Daar is em… de nieuwe nationale poulebrief

Vanaf dit vliegseizoen 2021 wordt er op de nationale wedstrijden gebruikt gemaakt van een nieuwe nationale poulebrief. We stellen hem hier aan u voor.

Deze nieuwe poulebrief zal enkel gebruikt worden op de nationale wedstrijden in België en de onderliggende zonale en provinciale dubbelingen. Kort samengevat:

-internationale wedstrijd: de oude nationale poulebrief blijft van kracht
-nationale wedstrijd: gebruik van de nieuwe nationale poulebrief
-zonale dubbeling (enkel bij nationale wedstrijden): nieuwe nationale poulebrief
-PE/SPE provinciale dubbeling (op alle wedstrijden): nieuwe nationale poulebrief

Afbeelding verwijderd.

Verandering van spijs doet eten

Dat is wellicht het doel dat men voor ogen heeft, met het invoeren van een nieuwe nationale poulebrief vanaf dit vliegseizoen 2021 op de nationale vluchten. In de hoop iets te doen (een boost te geven) aan het sterk teruggelopen inleggeld (zetgeld) op de nationale uitslag, alsook op de zonale en provinciale dubbelingen. Al snijdt het mesje langs beide kanten.

Voor liefhebbers die vertrouwd zijn met deze poulebrief (vooral in de provincie Antwerpen waar deze reeds werd gebruikt) vormt dit geen probleem. Voor de meeste liefhebbers uit de andere provincies van het land wordt dit serieus aanpassen… en ‘gewend raken aan…’.

Zo blijft enkel het spel van ‘miezen’ en ‘poules’ bestaan. De ‘speciales’ worden vervangen door ‘erepoules’… terwijl de inzetten van ‘belles, unique, hourraies en lingots’, alsook de ‘pot’, verdwijnen. In hun plaats komen nieuwe inzetten, zoals de krabberpoule, heeft, sprint, bom, 1e getekende, en halfweg.
Ook het seriespel verandert enigszins, en wordt vooral uitgebreid met ‘aangeduide serie van 3 duiven’, ‘speciale serie’, ‘raakserie’, ‘onaangeduide serie van 3 duiven’. Niet evident voor liefhebbers uit bepaalde streken van ons land, die met bepaalde categorieën van inzetten/spel niet vertrouwd zijn. Hoe alles juist in elkaar steekt, en de verdeling van de inzetten kan u bekijken in onderstaande uitleg bij de instructies.

Of deze switch in de manier van inzetten zal aanslaan, zal nog moeten blijken. Een overgangsperiode waarin de liefhebbers vertrouwd raken, met deze nieuwe nationale poulebrief, moet zeker ingecalculeerd worden.
Al is het inzetgedrag evenzeer afhankelijk van enkele andere belangrijke factoren. Zo spelen naast de vliegconditie (en kunde) van de duiven… ligging, massa, trek van de duiven… en vooral het voorspelde weer en wind, een niet te onderschatten rol in het al of niet extra inzetten (poelen) op hogere niveau’s. Wanneer de voorspellingen en omstandigheden voor eigen hok niet optimaal zijn, houdt de liefhebber de knip op de portemonnee voor bepaalde dubbelingen (provinciaal, zonaal of nationaal). Dit is nu eenmaal de realiteit, en niet meer dan normaal.

Toch opent deze nieuwe nationale poulebrief perspectieven, met een  bredere waaier aan kansen en mogelijkheden (zeker in het seriespel). Hopelijk zorgt dit ook bij de liefhebbers voor een positieve respons.