Cufay Dominique, Een eerste grote overwinning voor het ambitieuse hok van


Dominique Cufay, rechts met de winnaar uit Biarritz en zijn verzorger,
links met de 8e internationaal Dax.

Wint Biarritz internationaal
Een liefhebber ontmoeten in de soort van Dominique Cufay is een echt geluk. De man is sympatiek en loopt over van ambitie. U kent hem amper 10 minuten en ge neemt hem in blind vertrouwen.
Zijn duivensportloopbaan wordt geleid als een die van de aannemer, trouwens hij runt een bouwfirma die hij alleen leidt. Hij heeft de gewoonte zare beslissingen te moeten nemen, zeg maar zijn eigen "Chef" zijn met één interesse ... vooruitgaan. Hij heeft zich een doel gesteld, en op deze weg wil hij verder gaan, het is het karakter van de mens. Een echte persoonlijkheid...dat zeker.

Het begon allemaal in zijn jeugdjaren toen de eerste passen werden gezet. Het was een oude duivenliefhebber die in dezelfde staat woonde die de aandacht trok. Dagelijks op dezelfde uren zag Dominique de duiven de lucht doorklieven en altijd op hetzelfde tijdstip hun hok vervoegen. Met een groep vrienden besloten ze om aan te bellen om wat over die duiven te leren. Met bibberende benen stonden ze op de stoep niet goed wetende wat ze gingen vragen. Ze vielen onmiddellijk met de deur in huis en de melker begon met veel enthousiasme over zijn hobby te spreken. De eerste stap was gezet. Dominique besloot toen, als de mogelijkheid zich zou voordoen, hij duivenliefhebber zou worden. "Ik had hier een duif" zegt hij, en wijst naar zijn buik...

Rond 16 of 17 jaar , begon hij deel te nemen aan de wedvluchten, min noch meer, want zijn duiven waren nu niet van plan de jonge melker aan te moedigen. De resultaten waren niet veel belovend. Het was in Tourcoing.

In 1992, komt hij op zijn huidig adres wonen en herbegint onmiddellijk met de duiven. Zelfde ontgoocheling, zelfde verdict...maar Dominique houdt vol.
Via zijn beste vriend, Philippe Deleu, bekomt hij duiven van een zeer goed vlaams speler, een zekere Vandekerkhove uit Sleidinge. De jaren 94' et '95 zijn een waar succes, hij wordt reeds kampioen halve-fond in zijn maatschappij.
Dominique voelt dat er iets ontbreekt, hij lonkt naar de fond en grote fond, voor hem is succes op deze vluchten het belangrijkste, op deze categorie wil hij uitblinken. Hij begrijpt beter dan wie ook wat hem tot de duivensport aanspoort, grote exploten, die een huzarenwerk vragen, die respect afdwingen, het is naar dit objectief dat hij zich nu wil richten.
Hij gaat op zoek en vond Van den Eijnde in Holland als de perfecte leverancier van zijn eerste betere duiven. Hij gaat op avontuur in Holland alleen uitgerust met zijn enige taal en enkele woorden engels. Van Deurne, kwam hij terug met twee duivers en twee duivinnen. Hij bestudeert de uitslagen van de internationale vluchten, hij haalt er de beste hokken uit en zo belandde hij bij Hagens. Hij luistert naar de man en volgt zijn raadgevingen. Zo had hij het geluk twee zoons van "Sarina" te bemachtigen waarna deze mooie dame bij Hagens een 3e internationaal Dax zou vliegen. Zonen van de topvliegers zoals "Rijs" en"Olano" verhuizen ook naar Neuville-en-Ferrain. Een vijftiental Hagensduiven werden in de loop der jaren bijgehaald.


Zijn aandacht wordt dan gericht op de Bruggemanduiven. Hj bezoekt eerst het kaasdepot, verplichting roept, alvorens in de hokken van Assendelft te geraken. Hij verwerft er een kleinzoon uit de "Orhan" maar ook een dochter uit een der beste vliegers van het hok.
Met zijn Bruggemans, gehuwd met zijn Van den Eijnde's , slaagde hij enkele mooie koppelingen. Idem, met de Rudy Hermesduiven die oorspronklijk Van den Eijnde's waren, steeds gekruist met Bruggeman. Uit deze lijn kweekte hij zijn beste duif die kop vloog uit Barcelone en Perpignan, drie opeenvolgende jaren.

Nog niet voldaan werkt Dominique aan verschillende kruisingen met als doel een colonie op te richten in staat langdurige successen te behalen.
Hij gaat bij Straetmans om er een 30 tal duiven te halen. Hij zet zijn idee op een dochter, in bloedverwantschap gekweekt, uit de "Laureaat Barcelona" van Gyselbrecht, zonder reeds te beseffen dat het de kip met de gouden eieren was. Twee duivinnen van Troncquoy, maar ook een ruil met zijn vriend Marc Pruvost met slechts één doel : de betere lijnen telen.
Al deze uitstappen geven wel een uitgebreid kweekhok. Het brengt het totaal op 45 koppels, waarvan 40 duivers met een nederlandse ring.
Terzelfdertijd bouwt Dominique een uitzonderlijk mooi hok. Deze herbergen een 60 tal weduwnaars, tweejaarse en ouder. Daarnaast nog een zestigtal jaarduiven, duivers die als vrijgezel gespeeld worden. Deze bezetten de eerst gebouwde gemetste hokken. De andere werden gebouwd door een gespecialiseerde firma. De nadruk werd gelegd op het zo gemakkelijk mogelijk maken aangezien de zeer beperkte ruimte in tijd. Om die reden werden de vloeren bij de weduwnaars uitgerust met latten, en uitschuifbare laden. Het klimaat in het hok is er aangenaam, geen drukkende warmte alhoewel de thermometer 35 graden wees tijdens ons bezoek. En toch komt de echte vorm slechts laat in het seizoen, en zo wilt Dominique het ook, want dan pas komen de echte internationaals. Het volstaat de rem erop te zetten tot einde juni...
Al deze faciliteiten zijn bewust gekozen in functie van de vrije tijd van Dominique, hij zou moeten duiven verzorgen terwijl hij ook onmisbaar is in zijn bedrijf. Niet gemakkelijk het leven als zelfstandige in de bouwsector.
Pas onlangs, ongeveer een jaar terug, mag hij rekenen op de hulp van zijn broer en zijn beste vriend Alain Deleu, broer van Philippe, die woont in het huis waar de duiven van Cufay verblijven.


Dominique geeft toe niet altijd tevreden zijn geweest met de gebruikte methode, hij heeft lang gezocht een rationele voedermethode te vinden en eindelijk koos hij voor het systeem "volle bak " laat ons zeggen een overlopende bak........Inderdaad hij voelde zich nooit voldaan toen hij zijn duiven in de hand nam tot hij besloot over te gaan tot een dieetmengeling op het einde van de voorbereiding zodanig dat de duif kon beschikken over een gevarieerde maaltijd. Hij merkte dat, hoe meer de menu gevarieerd was, hoe intenser de weduwnaars op zoek gingen naar hun geliefkoosde granen en dat ze meer begonnen te eten.
Hij houdt eraan tijdens het seizoen een voorbehoedende behandeling tegen tricho. te geven samen met een kuur tegen ornithose en dit gedurende een tamelijk lange periode van 5 à 6 dagen maar zo ver mogelijk van een volgende inkorving. Zo hebben de duiven de medicatie kunnen verwerken en de nodige reserves opgebouwd tot hun volgende opdracht.


F02-627178, eerste internationaal Biarritz
De zwarte duiver komt uit een pure Bruggeman. We vinden de fameuse "Orhan" in zijn pedigree. De moeder komt uit 2 duitse duiven van het hok Rudy Hermès waar we ook de Van den Eijnden's vinden.
Bij het begin van het seizoen vloog hij twee snelheidsvluchten en miste op Poitiers en Bergerac. Hij deed San Sebastian en kwam er superfris van terug maar juist buiten de prijzen. Hij werd ingekorfd voor Biarritz in een uitzonderlijke vorm ....waar men het gevolg van kent.
Hij komt zeker uit de goede soort, want zijn broer, die drie jaar ouder is, vloog de 15/1901 nationaal Barcelone, 80/2757 Limoges, 126/1765 nationaal Perpignan, 107/1590 nationaal Barcelone, enz. Een gewaarborgd koppel.

Barcelone geniet wel de voorkeur van Dominique, we zien er een constante vooruitgang.
In 2001, Klasseerde hij zich : 107, 130 et 250 van 1590 deelnemers nationaal.
In 2002: 15, 77, 92, 94, 107, 131, 153, 252, 283, 328, 329 van 1901 deelnemers.
In 2003, tussen 1835 duiven : 25, 50, 53, 63, 168, 244, 284, 285, 340, 352, 409, 414.
In 2004: 20, 92, 218, 300, 384, 401, 403, 446 van 1993 duiven.

8e internationaal Dax 2004 met een 50 % Gyselbrecht
Tijdens een verkoop, georganiseerd in Frankrijk, werd Dominique zijn aandacht getrokken op een duivin, origine Gyselbrecht. Hij trok ernaar toe zonder veel hoop. Hij dacht dat de duif onbetaalbaar zou. Gelukkig viel het in zijn budget, en kon hij een produkt Vanbruaene bemachtigen. Deze duivin was inderdaad een eigen dochter uit de 1ste internationaal Barcelone bij Gyselbrecht in 1995, de "Laureaat Barcelona" die voor de gelegenhied werd gekoppeld aan een half-zuster die langs moederskant een kleindochter was van de internationale winnaar Barcelone in 1984 bij Meester Vanbruaene in persoon. Hier lachte het geluk hem toe....
Teveel belet door zijn beroepswerkzaamheden, laat Dominique het koppelen over aan zijn vriend die de afstammeling van deze internationale winnaars bijeen zette, met een origine Straetmans, die een veel minder flaterende stamboom heeft. Het is pas later dat Dominique besefte dat dit een gouden zet was. Vier broers kwamen steeds tussen de eerste aan als jaarling. Op dit ogenblik raadpleegde hij de pedigree en stelde vast dat alles uit die Gyselbrechtduiven opviel door hun prestaties. Hij had die soort een beetje uit de zicht verloren. Onnodig te zeggen dat elk ei uit deze duivin later als een "gouden" werd behandeld.

Het is de FR01-560409 die dit jaar de 8e internationaal uit een lastige Dax behaalde. Op een haartje miste hij de nationale overwinninng Frankrijk. Het werd eervol tweede. Voordien vloog hij reeds, de 77/1335 nationaal Pau, 253/5379 Tulle.
In 2003, won hij reeds per 10 uit Limoges en Dax internationaal. Meerdere van zijn broers volgen dezelfde weg........

Eenvoudige principes die de colonie Cufay ver zullen brengen.
Sympathie, eenvoud, termen die direct in het hoofd komen bij het eerste contact met Dominique.
Dezelfde eenvoud vinden we terug op het niveau van de verzorging en de manier dat de duivensport wordt beoefend. Door zijn veelvuldige bezoeken aan Nederland, is hij teruggekomen met dezelfde geest waarin onze noorderburen van boven de Moerdijk de duivensport beoefenen. Dominique heeft zijn les onthouden : ge moet spelen, testen op de gewenste afstanden en de volledige ploeg spelen. Zeker...dit vraagt offers maar de resultaten bewijzen de logica van deze methode. Het is niet alleen bij Cufay dat we dit hebben gemerkt, zou daar de oorzaak liggen van de enorme vooruitgang van de franse duivensport??. De Hollanders gingen hen voor en nu nemen de fransen de afstammelingen van de grootste hollandse kampioenen over.

Zoals alle duivenliefhebbers zoekt Dominique zonder ophouden naar een betere manier van voederen. Hij luistert naar iedereen die hem iets kan bijbrengen maar zoals de meeste kampioenen heeft hij gezworen voor de "volle bak". Dit is een van zijn grote geheimen!