode, overheersend te werk gingen in wedstrijden van 150 Km, dat hun prestaties een weerklank tot ver over onze
grenzen vonden.
De Gebroeders Janssen werden wereldberoemd door de prestaties van duizenden duivenliefhebbers in België, in Nederland, in Duitsland, enz., enz.,
die duiven uit het hok van de Gebroeders Janssen invoerden, en hieruit de grootste kampioenen kweekten tot afstanden van 1.100 en 1.200 Km, zoals
dit o.m. in Nederland het geval is.
Deze wereldbelangstelling voor hun duiven heeft van de Gebroeders Janssen geen grote mijnheren gemaakt. Zij zijn boven alles, eenvoudige mensen
gebleven, die graag naar raad van anderen luisteren, maar nooit deze raadgevingen zullen uitvoeren...
De Gebroeders Janssen hebben hun eigen zienswijze over koppelen, over kweken, over voederen, over spelen. De roem die ze in de loop van de laatste 25 jaren hebben verovert, kon er hen niet toe brengen, honderden duiven te huisvesten. De plaatsruimte is er altijd beperkt geweest en het aantal duiven die de winter moesten doorbrengen, bleef altijd beperkt van 80 tot 100 duiven.
In onze archieven hebben wij een lijst van honderden rechtstreekse Janssenduiven die in een periode van 1950 tot en met 1971 in publieke verkopingen werden verkocht. Duiven dus die door een lange lijst van verkopers voordien bij de Gebroeders Janssen werden aangekocht. Wij hebben ook een lange lijst van kweekkoppels, zoals zij bij de Gebroeders Janssen hebben bestaan.
Lukraak hebben wij er een 20-tal neergeschreven. De bedoeling is er op te wijzen hoe de Gebroeders Janssen, als opvolgers van hun betreurde vader, en gedurende meer dan een halve eeuw, niets aan hun methode hebben veranderd.
Volg nu aandachtig hoe de Gebroeders Janssen hun duiven altijd hebben genoemd en... verkocht hebben.

— 6.640.579-64 - van « Blauwe » '48 en « Schalie Witpen » '60.
— 6.511.826-62 - van « Geschelpten » van '61 met « Lichte » van « Schone Lichte » van '58.
— 6.511.825-61 - van « Jonge Stier » met « Lichte » van « Schone Lichte »van '58.
— 6.623.988-61 - van « Oude Donkeren » '50 met « Blauwe Duivin ».
— 6.498.677-60 - van « Oude Witpen » met jong van « Oude Donkere ».
— 6.481.961-59 - van « Oude Schalie » '50 met « Blauwke » van '56.
— 6.510.745-63 - « Geschelpte Wittekop » '55 met blauwe duivin '61.
— 6.697.259-69 - van « Blauwe Witoger » '56 met « Geschelpte Duivin ». enz.
De acht hierboven geciteerde duiven zijn zonen en dochters uit de kweekkoppels, waarvan wij hieronder een lijst van 21 kweekkoppels laten volgen.
De duizenden duivenliefhebber die de rechtstreekse Janssen-duiven hebben ingevoerd, kregen bij aankoop van hun duif of duiven het eigendomsbewijs,
w.v. op keerzijde ervan de herkomst van de duif werd neergeschreven, vervolgens de naamstempel op geplaatst en tenslotte de handtekening.
Wie dergelijk eigendomsbewijs niet kon voorleggen, mocht nooit zeggen dat hij een « made in Arendonk » duif in het bezit had. Slechts bij grote uitzondering kon een koper een stamboom ontvangen.

De verstrekte gegevens bleven dan steeds miniem zoals in de lijst van de kweekkoppels opgesomd.
Ziehier een paar voorbeelden :

— 6.623.986-61 - Geschelpte duiver
Vader : 6.498.702-60 - Vos van Boven.
Moeder: 6.641.781-60 - Winterjonge

— 6.511.822-62 - Geschelpte duivin
Vader: 6.508.840-56 - Blauwe Witoger.
Moeder: 6.238.919-60 - Geschelpt. enz.

Ziehier nog enkele kweekkoppels bij de Gebrs Janssen Arendonk
1) V. - 6.445.161-48 - «Blauwe 48 ».
M. - 6.221.482-60 - « Schulieblauwe Witpen».

2) V. - 6.500.833-61 - Geschelpte duiver.
M. - 6.616.835-59 - uit «Schone Lichte.» van '58.

3) V. - 9.615.450-50 - De «Oude Lichte», geschelpte duiver.
Af. - 6.481.972-59 - Geschelpte uit «Oude Bange».

4) V. - 9.615.448-50 - De « Oude Donkeren ».
M. - 6.235.202-57 - De « Oude Blauwe Duivin ».

5) V. - 6.506.833-61 - « Jonge Stier».
M. - 6.616.835-59 - uit «Schone Lichte» '58.

6) V. - 6.463.380-51 - De « Oude Schalie».
M. - 6.588.859-56 - « Blauwke » van '56.
 
7) V. - 6.481.099-59 - * Licht » van «Oude Witpen».
M. - 6.065.931-58 - Jonge van « Oude Donkere ».

8) V. - ^6.584.593-55 - De « Geschelpte Kleine Kop».
M. - 6.046.932-61 - Blauwe van « Blauwe » van '48.

9) V. - 6.498.700-60 - «Dikke Witoger».
M. - 6.178.102-68 - Geschelpte.

10) V. - 6.588.840-56 - «Blauwe Witoger».
M. - 6.690.780-68 - Geschelpte duivin.

11) V. - 6.639.902-62 - « Lichte » uit «Schone Lichte».
M. - 6.687.284-67 - «Blauw» van «Blauwe Witoger».

12) V. - 6.064.914-56 - « Dikke Blauwe ».
M. - 6.599.476-61 - « Schalie Blauw ».

13) V. - 6.235.202-57 - Jonge uit « Bange ».
M. - 6.481.115-58 - «Schalie» van '58.

14) V. - 6.238.885-60 - van « Oude Donkere».
M. - 6.498.678-60 - « Blauwke » van '60.

15) V. - 6.184.114-58 - van de «Oude Schouwman ».
M. - 6.235.204-57 - « Schalieblauwe » '57

16) V. - 6.721.030-66 - ÏMte uit « Oude Vos».
M. - 6.329.821-66 - « Licht » van « Blauwe Witpen ».

17) V. - 6.584.613-56 - « Geschelpte Wintenonge ».
M. - 6.235.204-57 - « Schalieblauwe » '57.

18) V. - 6.481.935-59 - Jong van «Schone Lichte».
M. - 6.227.956-54 - « Geschelpte Sjaboke ».

19) V. - 6.064.914-56 - «Dikke Blauwe».
M. - 6.238.919-60 - «Witpen» van '60.

20) V. - 1.000.863-60 - «Donkere» van '60.
M. - 6.500.825-61 - « Goed Licht ».

21) V. - 6.498.702-60 - «Vos van Boven».
M. - 6.641.781-60 - «Winterjonge ».

Uit wat voorafgaat is het duidelijk dat de Gebroeders Janssen gedurende een halve eeuw aan familiekweek hebben gedaan. Zij hebben een eigen ras
geschapen waarvan zij alléén de graad van familie kennen, waaruit de gevormde kweekkoppels bestaan.
Gesteld dat de Gebroeders Janssen een gedragslijn volgen in het samenstellen van hun kweekkoppels, dan moeten wij het zoeken in de kleur van
de pluimen, zoals :
— de blauwe met wit- en grijsogen ;
— de donkere met grijze en roodogen ;
— de Schalieblauwe met rode en witogen ;
— de vosse en vale met wit- en roodogen ;
— de lichte of bleek geschelpte met rood-, wit- en grijsogen ;
— de blauwe met geelogen ;
— de lichte en blauwe witpennen met wit-, grijs- en roodogen.
Welke graad van familie de kweekduiven nu ook bezitten, feit is het dat de Gebroeders Janssen ieder jaar vele tientallen duiven kweken, waarvan de
ene al mooier is dan de andere ; waarvan kan en moet gezegd worden dat de zachtheid en de glans van de pluimen ongelooflijk is ; waarvan de glans,
uitdrukking en kleurenschakering van de ogen perfekt is gebleven ; waarvan de soepelheid van de vleugels en de spieren even prachtig aanvoelen ; waarvan
de gezondheid bij iedere duif perfekt is gebleven...
In deze gedachtenlijn ligt de grote kweekwaarde van de Janssen-duiven geborgen. Deze Janssen-duiven hebben vooral ophef gemaakt, daar waar
zij met kennis van koppelen voor kruisingen werden gebruikt, zoals :
Maurice Verbeeke, Marcel Derumeaux, André Berte en Eugène Mylemans; bij Van Miert in Oud-Turnhout; bij Louis Van Loon, Poppel; hok Gallez,
Meulebeke; Gerard Vanhee, Wervik; Jos. Vandenbroucke, Wielsbeke; Leon Marit Corroy-le-Grand; enz, enz. Wij spreken dan niet eens van de vele tien-
tallen in Nederland, Duitsland, enz., die met Janssen-duiven m kruising, op zienbare uitslagen hebben behaald.
Verre van een pleidooi voor de Gebroeders Janssen-duiven te houden, moeten wij de logica voor ogen durven houden.
De Janssen-duiven hebben in ieder geval een zeer groot aandeel in de hoge standing van de Belgische Reisduif.