Corona in Limburg: gewestvergaderingen afgelast en alternatief voor de algemene vergadering

Dit jaar worden er geen gewestvergaderingen georganiseerd in Limburg. Voor de algemene vergadering komt er een alternatief zonder verplaatsing.

De vergaderingen van de vier Limburgse gewesten (Oost, Midden, Zuid-Oost en West) vormen ieder jaar de basis voor de algemene vergadering van PE Limburg. Dit najaar zijn die vergaderingen opgeschort door het Provinciaal Comité. KBDB-secretaris Eric Dubois: “Door de corona-crisis ziet het Provinciaal Comité zich genoodzaakt om de gewestvergaderingen niet te laten plaatsvinden. De gewesten mogen wel punten overmaken die zij onder de aandacht van de PE Limburg willen brengen. Voor wat betreft de algemene vergadering is men aan het werken aan een alternatief – zonder verplaatsing. Meer informatie volgt later.”

De hoklijsten worden op woensdag 21 oktober ter beschikking gesteld in zaal Elckerlyc, en dit in twee groepen: Zuid-Oost en Oost van 9.30 tot 10.30 u.; West en Midden van 11 tot 1é uur.

Eric Dubois: “Aan de verenigingen wordt gevraagd om de hoklijsten per samenspel af te halen indien mogelijk, teneinde zo weinig mogelijk mensen zich te laten verplaatsen in deze corona-tijden. De hoklijsten mogen nadien met de post teruggezonden worden aan de KBDB in Halle. Er zal ook een zitdag zijn op woensdag 25 november 2020 waar verenigingen die dat wensen ze kunnen afleveren tussen 13 en 16 u. Dit alles uiteraard in de optiek dat er geen strengere maatregelen voor Corona worden genomen binnen de komende weken, waardoor publieke ruimtes zoals zaal Elckelyc tijdelijk de deuren zouden moeten sluiten.”

Jonge duiven

Intussen zijn de lossingen van de jonge duiven een stevig gespreksonderwerp bij de gewesten. “Door te grote lossingen gaan heel wat jonge duiven verloren op de snelheidsvluchten. Zelfs een gewestelijke lossing zoals die van het gewest Zuid-Oost is te omvangrijk,” zo opperde een woordvoerder van dat gewest vorig jaar al.

In Limburg worden de duiven op de snelheid en de kleine halve fond per gewest gelost. De provinciale lossingen komen er eigenlijk pas aan vanaf 300 kilometer. Het zorgt ieder jaar opnieuw voor gegrom en gemorrel, zeker wat betreft de vluchten voor oude en jaarse duiven omdat heel wat liefhebbers van mening zijn dat die duiven vanaf de eerste snelheidsvlucht provinciaal los moeten.

Maar nu klinkt de onvrede nog een stuk feller in de andere richting: voor de snelheidsvluchten bij de jonge duiven opteren sommige verenigingen voor lossingen per samenspel.
Secretaris Eddy Monten van De Rode Leeuw Diepenbeek: “Het gaat steeds van kwaad naar erger. Het lijkt ons een goed idee om eens over na te denken over een aparte lossingen per groot samenspel bij de jonge duiven, met de bedoeling onze duiven terug recht op de lijn te krijgen.” Dat Gewest Midden dit voorstel niet leuk vindt, is nogal logisch. Want als er apart gelost wordt, kan er geen gewestelijke uitslag gemaakt worden. 
Eddy Monten: “Nu valt er nog iets te regelen omdat de voorbereiding van het seizoen 2021 nog moet starten. Door overleg kunnen we misschien toch iets bereiken, steeds meer liefhebbers spelen voor port enkel en alleen omdat de duiven niet meer recht op komen.”

Een en ander zou zeker voer geweest zijn voor de gewestvergaderingen, maar die zijn zoals gemeld afgelast.